Henstra – Skaai van Abraham

Deze stamboom is tot stand gekomen via gegevens van D. J. Henstra, veel aanvullingen van  Gerben Bulthuis, mijn eigen zoektochten in het online Ryksargyf en aanvullingen van Sieds Bijker, Gerben Bulthuis, Geert Henstra, Eika Kuiper, Ariadne Henstra, Siep Henstra, Erwin Henstra, Marleen Henstra, Robert Henstra, Luuk Balt, Lieuwe Heins, Eelco Henstra, Hinke Hoogland en Berend Moed.

Waar komt deze naam HENSTRA vandaan? De naam Van der Henne is afgeleid van de woonplaats Kuikhorne = Kûkherne, uitgesproken als 'koekhinne' of 'koekhenne', in het Fries. Verschillende leden van de familie gebruikten de variaties Van der Hinne en Van der Hen en Henstra. Herne is fries voor hoek, dus Van der Henne en Henstra zijn etymologisch synoniem met Van der Hoek, Hoeksma en Hoekstra. Kuikhorne is een buurtschap bij Veenwouden, op de grens van Dantumadeel,Tietsjerksteradeel en Achtkarspelen.

 

GENERATIE I

 I. Abraham. Hij was geboren rond 1670. Mogelijke ouders van Kornelis zijn Abraham Jans, uit Garijp en Trijntje Jans uit Kuikhorne. Zij trouwden op 2 juni 1692 in Garijp-Suameer-Errnewoude. Hij had tenminste een zoon: 

1. Cornelis Abrahams (m). Geboren rond 1700. Hij trouwde met Maaike Pieters. Zie II.


GENERATIE II

 II. Cornelis Abrahams. Hij was geboren rond 1700 en de zoon van Abram (I). Hij trouwde op 14 juli 1726 te Surhuisterveen met Maaike Pieters. Hij was afkomstig uit Bergum en zij uit Kollum. Al op 21 juni 1722 waren zij te Bergum in ondertrouw gegaan. Toen woonde Cornelis in Kuikhorne en in 1724 weer te Bergum. Uit dit huwelijk:

          1. Trijntje Cornelis’ (v). Gedoopt op 31 december 1727 te Twijzel-Kooten.

          2. Wijtske Cornelis’ (v). Geboren in 1730.

          3. Sijtske Cornelis’ (v). Gedoopt op 28 augustus 1733.

          4. Abram Cornelis’ (m). Gedoopt op 26 december 1735.

          5. Pieter Cornelis’ (m). Gedoopt op 17 maart 1738 te Twijzel-Kooten. Hij trouwde met Trijntje Jacobs. Zie III.

          6. Cornelis Cornelis’ (m). Gedoopt op 26 december 1743 te Twijzel-Kooten. Hij trouwde met Meiske Pieters uit Eestrum op 1 mei 1774 in de Hervormde kerk te Twijzel. Cornelis woonde toen te Kuikhorne onder Koten.

 Cornelis Abrahams was mogelijk eerder getrouwd met Geeske Heeres uit Bergum, op 14 februari 1718 te Bergum. Cornelis was toen afkomstig uit Kuikhorne.

  

GENERATIE III

 III. Pieter Cornelis’. Hij was gedoopt op 17 maart 1738 te Twijzel-Kooten en was de zoon van Cornelis Abrahams (II) en Maaike Pieters. Hij trouwde op 20 mei 1764 te Dantumawoude met Trijntje Jacobs uit Dantumawoude. Pieter woonde toen te Kuikhorne. Uit dit huwelijk:

          1. Maaike Pieters (v). Geboren in 1766.

2. Jacob Pieters (Van der Hinne / Henne) (m). Geboren op 19 augustus 1769 te Kuikhorne. Hij trouwde met Sjoukje Ruurds DE VRIES. Zie IV.

3. Cornelis Pieters (m). Geboren op 30 januari 1773.

  

GENERATIE IV

 IV Jacob Pieters Van der Hinne (Henne). Geboren op 19 augustus 1769 te Kuikhorne, gedoopt op 1 october 1769 in de Nederlands-Hervormde kerk van Kooten, en overleden op 18 april 1821 te Dantumadeel, 48 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Pieter Cornelis’ (III) en Trijntje Jacobs. Hij trouwde op 15 april 1804, 35 jaar oud, te Damwoude met Sjoukje Ruurds DE VRIES. Zij was geboren op 5 februari 1783 te Holwerd en overleed op 19 januari 1844 in Kooten. Zij was de dochter van Ruurd Gerrijts DE VRIES en Klaaske Tijssen. Uit dit huwelijk:

           1. Pieter Jacobs Henstra (Van der Henne) (m). Geboren op 29 januari 1805 te Wouterswoude, gedoopt te Driesum op 10 maart 1805 en overleden voor 1811.

            2. Ruurd Jacobs Van der Henne (m). Geboren in 1809 te Wouterswoude en overleden op 19 november 1876 te Twijzel, Achtkarspelen, 67 jaar oud en ongehuwd.

           3. Pieter Jacobs Van der Henne (Henstra) (m). Geboren op 3 maart 1817 te Wouterswoude. Hij trouwde met Antje DE VRIES. Zie V-a.

           4. Bouke Jacobs Van der Henne (Van der Hen, Henstra) (m). Geboren op 18 februari 1819 te Wouterswoude. Hij trouwde met Jeltje POSTMA. Zie V-b.

 Jacob Pieters uit Wouterswoude nam in 1811 de naam VAN DER HINNE aan, tesamen met zijn zoon Ruurd (2 jaar oud). In 1817, bij de doop van zijn zoon Pieter, was Jacob schipper van beroep, maar bij de doop van zijn zoon Bauke, in 1819 was hij dagloner.

 Tentijde van het huwelijk woonden Jacob en Sjoukje te Wouterswoude, Jacob op nummer 30 tesamen met Eelke Idzes Wed., in een huurwoning. Er woonde toen in Wouterswoude nog een andere Jacob Pieters, op nummer 17; deze was echter aanzienlijk ouder en werd gealimenteerd.

 Volgens eigen verklaring bij de aangifte van de geboorte van zoon Bouke in 1819 heeft Jacob geen schrijven geleerd. Toen Jacob stierf waren er 3 van zijn kinderen in leven.

  

GENERATIE V

 

V-a. Pieter Jacobs Henstra (Van der Henne). Geboren op 18 februari 1817 te Wouterswoude en overleden op 4 november 1892 te Zwaagwesteinde.  Hij was de zoon van Jacob Pieters VAN DER HINNE (IV) en Sjoukje Ruurds DE VRIES. Hij was inlands kramer (bij de geboorte van zoon Bauke) en trouwde met Antje Tiekes DE VRIES op 15 september 1836 te Achtkarspelen (bij trouwen “Henstra”). Zij was de natuurlijke dochter van Tieke Hendriks DE VRIES en was geboren op 26 mei 1817 te Wouterswoude. Bij de geboren van al zijn kinderen (op een na) wordt hij Henstra genoemd. Uit dit huwelijk:

           1. Kornelis Henstra (m). Geboren 29 januari 1837 te Achtkarspelen en overleden op 16 februari 1858 te Vlissingen (acte Achtkarspelen), 20 jaar oud en ongehuwd.

