De nakomelingen van Walraven Schuil: 1600-1700

 

 

Deze stamboom is tot stand gekomen door samenvoeging van gegevens van de volgende personen:  Wybo Palstra, Anna van Gelderen, Annelies Schuil en haar grootvader Paulus Joannes Schuil (1873-1944), en eigen onderzoek.

 

 

 

Er waren blijkbaar twee broers Schuyl die vanuit Aken naar Leiden kwamen, waarschijnlijk rond 1642. Zij waren lakenwerkers van beroep. Aken stond in die tijd bekend om zijn lakenindustrie en zo ook Leiden. Waarom Walraven en Pieter Schuyl uit Aken weggingen is onbekend. Dat zij voor Leiden kozen is waarschijnlijk vanwege hun beroep. Wie hun ouders waren is niet met zekerheid te zeggen. Wel is het bijna zeker dat ze afstammen van de Schuyl von Vreuschemen familie.

 

Akense lakenindustrie: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~mlcarl/Aachen-Aquisgranum.htm

Leidense lakenindustrie: http://members.lycos.nl/jouvries/laken.html en http://home.hccnet.nl/jj.pison/leiden.htm

 

 

I-a Walraven Schuil/ Schuyl. Het is niet bekend wanneer hij is geboren, alleen dat hij op 4 juli 1656 te Haarlem is overleden. De boedelscheiding vond plaats d.d. 6 december 1656. Hij is mogelijk de zoon van Johan Walraf Schuil von Vruesschenen.  Hij was lakendrapier (drapenier) en kwam uit Aken, waar hij bezittingen had. Hij trouwde (1) met Maria DE HILLAVIJ (Hillevry/ Hillevy). Zij overleed te Ber(t)scheid (vlak onder Aken) in Duitsland voor 6 juni 1635. Uit dit huwelijk:

 

1.      Pieter (m). Geboren te Aken en overleden te Leiden. Hij trouwde (1) met Maria KIRREVELT en (2) met Jannetje BAILLIU. Zie II-a.

2.      Paulus (Pouwel) Walraven Schuil / Schuyl (m).  Geboren te Aken en overleden te Sneek in 1681. Hij was getrouwd met Elisabeth Hendrik HAES. Zie II-b.

3.      Maria (v). Zij trouwde met Hendrik BACKER. Hij was poorter van Leiden op 24 oktober 1642 op de getuigenis van Pouls SCHUYL, lakenwerker en Theunis LENSE, lakenwerker van Duyren (?). Hij was burger van Burtscheid op 16 november 1655 en burger van Aken op 6 december 1656.

4.      Agnietgen (v). Zij trouwde op 17 januari 1655 te Leiden met Anthony LENSE. Hij was de weduwnaar van Elysabeth Joris. Angenieta was toen weduwe te Haarlem. Op 9 augustus 1632 was Tonis Lense lakendrapier van Sleden.

 

Walraven Schuil trouwde (2) met Peterken Andries, op 26 juli 1652 te Burtscheid voor de schepenen en stadhouder aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen. 

 

 

I-b. Pieter Schuyl. Hij was lakenwerker van beroep (1633) en trouwde (1) met Lysbeth Jansdr en (2) met Annetgen Fransdr. Annetgen was geboren te Leiden en ondertrouwde met Pieter op 2 juli 1633 aldaar. Zij was geboren te Waert en woonde  bij haar huwelijk te Oude Chingel te Leiden. Pieter woonde toen te Langegraft, Leiden en was weduwnaar. Waarschijnlijk uit het eerste huwelijk:

 

 1. Walraven Schuyl (m). Geboren te Leiden. Zie II-c.

 

 

GENERATIE II

 

II-a. Pieter Schuyl. Geboren te Aken en overleden in 1665 te Leiden. Hij was de zoon van Walraven SCHUYL (I-a)  en Maria de HILLAVIJ. Hij was drapenier van beroep (lakendrapier, 1642) en arriveerde te Leiden op 8 april 1642. Hij trouwde (1) met Maria KIRREVELT (Kirvils, Kervel). Zij overleed te Aken in november of december van 1641. Uit dit huwelijk:

 

 1. Maria (Marya) (v). Geboren te Aken in 1637. Zij trouwde op 19 maart 1661 voor de schepenen te Leiden (ondertrouw 2 maart 1661) met Frans van BERCKEN. Hij werd bij het huwelijk geassisteerd door zijn oom Balthen Gerritsz van Hooikmade en Maria door haar stiefmoeder Jannetgen Baillioen. Frans was geboren te Amsterdam en woonde ten tijde van zijn huwelijk te Hoygraft, Leiden. Hij was greinreder van beroep. Marya was bij haar huwelijk wonende te Heeregraft. Leiden.
 2. Johannes (m). Geboren te Aken in 1638. Hij was lakendrapier bij zijn huwelijk in 1662 en winkelier te Gorinchem op 28 december 1665. Hij ondertrouwde te Gorichem op 26 mei 1662 met Tanneken Pieters RIJKENAERT. Hij werd geassisteerd door zijn vader Pieter Schuyl. Hij woonde toen te Heeregraft, Leiden. Tanneke was geboren te  Gorinchem en woonde daar ten tijde van haar huwelijk.
 3. Trijntgen (v). Geboren te Aken in 1639, jong overleden.

