Parenteel van Oense Arends met nakomelingen die zich Hofman, Bruinsma, Tuinstra, en van der Tuin noemden.


Deze stamboom is gemaakt door Astrid Hofman. Een van de nakomelingen van Oense Arends trouwde met een Elsinga (zie aldaar) en een nakomeling van de Elsingas trouwde met een Henstra, wat Oense Arends dus ook mijn voorouder maakt.

Astrid wil graag de volgende mensen bedanken voor hun hulp bij het onderzoek naar deze stamboom: Eddy Hofman, Ton van Splunter, Theo Hofman, Ans Meijlink, Wim Lugtenburg, Els Meijer en Ineke Hoogendorp.

Parenteel van Oense Arends

1 Oense Arends is geboren omstreeks 1645 in Roodkerk (Dantumadeel). Hij is gedoopt op 02-03-1679 in Roodkerk (Dantumadeel). Oense is overleden op 26-04-1687 in Roodkerk (Dantumadeel), ongeveer 42 jaar oud. Oense trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 14-04-1678 in Roodkerk (Dantumadeel) met Aaltje Klazes, ongeveer 26 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1652 in Hardegarijp ?. Aaltje is overleden na 1698, ongeveer 46 jaar oud.

Kinderen van Oense en Aaltje:

1 Arend Oenses, geboren in Roodkerk (Dantumadeel) Volgt 1.1.
2 Bruin Oenses, geboren in Roodkerk (Dantumadeel). Hij is gedoopt op 29-04-1683 in Oudkerk.
3 Maaike Oenses, geboren in Roodkerk (Dantumadeel). Zij is gedoopt op 05-03-1686 in Oudkerk.


1.1 Arend Oenses is geboren in Roodkerk (Dantumadeel), zoon van Oense Arends en Aaltje Klazes. Hij is gedoopt op 01-02-1680 in Oudkerk. Arend is overleden na 1755, minstens 75 jaar oud. Arend trouwde op 23-09-1703 in Oudkerk met Gertie Klases. Zij is een dochter van Claas Jacobs en Ytske Annes. Zij is gedoopt op 24-04-1681 in Bergum. Gertie is overleden in 1755, 74 jaar oud.

Kinderen van Arend en Gertie:

1 Oense Arends. Hij is gedoopt op 29-06-1704 in Oudkerk.
2 Oense Arends. Hij is gedoopt op 16-08-1705 in Oudkerk.
3 Klaas Arends. Hij is gedoopt op 17-07-1707 in Oudkerk.
Is dit de voorvader van de Sinnema's uit Oudkerk? Wie het weet mag het zeggen; een Klaas Arends woont in 1757 in Oudkerk samen met Oense Klases.Deze Oense Klases trouwt later met Antje Hillebrands. Maar is deze Klaas Arends ook de zoon van Arend Oenses?
4 Aaltje Arends. Zij is gedoopt op 18-01-1711 in Oudkerk.
5 Riemer Arends. Hij is gedoopt op 24-04-1712 in Oudkerk.
6 Bruyn Aarnts Volgt 1.1.1.


1.1.1 Bruyn Aarnts, zoon van Arend Oenses en Gertie Klases. Hij is gedoopt op 21-10-1714 in Oudkerk. Bruyn is overleden in 1794 in Veenwouden, 80 jaar oud. Bruyn:
(1) trouwde omstreeks 1739 in Oudwoude? met Pietje Clases. Zij is een dochter van Claas Thomas en Berber Goslings. Zij is gedoopt op 06-08-1713 in Oenkerk. Pietje is overleden vóór 30-10-1768 in Oenkerk ?, ten hoogste 55 jaar oud.
(2) trouwde op 30-10-1768 in Veenwouden met Jeltje Jacobs, ongeveer 43 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1725 in Jousweer ?. Jeltje is overleden omstreeks 1801 in Veenwouden, ongeveer 76 jaar oud.

Kinderen van Bruyn en Pietje:

1 Klaas Bruins Bruinsma Volgt 1.1.1.1.
2 Oense Bruins van der Tuin, geboren omstreeks 1741 Volgt 1.1.1.2.
3 Berber Bruins Bruinsma, geboren op 09-02-1746 in Oenkerk Volgt 1.1.1.3.
4 Arent Bruins Hofman, geboren omstreeks 1749 in Oenkerk (Tietjerkstradeel) Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1 Klaas Bruins Bruinsma, zoon van Bruyn Aarnts en Pietje Clases. Hij is gedoopt op 14-02-1740 in Oudkerk. Klaas Bruins is overleden op 04-06-1815 in Bergum, 75 jaar oud. Klaas Bruins trouwde op 08-05-1768 in Oudkerk met Engeltje Sytses, ongeveer 23 jaar oud. Engeltje is geboren omstreeks 1745, dochter van Sytse Symens en Antje Jans. Engeltje is overleden op 08-11-1826 in Tietjerksteradeel, ongeveer 81 jaar oud.

Kinderen van Klaas Bruins en Engeltje:

1 Pietje Klazes Bruinsma, geboren op 13-08-1768 in Veenwouden Volgt 1.1.1.1.1.
2 Geertje Klases Bruinsma, geboren omstreeks 1773 in Bergum Volgt 1.1.1.1.2.
3 Bruin Klazes Bruinsma, geboren in 03-1775 in Bergum Volgt 1.1.1.1.3.
4 Akke Klases Bruinsma, geboren omstreeks 1779 in Bergum Volgt 1.1.1.1.4.


1.1.1.1.1 Pietje Klazes Bruinsma is geboren op 13-08-1768 in Veenwouden, dochter van Klaas Bruins Bruinsma en Engeltje Sytses. Pietje Klazes is overleden op 19-12-1826 in Tietjerksteradeel, 58 jaar oud. Pietje Klazes trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1796 in Veenwouden met Jelle Marks, ongeveer 35 jaar oud. Jelle is geboren omstreeks 1761 in Bergum. Jelle is overleden op 12-04-1806 in Bergum, ongeveer 45 jaar oud.

Kinderen van Pietje Klazes en Jelle:

1 Geertje Jelles Bruinsma, geboren op 06-03-1797 in Bergum Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Klaas Jelles Bruinsma, geboren omstreeks 1803. Klaas Jelles is overleden op 14-05-1821 in Tietjerksteradeel, ongeveer 18 jaar oud.


1.1.1.1.1.1 Geertje Jelles Bruinsma is geboren op 06-03-1797 in Bergum, dochter van Jelle Marks en Pietje Klazes Bruinsma. Geertje Jelles is overleden op 22-12-1846 in Tietjerksteradeel, 49 jaar oud. Geertje Jelles trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1819 in Tietjerksteradeel met Cornelis Pieters Bouma, 30 jaar oud. Cornelis Pieters is geboren op 06-06-1788 in Garijp, zoon van Pieter Bouwes Bouwma en Nantje Sipkes. Cornelis Pieters is overleden op 23-03-1857 in Tietjerksteradeel, 68 jaar oud.

Kinderen van Geertje Jelles en Cornelis Pieters:

1 Klaaske Cornelis Bouma, geboren op 26-08-1821 in Tietjerksteradeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
2 Pietje Kornelis Bouma, geboren op 01-02-1824 in Tietjerksteradeel Volgt 1.1.1.1.1.1.2.
3 Pieter Kornelis Bouma, geboren op 18-08-1826 in Garijp Volgt 1.1.1.1.1.1.3.
4 Jelle Kornelis Bouma, geboren op 28-06-1829 in Tietjerksteradeel Volgt 1.1.1.1.1.1.4.
5 Nantje Kornelis Bouma, geboren op 30-11-1832 in Tietjerksteradeel Volgt 1.1.1.1.1.1.5.
6 Baukje Bouma, geboren op 14-12-1835 in Tietjerksteradeel. Baukje is overleden op 26-05-1837 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud.


1.1.1.1.1.1.1 Klaaske Cornelis Bouma is geboren op 26-08-1821 in Tietjerksteradeel, dochter van Cornelis Pieters Bouma en Geertje Jelles Bruinsma. Klaaske Cornelis is overleden na 15-05-1890, minstens 68 jaar oud. Klaaske Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 11-05-1859 in Tietjerksteradeel met Sybe Andries Roorda, 45 jaar oud. Sybe Andries is geboren op 14-10-1813 in Garijp, zoon van Andries Melles Roorda en Trijntje Broers. Sybe Andries is overleden op 06-05-1879 in Oostermeer, 65 jaar oud.

Kinderen van Klaaske Cornelis en Sybe Andries:

1 Andries Sybes Roorda, geboren op 05-05-1860 in Garijp. Andries Sybes is overleden op 09-09-1919 in Tietjerksteradeel, 59 jaar oud. Andries Sybes trouwde, 38 jaar oud, op 12-05-1898 in Tietjerksteradeel met Trijntje Sybrens Zandbergen, 47 jaar oud. Trijntje Sybrens is geboren op 27-03-1851 in Oostermeer, dochter van Sybren Sytzes Zandbergen en Jitske Hanzes van Houten.
2 Geertje Sybes Roorda, geboren op 28-11-1861 in Garijp. Geertje Sybes is overleden op 14-05-1879 in Oostermeer, 17 jaar oud.
3 Kornelis Sybes Roorda, geboren op 22-02-1864 in Oostermeer. Kornelis Sybes is overleden op 05-06-1935 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Kornelis Sybes trouwde, 36 jaar oud, op 19-05-1900 in Tietjerksteradeel met Lieuwkje Sjoerds van der Meer, 31 jaar oud. Lieuwkje Sjoerds is geboren op 17-03-1869 in Oostermeer, dochter van Sjoerd Ruurds van der Meer en Jitske Douwes Hoekstra.
4 Aaltje Sybes Roorda, geboren op 15-05-1867 in Oostermeer. Aaltje Sybes is overleden op 01-07-1938 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Aaltje Sybes trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1890 in Tietjerksteradeel met Herre Roels Zandberg, 25 jaar oud. Herre Roels is geboren op 26-05-1864 in Bergum, zoon van Roel Herres Zandberg en Hinke Heeres Witteveen.


1.1.1.1.1.1.2 Pietje Kornelis Bouma is geboren op 01-02-1824 in Tietjerksteradeel, dochter van Cornelis Pieters Bouma en Geertje Jelles Bruinsma. Pietje Kornelis is overleden op 21-03-1895 in Smallingerland, 71 jaar oud. Pietje Kornelis trouwde, 46 jaar oud, op 14-05-1870 in Tietjerksteradeel met Hindrik Wilkes, 59 jaar oud. Hindrik is geboren op 07-11-1810 in Tichelwarf-Hannover, zoon van Wilke Hendriks en Hilke Dirks.

1.1.1.1.1.1.3 Pieter Kornelis Bouma is geboren op 18-08-1826 in Garijp, zoon van Cornelis Pieters Bouma en Geertje Jelles Bruinsma. Pieter Kornelis is overleden op 04-12-1858 in Garijp, 32 jaar oud. Pieter Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1854 in Tietjerksteradeel met Janke Gerrits Paulusma, 20 jaar oud. Janke Gerrits is geboren op 01-09-1833 in Tietjerksteradeel, dochter van Gerrit Bartels Paulusma en Trijntje Jippes Hoekstra. Janke Gerrits is overleden op 28-12-1895 in Tietjerksteradeel, 62 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.4 Jelle Kornelis Bouma is geboren op 28-06-1829 in Tietjerksteradeel, zoon van Cornelis Pieters Bouma en Geertje Jelles Bruinsma. Jelle Kornelis is overleden op 29-12-1904 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Jelle Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 21-05-1859 in Tietjerksteradeel met Willemke Berends Elverdink, 32 jaar oud. Willemke Berends is geboren op 26-07-1826 in Garijp/Tietjerksteradeel, dochter van Berent Elverdink en Jantje Harmens Slotegraaf. Willemke Berends is overleden op 26-01-1914 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud.

