De familie van Martinus Schuil, musicus en componist en zijn zoon Jouke Broer Schuil, kinderboekenschrijver



Het is niet duidelijk of en hoe deze familie in een van de andere Schuil stambomen past.

Uit een brief uit 1942 van W. Schuil:

In 1626 wordt in het Poorterboek van de stad Groningen ingeschreven Peter Schuyl, drapenier en lakenfabrikant.>/p>

0mstreeks 1700 leefde te Groningen een gouvernementscommies Frederik Schuyl, een zoon Fillipus Ernestus werd te Groningen in 1725 Geboren; deze ging later naar Dokkum en was boekhandelaar en huwde met Joukje Bolton van Gronegen.


Onderzocht door mijzelf, met aanvullingen van Theo Schat. Een brief van W. Schuil (1942) via John Suk in mijn bezit gekomen, Fokke Fernhout (www.opzoeknaarpuk.nl) en Han Cuperus. Dank aan allen.
I Frits Maurits Schuil.
Notitie bij Frits: Is dit dezelfde Frits Maurits Schuil als die eerder met Aaltje ter Braak was getrouwd?? Frits' vader was castelein van het Kasteel te Breda, Hof van Prins Maurits, deze heette waarschijnlijk zelf ook Frits Maurits.

Frits trouwde met Aaltje Beckers.

Kinderen van Frits en Aaltje:
1 Maria Schuil, geboren omstreeks 1723 in Kerkstraat op de hoek, Groningen. Zij is gedoopt op 21-01-1723 in Nieuwe kerk, Groningen.
2 Philippus Ernestus Schuil, geboren omstreeks 1725 in Kerkstraat, Groningen Volgt II.
3 Edzart Jacob Schuil, geboren omstreeks 1733 in Noorder Kerkhof, Groningen. Hij is gedoopt op 13-09-1733 in Niewekerk, Groningen.
Notitie bij Edzart: Tegelijk gedoopt met zijn zus Maria Alegonda. Tweeling?
4 Maria Alegonda Schuil, geboren omstreeks 1733 in Noorder Kerkhof, Groningen. Zij is gedoopt op 13-09-1733 in Nieuwekerk, Groningen.
Notitie bij Maria: Tegelijk gedoopt met broer Edzart Jacob. Tweeling?

II Philippus Ernestus Schuil is geboren omstreeks 1725 in Kerkstraat, Groningen, zoon van Frits Maurits Schuil en Aaltje Beckers. Hij is gedoopt op 02-09-1725 in Martinikerk, Groningen. Philippus is overleden omstreeks 1797, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1797 te Oldhoofsterkerkhof, Leeuwarden.
Adressen:
tot 1755     Groningen (tot 1755)
vanaf 27-12-1755     Dokkum (v/a 1755)
vanaf 21-11-1777     Leeuwarden (v/a 1777), Geboorteplaats: Groningen
Beroepen:
Boekdrukker te Dokkum (1765, 1766)
vanaf 1755    Boekverkoper te Dokkum (1755-na 1777) (Voorbeeld van advertentie in de Leeuwarder Courant (1763):
Op woensdag den 27 July 1763 zal in ´t Weeshuis te Dockum verkogt worden: Een Party meerendeels Nederduitsche boeken. Waar van de Catalogen by de Boekverkoper P. Schuil aldaar te bekomen zijn.
In 1772 staat er een advertentie in de krant met "Schuil Boekverkopers".)
vanaf 1764    Boekbinder (1764)
Philippus:
(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 28-05-1758 in Dokkum met Duike Steenwijk.
Notitie bij Duike: Waarschijnlijk:
Dokkum, dopen, doopjaar 1737
Dopeling: Dieuke
Gedoopt op 1 mei 1737 in Dokkum
Dochter van Ritske Steenwijk en niet genoemde moeder

Adres:
vanaf 1758     Dokkum (1758)

(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 25-09-1763 in Dokkum met Joukje Balthun, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op 23-09-1763 in Dokkum in ondertrouw zijn gegaan. Joukje is geboren omstreeks 1735 in Turftorenstraat, Groningen. Zij is gedoopt op 19-05-1735 in A-kerk, Groningen. Joukje is overleden omstreeks 03-1797, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op 20-03-1797 te Oldehoofster kerkhof, Leeuwarden.
Adres:
vanaf 1763     Leeuwarden

Kinderen van Philippus en Joukje:
1 Frederik Schuil, geboren omstreeks 1764 Volgt III-a.
2 Albartus Schuil, geboren omstreeks 1766. Hij is gedoopt op 20-08-1766 in Dokkum. Albartus is overleden omstreeks 02-1788, ongeveer 22 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1788 te Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden.
Adres:
vanaf 21-11-1777     Leeuwarden (from 1777), Geboorteplaats: Groningen
3 Jacobus Schuil, geboren in 1768 Volgt III-b.
4 Petrus Schuil, geboren omstreeks 1770 Volgt III-c.
5 Egbert Schuil, geboren op 14-03-1773 in Dokkum. Hij is gedoopt op 18-03-1773 in Dokkum. Egbert is overleden op 03-07-1806 in Joure, 33 jaar oud.
Adressen:
vanaf 21-11-1777     Leeuwarden (from 1777), Geboorteplaats: Groningen
vanaf 1806     Joure (1806)
Beroep:
Predikant van Goingarijp en de Broek

III-a Frederik Schuil is geboren omstreeks 1764, zoon van Philippus Ernestus Schuil en Joukje Balthun. Hij is gedoopt op 09-09-1764 in Dokkum. Frederik is overleden in 12-1807, ongeveer 43 jaar oud. Hij is begraven op 06-12-1807 te Haskerland / Doniawerstal.
Adressen:
vanaf 21-11-1777     Leeuwarden (from 1777), Geboorteplaats: Groningen
vanaf 1801     Joure (1801)
Beroep:
vanaf 1792    Procureur (1792) te Joure (1797-na 1802)
Frederik trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 17-05-1801 in Joure met Jeltje Sybrens Geldeloos, 24 jaar oud. Jeltje is geboren op 18-10-1776 in Langweer. Zij is gedoopt op 17-11-1776 in Langweer. Jeltje is overleden op 29-03-1837 in Haskerland, 60 jaar oud.