          2. Tieke Van der Henne (Henstra) (v). Geboren op 13 april 1839 te Achtkarspelen en overleden aldaar op 16 augustus 1902. Zij trouwde met Sybe de Vries. Zie VI-a.

          3. Sjoukje Henstra (v). Geboren 14 november 1841 te Achtkarspelen en overleden aldaar op 26 september 1844, 3 jaar oud.

          4. Sjoukje Van der Henne (v). Geboren op 11 juli 1846 te Achtkarspelen. Zij trouwde met Tjeerd Boukes HENSTRA. Zie VI-f.

          5. Trientje Henstra (v). Geboren 22 januari 1849 te Achtkarspelen en overleden op 29 november 1924 te Achtkarspelen, 73 jaar oud en weduwe. Zij trouwde (1) met Freerk DE BRUIN en (2) met Klaas VAN LINGEN. Zie VI-b.

          6. Grietje Henstra (v). Geboren 20 april 1851 te Achtkarspelen en overleden op 19 maart 1870 aldaar, 18 jaar oud en ongehuwd.    

          7. Ruurd Pieters Henstra (m). Geboren op 14 december 1853 te Achtkarspelen en overleden op 14 mei 1922 te Achtkarspelen. Hij trouwde met Jeltske Durks DE VRIES. Zie VI-c.

          8. Bauke Henstra (m). Geboren 18 juni 1857 te Achtkarspelen en overleden op 17 juli 1857 aldaar, 4 weken oud.

          9. Korneliske Henstra (v). Geboren 31 mei 1859 te Achtkarspelen en overleden te Leeuwarden op 19 october 1907, 48 jaar oud en gehuwd (acte Achtkarspelen).

  

V-b. Bouke Jacobs Van der Henne (Van der Hen, Henstra). Geboren op 18 februari 1819 te Wouterswoude en overleden op 29 december 1885 te Westergeest. Hij was de zoon van Jacob Pieters VAN DER HINNE (IV) en Sjoukje Ruurds DE VRIES. Hij was arbeider, woonde te Westergeest, en trouwde op 5 juni 1841 te Kollumerland met Jeltje POSTMA. Zij was geboren te Kollum op 2 october 1820 en overleed op 13 juli 1895 te Westergeest, 74 jaar oud. Zij was de dochter van Mark Rinzes POSTMA en Trijntje Sjoerds VISSER. Uit dit huwelijk:

          1. Kornelis Henstra (m). Geboren op 20 maart 1843 te Westergeest en overleden op 17 juni 1843 aldaar, 89 dagen oud.

          2. Kornelis (Kornelus, Knilles) Boukes Van der Henne (m). Geboren op 4 augustus 1844 te Westergeest en overleden te Achtkarspelen op 23 januari 1909. Hij trouwde met Trijntje Julles BEERDA. Zie VI-d.

          3. Rintje Boukes Henstra (m). Geboren 11 januari 1847 te Westergeest en overleden te Kollumerland op 19 mei 1919. Hij trouwde met Betske VAN DER HAAK. Zie VI-e.

          4. Sybren Boukes Henstra (m). Geboren op 30 juli 1849 te Westergeest. Hij trouwde met Wijtske Durks HOEKSTRA. Zie VI-f.

          5. Tjeerd Boukes Henstra (m). Geboren op 19 april 1852 te Westergeest. Hij trouwde met zijn nicht Sjoukje Pieters VAN DER HENNE. Zie VI-g.

          6. Trijntje Van der Henne (v). Geboren op 13 juni 1855 en overleden op 5 november 1864 te Kollumerland, 9 jaar oud.

          7. Pieter Baukes Van der Henne (m). Geboren op 18 maart 1859 te Westergeest. Hij trouwde met Lolkje ZIJLSTRA. Zie VI-h.

          8. Sjouke Van der Henne (m). Geboren op 20 december 1861 te Westergeest en overleden op 22 april 1936, 74 jaar oud. Hij trouwde op 16 mei 1885 te Kollumerland met Tjitske STOUWIE.

 

 GENERATIE VI

  VI-a. Tieke Van der Henne (Henstra). Geboren op 13 april 1839 te Achtkarspelen en overleden aldaar op 16 augustus 1902, 63 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van van Pieter Jakobs HENSTRA (V-a) en Antje Tiekes DE VRIES. Zij trouwde op 26 september 1863 te Achtkarspelen met Sybe (Siebe) de Vries. Uit dit huwelijk:  

           1. Pieter de Vries (m). Geboren in 1866 te Achtkarspelen en overleden op 26 maart 1937 te Emmen, weduwnaar. Hij was getrouwd met Elizabeth DE WIT.

2. Durk de Vries (m). Geboren op 20 april 1878 te Achtkarspelen. Hij trouwde op 19 januari 1901 te Wildervank (Gr) met Trijntje NIEBORG uit Slochteren. Zij was geboren rond 1876 en was de dochter van Jakob NIEBORG en Klaartje DIJK.

   

 

 VI-b. Trientje Henstra. Geboren 22 januari 1849 te Achtkarspelen en overleden op 29 november 1924 te Achtkarspelen, 73 jaar oud en weduwe. Zij was de dochter van Pieter Jacobs HENSTRA (V-a) en Antje Tiekes DE VRIES. Zij trouwde (1) op 7 januari 1873 met Freerk DE BRUIN en (2) op 1 maart 1899 met Klaas VAN LINGEN. Zij had tussen deze twee huwelijken in een ‘onecht’ kind:  

 1. Johan Henstra (m). Geboren 21 juli 1889 te Dantumadeel en overleden te Schin op Geul/Valkenburg aan de Geul op 15 februari 1973. Hij trouwde met Maria MEURS. Zie VII-a.

  

          VI-c. Ruurd Pieters Henstra. Hij was geboren op 14 december 1853 te Achtkarspelen en overleden op 14 mei 1922 aldaar, 68 jaar oud en weduwnaar. Hij was de zoon van Pieter Jakobs HENSTRA (V-a) en Antje Tiekes DE VRIES. Hij trouwde op 30 april 1874 te Dantumadeel  met Jeltske Durks DE VRIES. Zij was geboren op 12 september 1852 te Zwaagwesteinde en was de dochter van Dirk Sybes DE VRIES en Aaltje Berends KORPORAAL. Uit dit huwelijk:

          1. Pieter Ruurds Henstra (m). Geboren op 6 december 1874 te Achtkarspelen. Hij trouwde met Grietje VELDA en Nesina BIJLEVELD. Zie VII-b.

          2. Aaltje Henstra (v). Geboren 22 september 1876 te Achtkarspelen. Zij trouwde met Hendrik VEENSTRA. Zie VII-c.

          3. Jacob Henstra (m). Geboren 17 juni 1879 te Achtkarspelen en overleden aldaar op 27 september 1886, 7 jaar oud.

          4. Tjimkje Henstra (v). Geboren 27 september 1881 te Achtkarspelen. Zij trouwde op 9 november 1907 te Achtkarspelen met Jan REIDING.