Kinderen van Jelle Kornelis en Willemke Berends:

1 Jantje Jelles Bouma, geboren op 19-05-1864 in Garijp. Jantje Jelles is overleden op 22-05-1864 in Garijp, 3 dagen oud.
2 Jan Jelles Bouma, geboren op 31-07-1865 in Garijp, Tietjerksteradeel. Jan Jelles is overleden op 27-01-1941 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Jan Jelles trouwde, 53 jaar oud, op 12-04-1919 in Tietjerksteradeel met Lieuwkje Uilkes Fokkema, ongeveer 40 jaar oud. Lieuwkje Uilkes is geboren omstreeks 07-12-1878 in Garijp, Tietjerksteradeel, dochter van Uilke Wybes Fokkema en Fokje Eelkes Hoekstra. Lieuwkje Uilkes is overleden omstreeks 26-12-1931 in Tietjerksteradeel, ongeveer 53 jaar oud.
3 Jantje Jelles Bouma, geboren op 30-07-1870 in Tietjerksteradeel.


1.1.1.1.1.1.5 Nantje Kornelis Bouma is geboren op 30-11-1832 in Tietjerksteradeel, dochter van Cornelis Pieters Bouma en Geertje Jelles Bruinsma. Nantje Kornelis is overleden op 06-04-1919 in Tietjerksteradeel, 86 jaar oud. Nantje Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1862 in Tietjerksteradeel met Klaas Rinderts Uitterdijk, 25 jaar oud. Klaas Rinderts is geboren op 24-08-1836 in Tietjerksteradeel, zoon van Rindert Heines Uitterdijk en Sytske Klases Hoogstins. Klaas Rinderts is overleden op 07-10-1907 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud.

Kinderen van Nantje Kornelis en Klaas Rinderts:

1 Sytske Klases Uitterdijk, geboren op 17-04-1863 in Tietjerksteradeel.
2 Kornelis Klases Uitterdijk, geboren op 29-04-1865 in Garijp Tietjerksteradeel. Kornelis Klases is overleden op 12-04-1937 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Kornelis Klases trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1893 in Tietjerksteradeel met Elske Wiersma, 25 jaar oud. Elske is geboren op 01-05-1868 in Oudega Smallingerland, dochter van Louis Fokkes Wiersma en Lolkje Siebrens Stoker. Elske is overleden op 12-07-1917 in Tietjerksteradeel, 49 jaar oud.
3 Rindert Klases Uitterdijk, geboren op 12-01-1869 in Garijp. Rindert Klases is overleden op 28-05-1877 in Garijp, 8 jaar oud.
4 Pieter Klases Uitterdijk, geboren op 05-08-1871 in Tietjerksteradeel. Pieter Klases is overleden.


1.1.1.1.2 Geertje Klases Bruinsma is geboren omstreeks 1773 in Bergum, dochter van Klaas Bruins Bruinsma en Engeltje Sytses. Geertje Klases is overleden op 22-01-1846 in Achtkarspelen, ongeveer 73 jaar oud. Geertje Klases trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 15-03-1803 in Kooten met Wibbe Martens Kloosterman, 23 jaar oud. Wibbe Martens is geboren op 29-12-1779 in Oudwoude. Wibbe Martens is overleden op 23-08-1858 in Kooten, 78 jaar oud.

Kinderen van Geertje Klases en Wibbe Martens:

1 Trijntje Kloosterman, geboren op 21-01-1804 in Kooten.
2 Klaas Wibbes Kloosterman, geboren omstreeks 1807 in Twijzel Volgt 1.1.1.1.2.1.
3 Teike Wibbes Kloosterman, geboren op 30-04-1811 in Kooten Volgt 1.1.1.1.2.2.


1.1.1.1.2.1 Klaas Wibbes Kloosterman is geboren omstreeks 1807 in Twijzel, zoon van Wibbe Martens Kloosterman en Geertje Klases Bruinsma. Klaas Wibbes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 25-04-1835 in Achtkarspelen met Sjoukje Pieters Werkstra, ongeveer 30 jaar oud. Sjoukje Pieters is geboren omstreeks 1805 in Bergum, dochter van Piet Meints Werkstra en Sjoukje Douwes.

1.1.1.1.2.2 Teike Wibbes Kloosterman is geboren op 30-04-1811 in Kooten, dochter van Wibbe Martens Kloosterman en Geertje Klases Bruinsma. Teike Wibbes trouwde, 25 jaar oud, op 11-11-1836 in Achtkarspelen met Sjoerd Gerbens Wijma, 21 jaar oud. Sjoerd Gerbens is geboren op 04-07-1815 in Drogeham, zoon van Gerben Sjoerds Wijma en Simke Meints Binnema.

1.1.1.1.3 Bruin Klazes Bruinsma is geboren in 03-1775 in Bergum, zoon van Klaas Bruins Bruinsma en Engeltje Sytses. Bruin Klazes is overleden op 28-08-1847 in Akkerwoude, 72 jaar oud. Bruin Klazes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-05-1798 in Akkerwoude met Imkje Uilkes. Zij is een dochter van Uilke Tjeerds en Geeske Emkes. Zij is gedoopt op 17-02-1771 in Akkerswoude. Imkje is overleden op 09-03-1809 in Damwoude, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 08-05-1813 in Dantumadeel (marie Dantumawoude) met Doedtje Hinnes Douwema, 36 jaar oud. Doedtje Hinnes is geboren op 02-04-1777 in Wouterswoude, dochter van Henne Douwes en Tytje Rintjes. Doedtje Hinnes is overleden op 31-07-1839 in Akkerswoude, 62 jaar oud.

Kind van Bruin Klazes en Imkje:

1 Geeske Bruins Bruinsma, geboren op 22-12-1802 in Damwoude Volgt 1.1.1.1.3.1.

Kind van Bruin Klazes en Doedtje Hinnes:

1 Klaas Bruins Bruinsma, geboren op 27-06-1814 in Dantumadeel (marie Dantumawoude). Klaas Bruins is overleden op 16-03-1876 in Dantumadeel, 61 jaar oud.


1.1.1.1.3.1 Geeske Bruins Bruinsma is geboren op 22-12-1802 in Damwoude, dochter van Bruin Klazes Bruinsma en Imkje Uilkes. Geeske Bruins is overleden op 04-02-1879 in Dantumadeel, 76 jaar oud. Geeske Bruins trouwde, 20 jaar oud, op 14-09-1823 in Dantumadeel met Age Piebes Douma, 25 jaar oud. Age Piebes is geboren op 29-05-1798 in Sybrandahuis, zoon van Piebe Ages Douma en Froukje Tjeerds. Age Piebes is overleden op 30-12-1846 in Murmerwoude, 48 jaar oud.

Kinderen van Geeske Bruins en Age Piebes:

1 Emkje Ages Douma, geboren op 22-01-1824 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.3.1.1.
2 Piebe Ages Douma, geboren op 16-09-1825 in Dantumawoude Volgt 1.1.1.1.3.1.2.
3 Froukje Ages Douma, geboren op 06-01-1828 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.3.1.3.
4 Bruin Ages Douma, geboren op 03-10-1829 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.3.1.4.
5 Klaas Ages Douma, geboren op 06-06-1832 in Dantumadeel. Klaas Ages is overleden op 23-10-1832 in De Valom, 4 maanden oud.
6 Ytje Ages Douma, geboren op 08-09-1833 in De Valom Volgt 1.1.1.1.3.1.5.
7 Klaas Ages Douma, geboren op 07-01-1836 in Dantumadeel. Klaas Ages is overleden op 19-05-1846 in Dantumadeel, 10 jaar oud.
8 Jitske Ages Douma, geboren op 12-01-1840 in Dantumadeel. Jitske Ages is overleden op 22-07-1841 in Dantumadeel, 1 jaar oud.
9 Tjeerd Ages Douma, geboren op 22-05-1842 in Dantumadeel. Tjeerd Ages is overleden op 30-12-1842 in Dantumadeel, 7 maanden oud.
10 Tjeerd Ages Douma, geboren op 10-02-1844 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.3.1.6.


1.1.1.1.3.1.1 Emkje Ages Douma is geboren op 22-01-1824 in Dantumadeel, dochter van Age Piebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma. Emkje Ages is overleden op 30-05-1908 in Tietjerksteradeel, 84 jaar oud. Emkje Ages:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1853 in Dantumedeel met Sybe Lammerts Poelstra, 27 jaar oud. Sybe Lammerts is geboren op 13-08-1825 in Bergum, zoon van Lammert Sybrens Poelstra en Jitske Sybes Veenstra. Sybe Lammerts is overleden op 28-12-1853 in Akkerswoude, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 23-12-1857 in Tietjerksteradeel met Jacob Jacobs Hempenius, 36 jaar oud. Jacob Jacobs is geboren op 28-01-1821 in Menaldumadeel, zoon van Jacob Jans Hempenius en Jeltje Geerts Wiersma. Jacob Jacobs is overleden op 29-01-1908 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud.

Kinderen van Emkje Ages en Jacob Jacobs:

1 Geeske Jacobs Hempenius, geboren op 12-10-1861 in Tietjerksteradeel. Geeske Jacobs trouwde, 21 jaar oud, op 19-05-1883 in Tietjerksteradeel met Jacob Sales Pijpker, ongeveer 24 jaar oud. Jacob Sales is geboren omstreeks 1859 in Marum (Gr), zoon van Sale Johannes Pijpker en Anke Jacobs Haak. Jacob Sales is overleden op 15-05-1909 in Groningen, ongeveer 50 jaar oud.
2 Jeltje Jacobs Hempenius, geboren op 07-01-1864 in Oenkerk. Jeltje Jacobs trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1888 in Tietjerksteradeel met Symen Hinkes Hoekstra, ongeveer 26 jaar oud. Symen Hinkes is geboren omstreeks 1862 in Giekerk.


1.1.1.1.3.1.2 Piebe Ages Douma is geboren op 16-09-1825 in Dantumawoude, zoon van Age Piebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma. Piebe Ages is overleden op 29-03-1881 in Dantumadeel, 55 jaar oud. Piebe Ages trouwde, 25 jaar oud, op 13-04-1851 in Dantumadeel met Uilkje Douwes Veenstra, 28 jaar oud. Uilkje Douwes is geboren op 18-12-1822 in Bergum, dochter van Douwe Sjoerds Veenstra en Lutske Walters Hamstra. Uilkje Douwes is overleden op 30-06-1895 in Dantumadeel, 72 jaar oud.

Kind van Piebe Ages en Uilkje Douwes:

1 Lutske Piebes Douma, geboren op 20-05-1851 in Dantumadeel. Lutske Piebes is overleden op 23-08-1929 in Dantumadeel, 78 jaar oud.


1.1.1.1.3.1.3 Froukje Ages Douma is geboren op 06-01-1828 in Dantumadeel, dochter van Age Piebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma. Froukje Ages is overleden op 21-02-1892 in Dantumadeel, 64 jaar oud. Froukje Ages trouwde, 31 jaar oud, op 24-05-1859 in Dantumadeel met Hendrik Ruurds Boonstra, 30 jaar oud. Hendrik Ruurds is geboren op 31-03-1829 in Murmerwoude, zoon van Ruurd Sytses Boonstra en Baukje Tjipkes Westra. Hendrik Ruurds is overleden op 09-08-1877 in Dantumawoude, 48 jaar oud.

1.1.1.1.3.1.4 Bruin Ages Douma is geboren op 03-10-1829 in Dantumadeel, zoon van Age Piebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma. Bruin Ages is overleden op 09-12-1911 in Dantumadeel, 82 jaar oud. Bruin Ages trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1855 in Dantumadeel met Sandrigje Wybes van der Wal, 30 jaar oud. Sandrigje Wybes is geboren op 16-04-1825 in Dantumadeel, dochter van Wybe Jacobs van der Wal en Grietje Yskes Visser. Sandrigje Wybes is overleden op 01-07-1907 in Dantumadeel, 82 jaar oud.