Familienamen 1811
Schuil, Frederik weduwe, Jeltje Sybrens Gelderloos, Joure
k. Philippus 10, Joukje 4
k. Philippus 10, Joukje 4, allen te Joure.
Kinderen van Frederik en Jeltje:
1 Philippus Ernestus Schuil, geboren op 30-11-1801 in Joure Volgt IV-a.
2 Joukje Schuil, geboren op 23-09-1803 in Joure. Zij is gedoopt op 16-10-1803 in Joure. Joukje is overleden vóór 26-06-1807, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Joukjen Frederiks Schuil, geboren op 26-06-1807 in Joure, Haskerland Volgt IV-b.

III-b Jacobus Schuil is geboren in 1768, zoon van Philippus Ernestus Schuil en Joukje Balthun. Hij is gedoopt op 10-04-1768 in Dokkum. Jacobus is overleden op 25-02-1816 in Leeuwarden, 48 jaar oud.
Adressen:
vanaf 21-11-1777     Leeuwarden (from 1777), Geboorteplaats: Groningen
vanaf 1808     D 028 te Leeuwarden (1808), Adres: D 028
vanaf 1811     E 177 te Leeuwarden (1811), Geboortejaar: 1768
vanaf 1815     C 249 te Leeuwarden (1815), Geboortejaar: 1768
Beroep:
vanaf 1811 tot 1815    Zilversmidknecht (1811-1815)
Jacobus trouwde met NN NN.

III-c Petrus Schuil is geboren omstreeks 1770, zoon van Philippus Ernestus Schuil en Joukje Balthun. Hij is gedoopt op 26-09-1770 in Dokkum. Petrus is overleden op 24-11-1848 in Leeuwarden, ongeveer 78 jaar oud (oorzaak: Snel toenemend verval van krachten).
Adressen:
tot 1848     Provenier in het St Anthonij Gasthuis te Leeuwarden
vanaf 21-11-1777     Leeuwarden (from 1777), Geboorteplaats: Groningen
vanaf 1808 tot 1810     G 071 - Herenwaltje - te Leeuwarden (1808 tot 1810), Adres: G 071
vanaf 1811 tot 1824     Onder de Boompjes, C 259 te Leeuwarden (1811 tot, Geboortejaar: 1770
vanaf 1838     Onder de Boompjes, letter C no 256 (1838) (Zie ook http://www.aedlevwerd.nl/omd/8911LJBlokhuispl18.htm
In De Leyhamer
Blokhuisplein 18
8911 LJ
Bouwjaar 1585 [...]
In 1796 en 1799 dragen de gebroeders Pieter en Nicolaas Lourens, erfgenamen van de vorige eigenaar, ieder hun aandeel van beide panden over aan de collecteur Broer Feenstra en diens huisvrouw. In 1810 blijken de panden te zijn nagelaten door de procureur Johannes Strooband, die het in 1806 voor fl. 1925 had gekocht van weduwe Feenstra. Het dubbelpand wordt datzelfde jaar voor fl. 2076 overgedragen aan zilversmid Petrus Schuil. De omschrijving luidt dan: ´Zeekere deftige en hegte huisinge met plaats en bleekveld, staande en geleegen Onder de Boomtjes´. Omdat het echtpaar Schuil zijn intrek nam in het St.Anthony Gasthuis, verkochten zij het pand in 1843. Zoon Broer Tjitze huurde het pand van 1850 tot 1860. In laatstgenoemd jaar werden de woningen Blokhuisplein 18 en 16 overgedragen aan de schoorsteenveger Antonius Johannes Beltrami, die zich er op 22 mei van dat jaar vestigde. In 1863 liet Beltrami zijn bezit verbouwen waarna Blokhuisplein 16 blijvend werd afgesplitst. Zijn weduwe verkocht de beide panden in 1904.)
vanaf 1842     Leeuwarden (1842), Inventarisnr.: 76072
Beroepen:
Goudsmid (1824)
vanaf 1811 tot 1824    Mr Gouddraadwerker (1815 to 1824)
vanaf 1816    Goud- en Zilversmid te Leeuwarden (1816, 1838) (http://members.home.nl/jan.schipper/bio/schuilpet.html Heeft een plaatje van het zilvermerk dat Petrus gebruikte (tot 1812): P:S)
Bezit:
tot 1810    Huis C261 te Leeuwarden (F1100)
Advertentie in de Leeuwarder Courant:
De Notaris JC Kutsch, te Leeuwarden, zal, op Dingsdag den 28 Februarij 1843, des voormiddags ten 9 ure, ten huize van Petrus Schuil, onder de Boompjes, alhier, verkoopen:
Een mahoniehouten Secretaire, een staand Uurwerk, een Kastje met laden, twee Bedden en aanbehooren, Tafels, Stoelen, Spiegels, Poselein, Koper, Tin, en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt.
Huisraad (1848)
vanaf 1824    Huis aan het Herenwaltje te Leeuwarden (tot 1810)
vanaf 1833    Verkoopt roerende goederen (1843) voor F268
vanaf 1842    Verkoopt enkele meubelstukken (1843)
vanaf 1843    Deel van huis A416 te Leeuwarden (verkoop F2300)
vanaf 1843    Een florissant huis, C 259 te Leeuwarden (1842)
vanaf 07-12-1848    Na zijn overlijden wordt verkocht:
Meubelen en huisgeraden, waaronder: 1 mahonijhouten Garderobe, dito Stommeknecht, Klokje, 2 beste Bedden met toebehooren, Bed- en Tafellinnen, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, een uitmuntend Weerglas, dito Thermometer, Kook-Kagchel, Porcelein, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin-, Ijzer- en Blikgoederen en hetgeen meer zal worden aangeboden.
Collega:
vanaf 1838    
Petrus:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 17-09-1797 in Westerkerk, Leeuwarden met Anke Feenstra, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 01-09-1797 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Anke is geboren omstreeks 1773. Anke is overleden op 09-02-1816 in Leeuwarden, ongeveer 43 jaar oud (oorzaak: Na een langdurige verzwakking).
Adres:
vanaf 1797     Leeuwarden (1797)