          5. Antje Henstra (v). Geboren 20 october 1883 te Achtkarspelen.

          6. Dirkje Henstra (v). Geboren 5 october 1885 te Achtkarspelen en overleden aldaar op 9 januari 1888, 2 jaar oud.

          7. Dirkje Henstra (v). Geboren 2 september 1888 te Achtkarspelen.

          8. Jakobje Henstra (v). Geboren 1 februari 1891 te Achtkarspelen en overleden op 22 december 1904 aldaar, 13 jaar oud.

          9. Durk Henstra (m). Geboren 6 maart 1893 te Achtkarspelen. Hij trouwde op 16 mei 1914 te Achtkarspelen met Froukje BRUINSMA.

          10. Sybe Henstra (m). Geboren 1 november 1895 te Achtkarspelen. Hij trouwde op 22 april 1916 te Achtkarspelen met Antje LOURENS.  Zie VII-d.

  

VI-c. Kornelis (Kornelus, Knilles) Boukes Van der Henne. Geboren op 4 augustus 1844 te Westergeest en overleden te Achtkarspelen op 23 januari 1909, 74 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Bouke Jacobs VAN DER HENNE (V-b) en Jeltje POSTMA. Hij was landbouwer van beroep en woonde te Zwaagwesteinde (nr 1), in Westergeest en in Buitenpost. Hij trouwde op 11 mei 1872 in Kollumerland c.a. met Trijntje Julles BEERDA, geboren op 25 oktober 1840 in Kollumerzwaag, overleden op 17 mei 1917 in Kollumerland c.a., 76 jaar oud, dochter van Julle Taekes BEERDA en Sytske Willems DE BOER. Uit dit huwelijk:

         1. Jeltje Van der Henne (v). Geboren op 8 juni 1873 in Westergeest (Fr), overleden op 18 mei 1953 in Lutjegast. Zij trouwde met Jakob (Job) Hendrik Jans RENKEMA. Zie VII-e.

            2. Julle Van der Henne (m). Geboren op 1 februari 1877 in Westergeest en overleden in het jaar 1942. Hij had een relatie met (1) Trijntje RENKEMA. Julle is getrouwd (2) met Etje GORTER, (3) met Aaltje DE VRIES en (4) met Hilsje DE GLEE. Zie VII-f.

                3. Sijtske (Sietske) Van der Henne (v). Geboren op 5 maart 1881 in Zwaagwesteinde en overleden op 5 november 1950 in Zwagerveen. Sijtske is getrouwd met Jakob Jurjens BULTHUIS. Zie VII-g.

          

VI-e. Rintje Boukes Henstra. Geboren 11 januari 1847 te Westergeest en overleden te Kollumerland op 19 mei 1919, 72 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Bouke Jacobs VAN DER HENNE (V-b) en Jeltje POSTMA. Hij trouwde op 20 october 1870 te Kollumerland met Betske Temmes VAN DER HAAK. Zij was geboren te Kollum op 8 februari 1844. Zij woonde ten tijde van haar huwelijk te Westergeest. Zij was de dochter van Temme Pieters VAN DER HAAK en Johanna Maria HEIKAMP. Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Henstra (v). Geboren 13 augustus 1871 te Kollumerland. Zij trouwde op 18 januari 1896 te Kollumerland met Jochum VAN DER WEG.

2. Temme Henstra (m). Geboren 4 september 1873 in Kollumerland en overleden (als Femme Henstra) op 16 oktober 1873, 6 weken oud.

3. Bauke (Bouke) Henstra (m). Geboren op 10 augustus 1875 in Kollumerland. Hij trouwde met Antje FOKKINGA. Zie VII-h.

4. Temme Henstra (m). Geboren op 31 januari 1877 te Kollumerland. Hij was fruithandelaar van beroep.

5. Jeltje Henstra (v). Geboren op 12 november 1878 te Kollumerland. Zij trouwde mogelijk op 9 november 1901 te Kollumerland met Klaas VAN DER GLAS.

6. Kornelis Henstra (m). Geboren op 30 december 1881 te Kollumerland. Hij was veehandelaar en slager van beroep. Hij trouwde op 9 november 1901 te Kollumerland met Klaske KOOTSTRA. Zij was de dochter van Ype Jelles KOOTSTRA en Bintje Halbes VAN DER MEER.

          7. Hendrik Henstra (m). Geboren op 30 januari 1884 te Kollumerland. Hij trouwde met Sijtske Sjoerds HOEKSTRA. Zie VII-i.

          8. Sybren Henstra (m). Geboren 2 augustus 1887 te Kollumerland en overleden op 4 januari 1898 te Kollumerland, 10 jaar oud.

     

VI-f. Sybren Boukes Henstra. Geboren op 30 juli 1849 te Westergeest, Kollumerland. Hij was de zoon van Bouke Jacobs VAN DER HENNE (V-b) en Jeltje POSTMA. Hij was arbeider en woonde te Westergeest. Hij trouwde (1) op 15 mei 1873 te Kollumerland met Wijtske Durks HOEKSTRA. Zij was arbeidster en was geboren op 5 juli 1852 te Westergeest en overleden op 12 januari 1875 aldaar, 22 jaar oud. Zij was de dochter van Dirk Pieters HOEKSTRA en Sjoukjen Wijtzes VEENSTRA. Hoewel Sybren in de meeste actes Henstra wordt genoemd, is hij echter in de overlijdensakte van zijn vrouw als ‘Van der Henne’ vermeld. Uit dit huwelijk:

1. Bouke Wijtskezn HENSTRA (m). Geboren te Westergeest op 29 juni 1871 en gewettigd te Kollumerland op 15 mei 1873. Hij trouwde met Gertje VAN DER HEIDE. Zie VII-j.

2. Levenloos (m). 12 januari 1875 te Westergeest. Op dezelfde dag overleed de moeder.  

Na het overlijden van Wijtske trouwde Sybren Henstra op 9 juni 1880 te Arnhem met Catharina MEIJER. Zij was geboren rond 1856 te Wageningen en was de dochter van Maurits MEIJER en Catharina ONDERSTAL.  

