De Groninger Schuils

De Groninger Schuils woonden voornamelijk te Zevenhuizen en Leek in de provincie Groningen. De vroegst bekende voorouder was Gerrit Beerents, geboren rond 1700. Het is niet duidelijk of deze de naam Schuil droeg, maar zijn kleinkinderen deden dat zeker wel.

Het is waarschijnlijk dat er een verbinding is naar Walraven Schuil en zijn Sneeker, Harlinger, en Texelse nakomelingen, maar deze is nog niet gevonden. Wel woonde er in 1626 in de stad Groningen ene Peter Schuyl, lakendrapier (doopsgezind), die voorkomt in de poorterboeken aldaar. Deze moet wel familie van Walraven geweest zijn, gezien zijn beroep. Van Peter naar Pieter is het maar een kleine stap. Toch komt er verder geen Schuyl voor in Groningen tot 1706, wanneer de eerste dopeling met die naam wordt aangetroffen.

Rond 1700 is er in Groningen een gouvernementscommies met de naam Frederik Schuyl. Deze is waarschijnlijk de voorouder van Martinus Schuil, musicus en componist (1842-1899). Zijn familie woonde voornamelijk in Dokkum.

Voorlopig staat de Groninger Schuil stamboom los van de andere Schuil-bomen, maar het is lang niet uitgesloten, dat er een verbinding zal worden gevonden.

Bedankt voor jullie hulp! :


John Suk, Jaap Schuil, Michael Schuil, Henk Hollander, Henk Boon, Lucas Cazemier, Wiegert Schuil, Gerry Schuil, Jan Nienhuis, Detje van der Laan, Harold Schuil, Martin Schuil, Saskia Oosterhoff-van Dijk, Jeroen Schuil, Wim Schuil, Stef Koelewijn, Auko Winter, Reiny van der Sluis, C. Van den Burg, Clarence Oosterveld, Gladys Schuil, Walter Schwabe, Annelies Schuil, Nelleke Boonstra, Harmen Schuil, Hetty Kroes, Garry Schuil, Rens van der Wilp, Hammie Zeeman-Postma, Afke Aardema, Marten Ritsma (http://www.gensdata.nl/search/text2/jan2.txt), Harm Buiter (http://www.buiter.com/buiters), Nantko Bosscher (http://home.planet.nl/~nbossche/nlgrfp3.htm), Roelof Stevens (http://www.roelofstevens.nl), http://www.roeljongman.nl, http://www.gencircles.com/users/rawboots, http://www.members.cox.net/drhelmholdt/g000148.htm, touwslag@xs4all.nl, http://home.wanadoo.nl/post.pe, http://members.lycos.nl/jmeyer/kwartierstaat/dat0.html, hummel@kabelfoon.nl, www.vandenhoogen.com/ned, www.verhagen-mulder.nl, http://home.hetnet.nl/~windgenealogie/wz/wz_00003.htm#BM20430, http://users.ncrvnet.nl/hveningaGeneratie I


I. Gerrit Beerents. Hij trouwde op 2 april 1681 te Leek met Trijntje Pieters. Uit dit huwelijk:


 1. Pieter Gerrits (m). Geboren 20 maart 1692 te Leek. Zie II.

 2. Jan Gerrits (m). Gedoopt 14 november 1697 te Leek.Generatie II


II. Pieter Gerrits. Waarschijnlijk geboren op 20 maart 1692 te Leek als zoon van Gerrit Beerents (I) en Trijntje Pieters. Hij trouwde (1) op 21 januari 1725 te Midwolde met Grietjen Hindriks. Hij trouwde (2) voor de kerk te Leek op 10 september 1730 met Eintje Jans. Zij was was gedoopt op 13 februari 1707 in Zevenhuizen. Zij was de dochter van Jannes Berents and Aukjen Ubels. Uit het eerste huwelijk:


 1. Aaltje Pieters Schuil (v). Geboren op 13 maart 1726 te Zevenhuizen.

 2. Gerrit Pieters Schuil (m). Geboren op 27 juni 1728 te Zevenhuizen.


Uit het tweede huwelijk:


 1. Auktje Pieters Schuil (v). Zij was gedoopt op 7 oktober 1731 in Zevenhuizen.

 2. Gerrit Pieters (m). Gedoopt te Zevenhuizen op 12 oktober 1732 en overleden in maart 1769 te Tolbert. Hij trouwde met Auktje Harms. Zie III-a.

 3. Jannes Pieters Schuil (m). Hij was gedoopt op 9 januari 1735 in Zevenhuizen. Hij trouwde op 28 oktober 1753 te Midwolde met Geertien Willems. Zij was geboren op 30 mei 1716 te Zevenhuizen en werd gedoopt op 1 juni 1716 te Midwolde. Zij was de dochter van Willem Louwes en Hiltje Wolters.

 4. Auktje Pieters Schuil (v). Zij was gedoopt op 28 juli 1737 te Zevenhuizen.

 5. Beerent Pieters Schuil (m). Hij was gedoopt op 13 december 1739 in Zevenhuizen.

 6. Grietje Pieters Schuil (v). Zij was gedoopt op 17 juni 1742 in Zevenhuizen.

 7. Hendrikje Pieters Schuil (v). Zij was gedoopt op 25 december 1744 in Zevenhuizen.

 8. Grietje Pieters Schuil (v). Gedoopt op 25 december 1750 te Zevenhuizen en overleden aldaar op 8 december 1800. Zij trouwde met Derk Jans HUMMEL. Zie III-b.


Aintje Jans trouwde later, als weduwe van Pieter Gerrits, op 18 februari 1752 te Midwolde met Derk Gerbens uit Zevenhuizen.Generatie III


III-a. Gerrit Pieters. Gedoopt te Zevenhuizen op 12 oktober 1732 en overleden in maart 1769 te Tolbert. Hij was de zoon van Pieter Gerrits (II) en Eintje Jans. Hij is getrouwd rond 1753 voor de kerk met Auktje Harms. Zij overleed rond 1 maart 1771. (Zij is later getrouwd te Tolbert op 28 mei 1769 voor de kerk met Hindrik Arents). Uit dit huwelijk:


 1. Pieter Gerrits Schuil (m). Geboren op 25 juli 1756 te Zevenhuizen en aldaar gedoopt op 8 augustus 1756. Hij overleed 26 augustus 1808 te Grootegast. Hij trouwde met Wietske Egberts. Zie IV-a.

 2. Trijntje Gerrits Schuil (v). Gedoopt op 24 september 1758 te Zevenhuizen. Zij was mogelijk getrouwd met Pieter Alberts ZIJLSTRA. Zie IV-b.

 3. Harm Gerrits Schuil (m). Gedoopt 26 oktober 1764 en en overleden te Tolbert op 12 februari 1815. Hij trouwde met Martje Jans MULDER. Zie IV-c.

 4. Gerrit Gerrits Schuil (m). Gedoopt 18 augustus 1767.
III-b. Grietje Pieters Schuil. Gedoopt op 25 december 1750 te Zevenhuizen en overleden aldaar op 8 december 1800. Zij was de dochter van Pieter Gerrits (II) en Eintje Jans. Zij trouwde in 1781 met Derk Jans HUMMEL. Hij was geboren in 1754 te Zevenhuizen en overleed aldaar op 29 maart 1816. Hij was landbouwer te Zevenhuizen en was de zoon van Jan Harms en Lutchert Willems. Uit dit huwelijk:


 1. Antje Derks Hummel (v). Gedoopt op 21 december 1781 te Leek en overleden aldaar op 9 december 1840. Zij trouwde met Engel Elderts DE JONG. Uit dit huwelijk een dochter Antje (1817).

 2. Jan Derks Hummel (m). Gedoopt op 25 januari 1784 te Leek en overleden te Zevenhuizen op 9 juli 1845. Hij was landbouwer en veenbaas te Zevenhuizen. Hij trouwde op 22 oktober 1812 te Leek met Yda Alberts DOORNBOS. Zij was gedoopt op 19 oktober 1785 te Nuis en overleden op 9 augustus 1833 te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Albert Jannes en Tieke Willems. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Grietje (1813-1816), Derk (1815-1816), Derk (1816-1860), Albert (1820) en Grietje (1822-1883).

 3. Pieter Derks Hummel (m). Geboren op 6 februari 1786 te Zevenhuizen en overleden aldaar op 8 april 1856. Hij was landbouwer in Zevenhuizen van beroep. Hij trouwde op 7 april 1811 te Leek met Wobbeltje Hettes. Zij was geboren op 5 februari 1788 te Haulerwijk en overleed na 1856 te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Hette Jurjens en Bontje Harmens KLINKEMA. Uit dit huwelijk 10 kinderen: Grietje (1812-1812), Derk (1831-1881), Hette (1815), Grietje (1817), Harm (1820-1877), Jan (1822-1881), Jurrien (1824-1919), Jannes (1827-1827), Bontje (1827-1827), Lutgertje (1831-1882).

 4. Geert Derks Hummel (m). Geboren op 20 november 1788 te Zevenhuizen en gedoopt op 30 november 1788 te leek. Hij overleed op 27 april 1835 te Zevenhuizen. Hij was landbouwer te Zevenhuizen. Hij trouwde op 16 mei 1813 te Leek met Geeske Derks WILLEMS. Zij was geboren op 22 april 1790 te Zevenhuizen en was gedoopt op 25 april 1790 te Leek. Zij was de dochter van Derk Jans WILLEMS en Minke Hindriks. Uit dit huwelijk 6 kinderen: Grietje (1814-1853), Derk (1817-1880), Menke (1822-1885), Martje (1825-1882), Derkje (1829-1861), Antje (1833-1852).

 5. Jannes Derks Hummel (m). Geboren op 1 april 1791 te Zevenhuizen. Hij was landbouwer en vervener te Terheijl (Roden) in Drenthe. Hij woonde eerder te Zevenhuizen. Hij trouwde op 16 april 1809 te Leek met Grietje Wopkes HOEKSTRA. Uit dit huwelijk 4 kinderen: Grietje (1810), Wopke (1816-1908), Tjitske (1819-1885), en Derk (1822).Generatie IVIV-a. Pieter Gerrits Schuil. Geboren op 25 juli 1756 te Zevenhuizen en gedoopt aldaar op 8 augustus 1756. Hij overleed 26 augustus 1808 te Grootegast. Hij was de zoon van Gerrit Pieters (III-a) en Auktje Harms. Pieter woonde te Grootegast. Hij was getrouwd met Wietske Egberts. Zij was gedoopt te Grootegast op 17 februari 1760 en overleed aldaaar op 13 januari 1810. Zij was de dochter van Egbert Sipkes en Jantje Gerardus. (Zij is later getrouwd te Grootegast op 7 mei 1809 met Tjeert Jans, afkomstig uit Niebert). Uit dit huwelijk:


 1. Gerrit Pieters Schuil (m). Geboren op 12 februari 1787 te Leek en gedoopt te Grootegast op 4 maart 1787. Hij overleed op 14 januari 1858 te Leek. Hij was getrouwd met Alberdina Haatjes SMID. Zie V-a.

 2. Egbert Pieters Schuil (m). Geboren op 15 december 1789 en gedoopt op 1 januari 1790 aldaar. Hij overleed op 14 maart 1849 te Marum. Hij was getrouwd met Eltje Jacobs CASEMIER. Zie V-b.

 3. Sipke Pieters Schuil (m). Geboren op 19 januari 1792 te Grootegast en gedoopt op 5 februari 1792 aldaar. Hij was een dienstknecht in 1813. Hij woonde toen in Nordhorn en was aanwezig op Gerrits trouwen.

 4. Aukje Pieters Schuil (v). Geboren te Grootegast op 15 september 1794 en aldaar gedoopt op 28 september 1794. Zij overleed op 20 augustus 1851 te Marum. Zij was getrouwd met Jan Jelles KLOK. Zie V-c.

 5. Jannes Pieters Schuil (m). Geboren op 13 mei 1797 en gedoopt op 28 mei 1797 aldaar. Hij trouwde met Reina Jans OVERKAMP. Zie V-d.

 6. Jan Pieters Schuil (m). Geboren op 15 augustus 1801 en gedoopt 30 augustus 1801 aldaar. Hij trouwde (1) met Fenje Jans TER VELD en (2) Antje Jans RUITER. Zie V-e.

IV-b. Trijntje Gerrits Schuil. Gedoopt op 24 september 1758 te Zevenhuizen. Zij is de dochter van Gerrit Pieters (III-a) en Auktje Harms. Zij was mogelijk de Trientien, getrouwd met Pieter Albers ZIJLSTRA. Uit dit huwelijk een dochter:


 1. Aukje Pieters Zijlstra (v). Geboren 15 juli 1788 te Nordhorn en overleden op 12 juli 1851 te Peize.

IV-c. Harm Gerrits Schuil. Geboren in 1762 en gedoopt 26 oktober 1764 en overleden te Tolbert op 12 februari 1815. Hij was de zoon van Gerrit Pieters (III-a) en Auktje Harms. Hij was landbouwer van beroep in 1813 te Tolbert. Hij was ook veenbaas en wordt genoemd als landbouwer te huisnummer 5 te Tolbert (Leek). Hij trouwde op 3 mei 1795 te Tolbert met Martje (Albertje) Jans MULDER. Zij was geboren op 15 mei 1773 te Niebert en aldaar gedoopt op 18 mei 1773. Zij overleed te Tolbert op 19 januari 1858 en was de dochter van Jan Roelfs en Trijntje Alberts. Volgens de huwelijksacte van dochter Jantje Schuil met Jan Wijchmans:”Harm Gerrits, later de familienaam van Schuil gevoerd te hebben. Over Martje: “Geen beroep”. Uit dit huwelijk:


 1. Auktje Harms (v). Geboren op 14 juli 1796 te Tolbert en gedoopt aldaar op 24 juli van hetzelfde jaar.

 2. Trijntje Schuil (v). Geboren op 13 oktober 1797 te Tolbert en gedoopt aldaar op 29 oktober 1797. Zij overleed op 2 juli 1822 om 4:00 uur te Tolbert op huisnummer 5. Zij was dienstmeid van beroep.

 3. Auktje Harms Schuil (v). Gedoopt op 22 juni 1799 te Tolbert en gedoopt aldaar op 14 juli 1799. Zij trouwde met Hindrik Diderich STAPEL. Zie V-f.

 4. Jantje Schuil (v). Gedoopt op 25 december 1800 te Tolbert en gedoopt aldaar op 18 januari 1801. Zij overleed op 31 januari 1881 te Zevenhuizen. Zij was een inlandse kramer: een niet van buitenlandse afkomst, in een woonwagen geborene. Zij trouwde (1) op 1 mei 1847 te Leek met Jan WICHMAN. Jan Wichman (Wychman) was geboren op 19 mei 1807 te Groningen, en evangelisch-luthers gedoopt op 14 juni 1807. Hij overleed op 26 januari 1856 te Tolbert. Hij was kleermaker van beroep en was de zoon van Christoffer WYCHMAN en Kreesje Hendriks VAN DWANGELEN. Jantje trouwde (2) op 2 maart 1861 met Jan PIEBENGA. Hij was geboren gedoopt op 16 februari 1808 te Harlingen en was de zoon van Simon Huites PIEBENGA en Grietje Boukes.

 5. Gerrit Harms Schuil (m). Geboren op 27 november 1802 te Tolbert en gedoopt aldaar op 19 december 1802. Hij was getrouwd met Menke Teekes HOEKSTRA. Zie V-g.

 6. Roelfke Schuil (v). Geboren op 16 september 1804 te Tolbert en gedoopt aldaar op 7 oktober 1804. Zij overleed op 13 januari 1864 te Lettelbert. Zij trouwde te Leek met Wytse Willems SIKKEMA. Zie V-h.

 7. Grietje Harms (v). Geboren op 2 mei 1806 te Tolbert en gedoopt aldaar op 25 mei 1806.

 8. Antje Harms (v). Geboren 29 februari 1808 te Tolbert en gedoopt aldaar op 3 april 1808.

 9. Antje Harms Schuil (v). Geboren op 23 december 1810 te Leek en gedoopt aldaar op 20 januari 1811. Zij overleed op 2 november 1859 te Zevenhuizen. Zij trouwde op 10 april 1836 met Adrianus Hindrikus KOBES. Zie V-i.

 10. Jan Schuil (m). Geboren op 24 mei 1813 om 11:00 uur te huis nr 5 in Leek en overleden op 16 april 1814 te Tolbert.

 11. Harm Schuil (m). Geboren op 3 juli 1815 te Tolbert en overleden op 27 mei 1874 te Zevenhuizen. Hij trouwde met Dieuwkje WINT. Zie V-j.Generatie V

V-a. Gerrit Pieters Schuil. Geboren op 12 februari 1787 te Grootegast en gedoopt aldaar op 4 maart 1787. Hij overleed op 14 januari 1858 om12:00 uur te Leek. Hij was de zoon van Pieter Gerrits Schuil (IV-a) Wietske Egberts. Tussen 1813 en 1837 was hij schoenmaker te Leek, hij was ook leerlooier te huis 53 in Leek (zijn eigen woonhuis, zie hieronder). Hij trouwde op 31 oktober 1813 te Leek met Alberdina Haatjes SMID. Zij was geboren op 25 april 1789, gedoopt op 3 mei 1789 te Leek en overleden op 5 mei 1872. Zij was de dochter van Haatje Jacobs SMID en Reina Alberts KOLLENBORG. In 1813 was zij dienstmaagd en in 1837 was zij schoenmakerse te Leek. Zij wordt ook genoemd als leerlooijer te Leek. Uit dit huwelijk:


 1. Pieter Gerrits Schuil (m). Geboren op 4 april 1815 te Leek en overleden op 5 juli 1882 aldaar. Hij trouwde met Emke Annes KUIPERS. Zie VI-a.

 2. Reina Schuil (v). Geboren op 22 juli 1816 om 16:00 uur te Leek en overleden op 12 februari 1891 aldaar. Zij trouwde op 22 mei 1842 te Leek met Jacob Frankes POSTEMA. Hij was geboren op 28 februari 1816 om 14:00 uur te Tolbert en was de zoon van Jacob Jacobs POSTEMA en Harmke Derks RUITER. Hij was koopman van beroep en woonde ten tijde van zijn huwelijk in Leek.

 3. Wietske Gerrits Schuil (v). Geboren 15 april 1818 om 3:30 uur te Leek en overleden 12 december 1837 aldaar.

 4. Haa(i)tje Gerrits Schuil (v). Geboren op 28 september 1819 om 6:30 uur te Leek en overleden op 4 januari 1827 om 6:00 uur aldaar in huis nr 53. Op 4 januari 1827 woonde zij op huis nummer 53 te Leek en zij wordt genoemd als wonende in huis number 55 te Leek.

 5. Sipke Gerrits Schuil (m). Geboren op 11 maart 1822 te Leek en overleden aldaar op 30 oktober 1866. Hij trouwde met Brechtje Sikkes CAZEMIER. Zie VI-b.

 6. Auktje Schuil (m). Geboren op 6 februari 1824 te Leek en overleden op 11 augustus 1894 aldaar. Zij trouwde met Pieter WINTER. Zie VI-c.

 7. Mogelijk had Auktje een tweelingbroer Albertus, geboren 6 februari 1824 te Leek.

 8. Jan Gerrits Schuil (m). Geboren op 16 juni 1825 om 1:00 uur te Leek en overleden op 1 december 1826 aldaar om 6:00 uur.

 9. Haatje Schuil (m). Geboren op 24 juni 1827 te Leek en overleden op 18 december 1891 te Grand Rapids, Michigan, USA. Hij was getrouwd met Willemke HOLTROP. Zie VI-d.