(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 09-07-1817 in Leeuwarden met Johanna Feenstra, 31 jaar oud. Johanna is geboren in 04-1786. Johanna is overleden op 16-11-1843 in Leeuwarden, 57 jaar oud (oorzaak: Zeer onverwacht, na eene kortstondige ongesteldheid).

Kinderen van Petrus en Anke:
1 Johannes Schuil, geboren op 06-12-1799 in Leeuwarden Volgt IV-c.
2 Albertus Schuil, geboren op 27-03-1802 in Leeuwarden Volgt IV-d.
3 Broer Tjitse Schuil, geboren op 19-07-1805 in Leeuwarden Volgt IV-e.
4 Jouke Boltom Schuil, geboren op 07-06-1811 in Leeuwarden Volgt IV-f.
5 Frederik Schuil, geboren op 08-08-1815 in Leeuwarden. Frederik is overleden op 15-06-1816 in Leeuwarden, 10 maanden oud.
Kind van Petrus en Johanna:
1 Elisabeth Frederica Schuil, geboren op 19-05-1824 in Leeuwarden. Elisabeth is overleden op 31-10-1824 in Leeuwarden, 5 maanden oud.

IV-a Philippus Ernestus Schuil is geboren op 30-11-1801 in Joure, zoon van Frederik Schuil en Jeltje Sybrens Geldeloos. Hij is gedoopt op 27-12-1801 in Joure. Philippus is overleden op 13-05-1876 in Opsterland, 74 jaar oud.
Adres:
vanaf 1824     Wijk I nr 41, te Leeuwarden (1824)
Beroepen:
Koopman
vanaf 1824    Goudsmid
Philippus trouwde, 29 jaar oud, op 09-06-1831 in Opsterland met Teetske Gjalts Biesma, ongeveer 37 jaar oud. Teetske is geboren omstreeks 1794 in Lippenhuizen. Teetske is overleden op 31-05-1864 in Opsterland, ongeveer 70 jaar oud.

Kind van Philippus en Teetske:
1 Jeltje Philippus Schuil, geboren op 13-12-1833 in Lippenhuizen, Opsterland. Jeltje is overleden op 24-09-1839 in Opsterland, 5 jaar oud.

IV-b Joukjen Frederiks Schuil is geboren op 26-06-1807 in Joure, Haskerland, dochter van Frederik Schuil en Jeltje Sybrens Geldeloos. Zij is gedoopt op 12-07-1807 in Joure. Joukjen is overleden op 30-10-1873 in Wymbritseradeel, 66 jaar oud. Joukjen:
(1) trouwde met NN NN.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 18-01-1835 in Haskerland met Klaas Weel, ongeveer 35 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1800 in Wevershoek (NH). Klaas is overleden.

Kind van Joukjen en NN:
1 Aafke Schuil, geboren op 19-03-1834 in Haskerland Volgt V-a.
Kind van Joukjen en Klaas:
1 Jeltje Weel, geboren op 22-09-1836 in Haskerland Volgt V-b.

IV-c Johannes Schuil is geboren op 06-12-1799 in Leeuwarden, zoon van Petrus Schuil en Anke Feenstra. Hij is gedoopt op 10-01-1800 in Leeuwarden. Johannes is overleden op 05-11-1882 in Harlingen, 82 jaar oud.
Adres:
vanaf 1835 tot 1872     A071 te Leeuwarden (1835 - 1872) - Voorstraat over, Leeftijd / beroep: / horlogemaker
Beroep:
vanaf 1835    Horlogemaker (1835, 1839)
Bezit:
vanaf 1845    
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1827 in Leeuwarden met Maria Elisabeth Wijnbrander, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1805. Maria is overleden omstreeks 28-06-1867 in Leeuwarden, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Maria: Vanaf ongeveer 1840 noemde zij zich Weinbrenner

Kinderen van Johannes en Maria:
1 Petrus Schuil, geboren op 11-06-1828 in Leeuwarden. Petrus is overleden op 15-02-1859 in Bergumerheide, Tietjerksteradeel, 30 jaar oud.
2 Johan Christiaan Schuil, geboren op 28-07-1830 in Leeuwarden Volgt V-c.
3 Jan Hendrik Schuil, geboren op 24-10-1846 in Leeuwarden Volgt V-d.

IV-d Albertus Schuil is geboren op 27-03-1802 in Leeuwarden, zoon van Petrus Schuil en Anke Feenstra. Hij is gedoopt op 28-04-1802 in Leeuwarden. Albertus is overleden op 25-01-1849 in Ijlst, 46 jaar oud.
Adres:
vanaf 1842     Ijlst (1828-33, 1841-1843), Betreft de verkoop van diverse percelen te
Beroep:
vanaf 1827 tot 1849    Onderwijzer der Jeugd te Ijlst (1827-1849)
Albertus trouwde, 25 jaar oud, op 13-06-1827 in Menaldumadeel met Doedonea Lydia Rebecca Veth, 23 jaar oud. Doedonea is geboren op 07-01-1804 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 08-01-1804 in Leeuwarden. Doedonea is overleden op 03-05-1841 in Ijlst, 37 jaar oud (oorzaak: Eene langdurige en uitterende ziekte).