Kinderen van Bruin Ages en Sandrigje Wybes:

1 Age Bruins Douma, geboren op 11-04-1857 in Murmerwoude. Age Bruins is overleden op 16-04-1858 in Murmerwoude, 1 jaar oud.
2 Geeske Bruins Douma, geboren op 19-03-1859 in Murmerwoude. Geeske Bruins is overleden op 26-11-1863 in Murmerwoude, 4 jaar oud.


1.1.1.1.3.1.5 Ytje Ages Douma is geboren op 08-09-1833 in De Valom, dochter van Age Piebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma. Ytje Ages is overleden op 22-05-1860 in Murmerwoude, 26 jaar oud. Ytje Ages trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1856 in Dantumadeel met Sytze Ruurds Boonstra, 33 jaar oud. Sytze Ruurds is geboren op 18-05-1822 in Murmerwoude, zoon van Ruurd Sytses Boonstra en Baukje Tjipkes Westra. Sytze Ruurds is overleden op 12-11-1901 in Dantumadeel, 79 jaar oud.

Kind van Ytje Ages en Sytze Ruurds:

1 N. Boonstra, levenloos geboren dochter, geboren op 08-03-1859 in Murmerwoude.


1.1.1.1.3.1.6 Tjeerd Ages Douma is geboren op 10-02-1844 in Dantumadeel, zoon van Age Piebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma. Tjeerd Ages is overleden op 03-01-1920 in Dantumadeel, 75 jaar oud. Tjeerd Ages trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1870 in Dantumadeel met Grietje Gerbens van der Meulen, 29 jaar oud. Grietje Gerbens is geboren op 18-04-1841 in Tietjerksteradeel, dochter van Gerben Hylkes van der Meulen en Lamke Mechiels Kuipers. Grietje Gerbens is overleden op 06-06-1918 in Dantumadeel, 77 jaar oud.

Kinderen van Tjeerd Ages en Grietje Gerbens:

1 Age Tjeerds Douma, geboren op 10-10-1870 in Dantumadeel.
2 Antje Tjeerds Douma, geboren op 28-11-1872 in Dantumadeel.
3 Ytje Tjeerds Douma, geboren op 10-04-1875 in Dantumadeel.
4 Gerben Tjeerds Douma, geboren op 29-08-1877 in Dantumadeel.
5 Bruin Tjeerds Douma, geboren op 20-04-1880 in Dantumadeel.
6 Lamberta Tjeerds Douma, geboren op 22-03-1883 in Dantumadeel.


1.1.1.1.4 Akke Klases Bruinsma is geboren omstreeks 1779 in Bergum, dochter van Klaas Bruins Bruinsma en Engeltje Sytses. Akke Klases is overleden op 01-04-1833 in Garijp, ongeveer 54 jaar oud. Akke Klases:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-05-1804 in Veenwouden met Pieter Johannes van der Wal, 25 jaar oud. Pieter Johannes is geboren op 04-02-1779 in Hardegarijp, zoon van Johannes Lieuwes van der Wal en Grietje Pieters. Pieter Johannes is overleden op 18-11-1825 in Tietjerksteradeel, 46 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 20-09-1827 in Tietjerksteradeel met Jan Willems Leyseboer, 43 jaar oud. Jan Willems is geboren op 18-12-1783 in Harlingen, dochter van Willem Jans en Jetltje Jans.

Kind van Akke Klases en Pieter Johannes:

1 Johannes Pieters van der Wal, geboren op 18-03-1817 in Tietjerksteradeel.1.1.1.2 Oense Bruins van der Tuin is geboren omstreeks 1741, zoon van Bruyn Aarnts en Pietje Clases. Oense Bruins is overleden op 10-03-1817 in Dokkum, ongeveer 76 jaar oud. Oense Bruins trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 21-05-1780 in Vrouwenparochie met Saakje Symens. Zij is een dochter van Symen Philippus en Jannegie Willems. Zij is gedoopt op 17-10-1745 in Vrouwenparochie. Saakje is overleden op 18-12-1817 in Dokkum, 72 jaar oud.

Kinderen van Oense Bruins en Saakje:

1 Bruin Oenses Tuinstra, geboren omstreeks 1781 in Oude Bildzijl (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.1.
2 Gosse Oenses van der Tuin, geboren op 11-03-1785 in Veenwouden Volgt 1.1.1.2.2.


1.1.1.2.1 Bruin Oenses Tuinstra is geboren omstreeks 1781 in Oude Bildzijl (Het Bildt), zoon van Oense Bruins van der Tuin en Saakje Symens. Bruin Oenses is overleden op 05-01-1820 in Oud Bildzijl (Het Bildt), ongeveer 39 jaar oud. Bruin Oenses:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 17-05-1807 in Ee met Ynske Sytzes, 28 jaar oud. Ynske is geboren op 04-03-1779 in Ee, dochter van Sietze Baukes en Hielkjen Jans. Ynske is overleden op 15-05-1811 in Engwierum, 32 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 20-05-1812 in Ee met Grietje Sybes Botma, ongeveer 25 jaar oud. Grietje Sybes is geboren omstreeks 1787 in Engwierum ?, dochter van Sybe Hendriks Botma en Baukje Jans. Grietje Sybes is overleden vóór 08-05-1845, ongeveer 58 jaar oud.

Kinderen van Bruin Oenses en Ynske:

1 Oense Bruins Tuinstra, geboren op 01-03-1808 in Metslawier. Oense Bruins is overleden op 23-07-1832 in Harderwijk, 24 jaar oud.
2 Hielkje Tuinstra, geboren op 14-04-1810 in Morra. Hielkje is overleden op 21-08-1810 in Dokkum, 4 maanden oud.

Kinderen van Bruin Oenses en Grietje Sybes:

1 Bouke Bruins Tuinstra, geboren op 28-12-1812 in Ee. Bouke Bruins is overleden op 03-03-1839 in Leeuwarden, 26 jaar oud.
2 Sybe Bruins Tuinstra, geboren op 28-12-1812 in Engwierum Volgt 1.1.1.2.1.1.
3 Saakje Bruins Tuinstra, geboren op 03-01-1816 in Anjum. Saakje Bruins is overleden op 05-12-1819 in Oud Bildzijl (Het Bildt), 3 jaar oud.


1.1.1.2.1.1 Sybe Bruins Tuinstra is geboren op 28-12-1812 in Engwierum, zoon van Bruin Oenses Tuinstra en Grietje Sybes Botma. Sybe Bruins is overleden op 16-10-1859 in St Annaparochie, 46 jaar oud. Sybe Bruins trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1845 in Het Bildt met Klaasje Tijsses Kieviet, 23 jaar oud. Klaasje Tijsses is geboren op 16-05-1821 in St.Jacobiparochie, dochter van Tijs Gerbens Kieviet en Antje Tjeerds Reitsma. Klaasje Tijsses is overleden op 08-01-1857 in St Annaparochie, 35 jaar oud.

Kinderen van Sybe Bruins en Klaasje Tijsses:

1 Grietje Sybes Tuinstra, geboren op 05-12-1845 in Westernijkerk/Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.2.1.1.1.
2 Antje Sybes Tuinstra, geboren op 07-05-1850 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.1.1.2.
3 Thijs Sybes Tuinstra, geboren op 19-09-1852 in St Annaparochie Volgt 1.1.1.2.1.1.3.


1.1.1.2.1.1.1 Grietje Sybes Tuinstra is geboren op 05-12-1845 in Westernijkerk/Ferwerderadeel, dochter van Sybe Bruins Tuinstra en Klaasje Tijsses Kieviet. Grietje Sybes is overleden op 13-01-1937 in Het Bildt, 91 jaar oud. Grietje Sybes:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1867 in Het Bildt met Sytze Feenstra, 20 jaar oud. Sytze is geboren op 14-02-1847 in St Annaparochie, zoon van Anne Minnes Feenstra en Klaasje Jelles Rotsma. Sytze is overleden op 06-11-1896 in Het Bildt, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 69 jaar oud, op 30-09-1915 in Het Bildt met Anne Visser, 65 jaar oud. Anne is geboren op 12-11-1849 in St Annaparochie, zoon van Jan Pieters Visser en Riemkje Jippes de Jong. Anne is overleden omstreeks 23-03-1920 in Het Bildt, ongeveer 70 jaar oud.

Kinderen van Grietje Sybes en Sytze:

1 Klaaske Feenstra, geboren op 16-01-1866 in St Annaparochie. Klaaske is overleden op 20-03-1893 in St Jacobiparochie, 27 jaar oud. Klaaske trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1890 in Het Bildt met Jacob Hildama, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 11-09-1866 in St Jacobiparochie, zoon van Lolke Hildama en Wapkje Hildama. Jacob is overleden omstreeks 02-05-1942 in St Annaparochie, ongeveer 75 jaar oud.
2 Grietje Feenstra, geboren op 29-12-1868 in Het Bildt. Grietje is overleden op 17-01-1869 in Het Bildt, 19 dagen oud.
3 Antje Feenstra, geboren op 30-01-1870 in St Annaparochie. Antje is overleden op 30-04-1874 in St Annaparochie, 4 jaar oud.
4 Anne Feenstra, geboren op 02-02-1872 in St Annaparochie. Anne is overleden op 25-10-1942 in St Jacobiparochie, 70 jaar oud. Anne trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1897 in Het Bildt met Janke Dobma, 21 jaar oud. Janke is geboren op 21-07-1875 in Vrouwenparochie, dochter van Syds Dobma en Saapke Borger. Janke is overleden op 03-04-1940 in St Jacobiparochie, 64 jaar oud.
5 Antje Feenstra, geboren op 31-07-1874 in St Annaparochie. Antje is overleden op 24-03-1890 in St Annaparochie, 15 jaar oud.
6 Sybe Feenstra, geboren op 03-08-1876 in St Annaparochie. Sybe is overleden op 22-05-1934 in Het Bildt, 57 jaar oud. Sybe trouwde, 22 jaar oud, op 13-07-1899 in Het Bildt met Trijntje Kuiken, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 27-10-1877 in St Annaparochie, dochter van Klaas Kuiken en Dieuwke de Vries. Trijntje is overleden na 1934, minstens 57 jaar oud.
7 Jelle Feenstra, geboren op 25-09-1878 in St Annaparochie. Jelle is overleden. Jelle trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1899 in Het Bildt met Grietje Schouwerwou, 19 jaar oud. Grietje is geboren op 16-06-1879 in St Jacobiparochie, dochter van Jan Schouwerwou en Antje Faber.
8 Thijs Feenstra, geboren op 14-09-1880 in Het Bildt. Thijs trouwde, 19 jaar oud, op 30-11-1899 in Het Bildt met Mieke de Vries, 18 jaar oud. Mieke is geboren op 16-04-1881 in St Jacobiparochie, dochter van Hendrik de Vries en Fokje Stroosma.
9 Grietje Feenstra, geboren op 28-06-1882 in St Annaparochie. Grietje is overleden op 03-08-1916 in St Annaparochie, 34 jaar oud. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 26-03-1903 in Het Bildt met Klaas de Jong, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 07-09-1876 in St Annaparochie, zoon van Sytze de Jong en Wytske Kuiken. Klaas is overleden omstreeks 20-09-1929 in St Annaparochie, ongeveer 53 jaar oud.
10 Dirk Feenstra, geboren op 26-01-1885 in Het Bildt. Dirk trouwde, 21 jaar oud, op 07-06-1906 in Het Bildt met Jantje Luik, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 26-06-1885 in Luinjeberd, dochter van Hendrik Hendriks Luik en Saapke Kristiaans.
11 Yte Feenstra, geboren op 20-05-1887 in St Annaparochie. Yte is overleden op 15-02-1888 in St Annaparochie, 8 maanden oud.
12 Ytzen Feenstra, geboren op 30-10-1888 in Het Bildt. Ytzen trouwde, 20 jaar oud, op 17-06-1909 in Het Bildt met Geeske de Vries, 22 jaar oud. Geeske is geboren op 28-09-1886 in Eestrum, dochter van Halbe Lubberts de Vries en Willemke Jans Wiersma.1.1.1.2.1.1.2 Antje Sybes Tuinstra is geboren op 07-05-1850 in Het Bildt, dochter van Sybe Bruins Tuinstra en Klaasje Tijsses Kieviet. Antje Sybes is overleden in 1914 in Wi, USA, 64 jaar oud. Antje Sybes trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1874 in Ferwerderadeel met Jacob Atses Wallendal, 23 jaar oud. Jacob Atses is geboren op 03-05-1851 in Ferwerderadeel, zoon van Atse Jacobs Wallendal en Antje Jans de Vries. Jacob Atses is overleden in 1929 in Wi, USA, 78 jaar oud.

