HOLMANS genealogie

 

De Holmans familie komt oorspronkelijk uit Groningen en heette daar HOLMAN. De tak hieronder ging in Harlingen, Friesland wonen. De familie lijkt nu uitgestorven en ik hoor dan ook graag van mensen die wel verdere nakomelingen hebben gevonden of bij de al bekende namen nog aanvullingen hebben, hoe klein dan ook!

Bij het samenstellen van deze genealogie viel het mij op hoeveel kinderen (en volwassenen) jong sterven. Ik heb het idee dat dit meer dan normaal is, en dit kan dan ook heel goed verklaren waarom de familie is uitgestorven. Maar waar het precies aan ligt, is natuurlijk niet duidelijk.

 

Met dank aan: Betty Eisinga, Peter Doets, Christina (uit Toronto, Canada), Elske Breijaen, Meindert van der Meulen, Adri Post, Henk Prins, Dick Warrink en Anneke Visser.

 

  

Eerste generatie:

 I Jan Holman. Hij trouwde op 1 juli 1740 in de Nederlands Hervormde kerk te Groningen met Aafke Harms. Zij hadden de volgende kinderen:

 1. Swaantje Holmans (v). Gedoopt  11 december 1746 (NH) te Groningen als dochter van Jan Holman en Aafke Jans. Gezien het feit dat zowel Harmanus als Marijke een dochter Zwaantje hadden, vind ik het aannemelijk dat bij deze Swaantje een vergissing met de naam van de moeder is gemaakt. Zwaantje trouwde op 16 april 1771 in de Hervormde kerk te Harlingen met Jan BOOMSMA uit Harlingen (note: Westerk. 1/2pr.de). Zij was toen afkomstig uit Amsterdam.
 2. Annigijn Holman (v). Gedoopt op 25 februari 1755 in de Martinikerk te Groningen.
 3. Harmanus Jans Holmans (m). Gedoopt op 15 september 1758 in de Martinikerk te Groningen en overleden op 18 februari 1817 te Harlingen. Hij was getrouwd met Trijntje Yedes NOOY. Zie II-a.
 4. Marijke Holmans (v). Gedoopt op 30 januari 1761 in de Martinikerk te Groningen en overleden op 26 januari 1831 te Harlingen. Zij was getrouwd met Ernst Fredrik MEYER. Zie II-b.

 Op 29 augustus 1784 trouwt Jan Holmans uit Harlingen met Dirkje Meiers uit Harlingen in de Hervormde kerk aldaar. Is dit een tweede huwelijk van Jan (I) of is dit een broer van Harmanus?

   

Tweede generatie:

 II-a. Harmanus Jans HOLMANS. Geboren rond 1760 en overleden op 18 februari 1817 in Harlingen, in het huis nummer N210 WE. Hij was de zoon van Jan HOLMAN (I) en Aafke Harms. Hij ging in ondertrouw op 28 april 1787 voor het gerecht van Harlingen en trouwde in de Hervormde kerk aldaar op 24 juni 1787 met Trijntje Ydes MOOY. Beiden waren afkomstig van Harlingen. Zij was geboren rond 1753 en overleed op 7 maart 1827 te Harlingen, 74 jaar oud en weduwe (als DE MOOY) maar wordt in andere actes NOOY genoemd. Zij was mogelijk de dochter van Yede Tyssen en Lybeth Jans uit Harlingen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Harmens (m). Geboren op 30 october 1787 en overleden op 20 februari 1836. Hij trouwde met Fokje Willems STEENBERGEN. Zie III-a.
 2. Elisabeth (Lysbert) Harmens (v). Geboren op 3 mei 1791 en overleden op 25 februari 1848 te Harlingen. Zij trouwde met Hendrik Sietzes VAN DER LAAN. Zie III-b.
 3. Yede Harmanus (m). Geboren op 26 october 1792 te Harlingen en overleden op 20 juli 1873 te Harlingen. Hij trouwde (1) met Jantje KOSTER en (2) met Reinske Tjeerds STOOKER. Zie III-c.
 4. Zwaantje Harmanus (v). Zij was geboren rond 1799 en overleed op 14 october 1861 te Harlingen. Zij trouwde met Willem Bartels VERWER. Zie III-d.

In 1811 neem Harmanus Jans Holmans te Harlingen (er staat Jan Harmanus, maar dat moet een fout zijn) de naam Holmans aan, tesamen met kinderen: Jan, Lysbeth, Yede, en Zwaantje. Bij zijn overlijden wordt hij Harmanus Jans Holman genoemd.

  

II-b. Marijke HOLMANS. Geboren rond 1760 te Groningen en overleden op 26 januari 1831 te Harlingen, 71 jaar oud en weduwe. Gezien de namen van haar kinderen (en de zeldzaamheid van de naam Holmans) neem ik aan dat zij een zus was van Harmanus Jans Holmans, en dus een dochter van Jan HOLMANS (I) en NN. Zij was getrouwd met Ernst Fredrik MEYER op 6 november 1785 te Harlingen in de Hervormde kerk. Zij waren beiden afkomstig van Harlingen en waren op 15 oktober 1785 aldaar voor het gerecht in ondertrouw gegaan. Ernst Meyer was geboren rond 1754 en overleed op 22 october 1817 te Harlingen, huis wijk EN105, 63 jaar oud en gehuwd. Uit dit huwelijk:

 1. Gerryt Meyer (m). Geboren rond 1787 en overleden op 29 november 1830 te Harlingen, 47 jaar en gehuwd.
 2. Lyske (Betje Fredriks) Meyer (v). Geboren rond 1790 en overleden op 20 september 1859 te Harlingen, 59 jaar oud en weduwe. Zij trouwde op 6 juni 1824 te Harlingen met Frans Cornelis BLOKMAKER. Zij hadden 10 kinderen: Corneliske (1825), Marijke (1826), Tjietske (1827), Cornelis (1830), Tjietske (1832), Fredrik (1834), Maria (1836), Lolkje (1838), Frans (1841), Fredrik (1845).
 3. Jan Frederiks Meyer (Meijer) (m). Hij trouwde op 1 mei 1828 te Harlingen met Antje Symons VAN HOEK. Zij hadden 8 kinderen: Frederica (1828), Frederik (1833), Symon (1834), Frederik (1835), Frederik (1837), Jan (1840), Hendrik (1844), Marijke (1846).
 4. Ernst Meyer (m).
 5. Swaantje Meyer (v). Geboren rond 1797 en overleden op 16-jarige leeftijd te Harlingen, op 7 februari 1813.
 6. Fredrik Meyer (m). Geboren rond 1798 en overleden op 13 augustus 1828 te Harlingen, 30 jaar oud.