Kinderen van Albertus en Doedonea:
1 (levenloos) Schuil, geboren op 09-08-1828 in Ijlst. (levenloos) is overleden op 09-08-1828 in Ijlst, 0 dagen oud.
2 Benjamina Schuil, geboren op 08-10-1829 in Ijlst Volgt V-e.
3 Anke Johanna Schuil, geboren op 19-02-1831 in Ijlst. Anke is overleden op 14-04-1831 in Ijlst, 1 maand oud.
4 Anke Johanna Schuil, geboren op 04-04-1832 in Ijlst Volgt V-f.
5 Johanna Schuil, geboren op 23-10-1833 in Ijlst. Johanna is overleden op 28-05-1834 in Ijlst, 7 maanden oud.

IV-e Broer Tjitse Schuil is geboren op 19-07-1805 in Leeuwarden, zoon van Petrus Schuil en Anke Feenstra. Hij is gedoopt op 28-08-1805 in Leeuwarden. Broer is overleden op 25-05-1887 in Harlingen, 81 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1835     A 273 te Leeuwarden (1835), Leeftijd / beroep: / klerk
vanaf 1842     Leeuwarden (1842 tot na 1873), Toegangsnr.: 26
vanaf 1872     Turfmarkt, A276 te Leeuwarden (1872), Beroep: commies ter provinciale griffie
vanaf <1884     Amsterdan (tot 1884)
vanaf 1884     Inwonend bij stiefzoon Martinus Schuil te Harlingen (va
Beroepen:
Commies, chef der 3e afdeling (v/a 1867) Prov. Griffie
vanaf 1835    Klerk (1835)
vanaf 1844    Adjunct commies, Leeuwarden (1844)
vanaf 1859 tot 1867    Adjunct commies der 1ste klasse Provinciale Griffie (1859)
vanaf 1872    Commies der provinciale griffie (1872)
Bezit:
vanaf 1844    Huur van huis C259, Onder de Boompjes, Leeuwarden (1859)
vanaf ?-11-1859    
Jubileum:
vanaf 01-04-1875    
Toespraak:
vanaf 24-10-1859    
Wijkmeester:
vanaf 01-09-1854    
Broer:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 12-06-1835 in Leeuwarden met Maria Jansen, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1809. Maria is overleden op 21-02-1845 in Leeuwarden, ongeveer 36 jaar oud (oorzaak: Na eenlangdurig lijden).
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 14-06-1849 in Leeuwarden met Akke Zijlstra, 34 jaar oud. Akke is geboren op 08-07-1814 in Marssum. Akke is overleden na 1874, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Akke:
1874, Leeuwarden, Testament - Akke Zijlstra te Leeuwarden, gehuwd met Broer Tjitzes Schuil
Bron: Toegangsnr. : 26, Inventarisnr.: 76117; Repertoirenr.: 1504 d.d. 11 april 1874

Akke trouwde eerst met Jouke Boltom Schuil, die al op 31-jarige leeftijd overleed. Ze hadden toen 3 kinderen. Een aantal jaren later trouwde zij met haar zwager Broer Tjitse Schuil, de broer van Jouke Boltom. Hij was een weduwnaar zonder (levende) kinderen. Samen kregen ze nog 3 kinderen.

Adressen:
vanaf 1842     Harlingen (1842), Inventarisnr.: 76072
vanaf 1874     Leeuwarden, - Akke Zijlstra te Leeuwarden, gehuwd met Broer

Kinderen van Broer en Maria:
1 Cornelis Schuil, geboren op 21-04-1836 in Leeuwarden. Cornelis is overleden op 03-01-1842 in Leeuwarden, 5 jaar oud.
2 Petrus Schuil, geboren op 24-05-1838 in Leeuwarden. Petrus is overleden op 20-12-1841 in Leeuwarden, 3 jaar oud.
3 Jan Hendrik Schuil, geboren op 20-01-1841 in Leeuwarden. Jan is overleden op 17-04-1845 in Leeuwarden, 4 jaar oud (oorzaak: Een hevige ziekte).
4 Petrus Schuil, geboren op 24-10-1844 in Leeuwarden. Petrus is overleden op 14-01-1845 in Leeuwarden, 2 maanden oud (oorzaak: Hevige stuipen, vier dagen lang).
Kinderen van Broer en Akke:
1 Anke Maria Schuil, geboren op 13-03-1850 in Leeuwarden Volgt V-g.
2 Joukje Petronella Schuil, geboren op 28-02-1854 in Leeuwarden Volgt V-h.
3 Engeline Philippine Albertine Schuil, geboren op 19-02-1858 in Leeuwarden. Engeline is overleden op 28-06-1858 in Leeuwarden, 4 maanden oud.