Kinderen van Antje Sybes en Jacob Atses:

1 Atse Jacobs Wallendal, geboren op 26-04-1874 in Ferwerderadeel. Atse Jacobs is overleden in 1946 in Nederland, 72 jaar oud. Atse Jacobs trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1901 in Ferwerderadeel met Houkje de Haas, 28 jaar oud. Houkje is geboren op 07-08-1872 in Ferwer, dochter van Trijntje Cornelis de Haas.
2 Sybe Jacobs Wallendal, geboren op 11-12-1875 in Ferwerderadeel. Sybe Jacobs is overleden op 11-09-1877 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud.
3 Klaaske Jacobs Wallendal, geboren op 10-01-1878 in Genum. Klaaske Jacobs is overleden. Klaaske Jacobs trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1905 in Ferwerderadeel met Meindert Winkel, 23 jaar oud. Meindert is geboren op 14-05-1882 in Marrum, zoon van Eelte Meinderts Winkel en Antje Sybes Hoekstra. Meindert is overleden in Leeuwarderadeel?.
4 Sybe Jacobs Wallendal, geboren op 13-03-1880 in Ferwerderadeel. Sybe Jacobs is overleden op 28-02-1883 in Ferwerderadeel, 2 jaar oud.
5 Jan Jacobs Wallendal, geboren op 24-07-1882 in Ferwerderadeel.
6 Sybe Jacobs Wallendal, geboren op 22-02-1884 in Ferwerd. Sybe Jacobs is overleden in 1953 in USA, 69 jaar oud.
7 Antje Jacobs Wallendal, geboren op 23-10-1887 in Ferwerd. Antje Jacobs is overleden op 08-02-1896 in Ferwerderadeel, 8 jaar oud.
8 Sytse Jacobs Wallendal, geboren op 14-06-1890 in Ferwerderadeel. Sytse Jacobs is overleden op 13-01-1891 in Ferwerderadeel, 6 maanden oud.
9 Grietje Jacobs Wallendal, geboren op 07-01-1892 in Ferwerd.
10 Trijntje Jacobs Wallendal, geboren op 23-01-1894 in Ferwerd. Trijntje Jacobs is overleden op 12-03-1895 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud.


1.1.1.2.1.1.3 Thijs Sybes Tuinstra is geboren op 19-09-1852 in St Annaparochie, zoon van Sybe Bruins Tuinstra en Klaasje Tijsses Kieviet. Thijs Sybes is overleden op 07-10-1898 in St Annaparochie, 46 jaar oud. Thijs Sybes trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1875 in Het Bildt met Maartje de Groot, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 26-02-1852 in St Annaparochie, dochter van Sybe Watzes de Groot en Trijntje Jans Spoelhof. Maartje is overleden op 18-04-1922 in Het Bildt, 70 jaar oud.

Kinderen van Thijs Sybes en Maartje:

1 NN Tuinstra, levenloos geboren zoon, geboren op 16-01-1876 in Het Bildt.
2 NN Tuinstra, levenloos geboren zoon, geboren op 11-12-1877 in Het Bildt.
3 Trijntje Thijs Tuinstra, geboren op 05-01-1879 in Het Bildt. Trijntje Thijs is overleden op 27-05-1879 in Het Bildt, 4 maanden oud.
4 Sybe Thijs Tuinstra, geboren op 23-09-1880 in Vrouwenparochie. Sybe Thijs is overleden op 12-03-1921 in Het Bildt, 40 jaar oud. Sybe Thijs trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1904 in Het Bildt met Maartje van der Veen, 22 jaar oud. Maartje is geboren op 10-11-1881 in Franeker, dochter van Tjeerd van der Veen en Baukje Post. Maartje is overleden na 12-03-1921, minstens 39 jaar oud.
5 Trijntje Thijs Tuinstra, geboren op 01-10-1886 in St Annaparochie. Trijntje Thijs is overleden op 08-01-1934 in St Annaparochie, 47 jaar oud. Trijntje Thijs trouwde, 23 jaar oud, op 02-06-1910 in Het Bildt met Cornelis Kuik, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 08-08-1885 in St Annaparochie, zoon van Renze Kuik en Trijntje Kuiken. Cornelis is overleden na 08-01-1934, minstens 48 jaar oud.
6 Klaas Thijs Tuinstra, geboren op 10-06-1889 in Het Bildt. Klaas Thijs trouwde, 28 jaar oud, op 28-06-1917 in Het Bildt met Femkje Zuidema, 24 jaar oud. Femkje is geboren op 05-04-1893 in Minnertsga, dochter van Pieter Zuidema en Trijntje Jeltema.


1.1.1.2.2 Gosse Oenses van der Tuin is geboren op 11-03-1785 in Veenwouden, zoon van Oense Bruins van der Tuin en Saakje Symens. Gosse Oenses is overleden op 26-11-1831 in Dokkum, 46 jaar oud. Gosse Oenses trouwde, 29 jaar oud, op 27-11-1814 in Dokkum met Jitske Hylkes Feenstra, 27 jaar oud. Jitske Hylkes is geboren op 22-08-1787 in Hantumhuizen, dochter van Hylke Klases Feenstra en Grietje Kornelis. Jitske Hylkes is overleden op 20-07-1840 in Dokkum, 52 jaar oud.

Kinderen van Gosse Oenses en Jitske Hylkes:

1 Grietje Gosses van der Tuin, geboren op 15-01-1816 in Dokkum. Grietje Gosses is overleden op 24-10-1824 in Dokkum, 8 jaar oud.
2 Hylke Gosses van der Tuin, geboren op 10-03-1818 in Dokkum. Hylke Gosses is overleden op 01-11-1819 in Dokkum, 1 jaar oud.
3 Hylke Gosses van der Tuin, geboren op 20-01-1821 in Dokkum Volgt 1.1.1.2.2.1.
4 Kornelis Gosses van der Tuin, geboren op 13-05-1823 in Dokkum. Kornelis Gosses is overleden op 26-11-1825 in Dokkum, 2 jaar oud.
5 Kornelis Gosses van der Tuin, geboren op 14-04-1826 in Dokkum. Kornelis Gosses is overleden na 26-11-1831, minstens 5 jaar oud.


1.1.1.2.2.1 Hylke Gosses van der Tuin is geboren op 20-01-1821 in Dokkum, zoon van Gosse Oenses van der Tuin en Jitske Hylkes Feenstra. Hylke Gosses is overleden op 20-03-1851 in Dokkum, 30 jaar oud. Hylke Gosses trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1848 in Dokkum met Albertje Jans Havinga, 27 jaar oud. Albertje Jans is geboren op 28-08-1820 in Dokkum, dochter van Johannes Havinga en Froukje Jans Ytsma. Albertje Jans is overleden op 20-04-1871 in Dokkum, 50 jaar oud.

1.1.1.3 Berber Bruins Bruinsma is geboren op 09-02-1746 in Oenkerk, dochter van Bruyn Aarnts en Pietje Clases. Zij is gedoopt op 29-10-1797 in Oostermeer. Berber Bruins is overleden op 13-01-1826 in Oostermeer/Tietjerkstradeel, 79 jaar oud. Berber Bruins trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1773 in Oostermeer met Lammert Klazes Elsinga, 22 jaar oud. Lammert Klazes is geboren op 06-12-1750 in Oostermeer/Tietjerkstradeel. Hij is gedoopt op 29-10-1797 in Oostermeer. Lammert Klazes is overleden op 19-05-1835 in Oostermeer/Tietjerkstradeel, 84 jaar oud (zie stamboom van de Elsingas).

1.1.1.4 Arent Bruins Hofman is geboren omstreeks 1749 in Oenkerk (Tietjerkstradeel), zoon van Bruyn Aarnts en Pietje Clases. Arent Bruins is overleden op 17-01-1812 in Augustinusga (Achtk.), ongeveer 63 jaar oud. Arent Bruins trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 26-08-1781 in Holwerd met Antje Tjeerds Kramstra, 20 jaar oud. Antje Tjeerds is geboren op 19-10-1760 in Holwerd, dochter van Tjeerd Freerks en Jitske Pieters. Zij is gedoopt op 21-12-1760 in Holwerd. Antje Tjeerds is overleden op 12-07-1828 in Bergum (Tietjerkstradeel), 67 jaar oud.

Kinderen van Arent Bruins en Antje Tjeerds:

1 Tjeerd Arents Hofman, geboren op 05-05-1782 in Holwerd Volgt 1.1.1.4.1.
2 Bruin Arends Hofman, geboren op 25-01-1784 in Holwerd Volgt 1.1.1.4.2.
3 Jitske Arents Hofman, geboren op 29-09-1786 in Holwerd Volgt 1.1.1.4.3.
4 Gerryt Arents Hofman, geboren op 21-09-1788 in Anjum Volgt 1.1.1.4.4.
5 Pieter Arents Hofman, geboren op 26-01-1792 in Damwoude. Pieter Arents is overleden op 31-08-1817 in Dokkum, 25 jaar oud.
6 Pietje Arents Hofman, geboren op 16-02-1795 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.5.


1.1.1.4.1 Tjeerd Arents Hofman is geboren op 05-05-1782 in Holwerd, zoon van Arent Bruins Hofman en Antje Tjeerds Kramstra. Tjeerd Arents is overleden op 15-03-1856 in Achtkarspelen, 73 jaar oud. Tjeerd Arents trouwde, 31 jaar oud, op 11-06-1813 in Buitenpost met Antje Berends Wapstra, ongeveer 23 jaar oud. Antje Berends is geboren omstreeks 20-10-1789 in Leeuwarden, dochter van Berend Hendriks en Lamke Douwes. Zij is gedoopt op 24-10-1789 in Buitenpost. Antje Berends is overleden op 13-01-1875 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, ongeveer 85 jaar oud.

Kinderen van Tjeerd Arents en Antje Berends:

1 Antje Hofman, geboren op 07-06-1814 in Dokkum. Antje is overleden op 22-06-1814 in Dokkum, 15 dagen oud. Zij is begraven op 24-06-1814 te Dokkum.
2 Antje Hofman, geboren op 05-08-1815 in Dokkum. Antje is overleden op 04-11-1815 in Dokkum, 2 maanden oud. Zij is begraven op 14-11-1815 te Dokkum.
3 Been(Berend) Tjeerds Hofman, geboren op 19-06-1817 in Achtkarspelen Volgt 1.1.1.4.1.1.
4 Lamke Tjeerds Hofman, geboren op 02-10-1819 in Buitenpost Volgt 1.1.1.4.1.2.
5 Antje Tjeerds Hofman, geboren op 16-07-1822 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen Volgt 1.1.1.4.1.3.
6 Arentje Tjeerds Hofman, geboren op 08-03-1825 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen Volgt 1.1.1.4.1.4.
7 Lutskje Tjeerds Hofman, geboren op 04-01-1830 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen Volgt 1.1.1.4.1.5.


1.1.1.4.1.1 Been(Berend) Tjeerds Hofman is geboren op 19-06-1817 in Achtkarspelen, zoon van Tjeerd Arents Hofman en Antje Berends Wapstra. Been(Berend) Tjeerds is overleden op 20-06-1843 in Oegstgeest, 26 jaar oud.