Fredrik Meyer te Harlingen nam in 1811 de familienaam MEYER aan, tesamen met zijn kinderen Swaantje, Lyske, Jan, Ernst, Gerryt, en Fredrik.

  

Derde generatie:

 III-a. Jan Harmens HOLMANS. Geboren op 30 october 1787 en overleden op 20 februari 1836 te Harlingen, 48 jaar oud (getuigen bij het overlijden zijn Pieter Luitjes FABER en Simon Sjoerds WIJMER). Hij was de zoon van Harmanus Jans HOLMANS (II-a) en Trijntje Ydes NOOY.  Hij trouwde op 27 december 1811 te Harlingen met Fokje Willems STEENBERGEN. Zij was geboren rond 1788 en overleed op 20 april 1847 te Harlingen, 59 jaar oud en weduwe. Zij was de dochter van Willem Jans STEENBERGEN en NN. Jan was schippersknecht van beroep (in 1823 zeeman). Uit dit huwelijk:

 1. Harmanus Jans (m).  Geboren op 23 augustus 1812 te Harlingen en overleden op 2 januari 1856 aldaar. Hij trouwde met Hendrikje Hendriks VAN DER SLUIS. Zie IV-a.
 2. Grietje (v). Geboren 1 october 1813 te Harlingen en overleden op 7 januari 1889 aldaar. Zij trouwde met Teunis VAN DER WAL. Zie IV-b.
 3. Trijntje Jans (v). Geboren 8 maart 1815 te Harlingen en overleden op 4 november 1905. Zij trouwde met Cornelis VAN DER  MEULEN. Zie IV-c.
 4. Wiepkje Jans (v). Geboren 13 september 1817 te Harlingen en overleden 15 mei 1854 aldaar. Zij trouwde met Andries PASCUM. Zie IV-d.
 5. Willem (m).  Geboren 26 maart 1819 te Harlingen. Hij trouwde met Tjerkje SCHAAP. Zie IV-e.
 6. Lijsbert (v). Geboren 9 juli 1821 te Harlingen. Zij trouwde met Watze NAUTA. Zie IV-f.
 7. Jantje (v). Geboren 1 mei 1823 te Harlingen en overleden op 5 juli 1855 aldaar. Zij trouwde met Teunis VAN DER WAL. Zie IV-g.
 8. Yda (v). Geboren 14 juni 1825 te Harlingen en overleden aldaar op 22 mei 1900. Zij trouwde met Wytze BERGSMA. Zie IV-h.
 9. Jan (m). Geboren 28 augustus 1829 te Harlingen en overleden op 16 december 1872 aldaar. Hij trouwde met Rigtje DE HAAN. Zie IV-i.

  

III-b. Elisabeth (Lysbert, Lijsbert) Harmens HOLMANS. Geboren op 3 mei 1791 en overleden op 25 februari 1848 te Harlingen, 57 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Harmanus Jans HOLMANS (II-a) en Trijntje Ydes NOOY.  Zij trouwde op 5 october 1817 te Harlingen met Hendrik Zietzes VAN DER LAAN. Hij was geboren rond 1791 en overleed op 20 maart 1857 te Harlingen, 66 jaar oud en weduwnaar. Hij was de zoon van Hendrik Sytses [Laanstra] en Froukjen Lubberts uit Noordwolde. Uit dit huwelijk:

 1. Antje van der Laan (v). Geboren 6 maart 1817 te Harlingen.
 2. Ale van der Laan (m). Geboren 17 juni 1818 te Harlingen en overleden aldaar op 14 januari 1844, 25 jaar oud, ongehuwd.
 3. Hermanus van der Laan (m). Geboren 5 augustus 1820 te Harlingen en overleden aldaar op 13 mei 1827, 7 jaar oud.
 4. Zietse van der Laan (m). Geboren 28 october 1822 te Harlingen en overleden op 30 november 1876 aldaar, 54 jaar oud en weduwnaar.    
 5. Jan Hendriks van der Laan (m). Geboren 20 october 1825 te Harlingen en overleden aldaar op 5 januari 1855, 18 jaar oud, ongehuwd.

Een Elisabeth Harmanus Holmans kreeg op 22 april 1831 te Harlingen een dochter Trijntje ROORDA, dochter van Hendrik Sytzes ROORDA. Is dit eigenlijk Hendrik Zietzes van der Laan? Er is geen Hendrik Roorda overleden tussen 1811-1900 in Harlingen en Hendrik van der Laan was nog in leven in 1831.

  

III-c. Yede Harmanus HOLMANS. Geboren op 26 october 1792 te Harlingen en overleden op 20 juli 1873 te Harlingen, 80 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Harmanus Jans HOLMANS (I) en Trijntje Ydes NOOY. Hij was schoenmakersknecht van beroep en trouwde (II-a) met Jantje Teunis KOSTER op 19 januari 1815 te Harlingen. Zij was geboren rond 1788 en overleed te Harlingen op 1 augustus 1821. Hij trouwde (2) met Reinske Tjeerds STOOKER op 17 november 1822 te Harlingen. Reinske was geboren rond 1789 te Franeker en overleed te Harlingen op 18 december 1879. Zij was de dochter van Tjeerd Reins STOOKER en Sieske Adams. Bij dit tweede huwelijk wordt Yede genoemd als weduwnaar. Getuigen zijn Jan de Boer, 64 jaar, Jacob van Stooker, 56 jaar, en Thomas Bakker, 52 jaar en majoor. Uit deze huwelijken zijn geen kinderen bekend.