 10. Jan Schuil (m). Geboren op 5 mei 1828 te Leek. Hij trouwde met Anke Engels TER VELD. Zie VI-e.


Getuigen bij het huwelijk van Gerrit en Alberdina waren:

Harm Gerrits Schuil, 50 jaar, landbouwer te Tolbert, oom van de bruidegom; Sipke Pieters Schuil, 21 jaar, dienstknecht, wonende te Noordhom, broeder van de bruidegom; Alle Haatjes Smit, 31 jaar, wonende te Leek, broeder van de bruid; Jan Smallenbroek, 30 jaar, schoenmaker, wondende te Leek, aangetrouwde broeder (wordt niet vermeld van bruidegom of bruid).


Uit http://www.dewoonomgeving.nl/: Huis 53 te Leek heeft in 1830 het kadasternummer 142. De eigenaar is dan Gerrit Pieters Schuil, schoenmaker en leerlooier, 42 jaar uit Grootegast. In 1830 is het huis 10 x 10 meter groot. In 1781 zijn de bewoners de kinderen van Wigbolt Berends, en in 1804 is Janke Popkes de eigenaar. In 1814 komt het huis op naam van Gerrit Pieters Schuil (eigenaar). In 1830 wonen Gerrit en Alberdina in het huis met de volgende kinderen: Pieter (14, schoenmakersknecht), Sipke (7), Haatje (2) en Jan, Reina (13), Wietske (11) en Auktje (5). Ook wonen in het huis Evert Jacobs Smid, 24 jaar, uit Doezum, en Haatje Jans Smallenbroek, 20 jaar. Beide zijn schoenmakersknecht. In 1908 verkopen de erven van mej. T. Huizinga het huis “met mooie tuin waarin vruchtbomen, groot 417 are”. Of deze mej. Huizinga het huis van de Schuilen gekocht of geerft heeft is niet duidelijk.
V-b. Egbert Pieters Schuil. Geboren op 15 december 1789 te Grootegast. Hij werd gedoopt op 1 januari 1790 aldaar en overleed op 14 maart 1849 te Marum. Hij was de zoon van Pieter Gerrits Schuil (IV-a) Wietske Egberts. Hij was boerenknecht en diende in de nationale militie in Groningen, waar hij fusilier was in het 12e Batt. Infanterie van Ligne, 2e compagnie in garnizoen te Groningen (1814). Hij trouwde op 17 juli 1814 te Leek met Eltje Jacobs BEUKEMA/CAZEMIER (Kacimier). Zij was geboren op 1 maart 1795 te Lettelbert, GR, en aldaar gedoopt op 5 mei 1815. Zij overleed op 18 december 1864 te Marum, waar zij op 9 oktober 1856 heengegaan was. Zij was de dochter van Jacob Cornelis en Antje Onnes CAZEMIER. Zij was in 1856 vroedvrouw te Grootegast. Uit dit huwelijk:


 1. Pieter Egberts Schuil (m). Geboren op 22 maart 1815 om 15:00 uur te Leek en overleden op 2 augustus 1873 te Den Helder. Hij was zeeman van beroep en trouwde (1) met Niesje VAN DER WOERD. Zij overleed op 17 juli 1862 te Den Helder en was de dochter van Gijsbert VAN DER WOERD en Heintje ZWETSELAAR. Zij was weduwe van Gerrit HANNEMA. Hij trouwde (2) op 25 juni 1868 te Den Helder met Johanna GAL. Zij was geboren op 14 maart 1818 te Goedereede en overleed op 13 september 1894 te Den Helder. Zij was de dochter van Gradus GAL en Pieternella WITMAN.

 2. Jacob Egberts Schuil (m). Geboren op 17 augustus 1817 te Grootegast in behuizing nummer 73 en overleden op 21 april 1872 te Den Helder. Hij trouwde (1) met Gerritje VAN DER WOLDT en (2) met Maria Catharina Fortuna MELKERT. Zie VI-f.

 3. Kornelis Egberts Schuil (m). Geboren op 1 december 1819 te Grootegast in behuizing nummer 73.

 4. Sipke Egberts Schuil (m). Geboren op 24 april 1822 te Grootegast in behuizing nummer 73 en overleden op 12 juni 1848 te Marum. Hij was arbeider. Geboren op 24 april 1822. Tweeling met Lijske.

 5. Lijske Schuil (v). Geboren op 24 april 1822 te Grootegast in behuizing nummer 73. Tweeling met Sipke.

 6. Jan Egberts Schuil (m). Geboren op 2 januari 1825 te Oudega (Sm) en overleden in 1903. Hij trouwde (1) met Neeske BOS en (2) met Grietje OOSTINDIER. Zie VI-g

 7. Antje Egberts Schuil (v). Geboren op 18 oktober 1827 te Nijega, Smallingerland en overleden op 16 juli 1867 te Marum. Zij trouwde met Hendrik SMIT. Zie VI-h.

 8. Wietske Egberts Schuil (v). Geboren op 29 juni 1830 te Oudega, Smallingerland en overleden aldaar op 21 augustus 1830.

 9. Gerrit Egberts Schuil (m). Geboren op 18 juli 1833 te Oudega en overleden op 29 juli 1861 te Den Helder. Hij was werkman.

 10. Duurt Egberts Schuil (m). Geboren op 24 januari 1837 te Opeinde en overleden aldaar op 12 september 1837.


Bij het huwelijk van Egbert en Eltje waren 7 getuigen aanwezig, waaronder de vroedvrouw die bij de geboorte van Eltje aanwezig was geweest. Bij de huwelijksacte is een afschrift van een acte van bekendheid omdat Eltje niet in staat was een geboorte of doopacte te overleggen aangezien zij als behorende tot de Mennonieten niet in een geboorte of doopregister is ingeschreven.
V-c. Aukje Pieters Schuil. Geboren te Grootegast op 15 september 1794 en aldaar gedoopt op 28 september 1794. Zij overleed op 20 augustus 1851 te Marum. Zij was de dochter van Pieter Gerrits Schuil (IV-a) en Wietske Egberts. Zij trouwde op 21 mei 1826 te Marum met Jan Jelles KLOK. Hij was schoenmaker van beroep en was geboren te Leek op 27 januari 1800, gedoopt aldaar op 23 feburari 1800 en overleden in zijn woonplaats Marum op 28 juni 1881. Hij was de zoon van Jelle Ypes KLOK en Aukje Jans. Hij was ouderling in the Christelijke Afgesch. Gemeente te Nuis in 1836. Het bevolkingsregister van Marum 1850/1860 vermeldt iets van dit gezin. Uit dit huwelijk:


 1. Jelle Klok (m). Geboren op 26 maart 1827 te Marum. Hij trouwde (1) op 17 mei 1854 te Marum met Grietje Freerks HOMMES. Zij was geboren op 28 februari 1831 te Marum en overleed aldaar op 4 juni 1871, 40 jaar oud, Zij was de dochter van Freerk Jans HOMMES en Engeltje Sipkes PRUIM. Jelle trouwde (2) op 29 maart 1873 te Grootegast met Jeltje MEIJER. Zij was geboren op 23 december 1839 te Opeinde en overleed aldaar op 27 mei 1877. Zij was de dochter van Eise Hendriks MEYER en Annigjen Harms VAN DER HEIDE. Jelle was ingekomen te Opende op 25 mei 1855 vanuit Marum en was 9 jaar later, op 23 mei 1864 weer naar Marum vertrokken. Echter, Jelle en zijn gezin kwamen op 21 mei 1861 naar Leek. Op 6 januari 1873 vertrok hij weer van Marum met zijn tweede vrouw, als dagloner. Op 6 mei 1877 vetrokken hij en zijn zoon weer naar Marum. Uit het eerste huwelijk 4 kinderen: Auktje (1857), Engeltje (1858), Jan (1866) en Annechien (1874) Klok. Hij wordt ook schoenmaker genoemd.

 2. Wietske (Wytske) Klok (v). Geboren te Marum op 16 oktober 1828 en overleden aldaar op 12 april 1892. Zij trouwde te Marum op 2 mei 1857 met Willem SLAGTER. Hij was geboren te Grootegast op 15 oktober 1830 en overleed op 25 maart 1922 te Ureterp. Hij was de zoon van Johannes Klazes SLAGTER en Siets Alberts ZUIDERHOF. Zij hadden twee dochters: Aukje (1862-1944) en Sytske (1859) Slagter. Willem Slagter trouwde (2) op 2 oktober 1897 te Marum met Tjitske ADEMA. Zij was de dochter van Wietze Hendriks ADEMA en Rinske Gerrits DE HAAN. Zij was eerder getrouwd (en gescheiden) van Gerke MIDDEL.

 3. Harm Klok (m). Geboren op 27 augustus 1829 te Marum.

 4. Auktje Klok (v). Geboren op 27 september 1830 en overleden voor 17 mei 1890. Zij trouwde op 19 mei 1855 te Marum met Willem Pieters BOEREMA. Hij was arbeider van beroep en geboren te Marum op 2 maart 1825. Hij woonde te Marum en was de zoon van Pieter Menzes BOEREMA en Wemke Pieters BOONSTRA. (Hij was later getrouwde met Grietje SIERSEMA. Zij was geboren te Doezum op 18 december 1844.) Dit gezin wordt genoemd op blz 62 van het bevolkingsregister van Marum 1850/60.

 5. Alberdina Klok (v). Geboren op 28 januari 1833 te Marum en overleden aldaar op 3 februari 1883. Zij trouwde op 12 mei 1860 te Marum met Roelf Gerkes BOEREMA. Hij was geboren op 30 september 1828 en overleed te Marum op 15 juni 1883. Hij was de zoon van Gerke Jans BOEREMA en Akke Roelfs POSTHUMA. Dit gezin wordt genoemd in het bevolkingsregister van Marum 1870/80 blad 108. Bij hen is dan inwonende (schoon)zuster Antje KLOK, naaister. Ze woonden op A 87. Zij hadden een dochter Aukje (1861) en een dochter Gerkje (1867-1940) Boerema.

 6. Antje Klok (v). Geboren te Marum op 10 augustus 1835. Zij woonde tussen 1870/80 in bij haar zuster en zwager (zie 5). Zij was naaister van beroep.

 7. Pieter Klok (m).
V-d. Jannes Pieters Schuil. Geboren op 13 mei 1797 te Grootegast en gedoopt aldaar op 28 mei 1797. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (IV-a) en Wietske Egberts. Hij was boerenknecht, timmermansknecht, en timmerman en trouwde op 19 november 1819 te Zuidhorn met Reina Jans OVERKAMP. Zij was geboren op 20 september 1787 te Zuidhorn en aldaar gedoopt op 13 oktober 1787. Zij was de dochter van Jan Reints OVERKAMP en Aaltje Feikes. Zij had eerder een onechte zoon, Arent Feikes OVERKAMP, 1818. Uit dit huwelijk:


 1. Wietske Jannes Schuil (v). Geboren 8 maart 1820 te Nordhorn. Zij trouwde met Jan Simons DE VRIES. Zie VI-i.

 2. Pietertje Schuil (v). Geboren rond 1827 te Nordhorn. Zij trouwde op 19 mei 1852 te Grijpskerk met Albertus Annes KUIPERS. Zie VI-j.


Hij trouwde (2) op 7 april 1850 te Noordhorn met Klaaske Derks WIERINGA. Zij was geboren rond 1805 te Aduard en was de dochter van Derk Siegers en Sijtske Tjerks.
V-e. Jan Pieters Schuil. Geboren op 15 augustus 1801 te Grootegast en gedoopt aldaar op 30 augustus 1801. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (IV-a) en Wietske Egberts. Hij was schoenmaker van beroep (schoenmaker te huis 49 te Leek) en trouwde (1) op 14 februari 1830 te Leek met Fenje Jans TER VELD. Zij was gedoopt op 24 januari 1802 te Leek en was de dochter van Jan Lammerts TER VELD en Aaltje Dirks RUITER. Ten tijde van haar huwelijk woonde Fenje te Nuis. Uit dit huwelijk:


 1. Pieter Schuil (m). Geboren 25 november 1830 te Leek en overleden ongeveer 27 november 1872 te Grootegast. Hij trouwde met Hilje KRAIMA. Zie VI-k.


Hij trouwde (2) op 12 mei 1833 te Leek met Antje Jans RUITER. Zij was geboren op 2 oktober 1807 te Lettelbert en aldaar gedoopt op 18 oktober 1807. Zij was de dochter van Jan Derks RUITER en Willemke Derks THEMMEN. Uit dit huwelijk:


 1. Willemke Schuil (v). Geboren 13 maart 1834 te Nuis. Zij trouwde op 10 april 1858 te Marum met Ebbel NIENHUIS. Hij was geboren op 28 januari 1824 te Grootegast en overleed op 19 juli 1867 te Zevenhuizen. Hij was de zoon van Wube Ebbels NIENHUIS en Geertje Roelfs VAN DER VEEN. Hij was boerenknecht.

 2. Geertdiena Schuil (v). Geboren 23 februari 1844 te Nuis (Marum) en overleden op 24 maart 1929 te Grootegast. Zij trouwde met Jan VAN DER VELDE. Zie VI-l.

 3. Auktje Schuil (v). Geboren ongeveer 1847 te Nuis. Zij trouwde op 14 mei 1870 te Marum met Wytze VAN DER VELDE. Hij was geboren rond 1838 aldaar en was de zoon van Wiebe Jans VAN DER VELDE en Grietje Wijtzes DIJK. Hij was de broer van Jan die met Auktjes zus Geertdiena was getrouwd.
V-f. Auktje Schuil. Gedoopt op 22 juni 1799 te Tolbert en gedoopt op 14 juli 1799 aldaar. Zij was de dochter van Harm Gerrits SCHUIL (IV-c) en Martje Jans. Zij was dienstmaagd van beroep en wonende te Nietap ten tijde van haar huwelijk op 8 augustus 1818 te Leek met Hindrik Diderich STAPEL. Hij was geboren rond 1791 en was de zoon van Jan Adolfs STAPEL en Jeltje Hindriks. Hij was ten tijde van de bruiloft varensgezel wonende Onderdedam. Uit dit huwelijk:


 1. Jan Adolf Stapel (m). Geboren rond 1820 te Leek. Hij trouwde op 2 maart 1843 te Leens (Gr) met Martjen Jans BORGMAN. Zij was geboren rond 1820 te Maarslag (Leens) en was de dochter van Jan Popkes BORGMANS en Jantjen Freeks.

 2. Harm Hindriks Stapel (m). Geboren 9 november 1822 te Onderdendam (Bedum). Hij trouwde op 15 september 1844 te Groningen met Marchien EENSPANJER. Zij was geboren op 17 oktober 1819 te Groningen en was de dochter van een onbekende man en Marchien EENSPANJER.

 3. Martje Hindriks Stapel (v). Geboren 1838 te Bedum. Zij trouwde op 18 juni 1859 met Johannes WICHERS. Hij was geboren op 1835 te Onderdendam, Bedum. Hij was de zoon van Klaas Harms WICHERS en Geertruida LE FÈBRE.

V-g. Gerrit Harms Schuil. Gedoopt op 27 november 1802 te Tolbert en gedoopt aldaar op 19 december 1802. Hij overleed voor 8 juni 1878. Hij was de zoon van Harm Gerrits SCHUIL (IV-c) en Martje Jans. Hij was arbeider te Grootegast en trouwde op 15 januari 1829 te Grootegast met Menke Teekes HOEKSTRA. Zij was geboren op 27 mei 1803 en gedoopt op 12 juni 1803 te Grootegast. Zij was de dochter van Taeke Mennes HOEKSTRA en Antje Klazes HOEKSTRA. Ten tijde van hun huwelijk was Gerrit woonachtig te Nuis. Uit dit huwelijk:


 1. Harm Gerrits Schuil (m). Geboren 5 juni 1829 te Grootegast en overleden op 16 november 1912 aldaar. Hij was getrouwd met (1) Geertje HUT en (2) Nandina Harmana CASEMIER. Zie VI-m.

 2. Antje Schuil (v). Geboren 17 maart 1832 om 5:00 uur in behuizing nummer 5 te Grootegast en overleden aldaar op 8 januari 1898. Zij trouwde op 11 juni 1865 te Marum met Jan OLDENBURGER. Hij was geboren te Noordwijk. Jan Oldenburger kwam, waarschijnlijk samen met Antje, op 21 april 1866 vanuit Marum naar Grootegast. Zij woonden eerst op C211 aldaar en later C323/185.

 3. Martje Schuil (v). Geboren 22 januari 1835. Zij trouwde met Hendrik HIJS. Zie VI-n.

 4. Anskje Schuil (v). Geboren 21 mei 1838 te Sebaldeburen. Zij trouwde met (1) Tjebbe POLL en (2) met Reinder Dijkstra. Zie VI-o.

 5. Taeke Schuil (m). Geboren 23 maart 1841 te Grootegast en overleden voor mei 1909. Hij trouwde met Martje HOFMAN. Zie VI-p.

 6. Trientje Schuil (v). Geboren 25 januari 1844 te Doezum en overleden op 11 december 1877 te Nuis. Zij was getrouwd met Hendrik HIJS, die na haar overlijden met haar zus Martje trouwde. Zie VI-q.


Gerrit Harms was in 1821 ingeschreven bij de National Militie, bij de 8e afdeling Infanterie, diende 5 jaar.
V-h. Roelfke Schuil. Geboren op 16 september 1804 te Tolbert en gedoopt aldaar op 7 oktober 1804. Zij overleed op 13 januari 1864 te Lettelbert. Zij was de dochter van Harm Gerrits SCHUIL (IV-c) en Martje Jans. Zij trouwde op 17 juni 1848 te Leek met Wytse Willems SIKKEMA. Hij was geboren op 20 april 1800 te Midwolde, en gedoopt aldaar op 20 april 1800, en overleed op 2 augustus 1859 te Lettelbert, Groningen. Hij was de zoon van Willem Sikkes SIKKEMA en Froukje WIJMA en was eerder getrouwd met Roelfke Willems BOUSEMA, op 1 mei 1831 te Leek. [Zij was geboren op 3 juli 1807 te Faan en overleed op 4 mei 1844 te Lettelbert. Zij was de dochter van Willem Mentes BOUSEMA en Antje Eisses PLOEGH]. Hij was landbouwer te Lettelbert en woonde eerder te Midwolde (1833). Uit dit huwelijk:


 1. Metje Wijtzes Sikkema (v). Geboren 10 april 1847 te Lettelbert.

 2. Roele Wijtzes Sikkema (m). Geboren 8 november 1848 te Lettelbert.

 3. Marijke Wijtzes Sikkema (v). Geboren 1 juni 1850 te Lettelbert.

 4. Anke Wijtzes Sikkema (v). Geboren 22 mei 1852 te Lettelbert.


Bij haar huwelijk was Roelfke dienstmeid, wonende te Lettelbert. Wytse Sikkema was landbouwer ten tijde van zijn huwelijk en woonde toen ook te Lettelbert.
V-i. Antje Harms Schuil. Geboren op 23 december 1810 te Leek en gedoopt aldaar op 20 januari 1811. Zij overleed op 2 november 1859 om 23:00 uur te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Harm Gerrits SCHUIL (IV-c) en Martje Jans. Zij trouwde op 10 april 1836 met Adrianus Hindrikus KOBES. Hij was koopman van beroep en was geboren rond 1803 te Zevenhuizen en was de zoon van Harm Jakobs KOBES en Geertruida VONCK. Uit dit huwelijk:


 1. Jantje Kobes (v). Geboren 2 mei 1844 te Tolbert (Leek). Zij trouwde op 26 oktober 1873 te Groningen met Jan Willem BERENDS. Hij was geboren op 24 oktober 1850 te Groningen. Hij was de zoon van Berend BERENDS en Hendrikje TEISMAN.