 

Pieter trouwde (2) op 18 mei 1642 te Leiden (ondertrouw 28 april 1642) met Jannetje BAILLIU (Balju, Bailliou, Baljouw) uit het land van Luik. Zij is begraven in de Hooglandse kerk te Leiden rond 4-11 Juli 1705. Bij het huwelijk was Pieter weduwnaar en woonde te Hoygraft. Jannetje woonde te Oude Chingel, Leiden. Uit dit huwelijk:

 

 1. Catharina (v). Geboren te Leiden in 1643. Zij ging in ondertrouw op 24 oktober 1670 met Jan Gerrits, geboren te Frederiksstad en aldaar woonachtig en van beroep smid. Bij de ondertrouw werd Catharina geassisteerd met haar moeder Jannetje Bailliou. Het trouwen vond plaats op 8 november 1670, voor de schepenen. Catharina woonde toen te Leiden in de Nieuwe Hoygraft.
 2. Walraaf (m). Geboren te Leiden in 1649. Hij trouwde met Catharina VAN DER MEULEN. Zie III-a.
 3. Jannetje Schuyl (v). Geboren te Leiden in 1653. Zij ging (1) in ondertrouw op 21 juli 1674 met Walraven VAN IJKSOM (Uxem). Hij was kousenverkoper en geboren te Leiden, wonende in de Haarlemstraat. Hij was de zoon van Pieter en Flora BASTIJN. Jannetje woonde te Nieuwe Heeregraft en werd geassisteerd met haar moeder Jannetje Baljouw. Zij trouwde op 12 augustus 1674 voor de schepenen. Jannetje ging (2) in ondertrouw op 10 februari 1685 met Johannes VAN SOLINGEN. Hij was geboren te Den Briel, en woonde te Leiden in Nieuw Levendaal. Hij was verwer van beroep. Jannetje wordt hierbij genoemd de weduwe van Walraven van Uxem. Zij woonde toen te Leiden, te Nieuwen Rijn, en werd geassisteerd met haar moeder Jannetje Bailljouw. Het huwelijk vond plaats op 4 maart 1685.
 4. Sara (v). Geboren te Leiden in 1657.
 5. Agnietje Schuyl (v). Geboren te Leiden in 1659. Zij ging op 13 januari 1708 in ondertrouw met Pieter DE LANOY. Hij was weduwnaar van Geertruyt DE LA CROIX. Hij woonde te Leiden in de Oude Cingel bij de 10 huizen en werd geassisteerd met zijn schoonzoon Paulus SWIJNVOORT. Angenietta Schuyl woonde in de Nieuwe Hogewoert te Leiden en werd geassisteerd met haar zuster Jannetje Schuyl. Het huwelijk vond plaats op 28 januari 1708 voor de schepenen.

 

 

 

II-b Paulus (Pouwel) Walraven Schuil / Schuyl. Geboren te Aken en overleden in 1681 te Sneek. Hij was de zoon van Walraven SCHUIL (I) en Maria de HILLAVIJ.  Hij trouwde te Aken met Elisabeth (Elske) Hendrik HAES (Haas). De naam Haes komt van de gelijknamige plaats in Limburg in de buurt van Eupen. Uit dit huwelijk:

 

1.      Hendrik (m). Geboren te Aken. Hij trouwde met Aeltien Dircxdr. Zie III-b.

2.      Maria (v). Zij trouwde met Wouter Claessen. Zie III-c.

3.      Walraven (m). Geboren te Leiden in 1648. Hij trouwde (1) met Beerntie Hiddes en (2) met Hylckjen Harmens. Zie III-d.

4.      Paulus Paulus’ Schuyl (m). Geboren te Leiden. Hij trouwde met Bouck SIERKS. Zie III-e.

5.      Pytter Schuyl (m). Geboren te Leiden. Hij trouwde met Trijntje Harmens. Zie III-f.

 

                       

Paulus Walraven  was lakendrapier van beroep, wonende te Aken. Hij kreeg  op 3 juni 1639 poorterrecht van Leiden (oftewel, hij woonde daar), hij was toen al getrouwd,  en verhuisde later naar Sneek. In 1642 was hij getuige bij het verkrijgen van de poorterrechten van Leiden van zijn zwager Hendrik Backer. Hij was doopsgezind. Op 7 maart 1681 werd er een inventaris opgemaakt in het sterfhuis te Sneek.