 

III-d. Zwaantje (Swaantje) Harmanus HOLMANS. Zij was geboren rond 1796 en overleed op 14 october 1861 te Harlingen, 65 jaar oud en weduwe. Zij was de dochter van Harmanus Jans HOLMANS (II-a) en Trijntje Ydes NOOY. Zij had een onecht kind:

 1. Trijntje Johannis Holmans (v). Geboren op 22 juni 1822 te Harlingen. De geboorte werd aangegeven door Dirkje BRENS, stadsvroedvrouw. Een vader wordt niet vermeld. Zwaantje woonde toen te Harlingen in wijk E.N. 209. Op 8 mei 1851 te Harlingen trouwde Zwaantje Johannis Holmans met Abraham AANDEWEG.  Zie IV-j.

Zwaantje trouwde op 23 september 1830 te Harlingen met Willem Bartels VERWER. Hij was geboren rond 1797 en overleed op 31 januari 1856 te Harlingen. Hij was de zoon van Bartle Willems Verwer uit Oldeboorn. Uit dit huwelijk:

 1. Bartele Verwer (m). Geboren 21 december 1833 te Harlingen, tweeling met Harmanus en overleden aldaar op 12 april 1836, 2 jaar oud.
 2. Harmanus Verwer (m). Geboren 21 december 1833 te Harlingen, tweeling met Bartele. Overleden op 21 juni 1835 te Harlingen, 1 jaar oud.
 3. Harmanus Verwer (m). Geboren op 19 october 1837 te Harlingen. Hij trouwde op 30 oktober 1862 te Harlingen met Douwtje VAN DER WEIDE. Uit dit huwelijk: Sjoerd (1862-1862), Dirkje (1864-1872), Zwaantje (1865), Willem (1868), Sjoerd (1870-1870).

  

Vierde generatie:

 IV-a. Harmanus Jans HOLMANS.  Geboren op 23 augustus 1812 te Harlingen en overleden op 1 januari 1856 aldaar, 44 jaar oud. Hij was de zoon van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Hij was werkman van beroep en trouwde op 8 juni 1843 te Harlingen met Hendrikje Hendriks VAN DER SLUIS. Zij was geboren op 10 mei 1815 te Harlingen als dochter van Doutje Klaases VAN DER SLUIS en overleed op 89-jarige leeftijd, op 10 augustus 1904 te Harlingen. Uit dit huwelijk: 

 1. Fokje (v). Geboren op 31 maart 1844 te Harlingen en overleden op 5 oktober 1931 te Amsterdam. Zij trouwde met Klaas VISSER. Zie V-a.
 2. Doutje (Hollemans) (v). Geboren op 12 augustus 1845 te Harlingen. Vader Harmanus Jans Hollemans en moeder Hendrikje SCHIERE. Zij overleed op 22 december 1848 op 3-jarige leeftijd.
 3. Jan (m). Geboren 14 mei 1849 te Harlingen en overleden aldaar, op 5-jarige leeftijd, op 4 januari 1854.
 4. Cecilia (v). Geboren 20 mei 1851 te Harlingen en overleden op 2 augustus 1852 aldaar, 14 maanden oud.
 5. Willem (m). Geboren 29 december 1852 te Harlingen en overleden op 8 juli 1854 aldaar, 1 jaar oud. Bij de geboorte: vader Harmanus Jans Holmans, en als moeder wordt vermeld Hendrikje SCHIERE.
 6. Harmanus (m). Geboren 30 januari 1856 te Harlingen. Zijn vader was toen al overleden. Harmanus overleed op 2-jarige leeftijd te Harlingen, op 1 maart 1858.

Hendrikje trouwde later met Gerrit BUREN, op 15 september 1864 te Harlingen. Hij was waarschijnlijk geboren op 19 november 1819 te Barradeel en overleed te Harlingen op 17 october 1866, 47 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van  Sierk Gerrits BUREN en Aaltje Doedes POSTMA. Hendrikje trouwde daarna met Thomas DIJKSTRA, op 12 september 1867 te Harlingen.

  

IV-b. Grietje Jans HOLMANS. Geboren 1 october 1813 te Harlingen en overleed op 7 januari 1889 te Harlingen, 75 jaar oud en gehuwd. Zij is de dochter van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Zij had een buitenechtelijk kind:

 1. levenloos (m). 16 augustus 1846 te Harlingen.

Zij trouwde op 5 juni 1856 te Harlingen met Teunis VAN DER WAL. Hij was geboren op 10 mei 1822 te Harlingen en was de zoon van Geert Jurjens VAN DER WAL en Fokeltje KOSTER. Hij was eerder getrouwd met Grietjes zus Jantje (Iv-g). Uit dit huwelijk:

 1. Jantje van der Wal (v). Geboren 6 april 1857 te Harlingen en overleden aldaar op 19 januari 1858, 9 maanden oud.

  

IV-c. Trijntje Jans HOLMANS. Geboren 8 maart 1815 te Harlingen en overleden op 4 november 1905, 90 jaar oud en weduwe. Zij is de dochter van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Zij trouwde met Cornelis VAN DER MEULEN op 23 mei 1844 te Harlingen. Hij was geboren op 30 januari 1820 te Barradeel als zoon van Jan Cornelis VAN DER MEULEN en Bettje TAEKES PLANTINGA. Hij overleed op 7 october 1879 te Harlingen, 59 jaar oud en gehuwd.  Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth van der Meulen (v). Geboren 12 october 1844 te Harlingen en overleden 18 november 1844, 5 weken oud.

2. Jan van der Meulen (m). Geboren op 17 december 1846 te Harlingen en overleden 9 november 1857,  9 jaar oud.

3. Fokke van der Meulen (m). Geboren 14 maart 1849 te Harlingen en overleden 14 september 1861, 12 jaar oud.

4. Bertus van der Meulen (m). Geboren 30 juni 1854 te Harlingen en overleden 15 februari 1936  81 oud. Hij trouwde met Antje OSMAN en had met haar 7 kinderen: Catharina (1883), Inte (1884-1884), Minke (1885-1970), Cornelia (1887), Inte (1890-1929), Betje (1892), Andries (1895).