IV-f Jouke Boltom Schuil is geboren op 07-06-1811 in Leeuwarden, zoon van Petrus Schuil en Anke Feenstra. Hij is gedoopt op 03-07-1811 in Leeuwarden. Jouke is overleden op 09-10-1842 in Harlingen, 31 jaar oud (oorzaak: Hevige ziekte van vijf dagen).
Notitie bij Jouke: Jouke was zeer muzikaal. Na zijn huwelijk woonde hij in Harlingen waar hij organist in de Doopsgezinde kerk werd en als muziekmeester de kost verdiende.
Adressen:
vanaf 1835     C 259 te Leeuwarden (1835), Leeftijd / beroep: / muziekmeester
vanaf 1840     Zuiderhaven over de kleine Sluis te Harlingen (1840)
Beroepen:
Organist der Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden (1840) (In de Leeuwarder Courant (1840):
De Boekhandelaar P. Burggraaf Jr. te Leeuwarden, geeft uit en heeft alom verkrijgbaar gesteld: Introductie en Allegro voor het Orgel, gecomponeerd door JB Schuil, Organist der Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden. Prijs 75 Cents.
Insgelijks is bij hem opengesteld, tot 1mo Mei 1840, de Inteekening op een Muzijkwerk van denzelfden Autheur, getiteld: Orgeltoonen, waarvan het Prospectus bij meest alle Boekhandelaars verkrijgbaar is. Dit werk zal bestaan in compositien van verschillenden aard, en in zes afleveringen worden uitgegeven, waarvan de prijs per aflevering zal bepaald worden op 75 Cents.)
vanaf 1835    Muziekmeester te Leeuwarden (1835)
vanaf 1840    Componist van Introductie en Allegro (1840) en van Orgeltoonen (1840)
vanaf ?-10-1840    Had een muziekschool te Harlingen (vanaf 1840)
vanaf 01-10-1840 tot 09-10-1842    Stads Muziekmeester en organist te Harlingen (vanaf 1840) (1. Advertentie in de Leeuwarder Courant (1840):
Orgel-concert te Harlingen.
De Ondergeteekende maakt bekend, dat hij de eer zal hebben een Orgelconcert te geven in de Nieuwe Kerk te Harlingen, op Vrijdag den 4 december 1840, des avonds ten 7 ure.
Entree 50 Cents. J. B. Schuil
2. Mededeling in de Leeuwarder Courant (1841) van de kerkvoogdenvan de Hervormde Gemeente te Kollum, waar op 26 december een nieuw kerkorgel ingewijd, door een preek van de dominee, en het orgel werd vooraf bekeken en daarna bespeeld door J B Schuil, organist te Harlingen.
3. Na het overlijden van Jouke Schuil, wordt er een nieuwe muziekmeester gezocht. Dit zijn zijn taken: "Als hoofdereisten staan op den voorgrond piano- en vioolspel, en worden de zoodanigen, welke deze beide instrumenten geen meester zijn, verzocht zich niet aan te melden." Vergoeding: "Van Stadswege heeft de heer Schuil gehad honderd Gulden, voor een Lokaal. De Doopsgezinde Gemeente geeft honderd vijf en twintig Gulden, bij bevoegdheid tot Organist." En verder: "Op goede gronden vermeent genoemde Commissie bekwame meesters tot het aanvaarden dezer betrekking te durven uitnoodigen, en de verzekering te kunnen geven van een betrekkelijk ruim bestaan des onlangs overledenen Meesters".)
vanaf 01-10-1840 tot 09-10-1842    Geeft privaat lessen in de toonkunst te Harlingen (vanaf 1840)
Jouke trouwde, 25 jaar oud, op 22-06-1836 in Leeuwarden met Akke Zijlstra, 21 jaar oud. Akke is geboren op 08-07-1814 in Marssum. Akke is overleden na 1874, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Akke: 1874, Leeuwarden, Testament- Akke Zijlstra te Leeuwarden, gehuwd met Broer Tjitzes Schuil
Bron: Toegangsnr. : 26, Inventarisnr.: 76117, Repertoirenr.: 1504 d.d. 11 april 1874

Akke trouwde eerst met Jouke Boltom Schuil, die al op 31-jarige leeftijd overleed. Ze hadden toen 3 kinderen. Een aantal jaren later trouwde zij met haar zwager Broer Tjitse Schuil, de broer van Jouke Boltom. Hij was een weduwnaar zonder (levende) kinderen. Samen kregen ze nog 3 kinderen.

Adressen:
vanaf 1842     Harlingen (1842), Inventarisnr.: 76072
vanaf 1874     Leeuwarden, - Akke Zijlstra te Leeuwarden, gehuwd met Broer

Kinderen van Jouke en Akke:
1 Fokje Schuil, geboren op 27-10-1838 in Leeuwarden. Fokje is overleden op 30-01-1913 in Heerenveen, 74 jaar oud.
Adres:
vanaf 1913     Aengwirden (1913)
2 Johanna Schuil, geboren op 12-07-1840 in Leeuwarden Volgt V-i.
3 Martinus Schuil, geboren op 26-04-1842 in Harlingen Volgt V-j.

V-a Aafke Schuil is geboren op 19-03-1834 in Haskerland, dochter van NN NN en Joukjen Frederiks Schuil. Aafke is overleden op 01-04-1871 in Doniawerstal, 37 jaar oud. Aafke trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1863 in Doniawerstal met Jelle Sakes de Ree. Jelle is overleden.

Kinderen van Aafke en Jelle:
1 Sake Jelles de Ree, geboren op 29-09-1863 in Doniawerstal. Sake is overleden.
2 levenloos de Ree, geboren op 08-03-1864 in Doniawerstal. levenloos is overleden op 08-03-1864 in Doniawerstal, 0 dagen oud.
3 Klaas Jelles de Ree, geboren op 03-04-1868 in Doniawerstal. Klaas is overleden.

V-b Jeltje Weel is geboren op 22-09-1836 in Haskerland, dochter van Klaas Weel en Joukjen Frederiks Schuil. Jeltje is overleden op 14-03-1908 in Bolsward, 71 jaar oud. Jeltje trouwde, 31 jaar oud, op 04-01-1868 in Wymbritseradeel met Sjoerd Ottes Bonte, 38 jaar oud. Sjoerd is geboren op 12-10-1829 in Wymbritseradeel. Sjoerd is overleden op 10-07-1884 in Wymbritseradeel, 54 jaar oud.