 2. Roelfke Kobes (v). Geboren rond 1847 te Tolbert. Zij trouwde op 18 mei 1872 te Leek met Anne OUWINGA. Hij was geboren rond 1847 te Faan (Oldekerk) en was de zoon van Pouwel Jobs OUWINGA en Hiltjen Jans VOGELZANG.


Bij zijn huwelijk was Andrianus Kobes soldaat bij de 8ste afdeling Infanterie van de Nationale Militie, met onbepaald verlof, laatst wonende te Zevenhuizen.
V-j. Harm Schuil. Geboren op 3 juli 1815 om 14:00 uur te Tolbert en overleden op 27 mei 1874 om 21:00 uur te Zevenhuizen. Hij was de zoon van Harm Gerrits SCHUIL (IV-c) en Martje Jans. Hij was timmerman (te Zevenhuizen) van beroep en trouwde op 21 november 1841 te Leek met Dieuwkje WINT. Zij was geboren op 3 november 1817 te Zevenhuizen en overleed op 18 juni 1901 om 10:00 uur aldaar. Zij was de dochter van Jan Hindriks WIND en Antje Hendirks BUIST. Uit dit huwelijk:


 1. Harm Schuil (m). Geboren 9 juni 1843 te Zevenhuizen en overleden op 23 juni 1890 aldaar. Hij trouwde met Antje DE JONG. Zie VI-r.

 2. Jan Harms Schuil (m). Geboren op 25 april 1846 te Zevenhuizen en overleden op 7 maart 1933 te Haren. Hij was getrouwd met Seike LOUWES. Zie VI-s.

 3. Martje Schuil (v). Geboren op 11 februari 1849 te Leek en overleden na 24 juni 1896. Zij trouwde met Johannes HUMMEL. Zie VI-t.

 4. Antje Schuil (v). Geboren op 20 januari 1851 (8.00 uur) te Zevenhuizen, tweeling (1-eiig) met Trientje, en overleden op 10 september 1929 te Zevenhuizen. Zij trouwde met Hedde DE BOER. Zie VI-u.

 5. Trientje Schuil (v). Geboren op 20 januari 1851 (11.00 uur) te Zevenhuizen, tweeling (1-eiig) met Antje, en overleden op 31 december 1927 te Niebert. Zij trouwde met Roelf VOGELZANG. Zie VI-v.

 6. Hendrik Schuil (m). Geboren op 20 april 1855 te Zevenhuizen en overleden op 10 juli 1922 te Enumatil. Hij trouwde met Renstje KUIPERS. Zie VI-w.

 7. Gerrit Schuil (m). Geboren op 7 juni 1860 te Zevenhuizen en overleden op 19 april 1946 te Groningen. Hij was getrouwd met Antje DRENT. Zie VI-x.Generatie VIVI-a. Pieter Gerrits Schuil. Geboren op 9 april 1815 om 3:00 uur te Leek en overleden op 5 juli 1882 om 16:30 uur aldaar. Hij was de zoon van Gerrit Pieters SCHUIL (V-a) en Alberdina Haatjes SMID. Hij was schoenmakersknecht en later schoenmaker, en trouwde op 6 mei 1837 te Oldekerk (Grootegast) met Emke Annes KUIPERS. Zij was geboren op 23 april 1815 te Oldekerk en overleed op 4 juni 1889 te Leek. Zij was schoenmakerse van beroep en was de dochter van Anne Harkes KUIPER en Trientje Willems HARMS. Uit dit huwelijk:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren 5 november 1837 te Leek (17 uur) en overleden op 16 december 1908 (17 uur) te Grootegast. Hij trouwde met Nienke VAN HOOGEN. Zie VII-a.

 2. Anne Schuil (m). Geboren 23 februari 1840 (13 uur) te Leek en overleden op 24 april 1884 Hij trouwde met Willemke RENKEMA. Zie VII-b.

 3. Albertus Schuil (m). Geboren op 2 februari 1842 (‘Woensdag avond 10 ½) en overleden op 12 maart 1917 (10 uur). Hij woonde te huizinge 155/156/157 te Grootegast bij zijn broer Gerrit Schuil. Hij kwam op 4 december 1889 uit Zierikzee en vertrok op 15 januari 1894 naar Groningen. Hij was van beroep kelner.

 4. Willem Schuil (m). Geboren op 2 maart 1843 (21 uur) te Leek en overleden op 30 augustus 1862 te Leek. Hij is nooit getrouwd geweest.

 5. Sipke Schuil (m). Geboren 2 oktober 1845, s’nachts om half 1, en overleden in USA in 1911. Hij trouwde met Froukje VAN HOOGEN. Zie VII-c.

 6. Pieter Schuil (m). Geboren 25 december 1848 om 11 uur en overleden op 30 december 1899. Hij trouwde met Grietje HOEKSEMA. Zie VII-d.

 7. Harke Schuil (m). Geboren 26 december 1851 en overleden 3 december 1923. Hij trouwde met Janneke KOLDENHOVEN. Zie VII-e.

 8. Reinder Schuil (m). Geboren 15 september 1855 (13 uur) en overleden op 7 juni 1918 Groningen. Hij trouwde met Janneke KOENES. Zie VII-f.

 9. Haatje Schuil (m). Geboren 4 april 1859 (13 uur) te Leek en overleed 26 november 1913 aldaar. Hij trouwde met Geertje GRIMMIUS . Zie VII-g.
VI-b. Sipke Gerrits Schuil. Geboren op 11 maart 1822 om 21:00 uur te Leek en overleden op 30 oktober 1866 om 20:00 uur te Zevenhuizen. Hij was de zoon van Gerrit Pieters SCHUIL (V-a) en Alberdina Haatjes SMID. Hij was in 1857 schoenmaker te Leek en woonde eerder te Marum. Hij trouwde op 2 mei 1857 te Leek met Brechtje Sikkes CAZEMIER. Zij was geboren op 21 februari 1832 te Nietap en overleed op 8 december 1903 te Roden. Zij was winkelier van beroep en was de dochter van Sikke Roelofs CAZEMIER en Froukje Harms HOITZINGH. Uit dit huwelijk:


 1. Albertina Sipkes Schuil (v). Geboren op 23 februari 1858 te Marum. Zij trouwde met Wybe HOLLANDER. Zie VII-h.

 2. Sikke Sipkes Schuil (m). Geboren op 22 juli 1860 om 8:00 uur te Leek en overleden op 3 januari 1873 om 22:00 uur aldaar.

 3. Gerrit Schuil (m). Geboren op 27 april 1863 om 3:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 12 november 1907 te Roden.
VI-c. Auktje Schuil. Geboren op 6 februari 1824 om 23:30 uur te Leek en overleden op 11 augustus 1894 om 16:00 uur aldaar. Zij was de dochter van Gerrit Pieters SCHUIL (V-a) en Alberdina Haatjes SMID. Zij trouwde op 4 juni 1845 te Leek met Pieter Willems WINTER. Hij was geboren rond 1820 te Leek en overleed op 23 december 1903 aldaar. Hij was timmerman te Leek en was de zoon van Willem Pieters WINTER en Hiltje Riemers LANDT. Uit dit huwelijk:


 1. Hiltje Winter (v). Geboren op 28 maart 1846 te Leek en overleden aldaar op 23 februari 1905. Zij trouwde op 8 mei 1875 te Leek met Jan TOOMS. Hij was geboren op 24 juni 1847 te Roden (Dr) en was de zoon van Theunis Roelfs TOOMS en Martje Jans BENES. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Tunnis (1876-1879), Auktje (1878), Pieter (1878), Martje (1880-1954), en Alberdina (1885).

 2. Gerrit Winter (m). Geboren 1849 te Roden. Hij trouwde op 9 november 1872 te Roden met Ubbelina SCHUUR, geboren 1851 te Faan (Oldekerk). Zij was de dochter van Kornelis Roelfs SCHUUR en Henderikje Ubels KOOISTRA. Zijn broer Willem trouwde met de zus van Ubbeline, Hendrika, zie hieronder.

 3. Willem Winter (m). Geboren rond 1852 te Groningen. Hij trouwde (1) op15 november 1873 te Leek met Henderika SCHUUR. Zij was geboren rond 1854 te Faan (Oldekerk) en was de dochter van Kornelis Roelfs SCHUUR en Henderikje Ubels KOOISTRA. Na het overlijden van Henderika trouwde Willem op 30 april 1905 te Groningen met Johanna ZUIDERVELD. Zij was geboren te Marum rond 1857 en was de docher van Martinus Ubels ZUIDERVELD en Wietske Roelfs HOVING. Willem's broer Gerrit was getrouwd met de zus van Henderika Schuur, Ubbelina.

 4. Alberdina Winter (v). Geboren rond 1864 te Leek en overleden aldaar op 31 maart 1919. Zij trouwde op 17 november 1894 te Leek met Evert KIENEKER. Hij was geboren rond 1872 te Ten Boer (Gr), en was de zoon van Theodorus KIENEKER en Jantje BOER.
VI-d. Haatje Schuil. Geboren op 24 juni 1827 om 17:00 uur te Leek en overleden op 18 december 1891 te Grand Rapids, Michigan, USA. Hij is begraven in de Valley City Cemetery (zuidelijke gedeelte van de Oak Hill Cemetery) in Grand Rapids. Hij was de zoon van Gerrit Pieters SCHUIL (V-a) en Alberdina Haatjes SMID. Hij schoenmaker van beroep en trouwde op 22 april 1859 te Leek met Willemke HOLTROP. Zij was geboren op 13 augustus 1836 om 18:30 uur te Leek en overleed op 2 mei 1890 te Grand Rapids. Zij was de dochter van Hendrik Arends HOLTROP en Tjeetske Wopkes HOEKSTRA. Uit dit huwelijk:


 1. Alberdina (“Dena”) Schuil (v). Geboren op 24 januari 1860 om 8:00 uur te Leek en overleden op 2 januari 132 te Grand Rapids, Kent Co, Michigan, USA. Zij trouwde met Nanco ROSEMA. Zie VII-i.

 2. Harry A. Schuil (m).

VI-e. Jan Schuil. Geboren op 5 juni 1829 om 17:00 uur te Leek en overleden op 8 juni 1904 om 23:30 uur aldaar. Hij was de zoon van Gerrit Pieters SCHUIL (V-a) en Alberdina Haatjes SMID. Hij was timmerman van beroep en trouwde op 12 mei 1858 te Leek met Anke Engels TER VELD. Zij was geboren rond 1833 te Leek en was de dochter van Jan Jans TER VELD en Aaltje Willems TOP. Uit dit huwelijk:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren 20 mei 1859 te Leek en overleden aldaar op 20 maart 1936. Hij trouwde met Reina SMALLENBROEK. Zie VII-j.

 2. Aaltje Schuil (v). Geboren 27 april 1862 om 21:00 uur te Leek en overleden aldaar op 16 oktober 1865 om 5:00 uur.

 3. Jan Willem Schuil (m). Geboren op 17 september 1865 om 11:00 uur te Leek. Hij trouwde op 3 augustus 1904 te Zeist met Johanna Catharina STEINMETZ uit Amsterdam. Johanna kwam op 3 april 1904 vanuit Zeist naar Leek.

 4. Aaltje Schuil (v). Geboren 8 juni 1868 om 21:00 uur te Leek. Zij trouwde op 16 november 1895 te Leek met Johannes WESTERHOLT. Hij was geboren rond 1871 te Frederiksoord (Weststellingwerf, Fr) en was de zoon van Hermannus Gratis WESTERHOLT en Gilloudina Sara VAN BEIJMERWERDT. Aaltje verrok op 7 februari 1896 naar Avereest. Hier woonde Johannes bij zijn huwelijk (daarvoor te Frederiksoord). Hij was bewaarder aan 's Rijks opvoedingsgesticht voor jongens “Veelzicht”.

 5. Alberdina Schuil (v). Geboren 5 juli 1871 om 1:00 uur te Leek en overleden op 12 febuari 1958 (begraven te Haren Eshof). Zij trouwde op 24 augustus 1901 te Leek met Marten WITKOP. Hij was geboren op 19 juli 1874 te Bedum (‘t Zandt, Gr) en overleed op 3 april 1943 (begraven te Haren Eshof). Hij was de zoon van Geert WITKOP en Willemke POELMA. Alberdina vertrok op 20 september 1901 naar 't Zandt. Haar man Marten was bakkersbediende bij zijn huwelijk, wonende te Appingedam, daarvoor te Haren.

 6. Willemke Schuil (v). Geboren 11 augustus 1874 om 17:00 uur te Leek en aldaar overleden op 8 juli 1963 om 12:00 uur. Op de overlijdensacte was geen echtgenoot vermeld.

 7. Auktje Schuil (v). Geboren 18 november 1878 te Leek en overleden op 9 september 1966 te Appingedam. Zij trouwde met Albertus SCHUIL. Zie VIII-f.VI-f. Jacob Egberts Schuil. Geboren op 17 augustus 1817 te Grootegast en overleden op 21 april 1872 te Den Helder. Hij was de zoon van Egbert Pieters SCHUIL (V-b) en Eltje Jacobs CASEMIER. Hij was zeeman van beroep en trouwde (1) op 7 mei 1846 in Den Helder met Gerritje VAN DER WOLDT. Zij was geboren op 11 februari 1825 te Medemblik en overleed op 21 mei 1858 te Den Helder. Zij was de dochter van Johannis VAN DER WOLDT en Trintje PRANGER. Jacob trouwde (2) op 29 mei 1863 te Den Helder met Maria Catharina Fortuna MELKERT. Zij was geboren op 14 oktober 1836 te Monnickendam. Zij was de dochter van Christiaan MELKERT en Trijntje ZANT. Uit het eerste huwelijk:


 1. Eltje Schuil (v). Geboren 10 januari 1848 te Den Helder. Zij trouwde op 14 november 1875 te Groningen met Gerrit SLUIJP. Hij was geboren op 1 juli 1849 te Groningen en was de zoon van Hendrik SLUIJP en Elsien VAN DOON.

 2. Antje Schuil (v). Geboren rond 1852. Zij trouwde op 21 december 1872 te Vinkeveen/Waverveen met Jacobus HOGERVORST. Hij was geboren te Abcoude-Proosdij.

 3. Jacob Schuil (m). Geboren rond 1856 te Den Helder (NH). Hij trouwde op 8 december 1887 te Zuidhorn (Gr) met Jantje VISSER. Zij was geboren rond 1855 te Noordhorn (Gr). Zij was de dochter van Hendrikus Sjoerd VISSER en Grietje SAPPEMA. Het echtpaar scheidde op 4 juli 1890. Jantje was eerder getrouwd, op 7 december 1895 te Bedum (Gr) met Hindrik OOSTERHUIS. Hij was geboren rond 1844 te Scharmer (Gr) en was de zoon van Gerrit Hindriks OOSTERHUIS en Geessien Eppes KREMER.
VI-g. Jan Egberts Schuil. Geboren op 2 januari 1825 te Oudega en overleden in 1903. Hij is de zoon van Egbert Pieters SCHUIL (V-b) en Eltje Jacobs CAZEMIER. Hij was landgebruiker van beroep. Hij trouwde (1) op 30 april 1856 te Hoogkerk met Neeske BOS. Zij was geboren op 29 oktober 1834 te Dorkwerd en overleed op 19 januari 1862 te Groningen. Zij was de dochter van Abel Pieters BOS en Knelske Jans ALBERTS. Jan Egberts trouwde (2) op 3 maart 1870 te Hoogkerk met Grietje OOSTINDIER. Zij was geboren op 30 mei 1839 te Woldendorp (gem Termunten). Zij was de dochter van Heino Berends OOSTINDIER en Epke Reints WILDEMAN. Zij was weduwe van Jan RINKS. Uit het eerste huwelijk:


 1. Jan Abel Schuil (m). Geboren op 17 mei 1858 te Groningen en overleden op 26 december 1930 te Renkum (Gld). Hij trouwde met Jantje FAAS. Zie VII-k.
VI-h. Antje Egberts Schuil. Geboren op 18 oktober 1827 te Nijega, Smallingerland en overleden op 16 juli 1867 te Marum. Zij was de dochter van Egbert Pieters SCHUIL (V-b) en Eltje Jacobs CAZEMIER. Zij was schoenmaakster van beroep en trouwde op 13 april 1850 te Nijega met Hendrik SMIT. Hij was geboren op 26 oktober 1820 te Marum en overleed op 8 februari 1907 aldaar. Hij was schoenmaker van beroep. Hij was de zoon van Jan SMIT en Aafke Pieters HOEKSTRA. Uit dit huwelijk:


 1. Aafke Smit (v). Geboren op 2 oktober 1850 te Marum en overleden op 2 juli 1923 te Eelde (Dr).

 2. Eltje Smit (v). Geboren in 1852 te Marum en overleden op 4 mei 1937 te Eelde.

 3. Jan Smit (m). Geboren rond 1855 te Marum. Hij was schoenmaker van beroepen trouwde op 29 mei 1897 te Marum met Wipke ENTING. Zij was de dochter van Geert ENTING en Johanna DE VRIES. Zij was huishoudster van beroep en was geboren rond 1870 te Doezum (Grootegast). Uit dit huwelijk een zoon Hendrik Jan Smit (1898-<1979).
VI-i. Wietske Jannes Schuil. Geboren 8 maart 1820 te Nordhorn. Zij was de dochter van Jannes Pieters SCHUIL (V-d) en Reina Jans OVERKAMP. Zij trouwde op 24 maart 1850 te Zuidhorn met Jan Simons DE VRIES. Hij was geboren op 21 mei 1821 te Zuurdijk (Gem. Leens). Hij was de zoon van Siemen Jans DE VRIES en Martje Jakobs BOEKHOLT. Hij was schoenmakersknecht van beroep. Uit dit huwelijk:


 1. Martje de Vries (v). Geboren 21 augustus 1850 te Nordhorn. Zij trouwde op 13 mei 1876 te Zuidhorn met Stoffer ROEDE. Hij was geboren op 3 maart 1848 te Midwolde (gem. Leek). Hij was dienstknecht van beroep en was de zoon van Berend ROEDE en Albertje BOUSEMA. Zij hadden een dochter Wietske Roede (1881).
VI-j. Pietertje Schuil. Geboren rond 1827 te Nordhorn. Zij was de dochter van Jannes Pieters SCHUIL (V-d) en Reina Jans OVERKAMP. Zij trouwde op 19 mei 1852 te Grijpskerk met Albertus Annes KUIPERS. Hij was geboren op 2 april 1825 te Garrelsweer en was de zoon van Arie (?) Jelles KUIPERS en Martje Alberts NIEHOF. Uit dit huwelijk:


 1. Martje Kuipers (v). Geboren 10 januari 1853 te Noordhorn. Zij trouwde op 26 november 1876 te Groningen met Gerrit WIGGERMAN. Hij was geboren op 5 augustus 1852 te Groningen en was de zoon van Tjerk WIGGERMAN en Christina PIETERS.

 2. Reinder Kuipers (m). Geboren 1857. Hij trouwde op 21 augustus 1886 te Meppel met Jentje RIJKEBOER uit Meppel. Zij was geboren in 1859 aldaar.