         3. Kind. Geboren voor juni 1889. Bij het huwelijk van Sybren en Catharina werd er 1 kind gewettigd.

 

VI-g. Tjeerd Boukes Henstra. Geboren op 19 april 1852 te Westergeest en overleden op 1 april 1931 te Leeuwarden, 78 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Bouke Jacobs VAN DER HENNE (V-b) en Jeltje POSTMA.  Hij was grondwerker van beroep en woonde te Zwaagwesteinde. Hij trouwde (1) op 30 oktober 1875 te Dantumadeel met zijn nicht Sjoukje Pieters HENSTRA (VAN DER HENNE).  Zij was geboren op 11 juli 1846 te Achtkarspelen en overleed op 5 februari 1883 te Achtkarspelen, 35 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Pieter Jacobs VAN DER HENNE (V-a) en Antje DE VRIES. Tjeerd trouwde (2) op 16 mei 1885 te Dantumadeel met Stijntje Annes SCHAAFSMA. Zij was geboren op 21 mei  1863 in Zwaagwesteinde, overleden op 7 maart 1941 te Leeuwarden, dochter van Anne Jans SCHAAFSMA en Stijntje Christina Harmens FLOOTMAN. Uit het eerste huwelijk:

             1. Jeltje Henstra (v). Geboren 16 oktober 1876 in Twijzel, Achtkarspelen.

 2. Pieter Henstra (m). Geboren 28 december 1879 in Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden aldaar op 14 januari 1880, 17 dagen oud.

 Uit het tweede huwelijk:

          3. Anne Henstra (m). Geboren 25 juni 1885 te Zwaagwesteinde. Hij trouwde met Anna JANSMA en Seikje BRINK. Zie VII-k.

          4. Christina Henstra (v). Geboren 5 augustus 1887 te Dantumadeel en overleden in 1923. Zij trouwde op 22 augustus 1908 te Leeuwarden met Ale OOST.

          5. Bauke Henstra (m). Geboren 14 mei 1889 te Dantumadeel en overleden 24 juni 1923 te Leeuwarden. Hij trouwde met Cornelia Sibrandi. Zie VII-l.

          6. Harm Henstra (m). Geboren 11 oktober 1891 te Achtkarspelen en overleden op 25 feburari 1893 te Leeuwarden, 1 jaar oud.

          7. Trijntje Henstra (v). Geboren in 1894 te Leeuwarden. Zij trouwde met Berend MOED. Zie VII-m.

 8. Harmen Henstra (m). Geboren in 1897 en overleden in 1948.

 9. Kornelis Henstra (m). Geboren 1898 en overleden 1 augustus 1899 te Leeuwarden, 12 maanden oud.

          10. Tjerkje Henstra (v). Geboren in 1900 en overleden in 1973.

            11. Betje Henstra (v).  Geboren april 1904 en overleden 15 juni 1904 te Leeuwarden, 2 maanden oud.

          12. Jantje Henstra (v). Geboren en overleden 27 mei 1905 te Leeuwarden, 7 uur oud.

          13. Rintje Henstra (m). Geboren 1908 en overleden op 15 juni 1911 te Leeuwarden, 3 jaar oud.

  

 VI-h. Pieter Baukes Van der Henne. Geboren op 18 maart 1859 te Westergeest en overleden op 10 juli 1925 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Hij was de zoon van Bouke Jacobs VAN DER HENNE (V-b) en Jeltje POSTMA.  Hij trouwde op 24 juni 1883 te Dokkum met Lolkje ZIJLSTRA. Zij was geboren op 3 october 1860 te Dokkum en overleed op 5 november 1916 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk:

                    1. Clara Jetske Van der Henne (v). Geboren op 30 maart 1884 te Kollumerland.

          2. Jeltje Pieters Van der Henne (v). Geboren op 4 juni 1886 in Dokkum. Jeltje is getrouwd op 23 december 1905 in Leeuwarden met Hendrik SONNEGA.

          3. Jan Pieters Van der Henne (m). Geboren op 21 augustus 1888 in Dokkum. Hij trouwde met Hieke DE JONG. Zie VII-n.

        4. Baukje Pieters Van der Henne (v). Geboren op 19 februari 1891 in Dokkum en overleden op 1 januari 1932 te Leeuwarden, 40 jaar oud en gehuwd. Baukje is getrouwd op 26 oktober 1912 in Leeuwarden met Cornelis BAKKER.

        5. Antje Van der Henne (v). Geboren in 1893 en overleden op 5-jarige leeftijd te Leeuwarden, op 23 juni 1898.

          6. Rintje Van der Henne (m). Geboren in 1895.

        7. Rinske Van der Henne (v). Geboren in 1897.

          8. Sjouke Van der Henne (m). Geboren in 1899 en overleden op 1-jarige leeftijd te Leeuwarden, op 5 juni 1900. 

          9. Doedenias Van der Henne (m). Geboren in 1901. Zie VII-o.

  

GENERATIE VII 

VII-a. Johan Henstra.  Geboren 21 juli 1889 te Dantumadeel en overleden te Schin op Geul/Valkenburg aan de Geul op 15 februari 1973. Hij was de zoon van Trientje HENSTRA (VI-b). Hij trouwde op 30 september 1909 te Klimmen (Zuid-Limburg) met Marie Theresia Hubertina MEURS. Zij was geboren op 14 januari 1881 te Montzen (B). Zij was de dochter van Pieter Hubert MEURS en Anna Maria Sophia Hubertina Rosina SCHIFFLERS. Uit dit huwelijk:  

1.      Jan Henstra (m). Geboren 13 februari 1917 en overleden op 14 maart 2000 te Valkenburg a/d Geul. Hij trouwde met Aldegonda DOHR. Zie VIII-a.

2.      Hub Henstra (m). Geboren te Klimmen. Hij trouwde met Rosa DUCKERS. Zie VIII-b.

3.     Sjeng Henstra (m).

4.     Sjef Henstra (m).

5.     kind

6.     kind

7.     kind

8.     kind

9.     kind

10.  kind

11.  kind

 

VII-b. Pieter Ruurds Henstra. Geboren op 6 december 1874 te Achtkarspelen. Hij is de zoon van Ruurd Pieters HENSTRA (VI-c) en Jeltje Durks DE VRIES. Pieter trouwde (1) op 11 mei 1895 te Dantumadeel met Grietje Velda. Zij was geboren op 27 october 1876 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel en overleed op 2 september 1900 te Tietjerksteradeel, 23 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Johannes Johannes VELDA en Elisabeth Hendriks KOSTER. Pieter trouwde (2) met Nesina BIJLEVELD op 17 mei 1902 te Hoogeveen. Nesina was geboren 1 september 1876 te Hollandscheveld, Hoogeveen, dochter van Pieter BIJLEVELD en Janna Roelofs MAGER. Uit het eerste huwelijk:

1.      Jelske Henstra (v). Geboren op 1 mei 1896 te Dantumadeel en overleden op 14 november 1928 te Beilen (Dr). Zij was getrouwd met Roelof NEUTEL.

2.      Elisabeth Pieters Henstra (v). Geboren 4 februari 1897 te Dantumadeel en overleden op 13 augustus 1934 te Hoogeveen. Zij trouwde met Hendrik Zantingh. Zie VIII-c.