Kinderen van Jeltje en Sjoerd:
1 Joukje Bonte, geboren op 15-09-1869. Joukje is overleden.
2 Aafje Bonte, geboren op 22-06-1871 in Wymbriseradeel. Aafje is overleden op 25-06-1871 in Wymbritseradeel, 3 dagen oud.
3 Otte Bonte, geboren op 22-06-1871 in Wymbritseradeel. Otte is overleden op 26-06-1871 in Wymbritseradeel, 4 dagen oud.
4 Hinke Bonte, geboren op 22-06-1871 in Wymbritseradeel. Hinke is overleden op 28-06-1871 in Wymbritseradeel, 6 dagen oud.
5 Otte Bonte, geboren op 04-07-1872 in Wymbritseradeel. Otte is overleden.
6 Luurtske Bonte, geboren op 24-04-1874 in Wymbritseradeel. Luurtske is overleden op 03-05-1876 in Wymbritseradeel, 2 jaar oud.
7 Afke Bonte, geboren op 21-05-1874 in Wymbritseradeel. Afke is overleden op 22-04-1907 in Wymbritseradeel, 32 jaar oud.
8 Luurtske Bonte, geboren op 29-03-1877 in Wymbritseradeel. Luurtske is overleden op 25-01-1880 in Wymbritseradeel, 2 jaar oud.
9 Luurtske Bonte, geboren op 26-04-1880 in Wymbritseradeel. Luurtske is overleden op 30-09-1881 in Wymbritseradeel, 1 jaar oud.

V-c Johan Christiaan Schuil is geboren op 28-07-1830 in Leeuwarden, zoon van Johannes Schuil en Maria Elisabeth Wijnbrander. Johan is overleden op 23-12-1903 in Harlingen, 73 jaar oud.
Adres:
vanaf 1863     Hoogstraat te Harlingen
Beroep:
vanaf 15-04-1864    Meester bakker te Harlingen (1864)
Brand:
vanaf 22-02-1863    
Johan trouwde, 28 jaar oud, op 15-06-1859 in Bergum, Tietjerksteradeel met Antje Rones Bloembergen, 26 jaar oud. Antje is geboren op 17-10-1832 in Oostermeer, Tietjerksteradeel. Antje is overleden op 13-12-1909 in Harlingen, 77 jaar oud.

V-d Jan Hendrik Schuil is geboren op 24-10-1846 in Leeuwarden, zoon van Johannes Schuil en Maria Elisabeth Wijnbrander. Jan is overleden. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 19-08-1868 in Leeuwarden met Sjoukje Swart.

Kinderen van Jan en Sjoukje:
1 Johannes Lambert Andries Schuil, geboren op 08-04-1869 in Leeuwarden. Johannes is overleden.
2 Boukje Maria Elisabeth Schuil, geboren op 21-03-1872 in Leeuwarden. Boukje is overleden.

V-e Benjamina Schuil is geboren op 08-10-1829 in Ijlst, dochter van Albertus Schuil en Doedonea Lydia Rebecca Veth. Benjamina is overleden op 28-02-1872 in Haskerland, 42 jaar oud (oorzaak: nog in leven bij overlijden vader). Benjamina trouwde, 30 jaar oud, op 04-12-1859 in Joure met Gerrit Popma, 34 jaar oud. Gerrit is geboren op 17-09-1825 in Leeuwarden. Gerrit is overleden op 06-04-1892 in Haskerland, 66 jaar oud.

Kinderen van Benjamina en Gerrit:
1 Doedonia Lidia Rebekka Popma, geboren op 19-12-1860 in Haskerland. Doedonia is overleden op 04-07-1861 in Haskerland, 6 maanden oud.
2 (levenloos) Popma, geboren op 20-05-1864 in Haskerland. (levenloos) is overleden op 20-05-1864 in Haskerland, 0 dagen oud.
3 Doedenia Lidia Rebekka Popma, geboren op 07-07-1866 in Haskerland. Doedenia is overleden.
4 Froukje Popma, geboren op 10-08-1867 in Haskerland. Froukje is overleden op 20-07-1868 in Haskerland, 11 maanden oud.
5 Froukje Popma, geboren op 21-01-1869 in Haskerland. Froukje is overleden op 06-05-1872 in Haskerland, 3 jaar oud.
6 Anke Johanna Popma, geboren op 08-12-1871 in Joure, Haskerland Volgt VI-a.

V-f Anke Johanna Schuil is geboren op 04-04-1832 in Ijlst, dochter van Albertus Schuil en Doedonea Lydia Rebecca Veth. Anke is overleden op 29-12-1906 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Adres:
vanaf ?-12-1863     Leeuwarden (1863)
Anke trouwde, 31 jaar oud, op 26-12-1863 in Leeuwarden met Hendrik Stoffels, nadat zij op 13-12-1863 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
Adres:
vanaf ?-12-1863     Bolsward

Kinderen van Anke en Hendrik:
1 Lydia Rebekka Stoffels, geboren op 24-10-1864 in Bolsward. Lydia is overleden.
2 Barend Stoffels, geboren op 15-09-1866 in Joure. Barend is overleden.
3 Trijntje Stoffels, geboren op 14-10-1870 in Joure. Trijntje is overleden.

V-g Anke Maria Schuil is geboren op 13-03-1850 in Leeuwarden, dochter van Broer Tjitse Schuil en Akke Zijlstra. Anke is overleden. Anke trouwde, 22 jaar oud, op 13-03-1872 in Leeuwarden met Jacobus Johannes Beijerman.
Adres:
vanaf 1872     Amsterdam (1872)

Kind van Anke en Jacobus:
1 Johannes Jacobus Beijerman, geboren omstreeks 1873 in Amsterdam Volgt VI-b.