  

IV-d. Wiepkje Jans HOLMANS.  Geboren 13 september 1817 te Harlingen en overleden 15 mei 1854 aldaar, 36 jaar en gehuwd. Zij is de dochter van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Zij trouwde op 21 mei 1846 te Harlingen met Andries PASCUM, pakhuisknecht. Hij was geboren op 5 mei 1815 te Harlingen en was de zoon van Hendrik Andries PASCUM en Berber Jacobs. Hij overleed op 55-jarige leeftijd, op 24 december 1870 te Harlingen. Uit dit huwelijk: 

1. Henderikus Pascum (m). Geboren 7 december 1846 te Harlingen en overleden aldaar op 30 augustus 1910, 63 jaar oud en gehuwd. Hij trouwde op 4 februari 1875 te Harlingen met Jacoba VAN EEKEN. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Martinus Frederik (1875), Andries (1879).

2. Jan Pascum (m). Geboren 17 januari 1849 te Harlingen en overleden aldaar op 27  januari 1849, 10 dagen oud.

            3. Fokje Pascum (v). Geboren 28 december 1849 te Harlingen.

4. Wiebe Pascum (m). Geboren 15 mei 1854 te Harlingen en overleden 30 november 1859 aldaar, 5 jaar oud.

Andries Pascum trouwde na het overlijden van Wiepkje met Anna Maria WEBBER (DE BOER) en had met haar nog 4 kinderen.

  

IV-e. Willem Jans HOLMANS.  Geboren 26 maart 1819 te Harlingen en overleed op 18 augustus 1902 te Harlingen, 83 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Hij was gruttersknecht en korendrager (1856) van beroep en trouwde op 5 maart 1846 te Harlingen met Tjerkje SCHAAP. Getuigen bij dit huwelijk zijn Yede HOLMANS, 53 jaar, volle oom, en Cornelis VAN DER MEULEN, aangetrouwde broer. Tjerkje was de dochter van Durk Tjepkes SCHAAP en Pietje Siezes (Hoogherp??). Zij was korendraagster van beroep en was geboren op 22 april 1816 te Franeker. Uit dit huwelijk:

            1. Jan (m). Geboren 3 juli 1846 te Harlingen en overleden op 30 maart 1849 te Harlingen, 2 jaar oud.

2. Dirk (m). Geboren 16 october 1848 te Harlingen. Hij trouwde met Lubrecht SCHUIL. Zie V-b.

3. Fokje (v). Geboren 7 januari 1851 te Harlingen en overleden op 5 januari 1928, 76 jaar oud en gehuwd. Zij was dienstbode van beroep en trouwde op 19 november 1874 te Harlingen met Simon Aukes LENGER. Zie V-c.

4. Rinske (v). Geboren 11 maart 1853 te Harlingen en overleden op 4 december 1918 te Harlingen, 65 jaar oud en gehuwd. Zij trouwde (1) met Augustus Aukes LENGER, de broer van haar zwager Simon en (2) met Fokke DROST. Zie V-d.

5. Wypkje (v). Geboren 18 april 1856 te Harlingen en overleden op 25 mei 1879 te Harlingen, 23 jaar en gehuwd. Zij trouwde met Germen MONSMA. Zie V-e.

6. Grietje (v). Geboren 12 december 1858 te Harlingen. Zij trouwde met Atse SNIP. Zie V-f.

7. Pietje (v). Geboren 12 juni 1861 te Harlingen en overleden op 13 mei 1942 aldaar.  Zij trouwde met Jan SCHUIL, de broer van haar schoonzus Lubrecht. Zie V-g.

 

 IV-f. Lijsbert HOLMANS (Hollemans).  Geboren 9 juli 1821 te Harlingen en overleden te Amsterdam op 17 augustus 1915 (acte Harlingen), 94 jaar oud en weduwe. Zij is de dochter van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Zij trouwde met Watze NAUTA op 15 april 1852 te Harlingen. Hij was geboren op 18 juli 1829 te Harlingen en overleed aldaar op 11 juli 1888. Hij was huisschilder van beroep en was de zoon van Eeltje Watzes NAUTA en Syke Pieters ROORDA. Uit dit huwelijk: 

1. levenloos (m). Geboren 27 mei 1852 te Harlingen.

2. Eele Nauta (m). Geboren 2 juni 1854 te Harlingen en overleden aldaar op 18 april 1926. Hij was huisschilder van beroep en trouwde op 19 mei 1881 te Harlingen met Rinske DE BOER. Zij was geboren te Ried op 7 november 1852 en overleed te Harlingen op 24 april 1917. Zij was de dochter van Andries Klazes DE BOER en Marijke Jurjens DRIJFHOUT. Zij hadden 7 kinderen: Elisabeth (1882), Maria (1883), levenloos (m, 1885), Fokje (1886 ), Watze (1887), Andries (1895), en Rinske (1896).

3. levenloos (v). 5 october 1856 te Harlingen.

4. Fokje Nauta (v). Geboren 3 december 1857 te Harlingen. Zij trouwde op 19 april 1883 te Harlingen met Tjipke BOORSMA. Hij was geboren rond 1842 en overleed te Harlingen op 9 april 1888.

            5. Jan Nauta (m). Geboren 30 januari 1860 te Harlingen en overleden op 2 februari 1860 aldaar.

6. Jan Nauta (m). Geboren 8 maart 1862 te Harlingen. Hij trouwde op 9 juli 1888 te Harlingen met Richtje SNIP, geboren te Harlingen 25 september 1864. Zij was de dochter van Tjalke SNIP en Trijntje VAN DER MEI. Zij hadden twee kinderen: Trijntje Richtje (1889) en Watze Eeltje (1890).

7. levenloos (v). 24 juni 1865 te Harlingen.