3.      Johanna Henstra (v). Geboren 22 juli 1899 te Weststellingwerf. Tweeling met Ruurd.

4.      Ruurd Henstra (m). Geboren 22 juli 1899 te Weststellingwerf. Tweeling met Johanna.

5.      Johannes Henstra (m). Geboren op 31 augustus 1900 te Tietjerksteradeel. Zijn moeder overleed 2 dagen later.

 

VII-c Aaltje Henstra. Geboren 22 september 1876 te Achtkarspelen. Zij is de dochter van Ruurd Pieters HENSTRA (VI-c) en Jeltje Durks DE VRIES. Zij trouwde op 10 october 1896 te Achtkarspelen met Hendrik VEENSTRA. Uit dit huwelijk:

          1. Jeltje Veenstra (v). Geboren 10 februari 1897 te Achtkarspelen.

          2. Ruurd Veenstra (m). Geboren 11 april 1899 te Achtkarspelen.

          3. Popke Veenstra (m). Geboren 25 februari 1901 te Achtkarspelen.

   

VII-d. Sybe Henstra. Geboren 1 november 1895 te Achtkarspelen. Hij was de zoon van Ruurd Pieters HENSTRA (VI-c) en Jeltje Durks DE VRIES. Hij trouwde op 22 april 1916 te Achtkarspelen met Antje LOURENS.   Uit dit huwelijk:  

1.      Levenloos (v). 16 november 1929 te Achtkarspelen.

2.     Auke Henstra (m). Hij emigreerde in de jaren 1950 naar Canada.

3.     Pieter Henstra (m). Hij emigreerde in de jaren 1950 naar Canada.

4.     Dirk Henstra (m).

5.     Rinus Henstra (m).

6.     Keimpe Henstra (m). Geboren 20 januari 1924 te Achtkarspelen en overleden op 14 december 1992. Hij trouwde met Barbara TOBBEN. Zie VIII-d.

7.     Jelske Henstra (v).

8.     Boukje Henstra (v).

 

        VII-e. Jeltje Van der Henne. Geboren op 8 juni 1873 in Westergeest (Fr), overleden op 18 mei 1953 in Lutjegast, 79 jaar oud. Zij was de dochter van Kornelis Boukes VAN DER HENNE (VI-d) en Trijntje Julles BEERDA. Zij trouwde op 5 mei 1898 in Achtkarspelen met Jakob (Job) Hendrik Jans RENKEMA. Hij was geboren op 25 oktober 1867 in Oldekerk en overleden op 11 juni 1941 in Lutjegast. Hij was de zoon van Jan Harms RENKEMA en Luiktje KONING. Hij was landbouwer van beroep en woonde in Westerzand, Sebaldeburen (Gr), en Lutjegast. Uit dit huwelijk:

1.    Jan Renkema (m). Geboren op 30 oktober 1899 in Westerzand, veehouder, wonende in Dorp onder Strobos, overleden op 23 januari 1971 in Lutjegast.  Jan is getrouwd op 23 april 1924 in Grootegast met Kathrijne VAN DER SLAGT, geboren op 8 september 1894 in Dorp onder Strobos, onderwijzeres, overleden op 26 augustus 1976 in Grootegast, dochter van Jakob VAN DER SLAGT (koemelker) en Geertje ADEMA.

2.   Kornelis Jacobs Renkema (m). Geboren op 20 januari 1901 in Lutjegast, overleden op 9 februari 1901 aldaar.

3.    Trijntje Jakobs RENKEMA (v). Geboren op 8 januari 1902 in Lutjegast, overleden op 27 december 1995 in Zuidhorn. Trijntje is getrouwd op 23 mei 1924 in Grootegast met Pieter Uilkes KITS, geboren op 15 april 1898 in Lutjegast, landbouwer en melkboer, overleden op 24 mei 1978, zoon van Uilke Siegers KITS (molenaarsknecht, pelmolenaar en landbouwer) en Pieterke ZUIDHOF.

4.    Luiktje RENKEMA (v).  Geboren op 22 juni 1903 in Lutjegast, overleden op 1 oktober 1976 in Red Deer (Canada). Luiktje is getrouwd op 11 mei 1928 in Grootegast met Harm Jan Uilkes KITS, geboren op 7 november 1901, landbouwer, wonende in Oldekerk en in Red Deer (Canada), zoon van Uilke Siegers KITS.

5.    Kornelis RENKEMA (m). Geboren op 6 november 1904 in Lutjegast, melkcontroleur, overleden op 3 november 1961 in Groningen. Kornelis is getrouwd op 9 mei 1930 in Grootegast met Jeltje VEENSTRA, geboren op 18 april 1903 in Visvliet (Gr), overleden op 25 maart 1979 in Grootegast, dochter van Andries VEENSTRA en waarschijnlijk Antje LUIMSTRA.

6.    Jantje Sietske RENKEMA (v). Geboren op 18 februari 1910 in Lutjegast, overleden op 16 oktober 1976 in Strathroy. Jantje is getrouwd op 28 februari 1933 met Pieter Fokke HAMSTRA, geboren op 25 september 1910 in Lutjegast, zoon van waarschijnlijk Wietse HAMSTRA (schoenmaker) en Aafke DE VRIES.

7.    Julle RENKEMA, geboren op 20 juli 1912 in Sebaldeburen, wonende in Noordoostpolder (?), overleden op 3 april 1991 in Emmeloord. Julle is getrouwd op 16 mei 1938 in Wieringermeer met Dina VAN WIJK, geboren op 21 december 1915 in Lettelbert, overleden op 23 juli 1985 in Emmeloord, dochter van Jakob VAN WIJK en Kornelia VAN DER VELDE.

 

VII-f. Julle Van der Henne. Geboren op 1 februari 1877 in Westergeest en overleden in het jaar 1942. Hij was de zoon van Kornelis Boukes VAN DER HENNE (VI-d) en Trijntje Julles BEERDA.  Hij was kaasventer van beroep en woonde te Buitenpost, Hengelo (Ov) en Groningen. Hij had een relatie met (1) Trijntje RENKEMA. Zij was geboren op 27 februari 1866, dochter van Jan Harms RENKEMA en Luiktje KONING. Trijntje was later gehuwd met N. YTSMA. Zij was een zus van Jacob Renkema die met Julle’s zus Jeltje (VII-d) trouwde. Julle is getrouwd op 2 juni 1900 in Achtkarspelen (2) met Etje Oebeles GORTER. Zij was geboren op 2 augustus 1869 te Achtkarspelen en overleed op 3 juli 1907. Zij was de dochter van Oebele Klazes GORTER en Sjoerdje Beins KAMMINGA. Julle is getrouwd op 4 april 1908 in Achtkarspelen (3) met Aaltje DE VRIES. Aaltje is later getrouwd rond 1913 met N. BERGHUIS. Julle is getrouwd op 23 februari 1928 te Groningen (4) met Hilsje DE GLEE, geboren op 24 november 1883 in Eelde. Zij had van een onbekende man één zoon. Uit het huwelijk met Etje Gorter:

          1. Sjoerdtje Van der Henne (v). Geboren 2 februari 1901 te Achtkarspelen en overleden op 8 februari 1901 aldaar, 6 dagen oud. Zij was de tweelingzus van Trijntje.

          2. Trijntje Van der Henne (v). Geboren 2 februari 1901 te Achtkarspelen en overleden aldaar op 4 februari 1901, 2 dagen oud. Zij was de tweelingzus van Sjoerdtje.