 3. Johannes Kuipers (m). Geboren 9 maart 1854 te Zuidhorn en overleden op 27 januari 1912 te Groningen. Hij trouwde met Jantje ANKUM. Zij was geboren op 3 maart 1855 te Groningen en overleed op 12 augustus 1924 aldaar. Zij was de dochter van Jan ANKUM en Aaltje DE BOER. Uit dit huwelijk een dochter Aaltje Kuipers (1886).
VI-k. Pieter Schuil. Geboren 25 november 1830 om 12:00 uur te Leek en overleden ongeveer 27 november 1872 te Grootegast. Hij was de zoon van Jan Pieters SCHUIL (V-e) en Fenje Jans TER VELD. Hij trouwde op 30 april 1864 te Leek met Hilje KRAIMA. Zij was geboren rond 1832 te Den Ham (Aduard, Gr) en was de dochter van Jan Hendriks KRAIMA en Janna Jans SMEDA. Uit dit huwelijk:


 1. Fenje Schuil (v). Geboren 18 april 1865 om 14:00 uur te Sebaldeburen en overleden op 25 april 1935 om 5:00 uur te Leek. Zij trouwde op 4 mei 1889 te Leek met Hendrik KLEI. Hij was geboren rond 1864 te Middelstum (Gr) en was de zoon van Simon Alberts KLEI en Elizabeth Hendriks VENHUIZEN.


Bij zijn huwelijk woonde Pieter te Kommerzijl en was schoenmakersknecht, later schoenmaker. Hij kwam op 11 mei 1864 van Oldehove naar Grootegast. Hilje was naaister. Bij het huwelijk van haar dochter woonde zij te Enumatil.
VI-l. Geertdiena Schuil. Geboren 23 februari 1844 te Nuis (Marum) en overleden op 24 maart 1929 te Grootegast. Zij was de dochter van Jan Pieters SCHUIL (V-e) en Fenje Jans TER VELD. Zij trouwde op 17 mei 1868 met Jan VAN DER VELDE. Hij was geboren rond 1840 te Marum en was de zoon van Wiebe Jans VAN DER VELDE en Grietje Wijtzes DIJK. Uit dit huwelijk:


 1. Grietje van der Velde (v). Geboren op 6 juni 1869 te Marum en overleden op 20 juni 1937 te Groningen. Zij trouwde met Lammert WESTERHOF. Zij woonden te Grootegast F98, kwamen 21 mei 1928 uit Marum. Op 17 augustus 1938 vertrokken zij weer naar Marum, Lucaswolde H7.

 2. Anne van der Velde (m). Geboren rond 1879 te Grootegast. Hij was onderwijzer van beroep. Hij trouwde op 31 augustus 1904 te Marum met Geertje GJALTEMA. Zij was geboren op 28 december 1875 te Marum en was de dochter van Wiebe Pieters GJALTEMA en Albertje Berends HAZENBERG.
VI-m. Harm Gerrits Schuil. Geboren 5 juni 1829 om 7:00 uur in huis 82a te Grootegast en overleden op 16 november 1912 aldaar. Hij was de zoon van Gerrit Harms SCHUIL (V-g) en Menke Teekes HOEKSTRA. Hij was arbeider te Nuis (Marum), ook dagloner, boerenknecht. Hij trouwde (1) op 18 mei 1861 te Marum met Nandina Harmana CASEMIER. Zij was geboren op 18 juni 1834 te Leek en overleed op 17 juni 1872 te Nuis. Zij was dienstmeid en was de dochter van Sikke Staal CASEMIER en Jeltje Jans MIDDEL. Hij was getrouwd (2) op 29 maart 1873 te Marum met Geertje HUT. Zij was geboren op 19 april 1835 te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Carst Jans HUT of HOLMAN en Martje Alberts HUMMEL. Uit het eerste huwelijk:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren op 9 maart 1862 te Nuis, Gr.

 2. Menke (Minke) Schuil (v). Geboren op 29 januari 1863 te Marum. Zij was dienstbode van beroep en trouwde op 17 november 1898 te Hoogkerk (Gr) met Folkert ROBERTS. Hij was geboren rond 1857 te Aduard, Groningen en was de zoon van Theodorus ROBERTS en Grietje SCHIPPER. Op 7 augustus 1897 kwam Menke vanuit Adorp naar Grootegast. Op 12 juli 1898, dus net voor haar huwelijk, vertrok zij naar Hoogkerk. Daarna woonde ze blijkbaar te Ezinge, want vanuit daar kwam zij op 15 juli 1921 naar Grootegast E138, tesamen met Folkert Roberts, en daarna gingen zij op 3 mei 1923 weer terug naar Ezinge. Folkert was dagloner van beroep.

 3. Sikke Schuil (m). Geboren op 28 februari 1866 te Marum en overleed op 21 augustus 1884 te Grootegast. Hij was dienstknecht van beroep.

 4. Jeltje Schuil (v). Geboren op 3 mei 1868 te Nuis. Zij woonde te Grootegast en vertrok op 14 juli 1885 naar Zuidhorn, maar kwam vanuit Leek terug naar Grootegast D20 op 18 mei 1932. Zij was ongehuwd.


Uit het tweede huwelijk:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren 30 december 1873 te Grootegast (Fr) en overleden op 25 september 1973 te Grootegast. Hij trouwde met Anke DE HAAN. Zie VII-l.

 2. Karst Schuil (m). Geboren 24 december 1877 te Opende (Grootegast) (Fr) en overleden op 22 november 1960 te Burum (Fr). Hij was getrouwd met Aafke DE HAAN. Zie VII-m.

VI-n. Martje Schuil. Geboren op 22 januari 1835 om 20:00 uur te huis nummer105 te Grootegast. Zij was de dochter van Gerrit Harms SCHUIL (V-g) en Menke Teekes HOEKSTRA. Zij trouwde op 8 juni 1878 te Marum met Hendrik HEIJS. Hij was geboren rond 1840 te Tolbert (Leek, Gr) en was de zoon van Sander Hendriks HEIJS en Mettje Reinders HOEKSEMA. Bij zijn huwelijk woonde hij te Noordwijk. (Hij was eerder getrouwd met haar zus Trientje, die overleed op 11 december 1870). Zij had voor haar huwelijk een onecht kind:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren op 30 januari 1870 te Nuis.


Bij de huwelijksacte was een Koninklijk Besluit t.b.v. dispensatie verleend voor het huwelijk tussen schoenbroeder en schoonzuster.
VI-o. Anskje Schuil. Geboren op 21 mei 1838 om 10:00 uur te Sebaldeburen (Grootegast, Gr). Zij was de dochter van Gerrit Harms SCHUIL (V-g) en Menke Teekes HOEKSTRA. Zij trouwde (1) op 12 juni 1867 te Leek met Tjebbe POLL. Hij was geboren rond 1838 te Visvliet (Zuidhorn, Gr). Hij was boerenknecht en was de zoon van Pieter Tjebbes POL en Geertruit Popkes DE JAGER. Zij trouwde (2) op 12 september 1903 te Grijpskerk (Gr) met Reinder DIJKSTRA. Hij was de vader van Anskjes dochter Geertuida’s mans tweede vrouw. Hij was geboren op 5 augustus 1844 te Kollum (Fr) en was de zoon van Luitjen Brants DIJKSTRA en Trijntje STELMA. Hij was eerder getrouwd, op 25 mei 1867 te Grijpskerk met Antje DAM. Zij wsa geboren rond 1839 te Niezijl (Grijpskerk, Gr) en was de dochter van Jan Douwes DAM en Eke Rienks EKHARDT. Uit het eerste huwelijk:


 1. Geertruida Poll (v). Geboren op 19 februari 1868 te Leek en overleden voor 1 maart 1902. Zij trouwde op 17 mei 1890 te Grijpskerk (Gr) met Popko RUITER. Hij was geboren rond 1858 te Leek en was de zoon van Eise RUITER en Susanna VAN BOLHUIS. Hij trouwde later, op 1 maart 1902 te Grijpskerk met Jannigien DIJKSTRA. Zij was geboren rond 1870 te Kommerzijl en was de dochter van Reinder DIJKSTRA en Antje DAM.
VI-p. Taeke Schuil. Geboren op 23 maart 1841 te Grootegast en overleden voor mei 1909. Hij was de zoon van Gerrit Harms SCHUIL (V-g) en Menke Teekes HOEKSTRA. Hij trouwde op 8 mei 1880 te Marum met Martje HOFMAN. Zij was de dochter van Anke Wijtses Hofman. Uit dit huwelijk:


 1. Anke Schuil (v). Geboren 5 september 1881 te Noordwijk (Gr) en overleden op 27 mei 1957 te Lucaswoude (Fr) (begraven te Kornhorn). Zij trouwde met Marten ZUIDERVELD. Zie VII-n.
VI-q. Trientje Schuil. Geboren op 25 januari 1844 te Doezum en overleden te Nuis op 11 december 1870. Zij was de dochter van Gerrit Harms SCHUIL (V-g) en Menke Teekes HOEKSTRA. Zij trouwde op 13 augustus 1870 te Marum met Hendrik HEIJS (hij trouwde later met haar zus Martje). Hij was geboren op 8 juli 1839 te Tolbert (Leek, Gr) en was de zoon van Sander Hendriks HEIJS en Mettje Reinders HOEKSEMA. Uit dit huwelijk:


 1. Trientje Hijs (v). Geboren 1870 te Nuis (Marum). Zij trouwde op 30 maart 1895 met Hendrik VEENSTRA. Hij was geboren in 1869 te Doezum (Grootegast) en was de zoon van Hendrik VEENSTRA en Sapke WESTERHOF. Uit dit huwelijk een dochter Sapke Veenstra (1895).
VI-r. Harm Schuil. Geboren 9 juni 1843 om 14:30 uur te Zevenhuizen en overleden op 23 juni 1890 om 11:00 uur elders (acte Zevenhuizen). Hij was de zoon van Harm Schuil (V-j) en Dieuwkje WINT. Hij trouwde op 14 oktober 1882 te Leek met Antje DE JONG. Zij was geboren 18 augustus 1853 te Niebert (Marum, Gr) en overleed na 1898. Zij was de dochter van Jakob Pieters DE JONG en Emke Jans PRUIM. Uit dit huwelijk:


 1. Dieuwkje Schuil (v). Geboren 26 juni 1877 te Marum en overleden op 12 september 1892 te Roden.

 2. Jacob Schuil (m). Geboren 18 december 1881 te Zevenhuizen en overleden op 5 oktober 1951 te Westerwijtwerd (Gr). Hij trouwde op 28 december 1907 te Middelstum (Gr) met Neeltje ROGGEVELD. Zij was geboren rond 1887 te Uithuizen en was de dochter van Jan ROGGEVELD en Geertruid WESTERHUIS. Zij was werkvrouw en woonde bij het huwelijk in Kantens. Jacob was tichwerker van beroep en woonde bij zijn huwelijk te Middelstum.

 3. Harm Schuil (m). Geboren 27 juli 1884 om 13:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 27 september 1886 om 20:00 uur aldaar.

 4. Benne Schuil (m). Geboren 21 september 1886 om 19:00 uur te Leek. Hij trouwde op 19 mei 1906 te Kantens (Gr) met Jantje WOLTERS. Zij was geboren rond 1886 te Kantens en was de dochter van Klaas WOLTERS en Geertruid MUSCH. Benne kwam op 14 mei 1898 vanuit Roden naar Leek (met zijn moeder en stiefvader) en vertrok op 13 juli 1900 naar Oldehove. Wim Schuil: “Uit heb bevolkingsregister te Middelstum is gebleken dat Benne woonachtig is geweest in Mülheim (Duitsland). Bij zijn aankomst in Middelstum was hij gehuwd en had hij twee kinderen. Onbekend is (nog) of hij met Jantje Wolters is gehuwd in Duitsland.”

 5. Harm Schuil (m). Geboren 23 februari 1889 om 10:00 uur te Zevenhuizen. Hij trouwde op 4 mei 1912 te Bedum met Janna TIMMER uit Bedum. Zij was geboren in 1887. Harm kwam vanuit Roden naar Leek op 14 mei 1898 (met zijn moeder en stiefvader).


Op 14 mei 1898 verhuisde Antje de Jong van Roden naar Leek, zij was toen getrouwd met Hendrik RAMAKER. Hij was geboren op 31 maart 1834 te Roden.
VI-s. Jan Harms Schuil. Geboren op 25 april 1846 om 10:00 uur te Zevenhuizen (Leek, Gr) en overleden op 7 maart 1933 te Haren (Gr). Hij was de zoon van Harm SCHUIL (V-j) en Dieuwkje WINT. Hij was timmerman-aannemer van beroep en trouwde op 26 oktober 1872 te Leek met Seike LOUWES. Zij was geboren op 21 november 1853 om 7:00 uur te Zevenhuizen (Leek, Gr) en overleed voor 1906. Zij was de dochter van Wietse Jacobs LOUWES en Liefke Wybes POOL. Uit dit huwelijk:


 1. Dieuwktje Schuil (v). Geboren 24 februari 1873 om 2:00 uur te Leek en overleden op 19 april 1956 te Haren. Zij trouwde op 10 december 1904 te Hoogkerk met Romke BOERSMA. Hij was geboren rond 1879 te Ee (Oostdongeradeel, Fr) en was de zoon van Jan Siebes BOERSMA en Saaktje Gerlofs ZIJLSTRA. Wim Schuil: “Onder andere woonachtig geweest in:

  Haren, Gr, en Kerkstraat 18 (7-6-1932), Kamerlingh Onnestraat 27a (11-2-1937), Kleine Brandenburgerstraat 12 (2-8-1939), PB 72331 (5-11-1941) te Groningen en Nieuwlandsweg 18 (10-3-1942), Rijksstraatweg 108 (15-1-1954) te Haren, Gr.”

 2. Wietse Schuil (m). Geboren 21 oktober 1875 te Tolbert. Hij trouwde met Jannetjen Timia Maria Frederika Johanna VAN LEEUWEN. Zie VII-o.

 3. Harm Schuil (m). Geboren 10 december 1877 te Zevenhuizen en overleden rond 20 januari 1929 te Groningen. Hij trouwde met (1) Johanna STEENHUIS en (2) Timia Maria Frederika VAN LEEUWEN. Zie VII-p.

 4. Wiebe Schuil (m). Geboren 6 april 1881 te Zevenuizen en overleden op 7 november 1962 te Hamilton, Ontario, Canda (begraven te Burlington in de Greenwood Cemetary). Hij trouwde met Jeltje KOBES. Zie VII-q.

 5. Hendrik Schuil (m). Geboren 5 oktober 1884 om 13:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 10 november 1885 om 14:00 uur aldaar.

 6. Hendrik Schuil (m). Geboren 8 juni 1887 om 2:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 9 mei 1906 aldaar om 20:00 uur. Hij was timmerman van beroep.

 7. Liefke Schuil (v). Geboren 12 mei 1890 om 11:00 uur te Zevenhuizen en overleden aldaar op 21 augustus 1910 om 14:30 uur. Zij was ongehuwd.

 8. Gerrit Schuil (m). Geboren 4 december 1894 te Zevenhuizen en overleden op 24 mei 1969 te Windeweer (Hoogezand, Gr). Hij trouwde met Annegine KRUIT. Zie VII-r.

 9. Pieterdiena Schuil (v). Geboren 27 mei 1898 te Haren en overleden op 24 mei 1990 te Hoogeveen. Zij vertrok op 27 maart 1911 naar Hoogkerk en op 27 mei 1923 naar Haren.


Jan Harms kwam met 5 van zijn kinderen op 7 mei 1907 vanuit Hoogkerk naar Leek. Op 27 maart 1911 is hij naar Onstwedde vertrokken.
VI-t. Martje Schuil. Geboren op 12 januari 1849 om 5:00 uur te Leek en overleden na 24 juni 1896. Zij was de dochter van Harm SCHUIL (V-j) en Dieuwkje WINT. Zij trouwde op 31 maart 1883 te Leek met Johannes HUMMEL. Hij was geboren op 26 januari 1856 te Zevenhuizen en was de zoon van Jan Louwes HUMMEL en Renskje Johannes DEELSTRA. (Hij was eerder getrouwd op 15 maart 1879 te Leek met Aaltje VAN DER VINNE, geboren 15 januari 1856 te Zevenhuizen, overleden voor 1883). Een onecht kind en een kind uit dit huwelijk:


 1. Jenne Schuil (m). Geboren 25 mei 1872 om 7:00 uur te Zevenhuizen en overleden aldaar op 24 juni 1896 om 3:00 uur. Hij was een niet erkend kind van Martje Schuil en is ongehuwd gebleven.

 2. Renskje Hummel (v). Geboren op 4 september 1885 te Zevenhuizen. Zij trouwde op 26 mei 1906 te Roden met Geert VAN DER VEEN. Hij was geboren rond 1884 te Roden en was de zoon van Jan VAN DER VEEN en Anje HUSEMAN. Uit dit huwelijk 10 kinderen.
VI-u. Antje Schuil. Geboren op 20 januari 1851 om 8:00 uur te Zevenhuizen, een-eiige tweeling met Trientje, en overleden op 10 september 1929 te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Harm SCHUIL (V-j) en Dieuwkje WINT. Zij trouwde op 6 november 1878 te Leek met Hedde DE BOER. Hij was geboren rond 1854 te Niebert (Marum, GR) en overleden na 10 september 1929. Hij was arbeider van beroep en was de zoon van Siemen Jurjens DE BOER en Henderika Jans KRIJTHE. Uit dit huwelijk:


 1. Siemen Jurjens de Boer (m). Geboren 21 maart 1879 te Leek en overleden te Zevenhuizen op 30 juli 1914. Hij trouwde op 17 mei 1902 te Marum met Reina RENKEMA. Zij was geboren op 3 maart 1882 te Marum en overleed op 4 augustus 1919 te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Jannes Lukas RENKEMA en Reina PLOEG.

 2. Harm de Boer (m). Geboren 1886 te Zevenhuizen. Hij trouwde op 11 mei 1918 met Fenna

 3. , geboren 1889 te Uithuizermeeden.

 4. Grietje de Boer (v). Geboren 1888 te Leek. Zij trouwde op 16 mei 1917 te Zuidlaren met Anne WEITERING, geboren 1881 te Zuidlaren.
VI-v. Trientje Schuil. Geboren op 20 januari 1851 om 11:00 uur te Zevenhuizen, een-eiige tweeling met Antje, en overleden op 31 december 1927 te Niebert, begraven te Niebert. Zij was de dochter van Harm SCHUIL (V-j) en Dieuwkje WINT. Zij trouwde op 3 juni 1876 te Leek met Roelf VOGELZANG. Hij was geboren op 8 april 1853 te Niebert, Marum en overleed aldaar op 20 oktober 1927. Hij was arbeider te B 110 Niebert (Marum) en was de zoon van Sjoerd Geerts VOGELZANG en Berendje Roelfs YPMA. Uit dit huwelijk:


 1. Berendje Vogelzang (v). Geboren 25 februari 1877 en overleden op 13 december 1957 te Marum, begraven aldaar. Zij trouwde op 1 juni 1901 met Douwe DE VRIES. Hij was geboren op 17 november 1874 te Lucaswolde (Marum, Gr) en overleed op 2 september 1964 te Nieuw Roden (Roden, Dr). Hij was landbouwer te Lucaswolde en was de zoon van Luitje DE VRIES en Froukje SLAGTER. Uit dit huwelijk een triplet. Het gezin werd door deze drieling regionaal bekend.

 2. Harm Vogelzang (m). Geboren 12 december 1878 te Nuis (Marum) en overleden op 8 maart 1968 te Marum. Hij was landarbeider en veehouder en trouwde op 25 februari 1905 te Marum met Martje DE BOER. Zij was geboren op 11 maart 1880 te Marum en overleed aldaar op 4 januari 1977. Zij was de dochter van Freerk DE BOER en Grietje DE VRIES. Zij hadden 12 kinderen. Zie ook hieronder.