V-h Joukje Petronella Schuil is geboren op 28-02-1854 in Leeuwarden, dochter van Broer Tjitse Schuil en Akke Zijlstra. Joukje is overleden. Joukje trouwde met Johannes Posthumus. Johannes is overleden.

Kinderen van Joukje en Johannes:
1 Johanna Posthumus, geboren op 22-11-1890 in Smallingerland. Johanna is overleden.
2 Everardus Posthumus, geboren op 29-10-1895 in Smallingerland. Everardus is overleden.
3 Amelia Everarda Posthumus, geboren op 01-08-1899 in Smallingerland. Amelia is overleden.

V-i Johanna Schuil is geboren op 12-07-1840 in Leeuwarden, dochter van Jouke Boltom Schuil en Akke Zijlstra. Johanna is overleden.
Adressen:
vanaf ?-10-1863 tot 11-05-1868     Hoek Sacramentstraat bij de Amelandspijp K 18 te
vanaf 12-05-1868 tot ?-05-1871     Turfmarkt A 288, over de Tuinen te Leeuwarden (v/a
vanaf ?-05-1871     Turfmarkt A276 te Leeuwarden
Beroepen:
vanaf ?-10-1863    Modiste te Leeuwarden (v/a 1863 tot na 1874)
vanaf ?-10-1863    Modiste te Brussel (1860 tot 1863)
Leerlingen:
vanaf 22-04-1864    
Winkelhulp:
vanaf 22-04-1870    
Johanna trouwde, 39 jaar oud, op 17-02-1880 in Leeuwarden met Jacobus Johannes Beijerman.
Adres:
vanaf 1872     Amsterdam (1872)

V-j Martinus Schuil is geboren op 26-04-1842 in Harlingen, zoon van Jouke Boltom Schuil en Akke Zijlstra. Martinus is overleden op 22-03-1899 in Drachten, 56 jaar oud.
Notitie bij Martinus: Overlijdenssadvertentie van Martinus:
"Tot mijn en der kinderen diepe smart, overleed heden onze geliefde Echtgenoot en Vader, MARTINUS SCHUIL.In den ouderdom van bijna 57 jaar, ten huize van zijn Zwager J.Posthumus te Drachten. M. Schuil-Van der Meulen, Drachten, A. Lunenburg-Schuil, Amsterdam, C. Lunenburg, A.C. Graandijk-Schuil, Haarlem, P.H. Graandijk, J.B. Schuil, Telekebetang, A. Schuil-Hol,Nederl.Indi‘, Drachten, 22 Maart 1899.
Over Martinus is een verslag van zijn leven verschenen "Martinus Schuil (1842-1899) Een leven vol muziek". Door Y.J. Elsinga (Tresoar, Leeuwarden, Schuil map) . Dit is ook te lezen op http://home.tiscali.nl/wimkabouter/stamboom/stamboomtree/nieuwe_pagina_2.htm

Adressen:
vanaf ?-08-1862     Hoek Sacramentstraat K 18 te Leeuwarden (v/a 1862),
vanaf 1875 tot ?-02-1879     Voorstraat 24 te Harlingen (1875)
vanaf 28-02-1879     Noorderhaven 102 te Harlingen (1879) (In 1884 kwamnen de moeder en stiefvader van Martinus vanuit Amsterdam bij hen inwonen, maar overleden in 1884 en 1887. YJ Elisinga)
Beroepen:
Pianohandel te Franeker (1873-1874) (Advertentie in de krant:
Martinus Schuil, Franeker
Magazijn van Fransche en Duitsche Pianinos, waaronder eenige gebruikte, zoo goed als nieuw, van af F260.)
Componist (Hij componeerde de kinderoperette "De Woudkoningin" alsmede een aantal liederen, zangspelen, en schetsen, o.a., "Rika´s droom", "Franchemont de Marskramer", "Eureka" en "Malle Geert".Uit een krantenartikel van YJ Elsinga)
vanaf ?-08-1862    Muziekleraar voor viool, piano en accompagnement (v/a 1862)
vanaf ?-05-1864    Stadsmuziekmeester te Harlingen (1864 - 1872)
vanaf ?-05-1864    Organist Ned. Hervormde gemeente te Harlingen (v/a 1864)
vanaf ?-10-1873    Muziek-Directeur te Franeker (1873)
Opleiding:
vanaf 1859 tot ?-08-1862    Muzikale opleiding te Brussel (1859 tot 1862)
Bezit:
vanaf 05-04-1872    N964
Concert:
vanaf 1864 tot 1874    In april 1864 was Martinus Schuil solist in een liefdadigheidsconcert:
"Daar de plotselinge ongesteldheid bij een ander solist was opgekomen, had de heer M. Schuil de welwillendheid een paar lieve stukken voor piano ten beste te geven, en, ofschoon geheel onvoorbereid, kweet hij zich zoo goed van zijne taak, dat hem de algemeene tevredenheid ten dele viel."
In November 1865 gaf Martinus Schuil en groot vocaal en instrumentaal concert te Franeker, onder bereidwillige medewerking van het Zanggezelschap Euphonia en verschillende Dilletanten uit de stad en elders.
Ook in april 1866 gaf hij een groot vocaal en instrumentaal concert te Franeker, samen met Mej. Augusta Bornholdt, kerkzangeres uit Kopenhagen. Ook zangereniging Euphonia deeed mee.
In februari 1867 geeft hij samen met Ferdinand van Ommeren een concert te Franeker.
In mei 1874 gaf hij een groot nationaal feest-concert vanwege het zilveren koningsjubileum van Koning Willem III. Hierbij zangstukken en na de pauze een kinderkoor.
Toneel:
vanaf ?-01-1864    
Martinus trouwde, 27 jaar oud, op 08-07-1869 in Franeker met Martha van der Meulen, nadat zij op 27-06-1869 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Martha is overleden.