3. Sjoerdje Trijntje Van der Henne (v). Geboren 13 mei 1902 te Achtkarspelen en overleden rond 1907.

4. Kornelis Van der Henne (m). Geboren december 1903 en overleden op 11 juni 1904 te Achtkarspelen.

5. Trijntje Van der Henne (v). Geboren op 10 juli 1905 te Drogeham. Zie VIII-e.

6. Rikstje Van der Henne (v). Geboren op 19 juni 1906 te Achtkarspelen en overleden op 16 maart 1974, begraven 21 maart 1974 te Driebergen. Zij was huishoudster.

 

VII-g. Sijtske (Sietske) Van der Henne. Geboren te Zwaagwesteinde nummer 1 op 5 maart 1881 en overleden op 5 november 1850 te Zwagerveen (om 4.00 uur), 69 jaar oud. Zij is de dochter van Kornelis Boukes VAN DER HENNE (VI-d) en Trijntje Julles BEERDA. Sijtske is getrouwd op 21 april 1904 in Achtkarspelen met Jakob Jurjens BULTHUIS. Hij was huisschilder, geboren op 6 mei 1880 in Buitenpost en overleden op 18 juni 1956 te Zwagerveen om 9.00 uur, 76 jaar oud. Hij was de zoon van Jurjen Nannings BULTHUIS en Hiltje Gerrits DE VRIES. Uit dit huwelijk:

          1. Jurjen Jakobs Bulthuis (m). Geboren op 22 juni 1905 te Kollumerzwaag en overleden aldaar op 23 april 1979, begraven aldaar op 27 april 1979, 73 jaar oud.  Hij was huisschilder en had een klompenwinkel. Hij woonde te Kollumerzwaag, Leeuwarden en Zwagerveen. Hij trouwde op 21 april 1932 te Buitenpost met Grietje Gerbens HOEKSMA. Zij was modiste, had een hoedenwinkel en een uitleenbibliotheek. Zij was geboren te Drogeham op 28 maart 1902 en overleed op 1 juni 1985 te Kollumerzwaag, 83 jaar oud. Zij was de dochter van Gerben Simons HOEKSMA en Trientje STEENHUIS. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Jakob (1933 – 1993), Gerben (1935) en Kornelis (1937).

            2. Trijntje Jakobs Bulthuis (v). Geboren te Kollumerzwaag op 25 oktober 1910 en overleed op 10 mei 1911, 197 dagen oud.

                  3. Gerrit Jakobs Bulthuis (m). Geboren op 26 maart 1912 te Kollumerzwaag (tweeling met Kornelis) en overleden op 29 maart 1912, 3 dagen oud.

          4. Kornelis (Kees) Jakobs Bulthuis (m). Geboren te Kollumerzwaag op 26 maart 1912 (tweeling met Gerrit) en overleden te Arnhem op 22 oktober 1968, 56 jaar oud. Hij was vertegenwoordiger en koopman van beroep. Hij had een groothandel in papier en woonde te Kolluwerzwaag (Foarwei 128), in Dokkum, Heerde, en Arnhem. Hij trouwde op 8 juli 1937 te Kollumerland met Trijntje (Trien, Tine) VISSER. Zij was geboren op 8 januari 1911 te Leeuwarden.  Zij woonde te Arnhem (laatst in de Elderhoeve). Zij overleed op 17 mei 2000 te Arnhem en werd begraven op 22 mei 2000 te Elden (Huissensedijk). Zij was de dochter van Jan Feikes VISSER en Antje Hermannus’ BROUWER.

          5. Gerrit Jakobs Bulthuis (m). Geboren te Kollumerzwaag op 8 oktober 1921 en overleden aldaar op 29 november 1921, 52 dagen oud.

          6. Trijntje Jakobs Bulthuis (v). Geboren te Kollumerzwaag op 5 februari 1923 en overleden op 13 april 1923, 67 dagen oud.

 Jakob en Sietske woonden aan de Foarwei 128 en 64. Zij woonden in hun jeugd aan de Tsjerkeloane te Buitenpost. Bulthuis had een aan nemersbedrijf, van der Henne een boerderij. Dit echtpaar zijn de grootouders van Gerben Bulthuis, thans (rond 2000) wonende te Warmond bij Leiden. Voor meer Bulthuis gegevens, zie de homepage van Fokke Zwaan: http://home.planet.nl/~fokke.zwaan.

 

VII-h. Bauke (Bouke) Henstra. Geboren op 10 augustus 1875 te Westergeest. Hij was de zoon van Rintje Baukes HENSTRA (VI-e) en Betske VAN DER HAAK. Hij was veehandelaar en slager van beroep. Hij trouwde op 7 januari 1899 te Achtkarspelen met Antje FOKKINGA.  Zij was geboren op 28 mei 1877 en was de dochter van Berend Sytzes FOKKINGA en Minke Klazes REITSMA. Uit dit huwelijk:

1.      Minke Henstra (v). Geboren op 8 november 1899 te Achtkarspelen en overleden op 28 februari 1900 aldaar, 3 maanden oud.

2.      Minke Henstra (v). Geboren 20 januari 1901 te Achtkarspelen en overleden op 25 juni 1927 aldaar, 26 jaar oud en gehuwd.

3.      Betske Henstra (v). Geboren 30 juni 1902 te Achtkarspelen.

4.      Rintje Henstra (m).  Geboren 10 juli 1904 te Kooten. Hij trouwde met Grietje VESTERING. Zie VIII-f.

5.       (m).

6.       (v).

7.       (v). 

8.       (m).

9.       (v).

 

 VII-i. Hendrik Henstra. Geboren op 31 januari 1884 en overleden na 1929. Hij was de zoon van Rintje Baukes HENSTRA (VI-e) en Betske VAN DER HAAK. Hij was arbeider (1930) en manufacturier van beroep en woonde te Westergeest (1930).  Hij had een relatie (1) met NN. Uit deze relatie:

           1. (m).

 Hij trouwde (2) op 10 augustus 1907 te Achtkarspelen met Sijtske Sjoerds  HOEKSTRA. Zij was geboren voor 1895 en overleed na 1929, minstens 34 jaar oud. Uit dit huwelijk:

           2. Maaike Hendriks Henstra (v). Geboren te Harkema rond 1910 en overleden te Westergeest op 23 november 1930, ongeveer 20 jaar oud, ongehuwd.

            3. (m). Kinderen.

 

 VII-j. Bouke Wijtskezn HENSTRA. Geboren te Westergeest op 29 juni 1871 en gewettigd te Kollumerland op 15 mei 1873 en nog in leven in 1927. Hij is de zoon van Sybren Baukes HENSTRA (VI-f) en Wijtske Durks HOEKSTRA. Hij trouwde op 29 september 1894 te Kollumerland met Gertje VAN DER HEIDE. Zij was geboren op 8 augustus 1872 te Dantumadeel en overleed op 19 april 1927 te Kollumerland. Zij was de dochter van Jasper Sijes VAN DER HEIDE en Trijntje Klazes DE BRUIN. Uit dit huwelijk:  

1.      Jasper Henstra (m). Geboren 22 juli 1894 te Kollumerland (kantmelding bij het huwelijk) en overleden. Hij trouwde op 1 mei 1920 te Kollumerland met Anje HELDER. Zie VIII-h.

