Genealogie van de Henstra familie - Skaai van Auke


Gegevens van Dr D.J. Henstra. Deze familie komt waarschijnlijk uit Terhorne.

I. Auke. Geboren rond 1610. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:

 1. Hoyte Aukes (m). Geboren rond 1640. Hij trouwde met Idskje Minnes. Zie II.
 2. Jeltje Aukes (v). Geboren rond 1640. Zij trouwde in 1669 met Hobbe Hobbes. Hij overleed in 1689.

Over Jeltje Aukes en haar man Hobbe Hobbes: Lourens Annes en Trijntje Wigles in Terhorne op de coop van sekere huysinge met sijn steed te Terhorne, van Tiepke Birdes en Anne Hobbes voor 3/4 part sampt Claes Jans en Hoite Aukes (Jeltjes broer) als curatoren over de kinderen van Hobbe Hobbes te Terhorne voor 50 CGl.


II. Hoyte Aukes. Geboren rond 1640. Hij was de zoon van Auke (I) en een onbekende vrouw. Hij trouwde met Idskje Minnes. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hoytes (m). Geboren rond 1670. Hij trouwde met Antje Abes. Zie III.
 2. Geertje Hoytes(v). Geboren rond 1670.
 3. mogelijk Hielke Hoytes (m). Geboren rond 1670. Hij trouwde met Yfke Gerbens.
 4. mogelijk Beintje Hoytes (v). Geboren rond 1670. Zij trouwde met Hessel Douwes.

III. Cornelis Hoytes. Geboren rond 1670. Hij was de zoon van Hoyte Aukes (II) en Idskje Minnes. Hij trouwde met Antje Abes. Uit dit huwelijk:

 1. Maaike Cornelis (v). Geboren rond 1701.
 2. Abe Cornelis (m). Geboren rond 1703. Hij trouwde (1) met Wapkje Pieters en (2) met Tjitske Reiners. Zie IV.
 3. Hoyte Cornelis (m). Geboren rond 1709.
 4. Auke Cornelis (m). Geboren rond 1711.
 5. Hielke Cornelis (m). Geboren rond 1716.

IV. Abe Cornelis. Geboren rond 1703. Hij was de zoon van Cornelis Hoytes (III) en Antje Abes. Hij trouwde met (1) Wapkje Pieters en (2) Tjitske Reiners. Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Abes (m). Geboren rond 1735. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Zie V-a.
 2. Wybrig Abes (v). Geboren rond 1737.
 3. Auke Abes (m). Geboren rond 1740. Hij trouwde met Gatske Taedes. Zie V-b.
 4. Tjitske Abes (m). Geboren rond 1743. Zij trouwde in 1780 met Jan Sjoerds.
 5. Pieter Abes (m). Geboren rond 1746.
 6. Hoyte Abes (m). Geboren rond 1749.
 7. Gabe Abes (m). Geboren rond 1751. Hij trouwde met een onbekende vrouw.
 8. Antje Abes (m). Geboren rond 1754.

V-a. Cornelis Abes. Geboren rond 1735. Hij was de zoon van Abe Cornelis (IV) en Wapkje Pieters. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:

 1. Abe Cornelis (m). Geboren rond 1766.

V-b. Auke Abes. Geboren rond 1740. Hij was de zoon van Abe Cornelis (IV) en Wapkje Pieters. Hij trouwde in 1767 met Gatske Taedes. Uit dit huwelijk:

 1. Wapkje Aukes (v). Geboren rond 1770.
 2. Taede Aukes (m). Geboren rond 1771.
 3. Jantje Aukes (v). Geboren rond 1774.


First version February 2004.
Judith Henstra