Welkom op mijn genealogie website!

Ik doe al jaren onderzoek naar mijn familie. Van twee achternamen, Henstra en Schuil, probeer ik alle stambomen uit te werken. Van andere heb ik mij beperkt tot de stamboom van mijn eigen familie. De meeste van deze stambomen spelen zich af in Friesland maar behalve in het geval van de Henstras en Elzingas komt de oudst bekende voorvader altijd van elders.

Hieronder ziet u welke stambomen ik uitgezocht heb. Klik op de naam waarin u geinteresseerd bent. Er verschijnt dan of de stamboom, of een overzicht van de verschillende stambomen voor die naam.

Aanvullingen zijn altijd welkom! Als U familie bent, laat U het even weten?

Veel plezier met de gegevens op deze website!

Judith Henstra

De Block
Uit: Friesland, Utrecht, Den Haag, Haarlem
Volgens familieverhalen komt deze familie oorspronkelijk uit Frankrijk, vanwaar er 3 broers De Block in de tijd van de Hugenoten naar Nederland vluchtten. Mijn grootmoeder was een De Block.
Henstra
Alle families
De stambomen van alle Henstras heb ik in mijn bezit, maar ze staan nog niet allemaal op deze website. Ook nakomelingen met de volgende namen zijn in deze stambomen te vinden: Van der Henne, de Jong, Haanstra, van der Heide, Schoolland, de Boer, Rosinga, Miedema, van der Veer, Algera, Hattuma, Van Dijk, Atsma, Hamersma en Nooitgedacht.
Schuil
Alle families
De stamboom van Walraven Schuil (ong. 1600) met een Sneeker, Texelse en een Harlinger tak (ik behoor tot de laatste). Een stamboom van de Schuilen uit Groningen; de familie van Martinus Schuil (Dokkum); de adelijke families Schuil van Walhorn, Schuil van Vreuschemen en Schuil van der Does; de Schuilen uit Tiel en omgeving, en talrijke 'losse' Schuilen.
Knorr
Uit: Friesland, Zuid-Holland
Rond 1800 kwamen twee broers, vanuit Niedermeiser (bij Kassel) in Duitsland, naar Nederland. Johan Friedrich ging in Bolsward (Friesland) wonen en gebruikte de naam Knorr, terwijl Jan Johannes zich in Gouderak (Zuid Holland) vestigde, en de naam Knor gebruikte. Mijn moeder is een Knorr uit Friesland.
Elsinga
Uit: Oostermeer
Berber Bruins Elsinga is mijn over-over- overgrootmoeder. Zij kreeg een "onechte" dochter, Jantje. Deze trouwde later met een Henstra.
Holmans
Uit: Friesland, Groningen
Deze familie komt oorspronkelijk uit Groningen, maar trok rond 1785 naar Harlingen. Mijn grootmoeder was een Holmans. Deze familie had vele vrouwelijke nazaten. Tot nu toe heb ik geen nog in leven zijnde Holmans gevonden. Is deze familie uitgestorven?
Hofman
Uit: Tietjerksteradeel
Dit is de familie van Berber Bruins Bruinsma, de grootmoeder van Berber Bruins Elsinga uit de Elsinga stamboom. Astrid Hofman heeft deze familie uitgezocht. Behalve de naam Hofman en Bruinsma, zijn er ook nazaten met de namen Tuinstra en Van der Tuin.