Kinderen van Martinus en Martha:
1 Ake Schuil, geboren op 05-04-1870 in Franeker Volgt VI-c.
2 Anna Cornelia Schuil, geboren op 26-12-1872 in Franeker Volgt VI-d.
3 Jouke Broer Schuil, geboren op 20-03-1875 in Franeker Volgt VI-e.

VI-a Anke Johanna Popma is geboren op 08-12-1871 in Joure, Haskerland, dochter van Gerrit Popma en Benjamina Schuil. Anke is overleden. Anke trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1896 in Abcoude-Proosdij met Maarten Kleyne, 29 jaar oud. Maarten is geboren op 01-01-1867 in Assendelft. Maarten is overleden.

VI-b Johannes Jacobus Beijerman is geboren omstreeks 1873 in Amsterdam, zoon van Jacobus Johannes Beijerman en Anke Maria Schuil.
Beroep:
vanaf 1905    Eerste Luitenant (1905)
Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 20-10-1905 met Carolina Christina M. Crooswijk, ongeveer 0 dagen oud. Carolina is geboren in Rotterdam. Carolina is overleden.

VI-c Ake Schuil is geboren op 05-04-1870 in Franeker, dochter van Martinus Schuil en Martha van der Meulen. Ake is overleden. Ake trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1893 in Harlingen met Cornelis Lunenburg. Het huwelijk werd ontbonden op 05-05-1916.
Adres:
vanaf 1899     Amsterdam (1899)
Beroep:
Handelsreiziger (1899)

VI-d Anna Cornelia Schuil is geboren op 26-12-1872 in Franeker, dochter van Martinus Schuil en Martha van der Meulen. Anna is overleden. Anna trouwde met Pieter Herman Craandijk.
Adres:
vanaf 1899     Haarlem (1899)
Beroepen:
Kandidaat-notaris
Adjunct-directeur van de Haarlemse Hypotheekbank

VI-e Jouke Broer Schuil is geboren op 20-03-1875 in Franeker, zoon van Martinus Schuil en Martha van der Meulen. Jouke is overleden op 24-10-1960 in Haarlem, 85 jaar oud.
Notitie bij Jouke: Zie www.opzoeknaarpuk.nl/jb_schuil.htm voor een overzicht van het leven en de werken van Jouke. Zie ook http://www.oudejeugdboeken.nl/start2.html voor een biografie over hem (kijk onder "Schrijvers") (gegevens hieruit in deze stamboom overgenomen) en informatie over zijn boeken. Zie http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/schuil voor een verdere biografie (gegevens hieruit overgenomen).
Adressen:
vanaf ?-12-1896 tot 1905     Ned. Indie (1897 tot 1905) (Keerde terug omdat zijn vrouw niet tegen het klimaat kon.)
vanaf 1905     Den Helder (1905)
vanaf 1908     Haarlem (v/a 1908)
vanaf 1938     Wagenweg te Haarlem
Beroepen:
Kinderboekenschrijver (Hij schreef de volgende boeken: Uit den kostschooltijd van Jan van Beek (1910), De Katjangs (1912), De AFC-ers(1915), De Artapappa´s(1920), Rob en de stroper van Tjot-Idi (1932, oorspr 1928), Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen (1930). Toneelstukken door hem geschreven waren onder meer: Gedeballoteerd (1905), Het offerlam (1905), MŽsalliance (1906), Een geloovige (1907) en Fatsoen, een komedie (1908), Dodenrit (1918), Zedelijkheidsdictator (1920).
Ook schreef hij het blijspel "Gedeballotterd" (1905 door het Nederlands Toneel te Amsterdam uitgevoerd).
Behalve toneelstukken schrijven, bezocht hij ook vaak zelf het theater. Hij had zelfs een vaste plaats in de Haarlemse schouwburg. Vanwege zijn pogingen scholieren in contact met cultuur te brengen werd in 1959 de schilder Kees Verwey opgedragen (door het Haarlemse gemeentebestuur) om een portret van Jouke te schilderen. Dit werd in het trappenhuis van de stadsschouwburg gehangen.
Hij was erelid van de kunstenaarssoci‘teit Teisterbant.)
Toneelrecensent voor het Haarlems dagblad (1910)
vanaf 1892 tot 1914    2e Luitenant der Infanterie, Weltevreden (Batavia) (va1892) (Hij diende bij de garnizoenscompagnie van de Lampongse districten in Zuid-Sumatra (in 1899 te Telekebetang) en vanaf oktober 1899 bij het garnizoensbataljoen in West-Borneo. Hij nam deel aan het culturele leven in de kolonie. Zijn schoonvader kwam bij hen wonen maar omdat Amalia niet tegen het klimaat kon, keerden Jouke en Amalia in 1905 terug naar Nederland.
In 1914 werd hij eervol ontslagen uit het leger.Hij was toen kapitein bij het 3de regiment der Infanterie. Hij moest echter, vanwege de mobilisatie een half jaar later weer dienst doen. Na de eerste wereldoorlog ging hij met onbepaald verlof en In 1923 met groot verlof.)
Opleidingen:
HBS te Harlingen
KMA te Breda
Kostschool te Velp (voordat hij naar de HBS ging)
Jouke trouwde, 22 jaar oud, op 15-12-1897 in Met-de-handschoen met Amalia Jacoba Hol. Amalia is overleden in 1938.
Beroep:
Zangpedagoge


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.2 op 12-03-2008 13:47


Updated version April 2008.
Judith Henstra, email.