Kind van Been(Berend) Tjeerds uit onbekende relatie:

1 Jeltje Berends Hofman Volgt 1.1.1.4.1.1.1.


1.1.1.4.1.1.1 Jeltje Berends Hofman, dochter van Been(Berend) Tjeerds Hofman. Jeltje Berends is overleden vóór 16-05-1868. Jeltje Berends trouwde met Hendrik Jans Helder. Hendrik Jans is geboren omstreeks 1823 in Ureterp. Hendrik Jans is overleden na 16-05-1868, ongeveer 45 jaar oud.

1.1.1.4.1.2 Lamke Tjeerds Hofman is geboren op 02-10-1819 in Buitenpost, dochter van Tjeerd Arents Hofman en Antje Berends Wapstra. Lamke Tjeerds is overleden op 07-02-1884 in Smallingerland, 64 jaar oud. Lamke Tjeerds trouwde, 22 jaar oud, op 22-08-1842 in Achtkarspelen met Jan Popes van Eik, 23 jaar oud. Jan Popes is geboren op 15-06-1819 in Drachten, zoon van Pope Jans van Eik en Korneliske Klazes van Weperen. Jan Popes is overleden op 10-05-1897 in Smallingerland, 77 jaar oud.

Kinderen van Lamke Tjeerds en Jan Popes:

1 Poppe Jans van Eik, geboren op 04-03-1843 in Twijzel Volgt 1.1.1.4.1.2.1.
2 Tjeerd Jans van Eik, geboren op 02-09-1849 in Opeinde, Smallingerland Volgt 1.1.1.4.1.2.2.
3 Corneliske Jans van Eik, geboren op 03-06-1853 in Smallingerland. Corneliske Jans is overleden op 10-02-1854 in Smallingerland, 8 maanden oud.


1.1.1.4.1.2.1 Poppe Jans van Eik is geboren op 04-03-1843 in Twijzel, zoon van Jan Popes van Eik en Lamke Tjeerds Hofman. Poppe Jans is overleden op 25-04-1914 in Surhuizum, Achtkarspelen, 71 jaar oud. Poppe Jans trouwde, 30 jaar oud, op 05-04-1873 met Jantje Sjoerds Veenstra, 24 jaar oud. Jantje Sjoerds is geboren op 14-01-1849 in Surhuizum, Achtkarspelen, dochter van Sjoerd Jilts Veenstra en Willemke Roelfs Pot. Jantje Sjoerds is overleden op 17-05-1925 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, 76 jaar oud.

Kinderen van Poppe Jans en Jantje Sjoerds:

1 Jan Poppes van Eik, geboren op 09-08-1873 in Achtkarspelen.
2 Willemke Poppes van Eik, geboren op 24-10-1874 in Achtkarspelen. Willemke Poppes is overleden in Groningen ?. Willemke Poppes trouwde, 24 jaar oud, op 12-08-1899 in ´t Zand (Groningen of NH) met Jacob Bulthuis, ongeveer 19 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1880 in Uithuizermeeden, zoon van Okke Bulthuis en Maria Vlieg. Jacob is overleden in Groningen ?.
3 Korneliske Poppes van Eik, geboren op 18-05-1879 in Achtkarspelen. Korneliske Poppes trouwde, 20 jaar oud, op 31-03-1900 in Achtkarspelen met Willem Hayes Veenstra, 24 jaar oud. Willem Hayes is geboren op 18-09-1875 in Oostermeer, zoon van Haye Jans Veenstra en Trijntje Wytzes Kramer.
4 Sjoerd Poppes van Eik, geboren op 18-05-1879 in Surhuizum, Achtkarspelen. Sjoerd Poppes trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1904 in Dantumadeel met Aafke Douma, 23 jaar oud. Aafke is geboren op 29-12-1880 in Murmerwoude, dochter van Ruurd Ages Douma en Lutske Berends de Vries.
5 Jilt Poppes van Eik, geboren op 16-11-1881 in Surhuizum, Achtkarspelen. Jilt Poppes is overleden. Jilt Poppes trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1908 in Achtkarspelen met Trijntje Pitstra, 17 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-10-1890 in Achtkarspelen, dochter van Hendrik Pitstra en Wipkje Alma.
6 Tjeerdina Poppes van Eik, geboren op 05-09-1883 in Surhuiszum. Tjeerdina Poppes trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1907 in Achtkarspelen met Sybe Martens van Klopstra, 26 jaar oud. Sybe Martens is geboren op 30-08-1880 in Oostermeer, zoon van Marten Jelles Klopstra en Doetje Jans de Zwart.
7 Antje Poppes van Eik, geboren op 18-05-1893 in Surhuizum, Achtkarspelen. Antje Poppes trouwde, 19 jaar oud, op 12-04-1913 in Achtkarspelen met Kornelis Alma, 23 jaar oud. Kornelis is geboren op 01-04-1890 in Harkema-Opeinde, zoon van Geert Alma en Antje van Dijk. Kornelis is overleden.


1.1.1.4.1.2.2 Tjeerd Jans van Eik is geboren op 02-09-1849 in Opeinde, Smallingerland, zoon van Jan Popes van Eik en Lamke Tjeerds Hofman. Tjeerd Jans is overleden op 07-11-1938 in Smallingerland, 89 jaar oud. Tjeerd Jans trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1876 in Tietjerksteradeel met Janke Jacobs van der Veen, 26 jaar oud. Janke Jacobs is geboren op 11-10-1849 in Oostermeer, dochter van Jacob Jans van der Veen en Baukje Meines de Haan. Janke Jacobs is overleden op 22-12-1899 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, 50 jaar oud.

Kinderen van Tjeerd Jans en Janke Jacobs:

1 Jan Tjeerds van Eik, geboren op 12-02-1877 in Tietjerksteradeel. Jan Tjeerds is overleden op 20-03-1879 in Tietjerksteradeel, 2 jaar oud.
2 Jakob Tjeerds van Eik, geboren op 16-08-1882 in Surhuisterveen, Achtkarspelen. Jakob Tjeerds trouwde, 25 jaar oud, op 06-12-1907 in Smallingerland met Fokje Geertsma, 21 jaar oud. Fokje is geboren op 16-04-1886 in Drachten, dochter van Sjouke Geertsma en Rinske de Jong.
3 Bauke Tjeerds van Eik, geboren op 10-09-1890 in Surhuisterveen, Achtkarspelen. Bauke Tjeerds trouwde, 26 jaar oud, op 07-10-1916 in Baarderadeel met Antje Helder, 25 jaar oud. Antje is geboren op 15-01-1891 in Drachten, dochter van Jan Helder en Grietje Tichelaar.


1.1.1.4.1.3 Antje Tjeerds Hofman is geboren op 16-07-1822 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, dochter van Tjeerd Arents Hofman en Antje Berends Wapstra. Antje Tjeerds is overleden op 24-01-1879 in Westergeest, 56 jaar oud. Antje Tjeerds:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1846 in Kollumerland met Jelle Gabes Triemstra, 24 jaar oud. Jelle Gabes is geboren op 26-01-1822 in Westergeest, zoon van Gabe Doedes Triemstra en Antje Jelles. Jelle Gabes is overleden op 09-12-1856 in Westergeest, 34 jaar oud.
(2) begon een relatie, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1857 met Jelle Egberts Veenstra.

Kinderen van Antje Tjeerds en Jelle Gabes:

1 NN Triemstra, levenloos geboren dochter, geboren op 01-09-1847 in Westergeest.
2 Gabe Jelles Triemstra, geboren op 01-09-1847 in Westergeest. Gabe Jelles is overleden op 06-09-1847 in Westergeest, 5 dagen oud.
3 Antje (Jelles) Triemstra, geboren op 05-02-1849 in Westergeest Volgt 1.1.1.4.1.3.1.
4 Lamke Jelles Triemstra, geboren op 01-01-1851 in Westergeest. Lamke Jelles is overleden op 01-02-1852 in Westergeest, 1 jaar oud.
5 Harmke Triemstra, geboren op 01-01-1851 in Westergeest. Harmke is overleden op 13-03-1852 in Westergeest, 1 jaar oud.
6 Beertje Triemstra, geboren op 18-02-1853 in Westergeest Volgt 1.1.1.4.1.3.2.
7 Tjeerd Jelles Triemstra, geboren op 02-04-1856 in Westergeest. Tjeerd Jelles is overleden op 03-09-1859 in Westergeest, 3 jaar oud.

Kind van Antje Tjeerds uit onbekende relatie:

1 Lutske Hofman (Veenstra), geboren op 05-08-1858 in Westergeest Volgt 1.1.1.4.1.3.3.


1.1.1.4.1.3.1 Antje (Jelles) Triemstra is geboren op 05-02-1849 in Westergeest, dochter van Jelle Gabes Triemstra en Antje Tjeerds Hofman. Antje (Jelles) is overleden op 07-09-1917 in Achtkarspelen, 68 jaar oud. Antje (Jelles) trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1870 in Kollumerland met Jakob Everts Stuivenwold, 26 jaar oud. Jakob Everts is geboren op 09-10-1843 in Buitenpost, zoon van Evert Stuivenwold en Wijtske Jans Broersma. Jakob Everts is overleden op 05-11-1931 in Twijzel, 88 jaar oud.

Kinderen van Antje (Jelles) en Jakob Everts:

1 Wytske Stuivenwold, geboren op 06-02-1871 in Twijzel. Wytske is overleden na 1890, minstens 19 jaar oud.
2 Jelle Stuivenwold, geboren op 25-08-1872 in Twijzel. Jelle is overleden op 11-08-1915 in Twijzel, 42 jaar oud.
3 Evert Stuivenwold, geboren op 28-08-1875 in Twijzel. Evert trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1905 in Achtkarspelen met Pietje Oostenbrug, 25 jaar oud. Pietje is geboren op 18-02-1880 in Kollum, dochter van Tade Oostenburg en Jacobje Terpstra.
4 Antje Stuivenwold, geboren op 31-08-1877 in Twijzel. Antje is overleden op 07-10-1877 in Twijzel, 1 maand oud.
5 Antje Stuivenwold, geboren op 07-11-1878 in Twijzel. Antje is overleden op 09-11-1878 in Twijzel, 2 dagen oud.
6 Antje Stuivenwold, geboren op 09-07-1880 in Twijzel. Antje is overleden op 13-06-1923 in Leeuwarden, 42 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 15-11-1906 in Tietjerksteradeel met Feike Jetzes Postma. Hij is een zoon van Jetze Sijtzes Postma en Eelkje Dirks Klopma.
7 Ferdinand Stuivenwold, geboren op 01-09-1882 in Twijzel. Ferdinand is overleden op 14-07-1912 in Twijzel, 29 jaar oud. Ferdinand trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1905 in Achtkarspelen met Grietje van der Weg, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 12-03-1884 in Buitenpost, dochter van Pieter van der Weg en Sjoukje Heemstra. Grietje is overleden op 01-11-1910 in Groningen, 26 jaar oud.
8 Beertje Stuivenwold, geboren op 18-09-1884 in Twijzel. Beertje trouwde, 24 jaar oud, op 05-06-1909 in Achtkarspelen met Lutzer Douma, 25 jaar oud. Lutzer is geboren op 10-07-1883 in Twijzel, zoon van Marten Wiebes Douma en Jetske Sjoerds Boonstra.
9 Nieske Stuivenwold, geboren op 04-03-1889 in Achtkarspelen. Nieske trouwde, 24 jaar oud, op 13-12-1913 in Achtkarspelen met Jelle Kootstra, 30 jaar oud. Jelle is geboren op 13-05-1883 in Achtkarspelen, zoon van Ype Jelles Kootstra en Bintje Halbes van der Meer.