2.      Sybren Henstra (m). Geboren 6 januari 1896 te Kollumerland en overleden. Zie VIII-i.

3.      Brant Henstra (m). Geboren 27 november 1897 te Kollumerland en overleden. Hij trouwde op 22 oktober 1921 te Kollumerland met Egbertje GJALTEMA.

4.      Wytske Henstra (v). Geboren 15 december 1899 te Kollumerland en overleden op 28 december 1993 te Westergeest. Zij trouwde met Yke VAN DER SCHAAF. Zie VIII-j.

5.      Trijntje Henstra (v). Geboren 27 augustus 1902 te Kollumerland en overleden.

6.     Anneke Henstra (v). Overleden.

7.     Gertje Henstra (v). Overleden.

8.     Sjouke Henstra (m). Overleden. Hij trouwde met Antje SIPMA. Zie VIII-k.

9.     Jeltsje Henstra (v). Overleden.  

 
Geert Henstra: “Er was ook nog een Boukje (zie VIII-j). Ze was een "onecht kind" van Wytske (Fries: in oerwûn bern). Ze groeide 
op met de andere 9 kinderen. Dit hoorde ik gisteren van mijn broer Bouke. Ik was altijd in de veronderstelling, dat Boukje mijn 
tante was. Zoiets werd in die tijd stil gehouden.

Geert Henstra: “Ik wist niet dat mijn grootvader [Bouke Wytskesz Henstra] een onecht kind was (interessant!) Ik denk wel, dat hij een zoon was van de door jouw genoemde huwelijkspartijen, omdat hij nogal wat "Henstra trekken "had". Maar ook dat kan natuurlijk toeval zijn.”

 

VII-k. Anne Henstra. Geboren op 25 juni 1885 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Hij was de zoon van Tjeerd Boukes HENSTRA (VI-g) en Stijntje Annes SCHAAFSMA. Hij was medewerker van een gasfabriek en hij trouwde (1)  op 22 mei 1909 in Leeuwarden met Anna JANSMA, geboren in 1886 te Leeuwarden en overleden in 1932. Zij was huishoudelijke hulp en machinaal breister in een fabriek. Anne was gehuwd (2) met Seikje BRINK, geboren in het jaar 1888 in Steenwijkerwold. Zij had van een onbekende man één dochter. Uit het eerste huwelijk:

1.  Levenloos (v). 6 april 1910 te Leeuwarden.

          2. (m). Kinderen.

          3. (v). Kinderen.

          4. (v).

          5. (v).

          6. (m).

          7. Anna Henstra (v). Geboren augustus 1919 en overleden op 10 juni 1921 te Leeuwarden, 22 maanden oud.

          8. Levenloos (m). 15 februari 1924 te Leeuwarden.

 

VII-l. Bauke Henstra. Geboren 14 mei 1889 te Dantumadeel en overleden 24 juni 1923 te Leeuwarden, 34 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Tjeerd Baukes HENSTRA (VI-g) en Stijntje Annes SCHAAFSMA. Hij trouwde op 5 december 1914 te Leeuwarden met Cornelia Sibrandi. Zij was geboren op 10 januari 1888 te Leeuwarden en overleed op 1 oktober 1965 ter Zaltbommel. Uit dit huwelijk:

1.      (v).

2.     Tjeerd Henstra (m). Geboren 19 februari 1915 en overleden op 22 juli 1996. Hij trouwde met Hille (of Hilde) KROES. Zie VIII-o.

3.      (m).

4.      (v).

5.     Sietse Henstra (m). Geboren op 17 december 1918 te Leeuwarden en overleden op 4 oktober 1991 te Driebergen. Hij trouwde met Lydia PRINSEN. Zie VIII-p.

6.      (v).

7.      (v).

Na het overlijden van Bauke kreeg Cornelia nog een zoon.

Erwin Henstra (een kleinzoon van Tjeerd (1915)) heeft bij zijn aantekeningen het woord “Zwaverstein” staan maar weet niet wat hiermee bedoeld wordt.

 

VII-m. Trijntje Henstra. Geboren in 1894 in Leeuwarden en overleden in 1963. Zij is de dochter van Tjeerd Boukes HENSTRA (VI-g) en Stijntje Annes SCHAAFSMA. Zij was dienstmeid en had van een onbekende man een dochter:

          1. (v).

Trijntje had een relatie (2) met N.N., afkomstig uit Zuid Nederland. Uit deze relatie:

        2. (v).

Trijntje is getrouwd op 31 december 1919 te Leeuwarden (3) met Berend MOED, geboren in het jaar 1882, schipper. Berend was weduwnaar. Uit dit huwelijk:  

3.  Moed (m).

 

VII-n. Jan Pieters Van der Henne. Geboren op 21 augustus 1888 in Dokkum. Hij was de zoon van Pieter Baukes VAN DER HENNE (VI-h) en Lolkje ZIJLSTRA. Jan is getrouwd op 16 januari 1905 in Leeuwarden met Hieke DE JONG, geboren in het jaar 1893, overleden in het jaar 1963, dochter van Jan DE JONG en Romkje AKKERMAN. Uit dit huwelijk:

1.   Romkje Van der Henne (v). Geboren in 1915 en overleden in 1985.

2.   Lolkje Van der Henne (v). Geboren in 1918, overleden in jaar 1973. Lolkje is getrouwd in 1944 met Libbe OOST.

3.   (m).  

4.   (v).   

5.   Pieter Petrus Jans Van der Henne (m).  Geboren in 1922 en overleden in 1992. Hij trouwde met Christine VERDENIUS.  Zie VIII-r.  

6.   (v).

7.  Aukje Pietje Van der Henne (v). Geboren in 1926 en overleden in 1927.

8.  (m).

9.  (m).

10. (m).

 

VII-o. Doedenias Van der Henne. Geboren in 1901. Hij was de zoon van Pieter Baukes VAN DER HENNE (VI-h) en Lolkje ZIJLSTRA. Hij trouwde met NN. Uit dit huwelijk:

1.   (v).

2.   (v).

3.   (m).

 

GENERATIE VIII

  VIII-a. Jan Henstra. Geboren 13 februari 1917 en overleden op 14 maart 2000 te Valkenburg a/d Geul. Hij was de zoon van Johan HENSTRA (VII-a) en Maria MEURS. Hij trouwde op 19 april 1941 met Aldegonda DOHR. Zij woonden te Klimmen (Zuid-Limburg). Uit dit huwelijk:

1.      (m).

2.     (m).

3.     (m).

4.     (m).

5.     (m).

6.     (m).

7.     (v).

8.     (v).