 

 IV-g. Jantje HOLMANS. Geboren 1 mei 1823 te Harlingen en overleden op 5 juli 1855 aldaar, 32 jaar oud en gehuwd. Zij is de dochter van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Zij trouwde op 8 october 1846 te Harlingen met Teunis VAN DER WAL, huisschilder. Hij was geboren op 10 mei 1822 te Harlingen en was de zoon van Geert Jurjens VAN DER WAL en Fokeltje KOSTER. Teunis trouwde na haar overlijden met haar zus Grietje HOLMANS, op 5 juni 1856 te Harlingen (zie IV-b). Uit het huwelijk met Jantje: 

1. Geert van der Wal (m). Geboren 9 april 1847 te Harlingen en overleden aldaar op 18 september 1849, 2 jaar oud.

2. Jan van der Wal (m). Geboren 20 februari 1849 te Harlingen en waarschijnlijk overleden op 8 maart 1896 aldaar, 47 jaar en gehuwd.

3. Fokeltje van der Wal (v). Geboren 21 november 1850 te Harlingen. Zij trouwde op 25 mei 1876 te Harlingen met Cornelis SMITH. Uit dit huwelijk: Grietje (1877), Teunis (1879), Iemkje (1882), Dirk (1883), Jan (1885), Klaas (1887),  Jantje (1888-1891),  Joukje (1890), Cornelis (1892).

            4. Geert van der Wal (m). Geboren 26 september 1852 te Harlingen.

  

IV-h. Yda HOLMANS. Geboren 14 juni 1825 te Harlingen en overleden aldaar op 22 mei 1900, 74 jaar oud en weduwe. Zij is de dochter van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Zij trouwde met Wytze W. BERGSMA op 17 mei 1849 te Harlingen. Hij was geboren op 1 februari 1828 te Harlingen en overleed op 27 maart  1867 te Harlingen, 38 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Bauke Walles BERGSMA en Riemke Jorkes WESTRA. Uit dit huwelijk: 

 1. Riemke Bergsma (v). Geboren op of voor 16 februari 1850 (aangiftedatum) te Almenum, Barradeel en overleden te Harlingen op 8 maart  1924, 74 jaar oud en gehuwd. Zij trouwde op 13 november 1879 te Rauwerderhem met Jochem Durks DE BOER. Hij was geboren rond 1852 te Poppingawier en was de zoon van Durk Jans DE BOER en Antje Jochems RIENSTRA. Uit dit huwelijk: Ida (1880), Dirk (1881), Antje (1882), Fokje (1884), Wietske (1885), Harmen (1887), Durkje (1889), Riemke (1892).
 2. Jan Bergsma (m). Geboren op of voor 13 september 1852 (aangiftedatum) te Barradeel. Hij trouwde op 6 mei 1875 te Harlingen met Sipkje RIEM. Zij was geboren op 30 augustus 1848 te Harlingen en overleden op 22 juni 1918 te Harlingen, 69 jaar en gehuwd. Zij was de dochter van Christiaan RIEM en Jantje Magnus SERVERIJN. Uit dit huwelijk: Wietze (1875), Christiaan (1876-1900), Yda (1878-1879),  Wiebe (1879), Bauke (1880), Jantje (1883), Hendrik (1886-1886), Ida (1887), Jacob (1889-1991).
 3. Fokje Bergsma (v). Geboren op 11 juli 1855 te Sneek en overleden op 29 maart 1931 te Harlingen (acte Barradeel), 75 jaar oud en gehuwd. Zij trouwde op 16 mei 1878 te Harlingen met Pieter VAN DER WERF. Hij was geboren op 13 november 1851 te Harlingen en overleden op 15 juni 1942 te Harlingen (acte Barradeel), 90 jaar oud en weduwnaar. Hij was de zoon van Andries VAN DER WERF en Klaasje SCHENKIUS. Uit dit huwelijk: Wietse (1879), Klaasje (1881-1884), Ida (1883), Wietse (1886), Aukje (1888), Andries (1890-1890), Douwe (1898).
 4. Bauke Bergsma (m). Geboren op 24 juni 1860 te Ijlst en overleden op 29 maart 1935 te Harlingen, 74 jaar oud en gehuwd. Hij trouwde op 17 november 1887 te Harlingen met Doutje DE BOER. Uit dit huwelijk: Cornelis (1891), Rudolf (1893), Cornelia (1896), Ida (1899).
 5. Houkje Bergsma (v). Geboren 1 october 1864 te Sneek.

  

IV-i. Jan HOLMANS. Geboren 28 augustus 1829 te Harlingen en overleden op 16 december 1872 aldaar, 43 jaar oud. Hij was de zoon van Jan Harmens HOLMANS (III-a) en Fokje Willems STEENBERGEN. Hij was van beroep blikslager en trouwde op 15 december 1853 te Harlingen met Rigtje DE HAAN. Zij was geboren op 7 juni 1834 te Harlingen en was de dochter van Johannes Fokkes DE HAAN en Anke Scheltes VAN DEN BERG. Uit dit huwelijk: 

 1. Anke (v). Geboren 29 april 1854 te Harlingen.
 2. Geertje (v). Geboren 25 februari 1857 te Harlingen en overleden aldaar op 8 augustus 1873, 16 jaar oud.
 3. Johan (m). Geboren 11 december 1859 te Harlingen.
 4. Willem (m). Geboren 12 september 1862 te Harlingen.
 5. Jansje (v). Geboren 28 mei 1866 te Harlingen. Zij trouwde met Hendrik POST, uit Sneek, hij was havenwerker te Amsterdam. Dit zijn de grootouders van Adri Post.
 6. Elisabeth (v). Geboren 31 januari 1870 te Harlingen en overleden op 20 augustus 1872 aldaar, 2 jaar oud.

 Na het overlijden van Jan trouwde Rigtje op 5 november 1874 te Harlingen met Age BOS. Zij trok waarshijnlijk met hem en enkele kinderen  naar Amsterdam.

