Genealogie van de Henstra familie - Skaai van Atze


Gegevens van Dr D.J. Henstra. Deze familie komt uit Suawoude.

I.Atze. Geboren rond 1540. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Sjoerd Atzes (m). Geboren rond 1570. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Zie II.
 2. mogelijk Gjalt Atzes (m). Geboren rond 1570.

II. Sjoerd Atzes. Geboren rond 1570. Hij was de zoon van Atze (I) en een onbekende vrouw. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:

 1. Atze Sjoerds (m). Geboren rond 1600. Hij trouwde met Pietje Bouwes. Zie III.

III. Atze Sjoerds. Geboren rond 1600. Hij was de zoon van Sjoerd Atzes (II) en een onbekende vrouw. Hij woonde te Suawoude. Hij trouwde met Pietje Bouwes. Uit dit huwelijk:
 1. Sjoerd Atzes (m). Geboren rond 1630. Hij trouwde met Aesse Jacobs. Zie IV-a: tak van Sjoerd Atzes.
 2. Uble Atzes (m). Geboren rond 1633. Hij trouwde met Maaike Jans. Zie IV-b: tak van Uble Atzes.

TAK VAN SJOERD ATZES

IVa. Sjoerd Atzes. Geboren rond 1630. Hij was de zoon van Atze Sjoerds (III) en Pietje Bouwes. Hij woonde te Suawoude. Hij trouwde met Aesse Jacobs. Uit dit huwelijk:

 1. Atze Sjoerds (m). Geboren rond 1659. Hij trouwde met Maartje Arjens. Zie V-a.
 2. Hattem Sjoerds (m). Geboren rond 1660. Hij trouwde met Aatlje Wierts. Zie V-b.
 3. Jacob Sjoerds (m). Geboren rond 1664.
 4. Pietje Sjoerds (v). Geboren rond 1666. Zij trouwde (1) met Auke Sikkes en (2) met Marten Martens.
 5. Grietje Sjoerds (v). Geboren rond 1669.

Deze tak is nog niet verder  uitgewerkt.

 

TAK VAN UBLE ATZES

IV-b. Uble Atzes. Geboren rond 1633. Hij was de zoon van Atze Sjoerds (III) en Pietje Bouwes. Hij trouwde met Maaike Jans. Uit dit huwelijk:

 1. Atze Ubles (m). Geboren rond 1660.
 2. Mogelijk Antje Ubles (v).
 3. Pietje Ubles (v). Geboren rond 1665. Zij trouwde met Binnert Sipkes.
 4. Andries Ubles (m). Geboren in 1670. Hij trouwde in 1700 met Joukje Hielkes. Zie V-a.
 5. Sjoerd Ubles (m). Geboren 1673.
 6. Jan Ubles (m). Geboren 1677. Hij trouwde (1) in 1709 met Sykje Hielkes, en (2) in 1723 met Talke Gerkes. Zie V-b (nog niet uitgewerkt).

V-a. Andries Ubles. Geboren in 1670. Hij was de zoon van Uble Atzes en Maaike Jans. Hij trouwde in 1700 met Joukje Hielkes. Uit dit huwelijk:

 1. Uble Andries (m). Geboren in 1704. Hij trouwde in 1755 met Maaike Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Antje Andries (v). Geboren 1711. Zij trouwde in 1738 met Auke Poppes.
 3. Hielke Andries (m). Geboren in 1713. Hij trouwde (1) in 1747 met Tjemke Jans en (2) in 1761 met Geertje Boeles. Zie VI-a.
 4. Maaike Andries (v). Geboren in 1716. Zij trouwde in 1741 met Sjoerd Atzes.
 5. Atze Andries (m). Geboren in 1720. Hij trouwde in 1747 met Antje Wybrens. Zij trouwde later, in 1768 met Binnert Ubles. Zie VI-b (nog niet uitgewertkt). Nakomelingen uit deze tak noemen zich Van Dijk en Atsma.

VI-a.  Hielke Andries. Geboren in 1713. Hij was de zoon van Andries Ubles (V-a) en Joukje Hielkes. Hij trouwde (1) in 1747 met Tjemke Jans en (2) in 1761 met Geertje Boeles. Uit het eerste huwelijk:

 1. Tjemke Hielkes (v). Geboren 1748. Zij trouwde (1) in 1773 met Wybren Atzes Atsma en (2) in 1821 met Geert Auwerts van der Weide.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joukje Hielkes (v). Geboren in 1762. Zij trouwde in 1791 met Ate Joukes van der Veen.
 2. Andries Hielkes (m). Geboren in 1763. Hij trouwde in 1799 met Ynskje Willems de Boer. Zie VII-a.
 3. Antje Hielkes (v). Geboren in 1765. Zij trouwde in 1787 met Sake Jans.
 4. Boele Hielkes (m). Geboren in 1768.

VII-a. Andries Hielkes. Geboren in 1763. Hij was de zoon van Hielke Andries (VI-a) en Geertje Boeles. Hij trouwde in 1799 met Ynskje Willems de Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Hielke Andries (m). Geboren in 1799. Hij trouwde in 1826 met Boukje Liekeles Westerhof. Zie VIII-a.
 2. Tjitske Andries (v). Geboren in 1801. Zij trouwde in 1822 met Hendrik Teunis Rinsma.
 3. Geertje Andries (v). Geboren in 1804. Zij trouwde met Symen Alles van der Wal.
 4. Tjemke Andries (v). Geboren in 1807. Zij trouwde met Pieter Elles Ellens.

VIII-a. Hielke Andries Henstra. Geboren in 1799. Hij was de zoon van Andries Hielkes en Ynskje Willems de Boer. Hij trouwde in 1826 met Boukje Liekeles Westerhof. Uit dit huwelijk±

 1. Andries (m). Geboren 1828 en overleden 1830.
 2. Lykle (m). Geboren 1830 en overleden 1859, ongehuwd.
 3. Andries (m). Geboren 1831 en overleden 1899, ongehuwd.
 4. Ynskje (v). Geboren 1833 en overleden 1900, ongehuwd.
 5. Willem (m). Geboren 1835 en overleden 1914. Hij trouwde met Maaike Harms de Boer. Zie IX-a.
 6. Grietje (v). Geboren 1837. Zij had een zooon bij een onbekende man.
 7. Jan (m). Geboren 1840 en overleden 1904. Hij trouwde met Lolkje Wiebes Poelstra.Zie IX-b (nog niet uitgewerkt).
 8. Boele (m). Geboren 1843 en overleden 1915, ongehuwd.
 9. Tietje (v). Geboren 1845 en overleden 1915. Zij trouwde met Lieuwe Liebbes Poelstra.
 10. Doetje (v). Geboren 1850 te Kooten.

IX-a. Willem Hielkes Henstra. Geboren 1835 en overleden 1914. Hij was de zoon van Hielke Andries Henstra (VIII-a) en Boukje Liekeles Westerhof. Hij trouwde met Maaike Harms de Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik (m). Geboren 1871 en overleden 1940. Hij trouwde met Sytske Sjoerds Hoekstra. Zie X-a (nog niet uitgewerkt).
 2. Hielke (m). Hij trouwde met Geeske Oldenburger.
 3. Jeltje (v). Geboren 1868.


First version May 2005.
Judith Henstra