1.1.1.4.1.3.2 Beertje Triemstra is geboren op 18-02-1853 in Westergeest, dochter van Jelle Gabes Triemstra en Antje Tjeerds Hofman. Beertje is overleden op 08-03-1900 in Kooten, 47 jaar oud. Beertje trouwde, 25 jaar oud, op 10-08-1878 in Achtkarspelen met Oeds Aukes Wijma, 26 jaar oud. Oeds Aukes is geboren op 28-02-1852 in Kooten, zoon van Auke Oedses Wijma en Sjoukjen Jans Kamstra. Oeds Aukes is overleden op 13-01-1899 in Kooten, 46 jaar oud.

Kinderen van Beertje en Oeds Aukes:

1 Antje Wijma, geboren op 20-03-1880 in Achtkarspelen.
2 Sjoukje Wijma, geboren op 07-04-1886 in Achtkarspelen. Sjoukje trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1909 in Achtkarspelen met Cornelis Douma, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1884 in Kooten, zoon van Klaas Douma en Geelke Iest.


1.1.1.4.1.3.3 Lutske Hofman (Veenstra) is geboren op 05-08-1858 in Westergeest, dochter van Antje Tjeerds Hofman. Lutske is overleden omstreeks 15-03-1907 in Twijzel, ongeveer 48 jaar oud. Lutske trouwde, 42 jaar oud, op 09-05-1901 in Achtkarspelen met Lurk Steringa, 64 jaar oud. Lurk is geboren op 09-12-1836 in Twijzel, zoon van Melle Jaspers Steringa en Lijsbeth Harmens Merkus. Lurk is overleden.

Kind van Lutske en Lurk:

1 Melle Lurks Steringa, geboren op 03-03-1901 in Groningen. Melle Lurks is overleden na 1927, minstens 26 jaar oud. Melle Lurks trouwde met [misschien]Roelfke Veenstra. Roelfke is overleden na 1927.


1.1.1.4.1.4 Arentje Tjeerds Hofman is geboren op 08-03-1825 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, dochter van Tjeerd Arents Hofman en Antje Berends Wapstra. Arentje Tjeerds is overleden op 21-07-1858 in Twijzel, 33 jaar oud. Arentje Tjeerds trouwde, 20 jaar oud, op 28-02-1846 in Achtkarspelen met Gaatze Douwes III Douma, 42 jaar oud. Gaatze Douwes III is geboren op 25-01-1804 in Kollumerzwaag, zoon van Douwe Gaatzes Douma en Antje Oenes (Veenstra?). Gaatze Douwes III is overleden op 18-02-1879 in Twijzel, 75 jaar oud.

Kinderen van Arentje Tjeerds en Gaatze Douwes III:

1 Antje Gaatzes Douma, geboren op 05-12-1846 in Optwijzel. Antje Gaatzes is overleden op 22-01-1847 in Optwijzel, 1 maand oud.
2 Tjeerd Douma, geboren op 05-12-1846 in Twijzel. Tjeerd is overleden op 04-02-1847 in Twijzel, 1 maand oud.
3 Antje Gaatzes Douma, geboren op 06-10-1848 in Achtkarspelen Volgt 1.1.1.4.1.4.1.
4 Tjeerd Gaatzes Douma, geboren op 14-12-1850 in Achtkarspelen.
5 Lutske Douma, geboren op 26-03-1853 in Twijzel Volgt 1.1.1.4.1.4.2.
6 Oene (Gaatzes) Douma, geboren op 28-03-1856 in Twijzel Volgt 1.1.1.4.1.4.3.


1.1.1.4.1.4.1 Antje Gaatzes Douma is geboren op 06-10-1848 in Achtkarspelen, dochter van Gaatze Douwes III Douma en Arentje Tjeerds Hofman. Antje Gaatzes trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1873 in Achtkarspelen met Riemer Pieters Visser, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 07-08-1893 in Achtkarspelen. Riemer Pieters is geboren op 06-11-1846 in Hennaard, zoon van Pieter Riemers Visser en Martzen Jelles Spaanstra.

Kinderen van Antje Gaatzes en Riemer Pieters:

1 Pieter Visser, geboren op 10-02-1877 in Franekeraadeel.
2 Gatse Riemers Visser, geboren op 18-07-1880 in Baarderadeel. Gatse Riemers is overleden op 01-02-1903 in Leeuwarden, 22 jaar oud. Gatse Riemers trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 06-01-1902 in Harlingen met Hielkje Wernar.


1.1.1.4.1.4.2 Lutske Douma is geboren op 26-03-1853 in Twijzel, dochter van Gaatze Douwes III Douma en Arentje Tjeerds Hofman. Lutske is overleden op 07-09-1910 in Kollum, 57 jaar oud. Lutske trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1875 in Kollumerland met Jasper Pieters Visser, 23 jaar oud. Jasper Pieters is geboren op 11-06-1851 in Kollum, zoon van Pieter Jaspers Visser en Baukje Arys Frijling.

1.1.1.4.1.4.3 Oene (Gaatzes) Douma is geboren op 28-03-1856 in Twijzel, zoon van Gaatze Douwes III Douma en Arentje Tjeerds Hofman. Oene (Gaatzes) is overleden op 23-08-1913 in St Annaparochie, 57 jaar oud. Oene (Gaatzes) trouwde, 20 jaar oud, op 08-07-1876 in Achtkarspelen met Geertje (Liekeles) Tuinstra, 20 jaar oud. Geertje (Liekeles) is geboren op 25-04-1856 in Twijzel, Achtkarspelen, dochter van Lyckele Durks Tuinstra en Lijsbeth Klases Smids. Geertje (Liekeles) is overleden op 29-08-1930 in Akkerswoude, 74 jaar oud.

Kinderen van Oene (Gaatzes) en Geertje (Liekeles):

1 Lykele Douma, geboren op 12-02-1877 in Kollumerland. Lykele is overleden in Veenklooster ?. Lykele trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1899 in Achtkarspelen met Antje Alles van der Zwaag, 20 jaar oud. Antje Alles is geboren op 21-12-1878 in Zwaagwesteinde Dantumadeel, dochter van Alle van der Zwaag en Antje Johannes Elzinga.
2 Aaltje Douma, geboren op 31-07-1879 in Twijzel. Aaltje is overleden na 1939 in Leeuwarden ?, minstens 60 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 02-03-1901 in Achtkarspelen met Gaatze Douma, 23 jaar oud. Gaatze is geboren op 17-06-1877 in Kollumerzwaag, zoon van Jelle Douma en Zijke Idskema. Gaatze is overleden na 02-02-1932 in Dokkum, minstens 54 jaar oud.
3 Elisabeth Douma, geboren op 07-03-1882 in Achtkarspelen. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 25-08-1904 in Dantumadeel met Jan van Assen, ongeveer 40 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1864 in Zwaagwesteinde, zoon van Freerk Jans van Assen en Sjoedtje Jacobs van Siegersma.
4 Klaaske Douma, geboren op 26-12-1884 in Twijzel. Klaaske is overleden op 02-11-1894 in Twijzel, 9 jaar oud.
5 Gaukje Douma, geboren op 23-04-1887 in Achtkarspelen. Gaukje trouwde, 19 jaar oud, op 26-05-1906 in Grijpskerk met Sije Pijl, 33 jaar oud. Sije is geboren op 23-09-1872 in Smallingerland, zoon van Ouke Aukes Pijl en Aafke Akkerman.
6 Lutske Douma, geboren op 16-06-1890 in Achtkarspelen. Lutske trouwde, 17 jaar oud, op 02-11-1907 in Grijpskerk met Jacob de Jong, ongeveer 21 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1886 in Oldekerk, zoon van Hendrik de Jong en Antje Homan.
7 Douwe Douma, geboren op 02-04-1893 in Achtkarspelen.
8 Klaske Douma, geboren op 11-03-1895 in Twijzel. Klaske trouwde, 19 jaar oud, op 23-04-1914 in Het Bildt met Willem Jongboom, 21 jaar oud. Willem is geboren op 06-12-1892 in St Annaparochie, zoon van Willem Jongboom en Klaasje Boterhoek.
9 Durk Douma, geboren op 10-09-1897 in Achtkarspelen. Durk trouwde, 22 jaar oud, op 27-08-1920 in Hoensbroek (Limburg) met Agnes Hubertina Schiefer. Zij is een dochter van Engelbert Schiefer en Juliana Wirtz.
10 Tjeerd Douma, geboren op 07-06-1900 in Achtkarspelen.


1.1.1.4.1.5 Lutskje Tjeerds Hofman is geboren op 04-01-1830 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, dochter van Tjeerd Arents Hofman en Antje Berends Wapstra. Lutskje Tjeerds is overleden op 24-01-1896 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, 66 jaar oud. Lutskje Tjeerds trouwde, 26 jaar oud, op 06-09-1856 in Achtkarspelen met Koenraad Joels Reuling, 30 jaar oud. Koenraad Joels is geboren op 25-12-1825 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, zoon van Joel Koenraads Reuling en Velmoed Hendriks Zevenhuizen. Koenraad Joels is overleden op 20-01-1864 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, 38 jaar oud.

Kind van Lutskje Tjeerds en Koenraad Joels:

1 Antje Reuling, geboren op 14-04-1855 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen. Antje is overleden op 16-05-1895 in Harkema-Opeinde, 40 jaar oud.

Kind van Lutskje Tjeerds uit onbekende relatie:

1 Tjeerd Hofman, geboren op 28-08-1852 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen. Tjeerd is overleden op 23-10-1853 in Harkema Opeinde/Achtkarspelen, 1 jaar oud.


1.1.1.4.2 Bruin Arends Hofman is geboren op 25-01-1784 in Holwerd, zoon van Arent Bruins Hofman en Antje Tjeerds Kramstra. Bruin Arends is overleden op 15-12-1811 in Achtkarspelen, 27 jaar oud. Bruin Arends trouwde, 24 jaar oud, op 18-09-1808 in Gerkesklooster met Reinou(Reino) Jelles Horius, 27 jaar oud. Reinou(Reino) is geboren op 06-08-1781 in Harlingen, dochter van Jelle Pieters en Janke Jans. Reinou(Reino) is overleden op 10-05-1839 in Dantumadeel, 57 jaar oud.

Kind van Bruin Arends en Reinou(Reino):

1 Antje Bruins Hofman, geboren op 21-04-1810 in Buitenpost Volgt 1.1.1.4.2.1.


1.1.1.4.2.1 Antje Bruins Hofman is geboren op 21-04-1810 in Buitenpost, dochter van Bruin Arends Hofman en Reinou(Reino) Jelles Horius. Antje Bruins is overleden op 07-07-1835 in Veenwouden, 25 jaar oud. Antje Bruins trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1834 in Dantumadeel met Jogchum Jacobs Walstra, 30 jaar oud. Jogchum Jacobs is geboren op 16-09-1803 in Suawoude, Tietjerksteradeel, zoon van Jacob Sybes Walstra en Aafke Jochums. Jogchum Jacobs is overleden op 21-02-1862 in Bergum, 58 jaar oud.

Kind van Antje Bruins en Jogchum Jacobs:

1 Jan Jochums Walstra, geboren op 04-04-1835 in Dantumadeel.


1.1.1.4.3 Jitske Arents Hofman is geboren op 29-09-1786 in Holwerd, dochter van Arent Bruins Hofman en Antje Tjeerds Kramstra. Jitske Arents is overleden op 03-07-1824 in Dokkum, 37 jaar oud. Jitske Arents trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1813 in Dokkum met Jan Durks onder den Boom, 29 jaar oud. Jan Durks is geboren op 01-03-1784 in Dokkum, zoon van Durk Jans onder den Boom en Catharina Joosten Broekens. Jan Durks is overleden op 10-11-1826 in Dokkum, 42 jaar oud.