 

IV-j. Trijntje Johannis HOLMANS. Geboren op 22 juni 1822 te Harlingen. Zij is de dochter van Zwaantje Harmanus HOLMANS (III-d) en een onbekende vader. De geboorte werd aangegeven door Dirkje BRENS, stadsvroedvrouw. Op 8 mei 1851 te Harlingen trouwde Zwaantje Johannis Holmans met Abraham AANDEWEG.  Uit dit huwelijk: 

 1. Paulus Aandeweg (m). Geboren 15 augustus 1851 te Harlingen en overleden aldaar op 15 april 1853, 1 jaar oud.
 2. Zwaantje Aandeweg (v). Geboren 17 april 1853 te Harlingen. Zij trouwde op 8 maart 1882 te Rotterdam met Hielke WAGENAAR. Hij was geboren op 2 september 1856 te Lemmer en overleed te Rotterdam op 21 feburari 1928. Hij was de zoon van Tedde Jelles WAGENAAR en Klaaske Hielkes TJALMA. Zij hadden 6 kinderen: Tedde (1882), Catharina Clasina (1884), Jelle Oene (1886), Hielke (1890), Wijbe (1893-1956) en Klaaske (1896).
 3. Wilhelmina Johanna Aandeweg (v). Geboren 6 juli 1858 te Harlingen. Zij trouwde en later scheidde op 18 augustus 1880 te Rotterdam van Arnoldus WIGMAN. Hij was de zoon van Jacobus WIGMAN en Maria VERMEER. Uit dit huwelijk: Jacobus (1881), Catharina (1883), Maria (1885), Jacoba Wilhelmina (1896).

  

Vijfde generatie:

 V-a. Fokje HOLMANS. Geboren op 31 maart 1844 te Harlingen en overleden op 5 oktober 1931 te Amsterdam (begraven Algemene Begraafplaats Harlingen). Zij is de dochter van Harmanus Jans HOLMANS (IV-a) en Hendrikje Hendriks VAN DER SLUIS. Zij trouwde op 17 augustus 1882 te Harlingen met Klaas VISSER.. Hij was geboren op 25 juli 1850 te Oost-Vlieland en overleed op 14 november 1902 (begraven Algemene Begraafplaats, Harlingen). Hij was de zoon van Albert Alberts VISSER en Aafje Dirks DE BOER. Hij was loods van beroep. Hij was eerder getrouwd met Pietje HOLMANS (zie V-g). Uit dit huwelijk: 

 1. Reindert Visser (m). Geboren 27 december 1882 te Harlingen en overleden op 26 september 1958 aldaar. Hij was zeeloods van beroep. Hij trouwde op 19 september 1907 te Terschelling met Antje STOBBE. Zij was geboren op 18 april 1887 te West-Terschelling en overleed op 12 april 1982 te Harlingen. Zij was de dochter van Hendrik STOBBE en Anke MOLENAAR. Uit dit huwelijk 6 kinderen: Klaas (1908-1981), Hendrik (1910-1980), Fokje (1912-1990), Anke (1915-1969), Dirk Albertus (1917) en Reindert (1927).
 2. Margaretha Afina Visser (v). Geboren 10 juni 1884 te Harlingen en overleden op 29 oktober 1958. Zij trouwde op 28 augustus 1913 te Harlingen met Cornelis VAN DER EL.  Hij was geboren op 12 september 1882 en overleed te Amsterdam op 24 mei 1966. Uit dit huwelijk een zoon Johannes (1919-2003).
 3. Dirk Albertus Visser (m). Geboren 10 augustus 1885 te Harlingen en overleden te Ijmuiden op 6 februari 1953. Hij was zeeloods van beroep. Hij trouwde op 27 april 1911 te Harlingen met Atje KROEZE. Zij was geboren op 9 april 1886 te Harlingen en overleed op 18 december 1977 te Ijmuiden. Zij was de dochter van Gerben KROEZE en Akke DE VRIES. Uit dit huwelijk 2 zoons: Dirk Albertus (1912-1992) en Gerben (1913-1995).
 4. Albert Visser (m). Geboren 13 maart 1887 te Harlingen en overleden op 2 december 1966 te Harlignen. Hij was schipper op een betonningsschip. Hij trouwde op 1 juni 1911 met Hebe JEKEL. Zij was geboren op 7 januari 1887 te Harlingen en overleed aldaar op 14 augustus 1960. Zij was de dochter van Jacob JEKEL en Sijke ZONDERVAN. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Pietie (1913-1996) en Fokje (1922-1994).
 5. Klaas Albertus Visser (m). Geboren 3 juni 1890 te Harlingen en overleden 12 oktober 1953 te Amsterdam. Hij was zeeman en voer bij de K.N.S.M. Hij trouwde op 9 oktober 1915te Wormerveer met Reina VAN DER HELM. Zij was geboren te Harlingen op 24 april 1893 en overleed op 19 april 1980. Zij was de dochter van Auke VAN DER HELM en Louisa Maria KEYSER. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Klaas Albertus (1919-1991), Louisa Maria (1921-1998), Fokje Maria (1924-1998), Margaretha Afina Maria (1930), Auke Augustinus (1932-1993).
 6. Afines Visser (m). Geboren 26 november 1892 te Harlinge en overleden op 10 februari 1967 te Amsterdam. Hij werkte bij de N.D.S.M. te Amsterdam. Hij trouwde op 10 maart 1919 te Harlingen met Catharina Maria SMEDING. Zij was geboren op 13 juni 1896 te Harlingen en overleed op 27 juni 1986 te Amsterdam. Zij was de dochter van Ruurd SMEDING en Catharina Maria NOLMAN. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Klaas (1919-1977) en Catharina Maria (1920-1980) Visser.

 In 1907, gaat een van de kinderen trouwen, want op 14 september is er een acte van huwelijkstoestemming door Klaas Visser en Fokje Holmans. In 1911 (26 mei) geeft Fokje weer een huwelijkstoestemming.

  

V-b. Dirk HOLMANS. Geboren 16 october 1848 te Harlingen en overleden aldaar op 11 october 1939. Hij was de zoon van Willem Jans HOLMANS (IV-e) en Tjerkje SCHAAP. Hij was houtvlotter van beroep en trouwde op 6 october 1874 te Harlingen met Lubrig SCHUIL (zie Schuil). Zij was geboren op 16 juni 1849 te Harlingen en overleden op 7 april 1924 aldaar, 74 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Uilke Sybrens SCHUIL en Ytje Jans BAANTJER. Uit dit huwelijk:   

1. Gepke (v). Geboren 29 april 1875 te Harlingen en overleden 9 november 1932. Zij trouwde met Hessel VAN DER SCHEER.  Zie VI-a.