 3. Sjoerd Vogelzang (m). Geboren 8 oktober 1880 te Marum en overleden 7 december 1952 te Marum. Hij werd begraven te Marum. Hij was timmerman te Niebert (Marum) en trouwde op 31 mei 1907 te Marum met Wietske ALKEMA. Zij was geboren op 19 maart 1885 te Marum en overleed aldaar op 10 deceber 1964. Zij werd te Marum begraven. Zij was de dochter van Hendrik ALKEMA en Auktje SLAGTER. Zij hadden 3 kinderen.

 4. Jan Vogelzang (m). Geboren 15 oktober 1882 te Nuis en overleden op 29 november 1947 te Niebert (Marum) en begraven te Nuis. Hij is ongetrouwd gebleven. Hij was landbouwer van beroep. Zie hieronder.

 5. Geert Vogelzang (m). Geboren 26 augustus 1885 te Marum en overleden op 26 augustus 1978 te Opende (Grootegast, Gr). Hij was arbeider te Tolbert (Leek) en trouwde op 14 mei 1909 met Roelfke AARDEMA. Zij was geboren op 15 augustus 1884 te Nuis en overleed op 25 januari 1942 te Tolbert. Zij was de dochter van Sijtze Johannes AARDEMA en Emke VOGELZANG. Uit dit huwelijk twee kinderen.

 6. Hendrik Vogelzang (m). Geboren op 23 oktober 1890 te Marum en overleden op 6 oktober 1965 te Groningen. Hij was timmerman van beroep en trouwde op 16 mei 1913 te Marum 1913 met Ebelina OOST. Zij was geboren op 18 februari 1886 te Nuis (Marum) en overleed op 13 maart 1980 te Leek. Zij was de dochter van Grietje OOST. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Marten Ritsma (http://www.gensdata.nl/search/text2/jan2.txt): “Trientje Schuil was de een-eiige tweelingzuster van Antje Schuil. Het verschil in uiterlijk was bijna niet te zien. Het verhaal gaat dat de tweeling in hun verkeringstijd opzettelijk de verkeerde vriend verwelkomden en dat de beide jongemannen het verschil niet direct opmerkten. Antje Schuil had daarom altijd een lint om de arm. Antje Schuil werd het eerst geboren om 8 uur 's morgens en Trientje werd drie uur later geboren.”


Voor verdere informatie over de Vogelzang familie zie de informatie op internet van Marten Ritsma: http://www.gensdata.nl/search/text2/jan2.txt, o.a. Anekdotes over Roelf en Trientje, Jan en Harm Vogelzang.


VI-w. Hendrik Schuil. Geboren op 20 april 1855 om 13:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 10 juli 1922 om 3:00 uur te Enumatil. Hij was de zoon van Harm SCHUIL (V-j) en Dieuwkje WINT. Hij was schipper van beroep en trouwde op 25 oktober 1884 te Oldekerk, Gr, met Renstje KUIPERS. Zij was geboren op 5 januari 1862 te Niekerk en overleed op 24 februari 1951 te Enumatil, Groningen, begraven te Lettel. Zij was de dochter van Jannes KUIPERS en Jantje KLEVERINGA. Uit dit huwelijk:


 1. Dieuwkje Schuil (v). Geboren 21 november 1884 te Zuidhorn en overleden op 8 februari 1962 te Groningen. Zij trouwde met Jacob EVENHUIS. Hij was geboren rond 1885 en overleed op 13 mei 1962 te Groningen. Zij zijn allebei begraven op Selwelderhof in Groningen. Dieuwkje vertrok op 28 juli 1900 naar Groningen en kwam na januari 1901 weer terug na Leek.

 2. Jantje Schuil (v). Geboren 27 februari 1887 te Enumatil en overleden op 27 april 1887 te Zuidhorn.

 3. Jannes Schuil (m). Geboren 23 februari 1888 te Enumatil en overleden op 13 februari 1978 te Appelscha. Hij trouwde met Jantje GRUTTER. Zie VII-s.

 4. Jantje Schuil (v). Geboren 7 juni 1891 om 16:00 uur te Enumatil en overleden aldaar op 19 november 1976 om 11:00 uur. Jantje vertrok op 20 juni 1909 van Leek naar Aduard. Zij trouwde op 30 mei 1914 te Leek met Lammert IPEMA. Hij was geboren op 3 december 1887 om 4:00 uur te Enumatil en overleed op 6 mei 1950 te Groningen. Hij was molenaarsknecht en molenaar van beroep en was de zoon van Jakob IPEMA en Geeske SORGE. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 5. Martje Schuil (v). Geboren 23 september 1894 te Enumatil en overleden op 23 oktober 1994 te Zuidhorn. Zij was niet getrouwd.

 6. Anje Schuil (v). Geboren 22 mei 1897 te Enumatil en overleden op 17 juli 1987 te Groningen. Zij trouwde met Kornelis LETENS. Zie VII-t.

 7. Harm Schuil (m). Geboren 8 december 1901 te Enumatil en overleden op 8 december 1982 te Winsum. Hij trouwde met Marijke NOORDHOF. Zie VII-u.


Hendrik vertrok op 24 mei 1886 vanuit Oldekerk nar Zuidhorn en vandaar op 25 april 1888 naar Leek, met zijn gezin.
VI-x. Gerrit Schuil. Geboren op 7 juni 1860 te Zevenhuizen en overleden op 19 april 1946 te Groningen. Hij was de zoon van Harm SCHUIL (V-j) en Dieuwkje WINT. Hij was timmerman van beroep en trouwde op 9 januari 1892 te Aduard met Antje DRENT, wettiging 2 kinderen. Zij was geboren op 9 februari 1870 te Zevenhuizen en overleed op 9 februari 1938 te Groningen. Zij was de dochter van Frans DRENT en Renskje VAN DER WAL. Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Gerrit woonde te Leek A100 en vertrok op 17 juli 1890 naar Aduard, met Antje Drent en dochter Dieuwertje. Op 30 april 1892 vertrok hij naar Leek, met zijn (toen eindelijk) vrouw Antje en de eerste twee kinderen. Op 19 april 1893 zijn ze met de eerste drie kinderen naar Groningen vertrokken. Voor addressen te Groningen en enkele anekdotes over Gerrit, zie de website van Wim Schuil: http://home.wish.net/wimkabouter/stamboom/stamboomtree/descendants_of_gerrit_pieters.htm.Generatie VII


VII-a. Gerrit Schuil. Geboren 5 november 1837 om 17:00 uur te Leek en overleden op 16 december 1908 te Grootegast. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (VI-a) en Emke Annes KUIPERS. In 1865 was hij schoenmakersknecht te Hoogkerk. Hij trouwde op 4 mei 1864 te Leek met Nienke VAN HOOGEN. Zij was geboren op 17 oktober 1837 te Midwolde en overleden op 28 februari 1915 te Appingedam. Zij was de dochter van Hindrik Hinnes VAN HOOGEN en Antje Karstens VOSSEMA. Haar zuster Froukje trouwde met Gerrits’s broer Sipke. Uit dit huwelijk:


 1. Emke Schuil (v). Geboren 8 januari 1865 en overleden op 16 april 1927 te Groningen (acte Schoterland). Zij trouwde op 30 april 1892 te Grootegast met Fokke Johannes BERGMAN. Zie VIII-a.

 2. Antje Schuil (v). Geboren 22 februari 1866 en overleden 16 oktober 1956 in USA. Zij was drie keer getrouwd. Zij trouwde op 11 mei 1895 te Grootegast met Jan DRENTH. Hij was geboren rond 1871 te Den Ham (Aduard) en was de zoon van Hendrik Reenders DRENTH en Sipke HERINGA. Zij emigreerden naar Grand Rapids, Michigan, in Amerika.

 3. Pieter Schuil (m). Geboren 29 juli 1868 te Grootegast en overleden na 1945 te Hengelo. Hij was getrouwd met (1) Jimmechien REURICH en (2) Jantje GRIMMIUS. Zie VIII-b.

 4. Hiltje Schuil (v). Geboren 22 april 1869. Zij was getrouwd met een onbekende man. Zie VIII-c.

 5. Hindrik Schuil (m). Geboren 27 juli 1871 en overleden op 28 februari 1942. Hij trouwde met Anke DE HAAN. Zie VIII-d.

 6. Froukje Schuil (v). Geboren 9 december 1873 en overleden in 1950. Zij trouwde op 20 oktober 1897 (met de handschoen) met Nicolaas Johannes WIECHERS. Hij was geboren in 1872 te Baflo. Hij was de zoon van Harmannus WIECHERS en Maike RUSTEMA. Het echtpaar emigreerde en had geen kinderen.

 7. Albertus Schuil (m). Geboren 21 juni 1874 te Grootegast en overleden 30 juni 1874 aldaar. Tweeling met Anne.

 8. Anne Schuil (m). Geboren 21 juni 1874 te Grootegast en overleden 19 juli 1874 aldaar. Tweeling met Albertus.

 9. Trientje Schuil (v). Geboren 27 februari 1876 te Grootegast en overleden 1 november 1876 aldaar.

 10. Anne (Ge) Schuil (v). Geboren 13 februari 1877 te Grootegast. Getrouwd met Grietje MULDER. Zie VIII-e.

 11. Albertus (Bertus) Schuil (m). Geboren 10 juli 1879 en overleden 10 april 1945 te Appingedam. Hij trouwde met Auktje SCHUIL. Zij was de dochter van Jan G. SCHUIL (V-e) en Anke TER VELD. Zie VIII-f.

 12. Wichert Schuil (m). Mogelijke zoon. Hij emigreerde naar Grand Rapids, Michigan, Amerika.


Ten tijde van zijn huwlijk woonde Gerrit te Hoogkerk. Hij vertrok op 14 april 1865 naar Grootegast, toen in huizinge 155, later 155/156/157 en later 161/162. Nienke woonde ten tijde van haar huwelijk te Midwolde. Zij kwam op 26 mei 1865 van Leek naar Grootegast.
VII-b. Anne Schuil. Geboren 23 februari 1840 om 13:00 uur te Leek en overleden op 24 april 1884 om 12:00 uur te Tolbert. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (VI-a) en Emke Annes KUIPERS. Hij was schoenmaker van beroep en trouwde met Willemke RENKEMA op 10 juni 1868 te Leek. Zij was geboren rond 1847 te Niebert (Marum, Gr) en overleed na 11 mei 1901. Zij was de dochter van Wiebrant Wijmers RENKEMA en Ijktje Hendriks BAKKER. Uit dit huwelijk: 1. Pieter Schuil (m). Geboren 17 juni 1868 te Midwolde en overleden 19 april 1922 te Groningen.

 2. Iektje Schuil (v). Geboren op 8 maart 1870 te Tolbert (Leek, Gr). Zij trouwde op 24 mei 1900 te Groningen met Melle STAAL. Hij was geboren op 16 augustus 1871 te Nordhorn (Zuidhorn, Gr) en was de zoon van Roelf STAAL en Sjouktje NIENHUIS.

 3. Wiebrand Shuil (m). Geboren in 15 januari 1873 te Tolbert en overleden na 6 maart 1924. Hij trouwde met Jacobina KOOISTRA. Zie VIII-g.

 4. Emke Schuil (v). Geboren 27 april 1875 te Tolbert en overleden op 5 september 1920 te Oldekerk, Groningen. Zij trouwde met Wiebe POOL. Zie VIII-h.

 5. Geertje Schuil (v). Geboren 20 juli 1877 te Tolbert en overleden aldaar op 13 november 1878.

 6. Geertje Schuil (v). Geboren 5 oktober 1881 te Tolbert en overleden 23 januari 1961 te Zevenhuizen. Zij trouwde met Menne SIETSEMA. Zie VIII-i.

 7. Gerrit Schuil (m). Geboren 29 januari 1884 te Tolbert (Leek, Gr) en overleden 16 december 1971 te Groningen. Hij trouwde met Roelfina Rikstelina KUIPER. Zie VIII-j.


Willemke Renkema hertrouwde op 30 mei 1891 te Leek. Emke, Geertje, en Gerrit woonden toen nog bij haar.
VII-c. Sipke Schuil. Geboren 2 oktober 1845 te Leek, s’nachts om half 1, en overleden in USA in 1911. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (VI-a) en Emke Annes KUIPERS. Hij was in 1878 schipper van beroep en woonde te Hoogeveen. Hij trouwde op 8 januari 1874 te Marum met Froukje VAN HOOGEN. Zij was geboren op 22 augustus 1848 te Lucaswolde, Groningen, en gedoopt door Ds Timmerman. Zij overleed in 1947, 99 jaar oud, te Paterson, NJ, USA. Zij was de dochter van Hindrik Hinnes VAN HOOGEN en Antje Karstens VOSSEMA. Haar zuster Nienke trouwde met Sipke’s broer Gerrit. Uit dit huwelijk:


 1. Hendrik Schuil (m). Geboren op 29 juli 1878 te Het Krakeel, D-16a te Hoogeveen.

 2. Gerrit Schuil (m). Geboren 15 september 1880 en overleden op 6 november 1958. Hij trouwde (1) met NN STEIGENGA en (2) met Margaret BUSHMAN. Zie VIII-k.

 3. Minnie Schuil (v). Geboren rond 1892 en overleden in 1998, 106 jaar oud. Zij is niet getrouwd.


Gladys Schuil: “Minnie lived in the "Holland Home" in Paterson NJ for at least 40 years. We always chuckled that they lost money on Aunt Minnie because in those days you paid an entrance fee, quite substantial for the times, but that was it. I also met Aunt Minnie. She had a glass eye. I don't know why.
VII-d. Pieter Schuil. Geboren 25 december 1848 om 11 uur te Leek en overleden op 30 december 1899. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (VI-a) en Emke Annes KUIPERS. Hij was schoenmaker van beroep en trouwde op 27 april 1873 te Grootegast met Grietje HOEKSEMA. Zij was de dochter van Jan Lubbes HOEKSEMA en Rensktje Jans VAN DER VEER. Zij was geboren rond 1851 te Grootegast en woonde in 1906 te Groningen. Uit dit huwelijk:


 1. Jan Schuil (m). Geboren 28 september 1873 te Grootegast, Groningen.

 2. Pieter Schuil (m). Geboren 22 juli 1875 te Stedum, Groningen.

 3. Emke Schuil (v). Geboren 7 oktober 1879 te Den Ham (Aduard, Gr). Zij trouwde op 31 mei 1906 te Groningen met Ulbe VAN DIJK. Hij was geboren rond 1883 te Buitenpost (Achtkarspelen, Fr) en was de zoon van Pieter VAN DIJK en Ybeltje SCHOONHOVEN.

 4. Renstje Schuil (v). Geboren 14 maart 1883 te Aduard.

 5. Anna Catharina Schuil (v). Geboren 29 september 1885 te Doezum, Groningen.

 6. Reina Schuil (v). Geboren 30 maart 1891 te Luttelgeest en overleden op 15 juni 1948 te Rotterdam. Zij trouwde met Johannes Ferdinand PARIE.


Pieter (en zijn gezin nadat hij getrouwd was) vertrok van Leek naar Grootegast A136 op 31 mei 1865, en op 1 november 1869 terug naar Leek. Hij woonde daarna weer te Grootegast, nu op A150, en vertrok op 30 april 1874 naar Loppersum. Negen jaar later, op 23 mei 1883 ging hij terug naar Grootegast, op C88, en op 29 november 1884 naar Leek. Weer terug naar Grootegast, C251, op 14 november 1885 en van daar op 12 mei 1886 naar Groningen. Later woonden zij te Haren en vertrokken van daaruit naar Grootegast D 581, op 4 april 1894. Op 2 januari 1913 vertrok hij (met zijn gezin?) naar Noord Amerika.
VII-e. Harke Schuil. Geboren 26 december 1851 te Leek en gedoopt te Leek in 1852. Hij overleed op 3 december 1923 te Putten, 71 jaar oud en werd aldaar begraven. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (VI-a) en Emke Annes KUIPERS. Hij was hoofdonderwijzer van beroep en trouwde op 17 juni 1876 te Apeldoorn met Jenneke (Jennie) KOLDENHOVEN. Zij was geboren op 27 oktober 1850 te Heerde en is aldaar gedoopt in 1850. Zij overleed op 16 augustus 1937 te Spakenburg, 86 jaar oud en is aldaar begraven. Zij was gereformeerd en was de dochter van Wichert KOLDENHOVEN en Fennetje KUIPER. Uit dit huwelijk:


 1. Pieter Schuil (m). Geboren 4 februari 1878 te Nijverdal en aldaar gedoopt. Hij overleed op 30 september 1901 in Moedwil, Zuid Afrika (gefusileerd), 23 jaar oud, en aldaar begraven. Zie apart document Pieter Schuil in Zuid-Afrika van Stef Koelewijn (aanrader!). Zie foto grafmonument Pieter Schuil, van Wiegert Schuil. Zie foto Pieter Schuil van Wiegert Schuil. Zie verslag van de executie van Pieter Schuil door Schröder-Nielsen gekregen van Piet Schuil via Wiegert Schuil. Deze mijnheer Schröder-Nielsen was predikant en is na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika bij Harke en Jenneke langsgeweest.

 2. Fenna Schuil (v). Geboren 19 juli 1880 te Nijverdal, aldaar gedoopt, en overleden op 18 oktober 1956 te Spakenburg. Zij trouwde met Peter KOELEWIJN. Zie VIII-l.

 3. Wichert Schuil (m). Geboren 8 augustus 1881 te Oud Vossemeer en overleden op 9 mei 1960 te den Haag. Hij trouwde met Jacoba DE WILDE. Zie VIII-m.

 4. Gerrit Schuil (m). Geboren 11 juli 1882 te Oud Vossemeer en overleden op 2 juli 1972 te Amsterdam. Hij trouwde met Anna MOL. Zie VIII-n.

 5. Willem Schuil (m). Geboren 15 juli 1883 te Oud Vossemeer en overleden op 31 mei 1959 te Rotterdam. Hij trouwde met Maria Wilhelmina BODEN. Zie VIII-o.

 6. Anton (Anne) Schuil (m). Geboren 20 augustus 1884 te Wirdum en overleden op 30 augustus 1970 te Amsterdam. Hij trouwde (1) met Rosetta Selma RIPPERBERGER en (2) met Hiltje BOSMA. Zie VIII-p.

 7. Emma Schuil (v). Geboren 22 september 1885 te Wirdum en overleden op 26 oktober 1968 te Winterswijk. Zij trouwde met Karel Johan KROES. Zie VIII-q.

 8. Albertina Schuil (v). Geboren 17 oktober 1887 te Wirdum en overleden in 1965. Zij trouwde met Rouke HENSTRA. Zie VIII-r.

 9. Geertruida (Truus) Schuil (v). Geboren 3 december 1888 te Wirdumen aldaar gedoopt. Zij is overleden op 22 augustus 1971 te Spakenburg, 83 jaar oud en aldaar begraven. Zij trouwde op 15 januari 1930 te Spakenburg met Willem KOELEWIJN. Hij was geboren op 10 oktober 1891 te Spakenburg en overleed op 3 maart 1965 te Spakenburg. Hij was de zoon van Rutger KOELEWIJN en Heintje VAN DEN HOOGEN. Hij was eerder getrouwd met Geertruida’s zuster Sipje. Hun godsdienst was gereformeerd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen.

 10. Sipje Schuil (v). Geboren 1 mei 1890 te Wirdum, Friesland en overleden op 6 november 1928 te Spakenburg. Zij trouwde met Willem KOELEWIJN. Zie VIII-s.

