Genealogie van de Henstra familie - Skaai van Bauke


Gegevens van Dr D.J. Henstra. Ik heb over enkele personen in deze stamboom meer informatie welke ik bij belangstelling zal toevoegen. De meeste personen in deze stamboom zijn in Oldeboorn (eerdere generaties) of Terhorne geboren.

I. Bauke Feikes. Geboren rond 1550. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:

 1. Feike Baukes (m). Geboren rond 1590. Hij trouwde met (1) Yke NN, (2) Hielkje Ales en (3) Wypkje Jelles. Zie II.


II. Feike Baukes. Geboren rond 1590. Hij was de zoon van Bauke Feikes (I) en een onbekende vrouw. Hij trouwde met (1) Yke NN, (2) Hielkje Ales en (3) Wypkje Jelles. Uit het eerste huwelijk (maar sommige kinderen lijken wat naam betreft uit een later huwelijk):

 1. Bauke Feikes (m). Geboren rond 1615. Hij trouwde met Tuike Douwes. Zie III-a.
 2. Boukje Feikes(v). Geboren rond 1620. Zij trouwde met Dirk Jurjens.
 3. Jelle Feikes (m). Geboren rond 1620. Hij trouwde met (1) Sybrig Ottes en (2) Trijntje Symens. Zie III-b.
 4. Jeltje Feikes (v). Geboren rond 1620. Zij trouwde met Douwe Reins.
 5. Sjoerd Feikes (m). Geboren rond 1620. Hij trouwde met Sytske Sybes. Zie III-c.
 6. Yke Feikes (v). Geboren rond 1625. Zij trouwde met Feike Gerrits.
 7. Ruurd Feikes (m). Geboren rond 1625. Hij trouwde met Antje Ales. Zie III-d.
 8. Feike Feikes (m). Geboren rond 1630. Hij trouwde met Aafke Sibolds. Zie III-e.

III-a. Bauke Feikes. Geboren rond 1615. Hij was de zoon van Feike Baukes (II) en Yke NN. Hij trouwde met Tuike Douwes. Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Feike Baukes (m). Geboren rond 1650. Hij trouwde in 1692 met Janke Roelofs.
 2. Yke Baukes (v). Geboren rond 1650. Zij trouwde in 1669 met Johannes Johannes'.
 3. Taeke Baukes (m). Geboren rond 1650.
 4. Tjebbe Baukes (m). Geboren rond 1650. Hij trouwde met Akke Sjoerds. Zie IV-a.
 5. Wybe Baukes (m). Geboren rond 1650. Hij trouwde in 1670 met Sytske Annes.

III-b. Jelle Feikes. Geboren rond 1620. Hij was de zoon van Feike Baukes (II) en Yke NN. Hij trouwde met (1) Sybrig Ottes en (2) in 1675 met Trijntje Symens. Uit het tweede huwelijk:

 1. Feike Jelles (m). Geboren rond 1676. Hij trouwde met NN Sipkes. Zie IV-b.

III-c. Sjoerd Feikes. Geboren rond 1620. Hij was de zoon van Feike Baukes (II) en Yke NN. Hij trouwde met Sytske Sybes. Uit dit huwelijk:

 1. Greald Sjoerds (m). Geboren rond 1650. Hij trouwde met Trijntje Ybes. Zie IV-c.
 2. Yke Sjoerds (v). Geboren rond 1655. Zij trouwde in 1681 met Sytze Johannes'.
 3. Jan Sjoerds (m). Geboren rond 1655. Hij trouwde met Hielkje Johannes'. Zie IV-d.
 4. Harmen Sjoerds (m). Geboren rond 1655. Hij trouwde met Sipkje Haentjes. Zie IV-e.

III-d. Ruurd Feikes. Geboren rond 1625. Hij was de zoon van Feike Baukes (II) en Yke NN. Hij trouwde met Antje Ales. Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Ale Ruurds (m). Geboren rond 1655. Hij trouwde met Trijntje Bokkes. Zie IV-f.