Kinderen van Jitske Arents en Jan Durks:

1 Catharina Jans onder den Boom, geboren op 11-10-1814 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.3.1.
2 Antje Jans onder den Boom, geboren op 31-08-1816 in Dokkum. Antje Jans is overleden na 1841, minstens 25 jaar oud.
3 Durk Jans onder den Boom, geboren op 26-07-1818 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.3.2.
4 Arent Jans onder den Boom, geboren op 11-08-1820 in Dokkum. Arent Jans is overleden op 30-04-1828 in Dokkum, 7 jaar oud.
5 Pieter Jans onder den Boom, geboren op 29-06-1824 in Dokkum. Pieter Jans is overleden op 02-07-1824 in Dokkum, 3 dagen oud.


1.1.1.4.3.1 Catharina Jans onder den Boom is geboren op 11-10-1814 in Dokkum, dochter van Jan Durks onder den Boom en Jitske Arents Hofman. Catharina Jans is overleden na 30-08-1849 in Leeuwarden ?, minstens 34 jaar oud. Catharina Jans trouwde, 34 jaar oud, op 29-10-1848 in Leeuwarden met Jacob Groot, 31 jaar oud. Jacob is geboren op 12-11-1816 in Berkhout.

Kind van Catharina Jans en Jacob:

1 Geertruida de Groot, geboren op 30-08-1849 in Leeuwarden.


1.1.1.4.3.2 Durk Jans onder den Boom is geboren op 26-07-1818 in Dokkum, zoon van Jan Durks onder den Boom en Jitske Arents Hofman. Durk Jans is overleden vóór 1894 in Dokkum ?, ten hoogste 76 jaar oud. Durk Jans trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1845 in Dokkum met Riemke Mients Schaafstra, 37 jaar oud. Riemke Mients is geboren op 15-04-1808 in Ternaard, dochter van Mient Thomas Schaafstra en Ynske Rienks. Riemke Mients is overleden op 13-01-1894 in Dokkum, 85 jaar oud. Durk Jans bleef kinderloos.

1.1.1.4.4 Gerryt Arents Hofman is geboren op 21-09-1788 in Anjum, zoon van Arent Bruins Hofman en Antje Tjeerds Kramstra. Gerryt Arents is overleden op 03-02-1827 in Dokkum, 38 jaar oud. Gerryt Arents trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1814 in Dokkum met Hinke Thomas Malloo, 21 jaar oud. Hinke Thomas is geboren op 02-04-1793 in Dokkum, dochter van [misschien] Thomas Mallo en Trijntje Willems. Zij is gedoopt op 21-04-1793 in Dokkum. Hinke Thomas is overleden op 26-08-1849 in Dokkum, 56 jaar oud.

Kinderen van Gerryt Arents en Hinke Thomas:

1 Antje Gerrits Hofman, geboren op 01-06-1816 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.1.
2 Trijntje Hofman, geboren op 18-03-1818 in Dokkum. Trijntje is overleden op 30-07-1819 in Dokkum, 1 jaar oud.
3 Trijntje Hofman, geboren op 19-09-1820 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.2.
4 Arjen Gerrits Hofman, geboren op 12-07-1823 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.3.
5 Lijsbeth(Betje) Hofman, geboren op 07-05-1826 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.4.


1.1.1.4.4.1 Antje Gerrits Hofman is geboren op 01-06-1816 in Dokkum, dochter van Gerryt Arents Hofman en Hinke Thomas Malloo. Antje Gerrits is overleden op 02-07-1866 in Dokkum, 50 jaar oud. Antje Gerrits trouwde, 27 jaar oud, op 05-08-1843 in Dokkum met Jacob Gerrits, 44 jaar oud. Jacob is geboren op 08-08-1798 in Dokkum, zoon van Gerrit Jacobs en Janke Hendriks. Jacob is overleden na 05-08-1866, minstens 67 jaar oud.

1.1.1.4.4.2 Trijntje Hofman is geboren op 19-09-1820 in Dokkum, dochter van Gerryt Arents Hofman en Hinke Thomas Malloo. Trijntje is overleden op 21-03-1867 in Dokkum, 46 jaar oud. Trijntje trouwde, 41 jaar oud, op 07-12-1861 in Dokkum met Jakob Kornelis Boersma, 42 jaar oud. Jakob Kornelis is geboren op 07-02-1819 in Dokkum, zoon van Kornelis Jacobs Boersma en Tjitske Jacobs van der Veen. Jakob Kornelis is overleden na 1867, minstens 48 jaar oud.

Kinderen van Trijntje uit onbekende relatie:

1 NN Hofman, levenloos geboren kind, geboren op 03-07-1848 in Dokkum.
2 Henke (Hendrikje) Hofman, geboren op 24-02-1850 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.2.1.


1.1.1.4.4.2.1 Henke (Hendrikje) Hofman is geboren op 24-02-1850 in Dokkum, dochter van Trijntje Hofman. Henke (Hendrikje) is overleden op 06-09-1930 in Haarlem, 80 jaar oud. Henke (Hendrikje) trouwde, 79 jaar oud, op 23-11-1929 in Leeuwarden met Jeip Bosma, 72 jaar oud. Jeip is geboren op 08-05-1857 in Kolham, Slochteren. Jeip is overleden op 02-05-1938 in Leeuwarden, 80 jaar oud.

Kinderen van Henke (Hendrikje) uit onbekende relatie:

1 Berber Hofman, geboren op 23-08-1875 in Leeuwarden. Berber is overleden na 1937 in Haarlem ?, minstens 62 jaar oud. Berber trouwde, minstens 35 jaar oud, na 21-10-1910 in Haarlem met Pieter van Zaanen, minstens 43 jaar oud. Pieter is geboren op 10-08-1867 in Assendelft, zoon van Pieter van Zaanen en Guurtje ter Wolde. Pieter is overleden op 10-10-1933 in Haarlem, 66 jaar oud.
2 Jantje Hofman, geboren op 10-10-1879 in Leeuwarden. Jantje is overleden op 03-06-1880 in Leeuwarden, 7 maanden oud.


1.1.1.4.4.3 Arjen Gerrits Hofman is geboren op 12-07-1823 in Dokkum, zoon van Gerryt Arents Hofman en Hinke Thomas Malloo. Arjen Gerrits is overleden op 16-08-1868 in Dokkum, 45 jaar oud. Arjen Gerrits trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1848 in Dokkum met Sytske Sjoerds Van der Veen, 20 jaar oud. Sytske Sjoerds is geboren op 27-04-1828 in Dokkum, dochter van Sjoerd Sytzes van der Veen en Cornelia Sikkes van der Wiel. Sytske Sjoerds is overleden op 20-08-1869 in Dokkum, 41 jaar oud.

Kinderen van Arjen Gerrits en Sytske Sjoerds:

1 Gerrit Hofman, geboren op 23-04-1849 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.3.1.
2 Sjoerdtje Hofman, geboren op 03-01-1852 in Dokkum. Sjoerdtje is overleden op 09-01-1852 in Dokkum, 6 dagen oud.
3 Sjoerd Hofman, geboren op 03-12-1852 in Dokkum. Sjoerd is overleden op 29-07-1860 in Dokkum, 7 jaar oud.
4 Rinse (Reense) Hofman, geboren op 03-01-1856 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.3.2.
5 Cornelia Hofman, geboren op 29-01-1859 in Dokkum. Cornelia is overleden op 21-07-1860 in Dokkum, 1 jaar oud.
6 Sjoerd Hofman, geboren op 21-07-1861 in Dokkum Volgt 1.1.1.4.4.3.3.
7 Sytze (Sam) Hofman, geboren op 17-04-1864 in Dokkum. Sytze (Sam) is overleden na 23-12-1879 in USA, minstens 15 jaar oud.
8 Antje Hofman, geboren op 03-10-1866 in Dokkum. Antje is overleden op 02-02-1868 in Dokkum, 1 jaar oud.
9 Arjen Arjens Hofman, geboren op 25-12-1868 in Dokkum. Arjen Arjens is overleden na 1886 in Amerika ?, minstens 18 jaar oud.


1.1.1.4.4.3.1 Gerrit Hofman is geboren op 23-04-1849 in Dokkum, zoon van Arjen Gerrits Hofman en Sytske Sjoerds Van der Veen. Gerrit is overleden op 20-10-1898 in Leeuwarden, 49 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-01-1875 in Dokkum met Martha Visser, 22 jaar oud. Martha is geboren op 24-08-1852 in Hallum/Ferwerderadeel, dochter van Leendert Hendriks Visser en Trijntje Egberts Dijkstra. Martha is overleden op 09-01-1891 in Leeuwarden, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 27-06-1896 in Leeuwarden met Antje (Ages) Fokkens, 43 jaar oud. Antje (Ages) is geboren op 12-12-1852 in Terzool, dochter van Age Piers Fokkens en Antje Jarings van der Velde. Antje (Ages) is overleden op 02-02-1946 in Winconsin USA, 93 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Martha:

1 Arjen Hofman, geboren op 07-02-1875 in Leeuwarden. Arjen is overleden na 28-06-1906 in Duisburg/Duitsland?, minstens 31 jaar oud.
2 Dirk Gerrits Hofman, geboren op 20-09-1876 in Leeuwarden. Dirk Gerrits is overleden op 22-09-1876 in Leeuwarden, 2 dagen oud.
3 Leendert Hofman, geboren op 20-09-1876 in Leeuwarden. Leendert is overleden op 23-09-1876 in Leeuwarden, 3 dagen oud.
4 Leendert Hofman, geboren op 11-11-1877 in Leeuwarden. Leendert is overleden op 16-07-1962 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 29-03-1902 in Leeuwarden met Lutske Jans Oostra, 19 jaar oud. Lutske Jans is geboren op 21-07-1882 in Bergum, dochter van Jan Hendriks Oostra en Antje (Ages) Fokkens. Lutske Jans is overleden op 14-10-1967 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
5 Dirk Hofman, geboren op 29-09-1879 in Leeuwarden. Dirk is overleden op 31-01-1944 in Muiden, 64 jaar oud. Dirk:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1901 in Rotterdam met Francisca Maria Simon, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 05-10-1922 in Rotterdam. Francisca Maria is geboren op 21-05-1880 in Rotterdam. Francisca Maria is overleden na 05-10-1922, minstens 42 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 23-12-1925 in Rotterdam met Johanna Stokhof, 42 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 03-03-1941 in Rotterdam. Johanna is geboren op 03-05-1883 in Schiedam, dochter van Jan Stokhof en Bastiana Ritman. Johanna is overleden na 03-03-1941, minstens 57 jaar oud.
6 Sjoerd Hofman, geboren op 04-07-1881 in Leeuwarden. Sjoerd is overleden op 24-11-1906 in Tandjong Priok, 25 jaar oud (oorzaak: Atjeh-oorlog).
7 Trijntje Hofman, geboren op 22-04-1884 in Leeuwarden. Trijntje is overleden op 06-08-1966 in Rotterdam, 82 jaar oud. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1910 in Rotterdam met Johannus Bernardus Boerwinkel, 26 jaar oud. Johannus Bernardus is geboren op 27-09-1883 in Zwolle, zoon van Jan Hendrik Boerwinkel en Janke Moes. Johannus Bernardus is overleden na 1939, minstens 56 jaar oud.
8 Sytske Hofman, geboren op 15-03-1886 in Leeuwarden. Sytske is overleden op 15-12-1971 in Den Haag, 85 jaar oud. Sytske trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1908 in Den Haag met Hermannus Straver, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-04-1947 in Den Haag. Hermannus is geboren op 04-04-1883 in Reeuwijk. Hermannus is overleden na 1939, minstens 56 jaar oud.
9 Rinze Hofman, geboren op 08-06-1888 in Leeuwarden. Rinze is overleden op 06-08-1970 in Duisburg/Duitsland, 82 jaar oud. Rinze trouwde met Luise Dahmen. Luise is geboren omstreeks 1890 in Duitsland?.
10 Egbert Hofman, geboren op 25-06-1890 in Leeuwarden. Egbert is overleden op 16-10-1966 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Egbert trouwde, 26 jaar oud, op 05-07-1916 in Leeuwarden met Dieuwke Heins, 24 jaar oud. Dieuwke is geboren op 11-07-1891 in Buitenpost, dochter van Willem Jans Heins en Ybeltje Meints Binnema. Dieuwke is overleden op 20-05-1948 in Leeuwarden, 56 jaar oud.