 11. Reinder Schuil (m). Geboren 22 augustus 1891 te Bunschoten en aldaar gedoopt. Hij overleed op 13 november 1969 te Ede, 78 jaar oud en aldaar begraven. Hij trouwde op 25 april 1919 te Putten met Cornelia (Cor) LINDHOUT. Zij was geboren op 19 juni 1890 te Oud-Vossemeer en overleed op 30 januari 1970 te Ede. Zij was de dochter van Jan LINDHOUT en Cornelia Pieternella QUIST. Zij hadden geen kinderen.

 12. Frits Schuil (m). Geboren 6 april 1893 te Spakenburg en overleden op 23 december 1972 te Den Haag. Hij trouwde met Kornelia VERBAST. Zie VIII-t.


Wiegert Schuil: “Je zult je wel af vragen hoe de familie Schuil in Spakenburg is beland. Mijn overgrootvader Harke werd daar benoemd als hoofonderwijzer. Een hoofdonderwijzer hoorde in die dagen bij de notabelen van het dorp. Spakenburg/Bunschoten was een arm vissersdorp en behalve de hoofdonderwijzer waren er als notabelen alleen de burgemeester en de dominee. De naam Schuil was in de jaren 60 nog een begrip in het dorp, toen Harke al 40 jaar dood was.”


Wiegert Schuil over Pieter: “De oudste zoon (Pieter) van mijn overgrootvader is omgekomen tijdens de Anglo-Boer war in 1901. Deze begaafde jongeman was reeds heel jong onderwijzer en is naar Zuid Afrika gegaan om enig extra geld te verdienen voor het grote gezin van zijn vader en moeder. Helaas heeft hij slechts één keer een gouden tientje kunnen opsturen. Zo ging dat in de dagen zonder internationaal bankieren, zonder telefoon etc. Welnu, mijn overgrootvader is nooit over dit verlies heen kunnen komen en kon daar ook niet over praten.”


Wiegert Schuil over Geertruida: “Na zijn pensioenering zijn mijn overgrootouders verhuisd naar Putten (vlakbij Spakenburg). Zij zijn daar verzorgd door hun ongetrouwde dochter Geertruida (tante Truus). Toen dochter Sipje na haar twaalfde kind stierf is tante Truus met haar moeder terugverhuisd naar Spakenburg om de zorg op zich te nemen voor haar grote gezin. Vervolgens is ze getrouwd met de weduwnaar van haar zus. Ik heb tante Truus nog goed gekend. Toen mijn grootmoeder (Jacoba de Wilde (VIII-m)) in 1968 overleed was tante Truus ook aanwezig op de begrafenis, tesamen met de nog in leven zijnde familieleden van haar generatie. Na afloop van de begrafenis was er voor alle familieleden een bijeenkomst met koffietafel in een Haags etablissement. Gezien de leeftijd van mijn oma werd dat een heel gezellig samenzijn. Op een gegeven moment gingen de ‘oudjes’ als eerste weg. Tante Truus deed de ronde en vroeg alle aanwezige neven en nichten: “Ben je familie?” En als je dan “Ja” antwoorde zei ze: “Dan krijg je een zoen!! Wij neven en nichten vonden dat niet zo geweldig.”


Wiegert Schuil: “In de jaren zestig/zeventig zijn er verscheidene keren ‘neven en nichtendagen’ gehouden. Het ging hier om alle nichten en neven van de Schuilen-generatie no. IX, ruwweg de kinderen van de kinderen van Harke Schuil en Jenneke Koldenhoven.”


Harke was secretaris van de Vereeniging voor Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, in 1905 en in 1913. Hij was Aardrijkskunde leraar.


Zie ook de foto van Jenneke en Harke (van Wiegert Schuil).
VII-f. Reinder Schuil. Geboren 15 september 1855 om 18:00 uur te Leek en overleden op 7 juni 1918 te Groningen. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (VI-a) en Emke Annes KUIPERS. Hij was schoenmaker van beroep en was ook ‘reiziger’. Hij was getuige bij het huwelijk van Pieter Schuil in 1868. Hij trouwde op 16 mei 1891 te Grootegast met Janneke KOENES. Zij was geboren rond 1864 te Grootegast en was de dochter van Jakob KOENES en Jacoba BOLT VAN HIJLKEMA. Zij was baker van beroep. Uit dit huwelijk:


 1. Jacoba Schuil (v). Geboren 5 februari 1893 te Oldekerk, Groningen. Zij trouwde met Hendrik RAMAKER. Zie VIII-u.

 2. Pieter Schuil (m). Geboren 4 april 1894. Hij trouwde met Maggie VAN GRONINGEN. Zij woonden in de buurt van Grand Rapids, Michigan, USA.

 3. Emke Schuil (v). Geboren 9 februari 1898 te Oldekerk en overleden op 6 oktober 1990 te Hilversum. Zij trouwde met Jacobus PIETERSON. Zie VIII-v.

 4. Jacob Schuil (m). Geboren 9 juni 1899 en overleden op 14 juni 1975 te Harderwijk. Hij trouwde met Jeanetta Klasina Geertruida HEUVINGH. Zij overleed op 11 mei 1989 te Harderwijk.
VII-g. Haatje Pieters Schuil. Geboren 4 april 1859 om 13:00 uur te Leek en overleden op 26 november 1913 om 0:30 uur aldaar. Hij was de zoon van Pieter Gerrits SCHUIL (VI-a) en Emke Annes KUIPERS. Hij was schoenmaker te Leek en trouwde op 4 mei 1889 te Grootegast met Geertje GRIMMIUS. Zij was geboren op 29 januari 1866 te Sebaldeburen (Grootegast, Gr) en overleed na 22 mei 1930. Zij is bij haar man begraven te Midwolde. Zij was de dochter van Arend GRIMMIUS en Aaltje Lammerts DE WIND. Geertjes zuster Jantje trouwde met Haatje’s neef Pieter Schuil. Haatje was getuige bij dit huwelijk. Uit dit huwelijk:


 1. Aaltje Schuil (v). Geboren 22 feburari 1890 te Leek. Zij trouwde met Antoon SIKKEMA. Zie VIII-w.

 2. Emke Schuil (v). Geboren 29 feburari 1892 te Leek. Zij trouwde met Hendrik Jan SCHAAP. Zie VIII-x.

 3. Arend Schuil (m). Geboren 5 december 1893 te leek en overleden 5 september 1967 te Leek. Hij trouwde met Jantje MULDER. Zie VIII-y.

 4. Pieter Schuil (m). Geboren 22 oktober 1896 te leek en overleden op 27 februari 1899 aldaar.

 5. Pieterdina Schuil (v). Geboren 24 oktober 1900 te Leek. Zij trouwde met Kornelis DE MAA. Zie VIII-z.

 6. Jantje Schuil (v). Geboren 15 oktober 1903 te Leek. Zij trouwde op 22 mei 1930 te Leek met Pieter SIKKEMA. Hij was geboren rond 1903 te Tolbert.


Getuigen bij het huwelijk van Haatje en Geertje waren Pieter Schuil, 40 jaar en schoenmaker, wonende te Groningen en Gerrit Schui, 51 jaar, wonende te Grootegast..
VII-h. Albertina Sipkes Schuil. Geboren op 23 februari 1858 te Marum. Zij was de dochter van Sipke Gerrits SCHUIL (VI-b) en Brechtje Sikkes CAZEMIER. Zij trouwde op 16 maart 1881 te Roden (Dr) met Wybe HOLLANDER uit Roden. Hij was geboren op 29 december 1855 te Roden en was de zoon van Jan Derks HOLLANDER en Jantje Stoffels SIETSEMA. Uit dit huwelijk:


 1. Jantje Hollander (v). Geboren op 20 juni 1881 te Roderwolde (Dr). Zij trouwde op 21 juni 1902 te Nietap met Marten SMID uit Nietap. Hij was geboren rond 1880 en was de zoon van Alle SMIDS en Hendrikje HEYS.

 2. Brechtje Hollander (v). Geboren 5 oktober 1883 te Roderwolde (Dr).

 3. Hendrika Hollander (v). Geboren op 4 maart 1886 te Roden en overleden op 19 juli 1889 te Leutingewolde/Roden.

 4. Aaltje Hollander (v). Geboren 22 januari 1889 te Roderveld (Roden, Dr).
VII-i. Alberdina (“Dena”) Schuil. Geboren op 24 januari 1860 te Leek en overleden op 2 januari 1932 te Grand Rapids, Kent Co, Michigan, USA. Zij was de dochter van Haatje SCHUIL (VI-d) en Willeke HOLTROP. Zij trouwde op 8 januari 1884 met Nanco ROSEMA. Hij was geboren op 27 juli 1860 te Uithuizermeeden (Gr) en overleed op 26 november 1941 te Grand Rapids. Hij was bouwkundige, ook timmerman, en was de zoon van Sierk Geerts ROSEMA en Martje Nannings BEKEMA. Hij trouwde later met Elizabeth DICKERMAN. Zij was geboren iop 10 april 1891 en overleed in maart 1976 te Knoxville, Tennessee, USA. Uit dit huwelijk:


 1. Wilhelmina (“Winnifred”) Rosema (v). Geboren op 18 november 1891 te Grand Rapids.

 2. William Hendrik (“Henry”) Rosema (m). Geboren iop 8 juli 1894 te Grand Rapids en overleden in 1969.
VII-j. Gerrit Schuil. Geboren 20 mei 1859 om 16:00 uur te Leek (Gr) en overleden aldaar op 20 maart 1936. om 5:00 uur Hij was de zoon van Jan SCHUIL (VI-e) en Anke Engeles TER VELD. Hij trouwde op 11 juli 1885 te Leek met Reina SMALLENBROEK. Zij was geboren rond 1855 te Tolbert (Leek, Gr) en was de dochter van Jakob Smit SMALLENBROEK en Grietje Jans VAN DER VEEN DIJKSTRA. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Schuil (m). Geboren rond 1886 te Leek. Hij trouwde op 14 mei 1910 te Leek met Jeltje KLINKER. Zij was geboren rond 1887 te Zevenhuizen (Leek, Gr) en was de dochter van Willem KLINKER en Antje HUT.

Gerrit en zijn famillie woonden te Leek in Wijk A op nummer 86, 71, 80a en 78.VII-k. Jan Abel Schuil. Geboren op 17 mei 1858 te Groningen en overleden op 26 december 1930 te Renkum (Gld). Hij was de zoon van Jan SCHUIL (VI-g) en Neeske BOS. Hij was broodbakker van beroep en trouwde op 3 augustus 1892 te Arnhem (Gld) met Jantje FAAS. Zij was geboren rond 1869 te Hoogeveen (Dr) en overleed op 31 oktober 1949 te Arnhem (Gld). Zij was de dochter van Jacob FAAS en Aaltje LENSEN. Uit dit huwelijk:


 1. Jacob Schuil (m). Geboren rond 1893 te Arnhem (Gld) en overleden op 20 juni 1894 aldaar.

 2. Jan Egbert Schuil (m). Geboren rond 1895 te Arnhem (Gld). Hij trouwde op 14 januari 1920 te Arnhem met Johanna Wilhelmina VAN KERKHOF. Zij was geboren rond 1896 te Arnhem en was de dochter van Evert VAN KERKHOF en Maria JOOSTEN.

 3. Jacob Schuil (m). Geboren 20 februari 1897 te Arnhem. Hij trouwde met Johanna VAN HOEIJDONCK. Zie VIII-aa.

 4. Gerardus Albertus Schuil (m). Geboren rond 1898 te Arnhem (Gld). Hij trouwde op 7 december 1921 te Arnhem met Alida Geertruida Maria ARIES. Zij was geboren rond 1902 te Beeck (Duitsland) en was de dochter van Hendrikus Albertus Bernardus ARIES en Alida Geertruida Maria ZERNITZ.
VII-l. Gerrit Schuil. Geboren 30 december 1873 te Opende (Fr) en overleden op 25 september 1973 te Grootegast. Hij was de zoon van Harm Gerrits SCHUIL (VI-m) en Geertje HUT. Hij was veehouder van beroep (bij zijn huwelijk was hij schipper) en trouwde op 17 mei 1901 te Grootegast met Anke DE HAAN. Zij was geboren op 15 januari 1877 te Vierverlaat (Gr) en overleed op 24 mei 1957 te Grootegast. Zij was de dochter van Egbert DE HAAN en Jantje TEENINGA. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
VII-m. Karst Schuil. Geboren 24 december 1877 om 10:00 uur te Opende (Fr) en overleden op 22 november 1960 te Burum (Fr). Hij was de zoon van Harm Gerrits SCHUIL (VI-m) en Geertje HUT. Hij was veehouder van beroep en trouwde op 20 juli 1905 met Aafke DE HAAN. Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Karst ging op 11 augustus 1905 van Grootegast naar Achtkarspelen (met zijn vrouw, naar ik aanneem), en op 20 mei 1921 gingen zij (samen) weer terug naar Grootegast (huis D78).
VII-n. Anke Schuil. Geboren 5 september 1881 te Noordwijk (Gr) en overleden op 27 mei 1957 te Lucaswoude (Fr) (begraven te Kornhorn). Zij was de dochter van Taeke SCHUIL (VI-p) en Martje HOFMAN. Zij trouwde op 21 mei 1909 te Marum met Marten ZUIDERVELD. Hij was geboren op 13 mei 1886 te Doezum (Grootegast, Gr) en overleed op 23 juli 1971 te Opende (begraven te Kornhorn). Hij was arbeider van beroep en was de zoon van Roelf ZUIDERVELD en Matje Barelds DE JONG. Uit dit huwelijk:


 1. Taeke Zuiderveld (m). Geboren op 12 januari 1919 en overleden op 3 maart 1963.


Anke kwam met haar man op 13 mei 1916 naar Grootegast C368-1/C410 en vertrok op 30 april 1920 naar Winsum.
VII-o. Wietse Schuil. Geboren 21 oktober 1875 om 16:00 uur te Tolbert. Hij was de zoon van Jan Harms SCHUIL (VI-s) en Seike LOUWES. Hij was timmerman van beroep en trouwde op 13 mei 1911 te Leek met Jannetjen Timia Maria Frederika Johanna VAN LEEUWEN. Zij was geboren rond 1883 te Deventer (Ov) en was de dochter van Gerhardus VAN LEEUWEN en Johanna Maria LAMMERS. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Wietse kwam op 7 mei 1906 vanuit Hoogkerk naar Leek, en Jannetje kwam op 6 oktober 1910 vanuit Groningen naar Leek.
VII-p. Harm Schuil. Geboren 10 december 1877 om 21:00 uur te Zevenhuizen en overleden rond 20 januari 1929 te Groningen. Hij was de zoon van Jan Harms SCHUIL (VI-s) en Seike LOUWES. Hij was assuradeur van beroep en trouwde op 24 mei 1906 te Groningen met (1) Johanna STEENHUIS. Zij was geboren op 7 november 1873 te Warffum en was de dochter van Roelf STEENHUIS en Dietje LAND. Harm trouwde (2) Timia Maria Frederika VAN LEEUWEN. Uit het eerste huwelijk 3 kinderen.


Op 30 oktober 1909 kwam het gezin vanuit Assen naar Leek. Daarna zijn ze op 1 november 1911 naar Groningen vertrokken.VII-q. Wiebe Schuil. Geboren 6 april 1881 om 23:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 7 november 1962 te Hamilton, Ontario, Canda (begraven te Burlington in de Greenwood Cemetary). Hij was de zoon van Jan Harms SCHUIL (VI-s) en Seike LOUWES. Hij was timmerman van beroep en trouwde op 22 juli 1905 te Hoogkerk met Jeltje KOBES. Zij was geboren 7 juni 1885 te Zevenhuizen en overleed op 15 september 1943 te Groningen (begraven in de Esser begraafplaats te Groningen). Zij was de dochter van Jakob KOBES en Anje KLINKER. Uit dit huwelijk:


 1. Sijke Schuil (v). Geboren 9 januari 1906 en overleden 1986. Zij trouwde met Hindrik OOSTERVELD. Zie VIII-aj.

 2. Jakob Schuil (m). Geboren 23 september 1909 te Groningen en overleden in 1940 te Dordrecht tijdens de Duitse invasie. Hij trouwde met Martha BOS. Zie VIII-ak.

Wiebe en zijn familie woonden in Groningen. Hij was kastenmaker van beroep. Hij ging in 1946 met pensioen. Zijn vrouw Jeltje was toen al overleden. In 1954 emigreerden Sijke en Hindrik naar Canada en Wiebe ging met hen mee. Hij woonde bij hen tot zijn overlijden in 1962.VII-r. Gerrit Schuil. Geboren 4 december 1894 om 8:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 24 mei 1969 te Windeweer (Hoogezand, Gr). Hij was de zoon van Jan Harms SCHUIL (VI-s) en Seike LOUWES. Hij trouwde op 25 mei 1918 te Wildervank met Annegine KRUIT. Zij was geboren op 26 april 1892 te Wildervank, Groningen en overleed op 13 augustus 1964 te Kolham, Groningen. Zij was de dochter van Johannes KRUIT en Eggerdina DRENTH. Uit dit huwelijk 5 kinderen


Als vrijgezel trok Gerrit naar Onstwedde, op 27 maart 1911.
VII-s. Jannes Schuil. Geboren 23 februari 1888 te Enumatil en overleden op 13 februari 1978 te Appelscha. Hij was de zoon van Hendrik SCHUIL (VI-w) en Renstje KUIPERS. Hij trouwde op 20 mei 1914 te Aduard met Jantje GRUTTER. Zij was geboren 13 december 1892 te Aduard en overleed op 8 maart 1981 te Roden, Drenthe. Zij was de dochter van Koert GRUTTER en Sietske SMITS. Zowel Jannes als Jantje waren Nederlands Hervormd. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
VII-t. Anje Schuil. Geboren 22 mei 1897 om 13:00 uur te Enumatil en overleden op 17 juli 1987 te Groningen. Zij is de dochter van Hendrik SCHUIL (VI-w) en Renstje KUIPERS. Zij trouwde op 25 november 1921 te Leek met Kornelis LETENS. Hij was geboren op 8 oktober 1896 te Aduard, Groningen en overleed op 14 mei 1989 te Groningen. Hij was de zoon van Habbe LETENS en Jantje BUITER. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


In de 6 maanden voor haar huwelijk was Antje woonachtig te Groningen in de Herman Colleniusstraat nr 5 (1 november 1921). Zij werkte als dienstbode.
VII-u. Harm Schuil. Geboren 8 december 1901 te Enumatil en overleden op 8 december 1982 te Winsum. Hij was de zoon van Hendrik SCHUIL (VI-w) en Renstje KUIPERS. Hij was slager en koster van beroep en trouwde op 21 februari 1926 met Marijke NOORDHOF. Zij was geboren op 18 december 1902 te Faan, Groningen en overleed op 21 februari 1988 te Winsum, Groningen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
VII-v. Diewertje Schuil. Geboren 19 september 1888 om 23:00 uur te Zevenhuizen en overleden op 6 augustus 1969 te Groningen. Begraven te Selwelderhof in Groningen. Zij was de dochter van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Zij had pikzwart haar en bruine ogen. Zij trouwde op 1 februari 1912 te Groningen met Heinricus (Rieks) TEUNIS. Hij was geboren op 11 oktober 1884 te Groningen en overleed op 31 mei 1949 aldaar. Begraven te Selwelderhof in Groningen. Uit dit huwelijk 2 kinderen.VII-w. Frans Schuil. Geboren 10 augustus 1890 te Aduard en overleden op 25 april 1933 te Groningen. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Hij was timmerman van beroep en trouwde op 11 mei 1911 te Groningen met Froukje KONING. Zij was geboren op 31 maart 1887 te Groningen en overleed aldaar op 17 mei 1961. Uit dit huwelijk:


 1. (m).

 2. Elso Frederik Schuil (m). Geboren 2 juni 1913 te Groningen en overleden tussen 1940-1945. Hij trouwde met Derkina BLAAUW. Zie VIII-aw.