2. Ytje (v). Geboren 9 april 1877 te Harlingen. Zij trouwde op 19 mei 1904 te Harlingen met Tjerk DE GROOT, met wie zij in 1905 (op 15 mei) te Harlingen een levenloos kind kreeg.

3. Wiepkje (v). Geboren 6 october 1879 te Harlingen en overleden op 15 november 1879 aldaar, 5 weken oud.

4. Jeltje (v). Geboren 6 november 1880 te Harlingen. Zij trouwde op 1 juni 1905 te Harlingen met Abraham FABER.

            5. Wiepkje (v). Geboren 6 augustus 1882 te Harlingen en overleden op 9 december 1883 aldaar, 16 maanden oud.

6. Uilkje (v). Geboren 12 juli 1884 te Harlingen en overleden 4 augustus 1934 te Harlingen (50 jaar oud).  Zij was niet getrouwd.

7. Willem (m). Geboren 30 december 1886 te Harlingen en overleden 29 september 1896 aldaar, 9 jaar. Hij overleed toen hij door een balk getroffen werd bij het spelen met zijn vriendjes bij het houtvlotten in de haven van Harlingen.

8. Fokje (v). Geboren 28 april 1888 te Harlingen en overleden 14 maanden oud, op 13 juli 1889 in Harlingen.

 9. Rinskje (v). Geboren 21 april 1890 te Harlingen en overleden 22 october 1956 te Apeldoorn. Zij trouwde met Rauke Willems HENSTRA. Zie VI-b.

  

V-c. Fokje HOLMANS. Geboren 7 januari 1851 te Harlingen en mogelijk overleden op 5 januari 1928, 76 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Willem Jans HOLMANS (IV-e) en Tjerkje SCHAAP. Zij was dienstbode van beroep en trouwde op 19 november 1874 te Harlingen met Simon Aukes LENGER, de broer van haar zwager Augustus. Hij was geboren op 24 september 1848 te Harlingen en was de zoon van Simon Augustus LENGER en Anna Coenraads SPEELZIEK. Uit dit huwelijk: 

1. Anna Lenger (v). Geboren 21 april 1875 te Harlingen en overleed aldaar op 1 februari 1959. Zij trouwde op 29 mei 1899 te Harlingen met Hotze SCHUIL. Hij was geboren op 8 juli 1868 te Harlingen en overleed aldaar op 13 augustus 1948. Hij was de zoon van Sybren Fetses SCHUIL (IX-a) en Atje Gerrits VAN DER PLOEG (zie Schuil). Uit dit huwelijk 3 kinderen: Atje (1900), Simon August (1901) en Atje (1902).

2. Willem Lenger (m). Geboren 5 januari 1877 te Harlingen en overleden aldaar op 15 april 1877, 14 weken oud.

3. Gepke Lenger (v). Geboren 23 januari 1878 te Harlingen en overleden aldaarop 21 januari 1925, 46 jaar oud en gehuwd. Zij trouwde op 9 december 1903 te Rotterdam met Jan Carel POSTHUMA. Hij was geboren te Harlingen rond 1879 en was de zoon van Jan Carel POSTHUMA en Henderina BAMBACH.

4. Simon August Lenger (m). Geboren 16 februari 1880 te Harlingen en overleden te Leeuwarden 20 april 1937, 57 jaar oud en gehuwd (acte Harlingen).Hij trouwde op 21 januari 1904 te Harlingen met Trijntje HAARSMA.

5. Rinske Lenger (v). Geboren 15 juli 1881 te Harlingen en overleden aldaar op 12 november 1882, 16 maanden oud.

6. Grietje Lenger (v). Geboren 31 januari 1883 te Harlingen. Zij trouwde waarschijnlijk op 6 juli 1903 te Harlingen met Cornelis Gerrit KUYT.

7. Germen Lenger (m). Geboren 17 augustus 1884 te Harlingen. Hij trouwde met Doetje NEYSSEL op 27 mei 1909 te Harlingen. Zij was geboren op 16 april 1877 te Harlingen en was de dochter van Henricus NEYSSEL en Aafke MONSMA. Uit dit huwelijk een levenloos kind, geboren 5 april 1922 te Harlingen.

8. August Lenger (m). Geboren 2 november 1886 te Harlingen en overleden aldaar op 2 juni 1889, 2 jaar oud.

            9. Willem Lenger (m). Geboren 19 juli 1889 te Harlingen.

10. Rinske Lenger (v). Geboren 15 juli 1891 te Harlingen. Zij trouwde waarschijnlijk op 24 januari 1910 te Harlingen met Nicolaas BAMBACH.

            11. Coenraad Lenger (m). Geboren 2 februari 1894 te Harlingen.

 

 V-d. Rinske HOLMANS. Geboren 11 maart 1853 te Harlingen en mogelijk overleden op 4 december 1918 te Harlingen, 65 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Willem Jans HOLMANS (IV-e) en Tjerkje SCHAAP. Zij trouwde op 14 mei 1874 te Harlingen met Augustus Aukes LENGER, de broer van haar zwager Simon. Hij was geboren op 3 september 1850 te Harlingen en overleed op 4 juli 1902 aldaar, 51 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Simon Augustus LENGER en Anna (Antje) Coenraads SPEELZIEK. Uit dit huwelijk is een kind bekend: 

1. Philippus Augustus Lenger (m). Geboren 14 december 1888 te Harlingen.Hij trouwde met Christina KAMMINGA op 25 mei 1916 te Harlingen. Uit dit huwelijk een levenloos kind (1927).

Na de dood van Augustus vond op 28 september 1903 te Harlingen een boedelbeschrijving plaats, waarbij Rinske als weduwe vermeld werd, alsmede Simon Lenger te Harlingen. Rinske trouwde op 8 october 1903 te Harlingen met Fokke DROST. Rinske liet op 23 januari 1911 te Harlingen een testament opmaken. Zij was toen (nog) gehuwd met Fokke Drost.