III-e. Feike Feikes. Geboren rond 1630. Hij was de zoon van Feike Baukes (II) en Yke NN. Hij trouwde in 1673 met Aafke Sibolds. Uit dit huwelijk:

 1. Yke Feikes(v). Geboren rond 1660. Zij trouwde met Pieter Jentjes.
 2. Geertje Feikes (m). Geboren rond 1660. Zij trouwde met Jan Thomas'.
 3. Sibold Feikes (m). Geboren rond 1660.
 4. Age Feikes (m). Geboren rond 1660.

IV-a. Tjebbe Baukes. Geboren rond 1650. hij was de zoon van Bauke Feikes (III-a) en Tuike Douwes. Hij trouwde met Akke Sjoerds. Uit dit huwelijk:

 1. Sjoerd Tjebbes (m). Geboren rond 1675. Hij trouwde (1) in 1698 met Aagje Harmens en (2) in 1706 met Uilkje Ydes.
 2. Wytske Tjebbes (v). Geboren rond 1675. Zij trouwde met Heere Tjallings.
 3. Jetske Tjebbes (v). Geboren rond 1675. Zij trouwde met Sybren Romkes.

IV-b. Feike Jelles. Geboren rond 1676. Hij was de zoon van Jelle Feikes (III-b) en Trijntje Symens. Hij trouwde met NN Sipkes. Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Feikes (v). Geboren rond 1715.
 2. Jelle Feikes (m). Geboren rond 1715. Hij had geen nakomelingen.
 3. Sibold Feikes (m). Geboren rond 1715. Hij had geen nakomelingen.
 4. Dieuwke Feikes (v). Geboren rond 1715. Zij trouwde met Douwe Hielkes.

IV-c. Greald Sjoerds. Geboren rond 1650. Hij was de zoon van Sjoerd Feikes (III-c) en Sytske Sybes. Hij trouwde in 1675 met Trijntje Ybes. Uit dit huwelijk:

 1. Wypkje Grealds (v). Geboren rond 1681. Zij trouwde in 1706 met Bokke Ybes.
 2. Sjoerd Grealds (m). Geboren rond 1685. Hij had geen nakomelingen.

IV-d. Jan Sjoerds. Geboren rond 1655. Hij was de zoon van Sjoerd Feikes (III-c) en Sytske Sybes. Hij trouwde in 1679 met Hielkje Johannes'. Uit dit huwelijk:

 1. Sjoerd Jans (m). Geboren rond 1690. Hij trouwde (1) met Wytske Hayes en (2) met Geertje Arjens. Zie V.

IV-e. Harmen Sjoerds. Geboren rond 1655. Hij was de zoon van Sjoerd Feikes (III-c) en Sytske Sybes. Hij trouwde in 1678 met Sipkje Haentjes. Uit dit huwelijk:

 1. Atje Harmens (v). Geboren rond 1686. Zij trouwde met Foeke Martens.
 2. Antje Harmens (v). Geboren rond 1688. Zij trouwde in 1707 met Rienk Pieters.
 3. Sytske Harmens (v).
 4. Harmen Harmens (m). Geboren rond 1692. Hij had geen nakomelingen.

IV-f. Ale Ruurds. Geboren rond 1655. Hij was mogelijk de zoon van Ruurd Feikes (III-d) en Antje Ales. Hij trouwde in 1682 met Trijntje Bokkes. Uit dit huwelijk:

 1. Antje Ales (v). Geboren rond 1685. Zij trouwde in 1707 met Gerrit Karsts.

V. Sjoerd Jans. Geboren rond 1690. Hij was de zoon van Jan Sjoerds (IV-d) en Hielkje Johannes'. Hij trouwde (1) in 1721 met Wytske Hayes en (2) in 1741 met Geertje Arjens. Uit het eerste huwelijk:

 1. mogelijk Haye Sjoerds (m). Geboren rond 1725. Hij trouwde met Henke Jochums. Zie VI.