 3. (v).

 4. (v).


Froukje woonde na het overlijden van Frans samen met NN Woning te Groningen. Zij hadded een rondvaart boot.


Voor meer informatie over Frans Schuil zie de website van Wim Schuil: http://home.wish.net/wimkabouter/stamboom/stamboomtree/descendants_of_gerrit_pieters.htm.

VII-x. Harm Schuil. Geboren 26 oktober 1892 om 1:00 uur te Oostwold en overleden op 16 september 1977 te Groningen. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Hij trouwde op 2 december 1920 te Groningen met Jantien FERINGA. Zij was geboren 16 maart 1894 te Groningen en overleed op 1 mei 1987 te Groningen. Zij was de dochter van Roelf FERINGA en Klazina MULDER. Uit dit huwelijk:


 1. (v).

 2. Gerrit Schuil (m). Geboren 31 mei 1923 te Groningen en overleden op 11 januari 1989 aldaar. Hij trouwde met Aafke ROEMERS. Zie VIII-az.

 3. (v).
VII-y. Renskje Schuil. Geboren 11 maart 1895 te Helpman en overleden op 23 maart 1989 te Assen. Zij was de dochter van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Zij trouwde op 2 juni 1919 te Groningen met Henderikus Jans PEPER. Hij was geboren rond 1890-1895 te Groningen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
VII-z. Matje Schuil. Geboren 13 juli 1897 te Groningen en overleden aldaar op 18 februari 1970. Zij is de dochter van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Zij was rossig met blauwe ogen. Zij trouwde op 30 januari 1919 te Groningen met Folkert FOLKERS. Hij was geboren op 2 augustus 1896 te Groningen en was ondernemer van beroep. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
VII-aa. Pieter Schuil. Geboren 16 december 1902 te Groningen en overleden aldaar op 8 oktober 1967. Hij is de zoon van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Hij was koopman en los werkman van beroep en trouwde (1) met Pieternella J. W. BIJL en (2) op 23 juli 1924 te Peize met Freerkien HOLT. Pieternella was geboren op 12 september 1905 en overleed op 31 oktober 1968. Freerkien was geboren op 17 december 1898 te Peize, Drenthe en overleed te Groningen op 6 augustus 1941 aan tbc. Uit dit huwelijk:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren 5 september 1924 te Groningen en overleden rond 1996.
VII-ab. Jan Hendrik Schuil. Geboren 24 juni 1905 om 18:00 uur te Zevenhuizen en overleden te Groningen op 13 december 1970. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Hij was rossig met blauwe ogen. Jan was grondwerker van beroep en trouwde op 21 februari 1929 te Groningen met Fossina TALSMA. Zij was geboren op 12 juli 1899 te Haren, Groningen en overleed op 5 februari 1973 te Groningen. Uit dit huwelijk:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren op 24 april 1929 te Groningen en overleden aldaar op 24 oktober 1993. Hij trouwde met Gertrud LAMMERS. Zie VIII-ba.

 2. Ijtsen Schuil (m). Geboren 24 april 1930 te Groningen. Hij trouwde met Aaltje GORTER. Zie VIII-bb.

 3. (m)
VII-ac. Margaretha Mathilda Schuil. Geboren 22 april 1908 te Viersen (Dld) en overleden op 29 april 1983 te Groningen. Zij is de dochter van Gerrit SCHUIL (VI-x) en Antje DRENT. Zij trouwde op 8 juni 1933 te Groningen met Lucas VENEMA. Hij was geboren op 11 maart 1913 te Groningen en overleed op 29 april 1983 aldaar. Uit dit huwelijk 2 kinderen.Generatie VIII


VIII-a. Emke Schuil. Geboren 8 januari 1866 te Grootegast en overleden op 16 april 1927 te Groningen (acte Schoterland), 61 jaar oud en gescheiden. Zij was de dochter van Gerrit SCHUIL (VII-a) en Nienke VAN HOOGEN. Zij trouwde op 30 april 1892 te Grootegast met Fokko Johannes BERGMAN en zij scheidden op 1 november 1901 te Amsterdam. Hij was geboren te Groningen op 7 november 1868 en overleed op 16 april 1927 aldaar. Hij was schoenmakersknecht van beroep en was de zoon van Jacobus BERGMAN en Aaltje WALLINGA. Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 1. Antje (Anna) Bergman (v). Geboren te Grootegast op 12 maart 1896 te Grootegast en overleden rond 1970 te Grand Rapids, Michigan, USA. Getuige bij haar geboorte was Emkes vader Gerrit SCHUIL (VII-a), 58 jaar oud en schoenmaker. Emke Schuil woonde toen te Grootegast terwijl haar man Fokko Johannes BERGMAN, de vader van het kind, in Winschoten woonde. Op 5 april 1907 kwam zij aan in Amerika, op Ellis Island. Zij ging wonen bij ene Mijnheer R. Beyer, RR 3 Zeeland, Michigan, een oom [het is onbekend wie hij is]. Zij was ong 1m 58 lang en blond. John Suk ging als kind wel bij haar op bezoek in Grand Rapids. Zij was toen al weduwe. Zij woonde bij de Kelvinator Plant in een zijstraat van Grandvilla Avenue, vlakbij U.S. 131. Zij woonde in een groot oud houten huis in een wijk die langzamerhand achteruit ging.

 2. Nienke Bergman (v). Geboren op 5 juli 1894 te Oldehove, Groningen. Zij woonde een tijdje bij haar grootouders (VII-a) in huis 161/162 te Grootegast. Op 8 januari 1915 vertrok zij naar Haren. Zij trouwde rond 1944 met een man die 15 jaar jonger was dan zij; zij was toen 50 jaar oud. Zij hadden geen kinderen.


John Suk: “Emke Schuil was married and divorced when she had two daughters. She could not look after both of her girls, so she sent one to her sister in America. This little girl's name was "Anna" (in the United States).” Maar:

My mother once told me that Anna and my Opa Arend Schuil (IX-a) were very much in love, but because the family disapproved of cousins getting married, Anna was sent to America!! I wonder which story is true. I do remember that when my Opa visited Anna in the 1960's he went on long, long walks with her. He had not seen her since long before World War Two. But my mom and dad said, "Look at those two lovebirds!" I thought this was sad, because my Oma Vonk was along on the same trip!”


John Suk: “Later I asked my mom (Jantje Schuil-Suk) about all this, and here is what she said. Antje was one of two sisters. Antje's uncles (Emke's brothers) ran Fokko out of town because he was a violent and abusive husband, and the family wouldn't stand for it. After the divorce of her mother, she went to live with her mother's sister [tante Antje] and her husband on a farm, where she had to work very, very hard, but was treated with respect. My mom could not remember the name of this person. However, mom did remember that a horse kicked Antje's uncle. He died. Her aunt couldn't run the farm anymore, and at the same time, Antje was getting involved with Arend Schuil. So she was sent to the United States to live with yet another Aunt and Uncle. Soon after, her farm-aunt followed. She eventually died in the United States, childless.”


John Suk: “Mom says the marriage of Nienke and her much younger husband caused quite a stir, but that her dad stood up for her on wedding day as a witness. She was supposed to have been very beautiful, even at fifty. The guy she married was from Assen, and both he and she were teachers. Arend Schuil was getuige bij dit huwelijk.”
VIII-b. Pieter Schuil. Geboren 29 juli 1868 te Grootegast en overleden na 1945 te Hengelo. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VII-a) en Nienke VAN HOOGEN. Hij was dirigent en organist. Hij was schoenmaker van beroep. Hij trouwde (1) op 2 mei 1891 te Grootegast met Jantje GRIMMIUS. Zij was geboren op 23 augustus 1867 te Sebaldeburen en overleed op 20 juli 1910 te Anloo (Dr). Zij was de dochter van Arent GRIMMIUS en Aaltje DE WIND. Haar zus Geertje trouwde met Pieter’s oom Haatje Schuil. Hij trouwde (2) op 1 februari 1912 te Wildervank met Jimmechien REURICH. Zij was geboren op 1 oktober 1866 te Veendam en overleed op 10 december 1932 te Wildervank. Zij was de dochter van Geert REURICH en Annechien RIJNBERG. Uit het eerste huwelijk:


 1. Gerrit Schuil (m). Geboren 8 februari 1892 en overleden op 3 mei 1892 te Wildervank.

 2. Nienke Schuil (v). Geboren op 20 januari 1893 te Wildervank (Gr). Zij trouwde op 25 maart 1920 te Wildervank (Gr) met Jan LUBBERS. Hij was geboren rond 1892 te Rotterdam en was de zoon van Johannes LUBBERS en Maria JOOSTEN.

 3. Arend Gerrit Schuil (m). Geboren 8 mei 1894 te Wildervank en overleden op 8 mei 1984 in Wildervank. Hij trouwde met Jantje VONK. Zie IX-a.

 4. Gerrit Arend Schuil (m). Geboren 9 augustus 1896 te Wildervank en overleden op 31 maart 1897.

 5. Aaltje Schuil (v). Geboren 10 december 1901 te Wildervank.

 6. Gerrit Schuil (m). Geboren 30 juni 1904 en overleden 16 augustus 1904.

 7. Gerritdina Schuil (v). Geboren 10 juli 1905 en overleden 4 december 1997 te Groningen. Zij trouwde met Wieger JOOSTEN. Zie IX-b.

 8. Albertje Schuil (v). Mogelijke dochter.


Bij de huwelijksacte van Pieter en Jantje Grimmius werd het volgende genoteerd: “Reinder Schuil, schoenmaker, 35 jaar oom bruidegom en Hattje Schuil, schoenmaker, 32 jaar, oom van de bruidegom”.


Jantje Grimmius overleed in een treinongeluk bij een spoorovergang toen ze met haar man op weg was naar een geloofsfestival waar zij zouden zingen. Toen zij met hun paard en wagen de spoorweg overstaken werd de wagen geraakt door een trein.


Foto van Pieter (1868), zijn zoon Arend (1896) en diens zoon Pieter (1921) (van John Suk).


Foto van Pieter Schuil en Jantje Grimmius en gezin. Van John Suk: “The picture is of Pieter Schuil and Jantje Grimmius and children. My grandfather, Arend Gerrit, is the boy on the left. The girl on the right is Nienke. The other two are Aaltje and Gerrit. I think the picture can be dated before 1905 because Gerritdina is not yet there and a year after 1901 judging by Gerrit's age.” [Judith: ik denk dat het kleinste kind wel Gerritdina is, want Gerrit overleed al na 1,5 maand. In dat geval is de foto van ongeveer 1906].


Op de website van Harm Jan Veninga is een foto to zien van het huis van Pieter Schuil en zijn vrouw (http://users.ncrvnet.nl/hveninga).
VIII-c. Hiltje Schuil. Geboren 22 april 1869 te Grootegast, Groningen. Zij was de dochter van Gerrit SCHUIL (VII-a) en Nienke VAN HOOGEN. Zij woonde te Apeldoorn. Zij had bij een onbekende man de volgende kinderen 5 kinderen.
VIII-d. Hindrik Schuil. Geboren 27 juli 1871 te Grootegast (Gr) en overleden op 28 feburari 1942. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VII-a) en Nienke VAN HOOGEN. Hij emigreerde op 26 mei 1897 naar Ellis Island met het schip de Werkendam vanuit Rotterdam, in gezelschap van zijn vrouw. Hij trouwde met Anke DE HAAN op 8 mei 1895 te Grootegast. Zij was geboren op 7 mei 1873 te Opende en overleed op 3 augustus 1913. Zij was de dochter van Drewes Bousma DE HAAN en Ettje BUMA. Uit dit huwelijk 6 kinderen.
VIII-e. Anne (Ge) Schuil. Geboren 13 februari 1877 te Grootegast en overleden in Amerika. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VII-a) en Nienke VAN HOOGEN. John Suk heeft een foto waar hij op staat. Hij trouwde op 11 november 1909 te Grootegast met Gepke (Grietje) MULDER. Zij was geboren op 9 februari 1881 te Muntendam. Zij was de dochter van Wijpko MULDER en Geessien VAN DER WIJK. Zij woonde in de USA. Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Gepke Mulder woonde een tijdje bij haar schoonouders te Grootegast op huis 161/162.
VIII-f. Albertus Schuil. Geboren 10 juli 1879 om 15:00 uur te Grootegast en overleden op 10 april 1945 te Appingedam (begraven te Appingedam Rusthof). Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VII-a) en Nienke VAN HOOGEN. Hij trouwde op 26 april 1902 te Leek met Auktje SCHUIL. Zij was geboren op 18 november 1878 om 5:00 uur te Leek en overleed op 9 september 1966 te Appingedam (begraven te Appingedam Rusthof). Zij was de dochter van Jan G. SCHUIL (VI-e) en Anke TER VELD. Uit dit huwelijk:


 1. (v).

 2. Gerrit Schuil (m). Geboren 1 augustus 1903 te Appingedam en overleden op 22 april 1980 te Loppersum, Groningen. Hij trouwde met Saartje WERKMAN. Zie IX-d.

 3. (v).


Albertus woonde bij zijn huwelijk te Grootegast net als zijn ouders. Hij woonde in Grootegast op huis nummers 155 en 155/156/157. Op 20 februari 1896 vertrok hij naar Sleen, en op 12 maart 1897 ging hij vandaar weer terug naar Grootegast. Een jaar later, op 20 mei 1898 ging hij naar Leek en een half jaar later keerde hij weer terug naar Grootegast (op 28 december 1898). Auktje en haar kersverse man vertrokken op 30 april en 1 mei 1902, respectivelijk, van Leek naar Appingedam.
VIII-g. Wiebrand Schuil. Geboren 15 januari 1873 te Tolbert en overleden na 6 maart 1924. Hij was de zoon van Anne SCHUIL (VII-b) en Willemke RENKEMA. Hij trouwde op 17 juli 1897 te Roden met Jacobina KOOISTRA. Zij was geboren in 1877 te Nietap (Roden, Dr). Zij was de dochter van Reinder KOOISTRA en Martje REITSEMA. Uit dit huwelijk 9 kinderen.
VIII-h. Emke Schuil. Geboren 27 april 1875 te Tolbert en overleden op 5 september 1920 te Oldekerk, Groningen. Zij was de dochter van Anne SCHUIL (VII-b) en Willemke RENKEMA. Zij trouwde op 11 mei 1901 te Leek met Wiebe POOL. Hij was geboren 21 januari 1873 te Zevenhuizen en overleed op 22 juli 1935 te Ruinen, Drenthe. Hij was de zoon van Hendrik Wiebes POOL en Henderika DE BOER. Uit dit huwelijk 7 kinderen.VIII-i. Geertje Schuil. Geboren 5 oktober 1881 te Tolbert en overleden 23 januari 1961 te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Anne SCHUIL (VII-b) en Willemke RENKEMA. Zij trouwde op 1 november 1902 te Leek met Menne SIETSEMA. Hij was geboren op 19 april 1880 te Midwolde (Leek, Gr) en overleed op 2 september 1970 te Zevenhuizen. Hij was de zoon van Stoffer Wijbes SIETSEMA en Willemke KOOISTRA. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
VIII-j. Gerrit Schuil. Geboren 29 januari 1884 te Tolbert (Leek, Gr) en overleden op 16 december 1971 te Groningen. Hij was de zoon van Anne SCHUIL (VII-b) en Willemke RENKEMA. Hij trouwde op 22 december 1906 te Leek met Roelfina Rikstelina KUIPER. Zij was geboren op 9 november 1883 te Nietap (Roden, Dr), en overleed op 11 januari 1969 te Groningen. Zij was de dochter van Hajo KUIPER en Cornelia KRUIZINGA. Uit dit huwelijk 7 kinderen.VIII-k. Gerrit Schuil. Geboren 15 september 1880 en overleden op 6 november 1958. Hij was de zoon van Sipke SCHUIL (VII-c) en Froukje VAN HOOGEN. Hij trouwde (1) in ongeveer 1903 met NN STEIGENGA. Zij overleed rond 1911. Hij trouwde (2) met Margaret BUSHMAN. Zij was geboren 28 oktober 1884 en overleed op 18 februari 1960. Uit het eerste huwelijk 4 kinderen en uit het tweede huwelijk 3 kinderen.
VIII-l. Fenna Schuil. Geboren 19 juli 1880 te Oud Vossemeer, aldaar gedoopt, en overleden op 18 oktober 1956 te Spakenburg. Zij was de dochter van Harke SCHUIL (VII-e) en Jenneke KOLDENHOVEN. Zij trouwde op 4 november 1905 te Bunschoten met Peter KOELEWIJN. Hij was geboren rond 1879 te Bunschoten (Ut) en was de zoon van Hendrik KOELEWIJN en Maria HEUVELING. Hij overleed op 10 oktober 1918 te Spakenburg en is aldaar begraven. Uit dit huwelijk:


 1. Jenny Koelewijn (v). Geboren 4 augustus 1908 en overleden voor 2003. Zij trouwde met Gijs DUIJST. Hij was geboren op 5 mei 1905 en overleed voor 2003. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 2. Mies Koelewijn (v). Geboren op 4 augustus 1911 en overleden voor 2003. Zij trouwde met Uilke TUINSTRA. Hij was geboren op 4 december 1894 en overleed op 21 mei 1971.

 3. Emma Koelewijn (v). Geboren 3 februari 1915 en overleden voor 2003. Zij trouwde met Aa VAN DIERMEN. Hij is overleden op 13 april 1970. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 4. Henk Koelewijn (m). Geboren op 24 oktober 1920 en overleden op 14 juli 1962. Hij trouwde met Francijntje SINK. Zij was geboren op 22 november 1912 en overleed voor 2003. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
VIII-m. Wichert Schuil. Geboren 8 augustus 1881 te Oud Vossemeer en aldaar gedoopt. Hij is overleden op 9 mei 1960 te Den Haag, 78 jaar oud, en aldaar begraven. Hij was de zoon van Harke SCHUIL (VII-e) en Jenneke KOLDENHOVEN. Hij was kruidenier van beroep en trouwde op 17 mei 1905 te Monster met Jacoba (Co) DE WILDE. Zij was geboren op 23 augustus 1883 te Monster en aldaar gedoopt. Zij overleed op 4 oktober 1968 te Den Haag, 85 jaar oud. Zij was de dochter van Kornelis DE WILDE en Jacoba VAN DER MAREL. Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Foto van Wichert en Jacoba met hun kinderen (van Wiegert Schuil).
VIII-n. Gerrit Schuil. Geboren 11 juli 1882 te Oud Vossemeer en aldaar gedoopt. Hij overleed op 2 juli 1972 te Amsterdam, 89 jaar oud en is aldaar begraven. Hij was de zoon van Harke SCHUIL (VII-e) en Janneke KOLDENHOVEN. Hij trouwde met Anna MOL. Zij was geboren op 4 mei 1888 te Amsterdam en overleed op 29 maart 1968 te Amsterdam, 79 jaar oud en aldaar begraven. Uit dit huwelijk 4 kinderen.VIII-o. Willem Schuil. Geboren 15 juli 1883 te Oud Vossemeer en aldaar gedoopt. Hij overleed op 31 mei 1959 te Rotterdam, 75 jaar oud en aldaar begraven. Hij was de zoon van Harke SCHUIL (VII-e) en Janneke KOLDENHOVEN. Hij trouwde met Maria Wilhelmina (Marie) BODEN. Zij was geboren op 26 mei 1881 en overleed op 20 augustus 1964 te Leidschendam. Uit dit huwelijk 4 kinderen.VIII-p. Anton (Anne) Schuil. Geboren 20 augustus 1884 te Wirdum en aldaar gedoopt. Hij overleed op 30 augustus 1970 te Amsterdam, 86 jaar oud, en aldaar begraven. Hij was de zoon van Harke SCHUIL (VII-e) en Janneke KOLDENHOVEN. Hij trouwde (1) met Rosette Selma RIPPERBERGER. Zij was geboren op 3 juni 1889 in Duitsland en overleed op 3 april 1953 te Amsterdam, 63 jaar oud en aldaar begraven. Hij trouwde (2) op 5 december 1958 te Amsterdam met Hiltje BOSMA. Zij was geboren op 24 april 1894 te Amsterdam. Uit het eerste huwelijk:


 1. Harry Schuil (m). Geboren 7 maart 1917 te Duitsland en overleden op 13 november 1945 te Tegelen.

 2. (v).