 

V-e. Wypkje HOLMANS. Geboren 18 april 1856 te Harlingen en overleden op 25 mei 1879 te Harlingen, 23 jaar en gehuwd. Zij was de dochter van Willem Jans HOLMANS (IV-e) en Tjerkje SCHAAP. Zij trouwde op 14 november 1878 te Harlingen met Germen MONSMA. Hij was geboren op 17 september 1853 te Harlingen en was de zoon van Dirk MONSMA en Grietje Germens BLOM. Na het overlijden van Wypkje had Germen een dochter met Catharina SWART. Uit het huwelijk van Germen en Wypkje is een kind bekend: 

            1. Dirk Monsma (m). Geboren 30 maart 1879 te Harlingen.

  

V-f. Grietje HOLMANS. Geboren 12 december 1858 te Harlingen. Zij was de dochter van Willem Jans HOLMANS (IV-e) en Tjerkje SCHAAP. Zij trouwde op 23 november 1885 te Harlingen met Atse SNIP. Hij was geboren op 7 maart 1860 te Harlingen en was de zoon van Tjalke SNIP en Trijntje VAN DER MEIJ. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Grietje kocht op 23 juni 1909 een huis te Harlingen ter waarde van fl 2285. Zij was toen weduwe van Atse Snip, te Harlingen. Zij gaat in hetzelfde jaar (op 12 november 1909) een schuld aan van fl 400. Dit geld was voor de koop van het huis, aangezien Jacob Bergsma als acceptant van de fl 400 wordt genoemd en ook de verkoper is van het huis dat Grietje kocht.

  

V-g. Pietje HOLMANS. Geboren 12 juni 1861 te Harlingen en overleden op 13 mei 1942 in Hennaarderadeel (acte Harlingen), 80 jaar oud en weduwe.  Zij was de dochter van Willem Jans HOLMANS (IV-e) en Tjerkje SCHAAP. Zij was getrouwd (voor of na haar huwelijk met Jan Schuil) met Klaas VISSER (zie ook V-a). Zij trouwde op 20 mei 1886 te Harlingen no 21 met Jan Uilkes SCHUIL (zie Schuil). Hij was geboren op 8 maart 1857 te Harlingen en overleden op 52-jarige leeftijd aldaar, op 18 december 1909. Hij was de zoon van Uilke Sybrens SCHUIL en Ytje Jans BAANTJER. Hij was van beroep schoenmaker. Uit dit huwelijk:  

1. Ietsje Schuil (v). Geboren 19 april 1887 te Harlingen en overleden in 1936. Zij was getrouwd op 22 maart 1915 aldaar met Zacheus VELLINGA. 

2. Gepke Schuil (v). Geboren 11 november 1888 te Harlingen. Zij trouwde op 22 mei 1913 aldaar met Anne TUINSTRA

3. Uilke Schuil (m). Geboren 13 september 1890 te Harlingen. Hij trouwde op 28 augustus 1919 aldaar met Klaske KRAKAU.  Zij was geboren op 15 oktober 1890 te Harlingen en was de dochter van Tjibbe KRAKAU en Pietje RIJPMA.

4. Wiepkje Schuil (v). Geboren 25 september 1892 te Harlingen, en trouwde op 18 augustus 1919 aldaar met Hendrik VELTHUIS, geboren in 1893. Zij woonden waarschijnlijk in Leeuwarden en hadden een dochter Tetje Astra (1927-1928). 

5. Lubrecht Schuil (v). Geboren 10 november 1894 te Harlingen en trouwde op 4 december 1916 te Harlingen met Wieger OVERZET. 

6. Levenloos (m). 14 october 1902 te Harlingen.

 In 1913 (15 mei) koopt Pietje Holmans te Harlingen een pakhuis met paardenstal van Haring de Bock.In 1914 (21 februari) vindt er een verlenging van het erfpachtrecht van percelen grond te Harlingen plaats. Drie weken later (14 maart) is Pietje weer bij de notaris, dit keer omdat ze een obligatie aangaat van fl 1200.

  

Zesde generatie:

 VI-a. Gepke HOLMANS. Geboren 29 april 1875 te Harlingen en overleden 9 november 1932, 57 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Dirk HOLMANS (V-b) en Lubrig SCHUIL. Zij trouwde op 4 juni 1900 te Harlingen met Hessel VAN DER SCHEER.Uit dit huwelijk een kind: 

1. Jeltje van der Scheer (v). Geboren 14 april 1902 te Harlingen. Zij liep mank en is niet getrouwd.

  

VI-b. Rinskje HOLMANS. Geboren 21 april 1890 te Harlingen en overleden 22 october 1956 te Apeldoorn. Zij was de dochter van Dirk HOLMANS (V-b) en Lubrig SCHUIL. Zij was dienstbode van beroep trouwde op 4 november 1918 met Rauke Willems HENSTRA. (zie Henstra). Hij was geboren op 19 augustus 1883 te Harlingen en overleden 19 september 1935 te Apeldoorn (Gelderland). Hij was de zoon van Willem Raukes HENSTRA en Jeltje Uilkes SCHUIL. Hij was treinmachinist van beroep. Hij was eerder getrouwd (waarschijnlijk op 20 juli 1889 te Sleen (Drenthe)) met Harmina Margareta EISING uit Zwolle, dochter van Jannes EISING en Christina Wilhelmina THURKOW. Uit het huwelijk van Rinskje en Rauke: 

1. Willem Henstra (m). Geboren 7 december 1919 te Apeldoorn en overleden 4 januari 1996 aldaar. Hij trouwde met (1) Tet LEYENAAR en later met (2) XX.

            2. (v)

            3. Dirk Henstra (m).

4. Uilke Henstra (m). Hij was geboren rond 1930 te Apeldoorn en overleed op ongeveer 1 jarige leeftijd aan ‘stuipen’ (1931).

            5. (v).

 

Gemaakt augustus 2005 door Judith Henstra .

Zoektermen: stamboom, genealogie, genealogy, family tree.