VI. Haye Sjoerds. Geboren rond 1725. Hij was de zoon van Sjoerd Jans (V) en Wytske Hayes. Hij trouwde in 1767 met Henke Jochums. Uit dit huwelijk:

 1. Sjoerd Hayes (m). Geboren rond 1768. Hij trouwde (1) met Grietje Folkerts van der Meer en (2) met Aaltje Arends Heesop. Zie VII.

VII. Sjoerd Hayes Henstra. Geboren rond 1768. Hij was de zoon van Haye Sjoerds (VI) en Henke Jochums. Hij trouwde (1) in 1795 met Grietje Folkerts van der Meer en (2) met Aaltje Arends Heesop. Uit het eerste huwelijk:

 1. Hieke Sjoerds (v). Geboren rond 1796.
Uit het tweede huwelijk:
 1. Antje Sjoerds (v). Geboren rond 1803.
 2. Grietje Sjoerds (v). Geboren rond 1806.
 3. Haye Sjoerds (m). Geboren rond 1808. Hij trouwde (1) met Yke Rodmers van Wijngaarden en (2) met Rigtje Klazes Kleefstra. Zie VIII-a.
 4. Gerrit Sjoerds (v). Geboren rond 1812. Hij trouwde met Freerkje Sjoerds Venema. Zie VIII-b.

VIII-a. Haye Sjoerds Henstra. Geboren rond 1808. Hij was de zoon van Sjoerd Hayes Henstra (VII) en Aaltje Arends Heesop. Hij trouwde (1) in 1837 met Yke Rodmers van Wijngaarden en (2) in 1874 met Rigtje Klazes Kleefstra. Uit het eerste huwelijk:

 1. mogelijk Sjoerd Hayes (m). Geboren 1838 en overleden in 1849.
 2. mogelijk Arend Hayes (m). Geboren 1842 en overleden 1842.
 3. mogelijk Aaltje Hayes (v). Geboren 1843 en overleden 1859.
 4. Aant Hayes (m). Geboren 1847 en overleden 1938.
 5. Rodmer Hayes (m). Geboren 1848. Hij trouwde in 1867 met Wytske Hoekstra.
 6. mogelijk Gerrit Hayes (m). Geboren 1849 en overleden 1856.
 7. mogelijk Sjoerd Hayes (m). Geboren 1851 en overleden in 1855.
 8. mogelijk Hyke Hayes (m). Geboren 1853 en overleden in 1855.
 9. mogelijk Sjoerd Hayes (m). Geboren 1856 en overleden in 1856.
 10. Hyke Hayes (v). Geboren 1858 en overleden in 1925. Zij trouwde met Abe Hettes Wiersma.

VIII-b. Gerrit Sjoerds Henstra. Geboren rond 1812. Hij was de zoon van Sjoerd Hayes Henstra (VII) en Aaltje Arends Heesop. Hij trouwde 1842 met Freerkje Sjoerds Venema. Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Gerrits (v). Geboren 1843 en overleden in 1934. Zij trouwde met Auke Atzes van der Meer.
 2. Ytje Gerrits (m). Geboren 1844 en overleden 1912. Zij was ongehuwd.
 3. levenloos kind (v). 1845.
 4. Sjoerd Gerrits (m). Geboren 1847. Hij trouwde met Arentje Jans Bakker. Zie IX.

IX. Sjoerd Gerrits Henstra. Geboren 1847. Hij was de zoon van Gerrit Sjoerds Henstra (VIII-b) en Freerkje Sjoerds Venema. Hij trouwde 1871 met Arentje Jans Bakker. Uit dit huwelijk:

 1. Freerke Sjoerds (v). Geboren 1876 en overleden in 1936. Zij trouwde met Sake Attes Dijkema.
 2. mogelijk Gerrit Sjoerds (m). Hij trouwde met Sytske Symens Boetje. Uit dit huwelijk een dochter Akke Henstra (1896-1896).First version February 2004.
Judith Henstra