Overzicht van de Schuil families

Er zijn verschillende Schuil families, die mogelijk aan elkaar verwand zijn. De families waarvan ik de meeste nakomelingen ken, komen voornamelijk uit het noorden van Nederland: de Sneeker, Harlinger, en Texelse Schuilen stammen van dezelfde voorvader, Walraven Schuil en de minstens zo talrijke Schuil familie uit Groningen (Leek, Zevenhuizen) stamt mogelijk af van een voorvader van Walraven Schuil.

De adelijke families Schuyl van Walhorn, Schuyl van Vreuschemen en Schuyl van der Does, zijn aan elkaar verwand en waarschijnlijk ook aan de al genoemde Walraven Schuil, die een mogelijke nakomeling is van de Schuyl van Vreuschemen familie.

Van de Schuijlen en Schuilen uit Tiel, Wageningen en omstreken is het aannemelijk dat zijn van de Schuyl van Walhorn familie afstammen. Voor de Tielse Everardus Schuijl (ong 1640) is er een mogelijk verband met deze familie gevonden.

De familienamen zijn in de loop der tijden op verschillende manieren geschreven. Alle spellingsvarianten worden door mij onderzocht, waaronder: Schuil, Schuyl, Schuijl, Schuyl van Walhorn, Schuyl de Walhorn, Schuil van Walhorn, Schuyl van Vreuschemen en varianten, Schuyl van der Does.

De onderstaande Schuilen kunt u op mijn website bekijken. Klik op de familie waarin u geinteresseerd bent. De stamboom verschijnt dan op uw scherm.

Aanvullingen zijn altijd welkom! Als U familie bent, laat U het even weten? Via Contact in het menu bovenaan kunt u mij een email sturen.

De adelijke Schuylen
Schuyl van Walhorn, Schuyl van Vreuschemen, Schuyl van der Does.
De Schuil familie uit Walhorn (in Belgisch Limburg) was een adelijke familie die kastelen bezat (zie hiernaast).

De stamboom is in de vorm van een PDF bestand, gemaakt door Jaap Schuil.

Een alternatieve versie van de stamboom, gemaakt door Ruud Eggebeen.
De kastelen
Crapoel en Vreuschemen
Wie wil er nu niet weten in welke kasteel zijn voorouders gewoond hebben? De Schuil van Walhorn familie bezat het slot Crapoel en de familie Schuil van Walhorn bezat het optrekje Vreuschemen.
Uit Groningen
Leek, Zevenhuizen, Grootegast.
De Schuil familie uit de provincie Groningen (stamboom). Deze familie is daar zeker al vanaf rond 1680.
Uit Tiel en Wageningen
Klik voor een overzicht
8 Schuijl families uit Tiel en Wageningen. De naam Aart komt in bijna al de Tielse stambomen voor.
Walraven Schuil en familie
Leiden, later Sneek.
Walraven kwam uit Aken naar Leiden. Nakomelingen zijn de Schuilen uit Sneek, Harlingen, en Texel (zie hiernaast).
Uit Sneek
Nakomelingen van Walraven Schuil, uit Sneek.
Uit Harlingen
Nakomelingen van Walraven Schuil, uit Harlingen.
Uit Texel
Nakomelingen van Walraven Schuil, uit Texel.
Martinus en Jouke Broer
Dokkum.
De familie van de musicus Martinus Schuil en zijn zoon de schrijver Jouke Broer. Zij zijn nazaten van een gouvernementscommies die rond 1700 in Groningen woonde.
Losse Schuilen
Losse Schuilen die nog niet zijn uitgezocht, maar hopelijk passen in de andere stambomen. Hier zijn Schuilen uit Delft en omstreken en uit de provincie Utrecht.