 3. Johan Anton Schuil (m). Geboren 13 oktober 1920 en overleden 10 augustus 1993. Tweeling met (2). Getrouwd met Guus SCHREUDER. Zie IX-n.

 4. (m).VIII-q. Emma Schuil. Geboren 22 september 1885 te Wirdum en aldaar gedoopt. Zij overleed op 26 oktober 1968 te Winterswijk, 83 jaar oud en aldaar begraven. Zij was de dochter van Harke SCHUIL (VII-e) en Janneke KOLDENHOVEN. Zij trouwde op 29 maart 1921 te Winterswijk (Gld) met Karel Johan STROES. Hij was geboren op 6 juni 1892 te Winterswijk en overleed op 18 december 1969 aldaar. Hij was de zoon van Karel Jans STROES en Adelina Johanna DULFER. Uit dit huwelijk 2 kinderen.VIII-r. Albertina (Bertha) Schuil. Geboren 17 oktober 1887 te Wirdum en aldaar gedoopt. Zij overleed in 1965, 78 jaar oud. Zij was de dochter van Harke SCHUIL (VII-e) en Janneke KOLDENHOVEN. Zij trouwde op 26 november 1915 te Putten (Gld) met Rouke HENSTRA uit Wonseradeel. Hij was geboren op 23 februari 1887 en overleed op 25 april 1965 te Deventer. Hij was de zoon van Lammert HENSTRA en Akke BAARS uit de Henstra stamboom ‘Skaai van Anne’ Uit dit huwelijk 3 kinderen.VIII-s. Sipje Schuil. Geboren 1 mei 1890 te Spakenburg en aldaar gedoopt. Zij overleed op 6 november 1928 te Spakenburg, 38 jaar oud en aldaar begraven. Zij was de dochter van Harke SCHUIL (VII-e) en Janneke KOLDENHOVEN. Zij trouwde op 28 oktober 1911 te Spakenburg met Willem KOELEWIJN. Hij was geboren op 10 oktober 1891 te Spakenburg en overleed op 3 maart 1965 te Spakenburg. Hij was directeur gemeentewerken en was de zoon van Rutger KOELEWIJN en Heintje VAN HOOGEN. Hij trouwde later met Sipjes zuster Geertruida. Uit dit huwelijk 12 kinderen.VIII-t. Frits Schuil. Geboren 6 april 1893 te Spakenburg en aldaar gedoopt. Hij overleed op 23 december 1972 te Den Haag, 79 jaar oud en aldaar begraven. Hij was de zoon van Harke SCHUIL (VII-e) en Janneke KOLDENHOVEN. Hij trouwde met Kornelia (Kor) VERBAST. Zij was geboren op 11 december 1989 te Solatiga, Indonesie en overleed op 6 juli 1993. Uit dit huwelijk 4 kinderen.VIII-u. Jacoba Schuil. Geboren 5 februari 1893 te Oldekerk, Groningen. Zij was de dochter van Reinder SCHUIL (VII-f) en Janneke KOENES. Zij trouwde op 19 juni 1925 te Groningen met Hendrik RAMAKER. Hij was geboren 13 november 1890 te Groningen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.VIII-v. Emke Schuil. Geboren 9 februari 1898 en overleden op 6 oktober 1990 te Hilversum. Zij was de dochter van Reinder SCHUIL (VII-f) en Janneke KOENES. Zij trouwde met Jacobus PIETERSON. Hij overleed op 1 november 1989. Uit dit huwelijk 5 kinderen.VIII-w. Aaltje Schuil. Geboren rond 1890 te Leek. Zij was de dochter van Haatje Pieters SCHUIL (VII-g) en Geertje GRIMMIUS. Zij trouwde op 29 april 1916 te Leek met Antoon SIKKEMA. Hij was geboren rond 1890 te Warffum (Gr) en was de zoon van Jan SIKKEMA en Willemtje SMIT. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
VIII-x. Emke Schuil. Geboren 29 feburari 1892 te Leek. Zij was de dochter van Haatje Pieters SCHUIL (VII-g) en Geertje GRIMMIUS. Zij trouwde op 28 juli 1916 te leek met Hendrik Jan SCHAAP. Hij was geboren 19 maart 1892 te Roden, Drenthe, en was de zoon van Gerard SCHAAP en Elisabeth DE RUITER. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
VIII-y. Arend Schuil. Geboren 5 december 1893 te Leek en overleden 5 september 1967 te Leek. Hij was de zoon van Haatje Pieters SCHUIL (VII-g) en Geertje GRIMMIUS. Hij trouwde op 27 mei 1920 te Sappenmeer, Groningen met Jantje MULDER. Zij was geboren te Sappemeer op 8 mei 1896 en overleed op 7 januari 1978 te Leek. Zij was de dochter van Koert MULDER en Eilke PESTMAN. Uit dit huwelijk 3 kinderen.VIII-z. Pieterdiena Schuil. Geboren 24 oktober 1900 te Leek. Zij was de dochter van Haatje Pieters SCHUIL (VII-g) en Geertje GRIMIUS. Zij trouwde op 25 april 1925 te Leek met Kornelis DE MAA. Hij was geboren rond 1901 te Leens, Groningen. Uit dit huwelijk 6 kinderen.VIII-aa. Jacob Schuil. Geboren op 20 februari 1897 te Arnhem. Hij was de zoon van Jan Abel SCHUIL (VII-k) en Jantje FAAS. Hij was matroos bij het Nederlands Loodswezen en trouwde op 6 juli 1921 te Vlissingen met Johanna VAN HOEIJDONCK. Zij was geboren 30 augustus 1902 te Bergen op Zoom en overleed op 19 januari 1966 te Utrecht (begraven te Arnhem). Zij was de dochter van Andries Wijnand VAN HOEIJDONCK en Johanna ROMIJN. Het huwelijk werd op 15 september 1949 door echtscheiding ontbonden door de rechtbank van Amsterdam. Uit dit huwelijk 12 kinderen.
VIII-ab. Geertje Schuil. Geboren 26 april 1902 te Opende. Zij was de dochter van van Gerrit SCHUIL (VII-l) en Anke DE HAAN. Zij trouwde op 28 april 1925 te Grootegast met Pieter DE BOER. Hij was geboren op 20 november 1899 te Stroobos en overleed op 7 oktober 1970 te Groningen. Hij was de zoon van Jan Pieter DE BOER en Tettje SIKKENS. Hij was bakker en metaalbewerker van beroep te Zuidlaren (Dr). Eerder woonde hij te Doezum. Uit dit huwelijk 9 kinderen.VIII-ac. Egbert Schuil. Geboren 31 augustus 1904 te Opende en overleden op 26 september 1988 te Kollum. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VII-l) en Anke DE HAAN. Hij was veehouder te Zwagersmieden (Kollummerland, Fr) en trouwde op 15 mei 1930 te Kollum met Beitske BEERDA. Zij was geboren op 30 oktober 1901 te Westergeest (Fr) en was de dochter van Julle Gosses BEERDA en Trijntje VAN LUNE. Uit dit huwelijk 5 kinderen.VIII-ae. Herman Schuil. Geboren 15 maart 1913 te Opende en overleden op 24 mei 1978 te Haren. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VII-l) en Anke DE HAAN. Hij was bakker te Haren (Gr) en trouwde op 30 april 1940 met Saakje RENKEMA. Zij was geboren op 27 oktober 1913 te Doezum en woonde te Huize Patrimonium te Groningen. Zij overleed 18 november 2005 te Groningen en was begraven te Kornhorn. Zij was de dochter van Derk RENKEMA en Hendrikje VEENSTRA. Uit dit huwelijk 2 kinderen.VIII-af. Karst Schuil. Geboren 1 oktober 1919 te Opende en overleden op 28 februari 1976 aldaar. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VII-l) en Anke DE HAAN. Hij was veehouder te Opende (Grootegast, Gr) en trouwde op 10 mei 1955 te Grootegast met Ebelina (Lien) TJOELKER. Zij was geboren op 3 juni 1925 te Doezum en overleed op 6 februari 1991. Zij was de dochter van Aldert TJOELKER en Klaaske BOSKLOPPER. Zij woonde in 1967 te Opende. Uit dit huwelijk 4 kinderen.VIII-ag. Gerrit Harmens Schuil. Geboren 14 februari 1909 te Achtkarspelen (Fr) en overleden op 21 augustus 1991 te Delftzijl, begraven te Toornwerd. Hij was de zoon van Karst SCHUIL (VII-m) en Aafke DE HAAN. Hij trouwde met Geeske VAN DER PLOEG. Zij was geboren op 19 februari 1911 en overleed op 16 november 1980. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
VIII-aj. Sijke Schuil. Geboren 9 januari 1906 en overleden 14 januari 1986 te Burlington, Ontario, Canada (begraven Halton Hills Memorial Gardens, Christus Garden, Lot no 42B, grave 3, Burlington, Ontario). Zij was de dochter van Wiebe SCHUIL (VII-q) en Jeltje KOBES. Zij trouwde op 19 januari 1933 te Groningen met Hindrik OOSTERVELD. Hij was geboren in op 4 juli 1906 te Warffum en overleed op 2 oktober 1988 te Burlington, Ontario, Canada. Hij was fouragehandelaar van beroep en was de zoon van Klaas OOSTERVELD en Fenje SCHUITEMA. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
VIII-aw. Elso Frederik Schuil. Geboren 2 juni 1913 te Groningen en overleden tussen 1940-1945. Hij was de zoon van Frans SCHUIL (VII-w) en Froukje KONING. Hij trouwde op 20 december 1934 te Groningen met Derkina Klazina BLAAUW. Zij was geboren op 24 april 1918 te Hoogezand, Groningen en overleed op 2 januari 1996 te Groningen. Uit dit huwelijk:


 1. (v).

 2. Andries Frans Schuil (m). Geboren 21 ovember 1936 te Groningen en overleden aldaar op 14 april 1994. Hij trouwde met Teuntje BOEREMA. Zie IX-ba.

 3. (m).VIII-az. Gerrit Schuil. Geboren 31 mei 1921 te Groningen en overleden op 11 januari 1989 aldaar. Hij was de zoon van Harm SCHUIL (VII-x) en Jantien FERINGA. Hij trouwde te Groningen met Aafke ROEMERS. Zij was geboren 24 januari 1926 te Groningen en overleed aldaar in juli 1987. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
VIII-ba. Gerrit Schuil. Geboren op 24 april 1929 te Groningen en overleden aldaar op 24 oktober 1993. Hij was de zoon van Jan Hendrik SCHUIL (VII-ab) en Fossina TALSMA. Hij trouwde op 3 april 1957 te Wilhelmshaven met Getrud Louise LAMMERS. Zij was geboren op 12 juni 1935 te Wilhelmshaven en overleed voor 2003. Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Harmen Schuil: “Oom Gerrit was kleermaker. Tante Gertrud kwam als jonge meid naar Groningen als kleermaakster. Zo hebben ze elkaar ontmoet. Zij woonden en werkten in de stad Groningen.”
VIII-bb. Ijtsen Schuil. Geboren 24 april 1930 te Groningen en overleden voor 2003. Hij was de zoon van Jan Hendrik SCHUIL (VII-ab) en Fossina TALSMA. Hij trouwde met Aaltje GORTER. Zij overleed voor 2003. Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Harmen Schuil: “Mijn vader is ruim 35 jaar afdelingschef geweest bij Theodorus Niemeyer in Groningen. Bekend van de Samsonshag. Mijn moeder was huisvrouw. Zij woonden in de stad Groningen.”
Generatie IXIX-a. Arend Gerrit Schuil. Geboren 8 mei 1894 te Wildervank (Gr) en overleden op 8 mei 1984 aldaar. Hij was de zoon van Pieter SCHUIL (VIII-b) en Jantje GRIMMIUS. Hij trouwde op 17 augustus 1920 te Hoogezand met Jantje VONK. Zij was geboren op 22 augustus 1896 te Hoogezand en overleed in Veendam. Zij was de dochter van Abraham VONK en Albertje TRENNING. Arend was orthopedisch schoenmaker tussen 1930 en 1950 te Veendam. De familie woonde boven de winkel. Arend hield van theologie, orgelspelen en lezen. Hun dochter Jantje vertelde aan haar zoon John Suk dat haar ouders een heel moeilijk huwelijk hadden, nooit met geweld, maar vaak erg boos en stil. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Zie de column die John Suk schreef over zijn grootvader Arend Schuil: http://homepage.mac.com/johndsuk/April/Personal18.html.


Foto van Pieter (1868), zijn zoon Arend (1896) en diens zoon Pieter (1921) (van John Suk).


Foto van Arend en zijn Young People's board (ong. 1920). Van John Suk: The people are (from left): Arend Schuil, Lamburtus Mulder, Kiez Schuringa, ? Kolthof, ? Brouwer. The picture was taken in Wildervank.
IX-b. Gerritdina Schuil. Geboren 10 juli 1905 en overleden 4 december 1997 te Groningen. Zij is de dochter van Pieter SCHUIL (VIII-b) en Jantje GRIMMIUS. Zij trouwde op 1 maart 1932 te Wildervank met Wieger JOOSTEN. Hij was geboren op 11 december 1904 te Alkemade en overleed 3 juni 1983 te Groningen. Hij was de zoon van Jan JOOSTEN en Janna LUBBERS. Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Op de website van Harm Jan Veninga is een foto to zien van Gerritdina Schuil en haar man Wieger (http://users.ncrvnet.nl/hveninga).
IX-c. Drewes (Andrew) Schuil. Geboren 14 september 1898 te Chicago, USA en overleed op 10 mei 1974 te San Bernardino, California, USA. Hij was de zoon van Hindrik SCHUIL (VIII-d) en Anke DE HAAN. Hij had Social Security Number 145-07-2729. Hij trouwde op 20 juni 1923 met Grace OTTENS. Zij was geboren op 7 april 1904 te New Jersey en overleed in januari 1984. Zij was de dochter van Jelmer OTTENS en Maria VAN DE GOOR. Uit dit huwelijk 2 kinderen.IX-d. Gerrit Schuil. Geboren 1 augustus 1903 te Appingedam en overleden op 22 april 1980 te Loppersum, Groningen. Hij was de zoon van Albertus SCHUIL (VIII-f) en Auktje SCHUIL. Hij trouwde op 20 november 1930 te Loppersum met Saartje WERKMAN. Zij was geboren op 25 februari 1904 te Appingedam en overleed op 11 november 1979 te Loppersum. Uit dit huwelijk 3 kinderen.IX-e. Reinder Schuil. Geboren 12 november 1897 te Tolbert en overleden op 4 april 1974 te Zevenhuizen. Hij was de zoon van Wiebrand SCHUIL (VIII-g) en Jacobina KOOISTRA. Hij was textielhanderlaar te Zevenhuizen en trouwde op 6 maart 1924 te Leek met Grietine BOESSEKOOL. Zij was geboren op 21 juli 1895 te Ruinerwold en overleed op 10 mei 1965 te Zevenhuizen. Zij was de dochter van Jan BOESSEKOOL en Grietje MULDER. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Zie de website van Roelof Stevens voor een foto van Reinder Schuil: http://www.roelofstevens.nl/boesenkool/reinder.html en een foto van Reinder en Grietina samen: http://www.roelofstevens.nl/boesenkool/grietina.html.
IX-h. Sip Schuil. Geboren 27 april 1905 en overleden 29 november 1983. Hij was de zoon van Gerrit SCHUIL (VIII-k) en NN STEIGENGA. Hij trouwde met Hilda SPOELSTRA. Zij was geboren op 17 september 1906 en overleed op 28 april 1955. Uit dit huwelijk 3 kinderen.IX-n. Johan Anton Schuil. Geboren 13 oktober 1920 en overleed 10 augustus 1993. Tweeling met Rosemary. Hij is de zoon van Anton SCHUIL (VIII-p) en Selma RIPPENBERGER. Hij trouwde met Guurtje (Guus) SCHREUDER. Zij was geboren op 25 januari 1924 en overleed op 8 januari 1994 te Amsterdam. Zij was de dochter van Cornelis SCHREUDER en Metje DIL. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


IX-y. Anke Schuil. Geboren 9 december 1941 te Opende (Grootegast, Gr) en overleden op 11 februari 1991 (begraven te Opende). Zij is de dochter van Harm SCHUIL (VIII-ad) en Ebeline DIJKSTRA. Zij trouwde op 25 februari 1966 te Grootegast met Alle IJTSMA. Hij was geboren op 8 september 1938 te Surhuizum (Achtkarspelen, Fr) en overleed op 22 november 1995 (begraven te Opende). Hij is de zoon van Willem IJTSMA en Bintje IJTSMA. Hij is meubelhandelaar te Opende (Gr). Uit dit huwelijk 4 kinderen.IX-ba. Andries Frans Schuil. Geboren 21 november 1936 te Groningen en overleden aldaar op 14 april 1994. Hij is de zoon van Elso Frederik SCHUIL (VIII-aw) en Derkina BLAAUW. Hij trouwde met [NN]. Uit dit huwelijk 1 zoon.
Generatie XX-a. Pieter Schuil. Geboren 28 mei 1921 te Veendam en overleden januari 2001 te Drachten in zijn eigen flat. Hij was de zoon van Arend Gerrit SCHUIL (IX-a) en Jantje VONK. Hij trouwde 3 keer. Uit het eerste huwelijk een zoon. Uit het tweede huwelijk 9 kinderen.


Foto van Pieter (1868), zijn zoon Arend (1896) en diens zoon Pieter (1921) (van John Suk).
X-b. Albertje (Allie) Schuil. Geboren op 15 maart 1927 en begraven te Leens. Zij was de dochter van van Arend Gerrit SCHUIL (IX-a) en Jantje VONK. Zij trouwde in November 1955 te Veendam met Louwe DE VRIES. Hij was geboren op 25 mei 1924 te Veendam en overleed op 28 september 2002 (begraven te Leens). Uit dit huwelijk 3 kinderen.X-h. Gerrit Roelf Eduard Schuil. Geboren 16 juli 1955 te Amsterdam en overleden 26 mei 2000 te Heerde. Hij is de zoon van Anne Eduard SCHUIL (IX-g) en Arendina HOUWING.

Hij trouwde op 29 juni 1979 te Deventer met [NN]. Uit dit huwelijk 2 kinderen.X-k. Donald Schuil. Geboren 11 februari 1937 en overleden in juli 2000 te Holland, MI. Hij is de zoon van Sip SCHUIL (IX-h) en Hilda SPOELSTRA. Hij trouwde in mei 1962 te NJ, USA met Carolyn VAN DYK en zij scheidden in 1981. Zij overleed in 1998. Hij woonde een tijdje in NJ maar ook verschillende andere plaatsen. Uit dit huwelijk 1 dochter.Generatie XIDeze generatie wordt vanwege privacy redenen niet getoond.

Als U bij deze stamboom hoort laat het mij even weten!

If you belong to this family please let me know!

Gemaakt door Judith Henstra, Mei 2006