Kind van Gerrit en Antje (Ages):

1 Gerrit Hofman, geboren op 09-11-1896 in Leeuwarden. Gerrit is overleden op 07-04-1979 in Florida, 82 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 23-03-1916 met Flora Mulder, 17 jaar oud. Flora is geboren op 20-10-1898. Flora is overleden op 04-08-1961, 62 jaar oud.
(2) trouwde, 66 jaar oud, in 1962 met Hazel Roper. Hazel is overleden omstreeks 1966.
(3) trouwde, ongeveer 72 jaar oud, omstreeks 1968 met Thelma Klinker.


1.1.1.4.4.3.2 Rinse (Reense) Hofman is geboren op 03-01-1856 in Dokkum, zoon van Arjen Gerrits Hofman en Sytske Sjoerds Van der Veen. Rinse (Reense) is overleden op 30-12-1917 in Chicago, 61 jaar oud. Rinse (Reense) trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1882 in Cook Illinois met Jacoba Tolsma, 20 jaar oud. Jacoba is geboren op 26-02-1862 in Leeuwarderadeel, dochter van Arjen Doekles Tolsma en Ytje (Ida) Lammerts Bakker. Jacoba is overleden omstreeks 1942 in Hammond ? Indiana Amerika ?, ongeveer 80 jaar oud.

Kinderen van Rinse (Reense) en Jacoba:

1 Arjen Rinses Hoffman, geboren omstreeks 27-01-1883 in Cook Chicago Illinois. Arjen Rinses is overleden vóór 05-1888 in Cook Chicago Illinois, ongeveer 5 jaar oud.
2 Eggie Hofman, geboren in 04-1884 in Illinois. Eggie is overleden na 07-06-1900, minstens 16 jaar oud.
3 Jessie Hofman, geboren in 08-1885 in Illinois. Jessie is overleden na 07-06-1900, minstens 14 jaar oud.
4 Arie Hofman, geboren in 05-1888 in Illinois. Arie is overleden na 07-06-1900, minstens 12 jaar oud.
5 Anna Hofman, geboren op 26-09-1890 in Amerika. Anna is overleden op 27-11-1939 in Illinois, 49 jaar oud. Anna trouwde in Amerika? met Marten Tjapkes. Marten is geboren op 04-10-1889 in Saaksum Oldehove.
6 Cornelia Hofman, geboren in 02-1893 in Illinois. Cornelia is overleden na 07-06-1900, minstens 7 jaar oud.
7 Samuel Hofman, geboren in 01-1896 in Illinois. Samuel is overleden na 07-06-1900, minstens 4 jaar oud.
8 Dora Hofman, geboren in 09-1898 in Illinois. Dora is overleden na 07-06-1900, minstens 1 jaar oud.


1.1.1.4.4.3.3 Sjoerd Hofman is geboren op 21-07-1861 in Dokkum, zoon van Arjen Gerrits Hofman en Sytske Sjoerds Van der Veen. Sjoerd is overleden op 18-10-1903 om 05:30 in Den Helder, 42 jaar oud. Sjoerd:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 20-07-1888 in Den Helder met Cornelia de Leeuw, ongeveer 26 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 19-01-1862 in Zijpe, dochter van Arend de Leeuw en Gerritje Moens. Cornelia is overleden op 23-08-1900 in Den Helder, ongeveer 38 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 28-11-1901 in Den Helder met Petronella de Jong, ongeveer 29 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1872 in Voorschoten, dochter van Petrus de Jong en Maria Elisabeth de Viel. Petronella is overleden na 11-12-1903 in Amsterdam, ongeveer 31 jaar oud.

Kinderen van Sjoerd en Cornelia:

1 Gerritje Hofman, geboren omstreeks 09-10-1888 in Den Helder. Gerritje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 10-08-1911 in Velsen met Wilhelmus Martinus Pons, ongeveer 23 jaar oud. Wilhelmus Martinus is geboren omstreeks 1888 in Den Helder.
2 Sytske Hofman, geboren op 11-08-1891 in Den Helder.
3 Jansje Hofman, geboren op 11-02-1893 in Zijpe.
4 Cornelia Hofman, geboren op 04-01-1895 in Den Helder.
5 Catharina Hofman, geboren omstreeks 21-08-1896 in Den Helder. Catharina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-12-1920 in Heemstede met Jan Buijs. Hij is een zoon van Pieter Buijs en Elizabeth Duinker.
6 Arjen Hofman, geboren op 30-10-1898 in Den Helder.
7 Martha Hofman, geboren op 25-07-1900 in Den Helder.

Kind van Sjoerd en Petronella:

1 Petrus Hofman, geboren op 15-10-1902 in Den Helder. Petrus is overleden op 13-05-1903 in Den Helder, 6 maanden oud.


1.1.1.4.4.4 Lijsbeth(Betje) Hofman is geboren op 07-05-1826 in Dokkum, dochter van Gerryt Arents Hofman en Hinke Thomas Malloo. Lijsbeth(Betje) is overleden op 10-06-1871 in Dokkum, 45 jaar oud.

Kinderen van Lijsbeth(Betje) uit onbekende relatie:

1 Jacob Hofman, geboren op 09-10-1850 in Dokkum. Jacob is overleden op 10-12-1859 in Dokkum, 9 jaar oud.
2 Elisabeth Hofman, geboren op 05-06-1853 in Dokkum. Elisabeth is overleden op 06-10-1860 in Dokkum, 7 jaar oud.
3 Rinske Hofman, geboren op 31-08-1862 in Dokkum. Rinske is overleden op 07-12-1886 in Dokkum, 24 jaar oud.
4 Arjen Hofman, geboren op 20-01-1871 in Dokkum. Arjen is overleden op 27-10-1900 in Dokkum, 29 jaar oud.


1.1.1.4.5 Pietje Arents Hofman is geboren op 16-02-1795 in Dokkum, dochter van Arent Bruins Hofman en Antje Tjeerds Kramstra. Pietje Arents is overleden op 11-04-1872 in Tietjerksteradeel, 77 jaar oud. Pietje Arents trouwde, 22 jaar oud, op 14-09-1817 in Dokkum met Machiel Jans Bijlsma, 22 jaar oud. Machiel Jans is geboren op 10-06-1795 in Veenwouden, zoon van Jan Mechiels en Fokje Hayes. Machiel Jans is overleden op 04-05-1861 in Tietjerksteradeel, 65 jaar oud.

Kinderen van Pietje Arents en Machiel Jans:

1 Antje Bijlsma, geboren op 26-06-1818 in Oostdongeradeel. Antje is overleden op 22-11-1843 in Achtkarspelen, 25 jaar oud.
2 Jan Bijlsma, geboren op 04-06-1821 in Dokkum. Jan is overleden op 24-06-1821 in Dokkum, 20 dagen oud.
3 Fokje Michiels Bijlsma, geboren op 24-01-1824 in Achtkarspelen Volgt 1.1.1.4.5.1.
4 Jan Bijlsma, geboren op 10-08-1829 in Tietjerksteradeel. Jan is overleden op 24-05-1858 in Tietjerksteradeel, 28 jaar oud.
5 Arjen Bijlsma, geboren op 17-08-1834 in Tietjerksteradeel. Arjen is overleden op 15-03-1857 in Tietjerksteradeel, 22 jaar oud.


1.1.1.4.5.1 Fokje Michiels Bijlsma is geboren op 24-01-1824 in Achtkarspelen, dochter van Machiel Jans Bijlsma en Pietje Arents Hofman. Fokje Michiels is overleden op 09-11-1878 in Tietjerksteradeel, 54 jaar oud. Fokje Michiels trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1852 in Tietjerksteradeel met Willem Durks Hooghiemstra, 23 jaar oud. Willem Durks is geboren op 15-06-1828 in Bergum, zoon van Durk Willems Hooghiemstra en Wipkjen Gjalts Westra. Willem Durks is overleden op 27-05-1912 in Tietjerksteradeel, 83 jaar oud.

Kinderen van Fokje Michiels en Willem Durks:

1 Pietje Willems Hooghiemstra, geboren op 15-04-1853 in Tietjerksteradeel Volgt 1.1.1.4.5.1.1.
2 Wipkje Willems Hooghiemstra, geboren op 28-10-1857 in Bergum Volgt 1.1.1.4.5.1.2.


1.1.1.4.5.1.1 Pietje Willems Hooghiemstra is geboren op 15-04-1853 in Tietjerksteradeel, dochter van Willem Durks Hooghiemstra en Fokje Michiels Bijlsma. Pietje Willems is overleden op 23-12-1927 in Tietjerksteradeel, 74 jaar oud. Pietje Willems trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1876 in Tietjerksteradeel met Sybren Johannes Brouwer, 23 jaar oud. Sybren Johannes is geboren op 25-06-1852 in Bergum, zoon van Johannes Gerrits Brouwer en Marijke Wybes Lindeboom. Sybren Johannes is overleden op 19-03-1934 in Achtkarspelen, 81 jaar oud.

Kinderen van Pietje Willems en Sybren Johannes:

1 Johannes Sybrens Brouwer, geboren op 13-11-1876 in Tietjerksteradeel. Johannes Sybrens is overleden op 13-10-1892 in Tietjerksteradeel, 15 jaar oud.
2 Willem Sybrens Brouwer, geboren op 24-02-1878 in Tietjerksteradeel. Willem Sybrens is overleden op 15-07-1940 in Hantumhuizen, 62 jaar oud. Willem Sybrens trouwde, 20 jaar oud, op 28-05-1898 in Tietjerksteradeel met Rinske Hijma, 23 jaar oud. Rinske is geboren op 06-05-1875 in Leeuwarderadeel.
3 Fokje Sybrens Brouwer, geboren op 27-09-1879 in Bergum. Fokje Sybrens is overleden op 17-02-1913 in Dantumadeel, 33 jaar oud. Fokje Sybrens trouwde, 17 jaar oud, op 22-05-1897 in Tietjerksteradeel met Dirk Paulus Proce, 24 jaar oud. Dirk Paulus is geboren op 11-11-1872 in Bergum, zoon van Paulus Geerts Proce en Susanne Klazes Zijlstra.
4 Maria Sybrens Brouwer, geboren op 11-07-1881 in Bergum. Maria Sybrens trouwde, 18 jaar oud, op 19-05-1900 in Tietjerksteradeel met Geert Paulus Proce, 27 jaar oud. Geert Paulus is geboren op 25-04-1873 in Bergum, zoon van Paulus Johannes Proce en Janke Gerrits Paulusma.
5 Gerrit Sybrens Brouwer, geboren op 06-07-1883 in Bergum. Gerrit Sybrens trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1911 in Leeuwarderadeel met Johanna Miedema, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 28-01-1882 in Janum, Dantumadeel, dochter van Jelte Douwes Miedema en Aaltje Wopkes Posthuma.


1.1.1.4.5.1.2 Wipkje Willems Hooghiemstra is geboren op 28-10-1857 in Bergum, dochter van Willem Durks Hooghiemstra en Fokje Michiels Bijlsma. Wipkje Willems:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1882 in Tietjerksteradeel met Pieter Dirks van der Woude, 21 jaar oud. Pieter Dirks is geboren op 03-11-1860 in Bergum, zoon van Dirk Pieters van der Woude en Trijntje Annes de Vries. Pieter Dirks is overleden op 11-11-1908 in Tietjerksteradeel, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 31-08-1916 in Tietjerksteradeel met Sibbele Alderts Hietkamp, 60 jaar oud. Sibbele Alderts is geboren op 24-09-1855 in Bergum, zoon van Aldert Harmens Hietkamp en Trijntje Luitzens Jager.


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 06-04-2008 17:29Fourth version April 2008.
Judith Henstra