9.     (v)

10. Marleen Henstra (v). Geboren 1958. Zij woonde in 2004 te Maastricht.

 

VIII-b. Hub Henstra. Geboren te Klimmen (Zuid-Limburg). Hij was de zoon van Johan HENSTRA (VII-a) en Maria MEURS. Hij woonde te Weustenrade (Zuid-Limburg). Hij trouwde met Rosa DRUCKERS. Uit dit huwelijk:

1.       (m). Kinderen.

2.       (m). Kinderen.

3.       (v).

4.       (m). Kinderen.

 

VIII-c. Elisabeth Pieters Henstra. Geboren 4 februari 1897 te Dantumadeel en overleden te Hoogeveen op 13 augustus 1934. Zij is de dochter van Pieter Ruurds HENSTRA (VII-b) en Grietje VELDA. Zij trouwde op 29 mei 1920 te Hoogeveen met Hendrik Zantingh. Hij was geboren op 4 februari 1897 te Hoogeveen. Hij was de zoon van Pieter ZANTINGH en Susanna MAGER. Uit dit huwelijk:

                1. Suzanna Niesina Grietje ZANTINGH (v). Geboren op 22 april 1928 te Hoogeveen en overleden op 29 augustus 1928 te Hollanscheveld,  Hoogeveen, 129 dagen oud.

 

VIII-d. Keimpe Henstra. Geboren 20 januari 1924 te Achtkarspelen en overleden op 14 december 1992. Hij was de zoon van Sybe HENSTRA (VII-d) en Antje LOURENS. Hij ging in 1945 na de oorlog naar Limburg ivm de wederopbouw en kreeg een relatie met Barbara Hubertina (Tiny) TOBBEN. Zij trouwden op 3 september 1946 te Roermond nadat Keimpe tot katholiek gedoopt was. Uit dit huwelijk:

 1. Sijbe Gertrudis (Siep) Henstra (m). Geboren 20 juni 1947 te Roermond. Hij trouwde met Elisabeth Maria TONNAER. Zie IX-d.
 2.  (m).
 3.  (m).
 4.  (v).
 5. Jan Henstra (m). Geboren 2 januari 1957 te Roermond en overleden op 19 mei 1997 (40 jaar oud) te Roermond.
 6.  (m).

 

VIII-e. Trijntje Van der Henne. Geboren op 10 juli 1905 te Drogeham. Zij was de dochter van Julle VAN DER HENNE (VII-f) en Etje GORTER. Zij woonde te Burgum en Australie en touwde op 15 mei 1930 met Jan BIERLING. Hij werd geboren op 25 juli 1904 te Winsum. Hij was kapper van beroep en woonde in Australie. Uit dit huwelijk:

1.       Bierling (m).

2.       Bielring (v).

3.       Bierling (m). Woont in Australie.

4.       Bierling (v). Zij woont in Sydney, Australie.

 

VIII-f. Rintje Henstra. Geboren 10 juli 1904 te Kooten. Hij was de zoon van Bauke HENSTRA (VII-h) en Antje FOKKINGA. Hij trouwde op 11 mei 1933 te Groningen met Grietje VESTERING. Zij was geboren op 18 februari 1908 te Groningen en was de dochter van Gerrit VESTERING en Johanna KAMPHUIS. Rintje was in 1953 woonachtig te Groningen. Uit dit huwelijk:

1.       (v).

2.       (v).

3.       (v).

4.       (v).

 

VIII-h. Jasper Henstra. Geboren 22 juli 1894 te Kollumerland (kantmelding bij het huwelijk). Hij was de zoon van Bouke Wijtskezn HENSTRA (VII-j) en Gertje VAN DER HEIDE. Hij was petroleum venter en woonde in Zwagerveen (Koarte Loane). Hij trouwde op 1 mei 1920 te Kollumerland met Anje HELDER. Zie was geboren op 20 oktober 1897 in Achtkarspelen en was de dochter van Jan HELDER en Geertruida HEEMSTRA. Uit dit huwelijk:

 1.  (m).
 2.  (v).

 

VIII-i. Sybren Henstra. Geboren 6 januari 1896 te Kollumerland en overleden. Hij was de zoon van Bouke Wijtskezn HENSTRA (VII-j) en Gertje VAN DER HEIDE. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:

1.  Geert Henstra (m).

2.  (m).

 

VIII-j. Wytske Henstra. Geboren 15 december 1899 te Kollumerland en overleden op 28 december 1993 te Westergeest. Zij was de dochter van Bouke Wijtskezn HENSTRA (VII-j) en Gertje VAN DER HEIDE. Zij trouwde op 21 mei 1921 te Kollumerland met Yke VAN DER SCHAAF. Hij was geboren op 6 juni 1896 te Kollumerland en overleed op 3 maart 1993 te Westergeest. Hij woonde te Zandbulten (Achterwei). Hij was de zoon van Anne VAN DER SCHAAF en Lijsbert STERINGA.

Wytske had (waarschijnlijk voor haar huwelijk) een onecht kind:

 1. Boukje Henstra (v). Zij groeide op in het gezin van haar grootouders (VII-j) en werd gezien als een dochter.

Geert Henstra: “Boukje was de dochter van Wytske en de kleindochter van Bouke. Zij was genoemd naar Wytske, de moeder van Bouke Henstra, mijn grootvader.”

Uit het huwelijk met Yke van der Schaaf:

 

 1. Van der Schaaf (m). 
 2. Van der Schaaf (v). 
 3. Van der Schaaf (v).

 

VIII-k. Sjouke Henstra. Hij was de zoon van Bouke Wijtskezn HENSTRA (VII-j) en Gertje VAN DER HEIDE. Hij was broodbezorger en farbieksarbeider en woonde te Zandbulten (Sparrewei 7). Hij trouwde met Antje SIPMA. Uit dit huwelijk:

  1.       (m).

 

VIII-o. Tjeerd Henstra. Geboren 19 februari 1915 en overleden op 22 juli 1996. Hij was de zoon van Bauke HENSTRA (VII-l) en Cornelia SIBRANDI. Hij trouwde met (privacy) nog in leven 2002. Uit dit huwelijk:  

1.       (m).

2.       (m).

3.       (v).

4.       (m).

 

VIII-p. Sietse Henstra. Geboren op 17 december 1918 te Leeuwarden en overleden op 4 oktober 1991 te Driebergen. Hij was de zoon van Bouke HENSTRA (VII-l) en Cornelia SIBRANDI. Hij trouwde op 7 oktober 1942 te Haarlem met Lydia PRINSEN. Zij was geboren op 22 september 1914 te Haarlem en overleed op 3 november 1999 aldaar. Uit dit huwelijk:

1.       (m).

2.       (v).

 

VIII-r. Pieter Petrus Van der Henne. Geboren in 1922 en overleden in 1992. Hij was de zoon van Jan Pieters VAN DER HENNE (VII-n) en Hieke DE JONG. Hij trouwde in 1945 met (privacy).  Uit dit huwelijk: 

1.   (m). 

2.  (v).  

 

Vanwege privacy redenen zijn de verdere generaties weggelaten.

 

Terug naar Henstra pagina

 

Gemaakt door Judith Henstra, november 2004.