 

Op 22 juli 1680 worden Walraven Schuil, Paulus Paulus Schuil en Pyter Schuil opgenomen in de burgerboeken te Sneek. Zij leggen geen eed af, wat betekent dat ze Doopsgezind waren.

 

 

II-c. Walraven Schuyl. Hij was geboren te Leiden. Hij was de zoon van Pieter SCHUYL (I-b) en waarschijnlijk Lysbeth Jansdr. Hij was verwer van beroep en ging in ondertrouw vergezeld van zijn neef Pieter SCHUYL met Pleuntje Ariens ROOS. Zij was een jongedochter van Katwijk aan de Rijn en was vergezelschapt met haar moeder Trijntje Jans. Het huwelijk vond plaats op 8 augustus 1660 te Leiden. Uit dit huwelijk:

 

 1. Catharina (v). Gedoopt op 22 juni 1663 in de Hooglandse Kerk.
 2. Lysbet (v). Gedoopt op 22 maart 1665 in de Hooglandse Kerk.
 3. Arien (m). Gedoopt op 2 november 1667 in de Hooglandse Kerk.

 

 

 

GENERATIE III

 

III-a. Walraaf Schuyl. Geboren te Leiden in 1649 en overleden voor November 1694. Hij was de zoon van Pieter SCHUYL (II-a) en Jannetje BAILLIU.  Hij was lakendrapier van beroep en ondertrouwde op 16 februari 1690 met Catharina VAN DER MEULEN.  Hij woonde te Leiden in de Heeregraft en werd geassisteerd door zijn broeder Johannes Schuyl. Catharina was weduwe van Philippus VAN BYEVELT. Zij woonde te Leiden in de Heeregraft en werd geassisteerd door haar zusters Sara en Louise VAN DER MEULEN. Het paar trouwde op 5 maart 1690. Uit dit huwelijk een dochter:

 

 1. Sara (v). Geboren 1693 te Leiden. Zij was enigs kind.

 

Catharina trouwde  in 1694 alweer, als weduwe van Walraven Schuyl, met Abraham BAILJOU. Hij was geboren te Leiden en woonde aan de Nieuwe Heeregraft. Hij was ook lakendrapier van beroep. Catharina woonde ook te Nieuwe Heeregraft. Het paar ging in ondertrouw op 19 november 1694 en trouwde op 4 december 1694.

 

 

 

III-b. Hendrik Schuyl. Geboren te Aken. Hij was de zoon van Paulus Walraven SCHUYL (II-b) en Elisabeth Hendrik HAES. Hij trouwde met Aeltien Dircxdr voor het gerecht van Sneek op 24 december 1657. Uit dit huwelijk:

 

 1. Johannes Hendriks (m).  Geboren in 1659. Op 22 mei 1702 was hij te Sneek woonachtig. Hij was predikant der Doopsgezinde Gemeente te Sneek in 1721 en werd in dat jaar beroepen naar Woudsend. Hij stierf aldaar op 25 maart 1732. Hij was ongehuwd of kinderloos. Zijn erfgenamen waren Hendrik Hendriks Schuil en Frouckjen Jelles.
 2. Frouckjen (v). Geboren in 1661. Zij trouwde met NN Jelles.
 3. Paulus Hendriks (m). Geboren in 1662. Hij was op 7 maart 1681 te Franeker. Kinderloos. Hij erft in 1735 van zijn broeder H. H. Schuil te Bolsward als universeel erfgenaam. Zijn nicht heet Frouckjen Jelles en was mogelijk zijn erfgenaam.
 4. Hendrick Hendricks (m). Geboren in 1664 en overleden in 1735 te Bolsward. Hij was op 22 mei 1702 wolkammer te Bolsward.

 

 

 

 

III-c. Maria Schuyl. Zij was de dochter van Paulus Walraven SCHUYL (II-b) en Elisabeth Hendrik HAES. Zij trouwde op 28 mei 1664 voor het gerecht van Sneek met Wouter Claessen. Maria was bij haar huwelijk wonende te Sneek en Wouter Claessen was geboren te Aken, woonachtig te Vrederichsstadt. In 1681 waren zij te Hoesum in Holstein. Uit dit huwelijk:

 

 1. Geertruid Wouters (Claessen) (v). Geboren in 1665.
 2. Elske Wouters (Claessen) (v). Geboren in 1667.

 

In 1668 hertrouwde Wouter Claesz, als weduwnaar van Maria Schuijl, met Marrijtge Jans, geboren te Leiden, wonende te Hoygraft. Ondertrouw was op 22 juni 1668 en trouwen op 7 juli 1668. Wouter woonde toen te Frederickstadt.

 

 

III-d. Walraven Schuyl. Geboren te Leiden in 1648. Hij was de zoon van Paulus Walraven SCHUYL (II-b) en Elisabeth Hendrik HAES. Hij trouwde (1) op 4 mei 1672 voor het gerecht te Sneek met Beerntie Hiddes van Ameland en (2) op 26 mei 1682 te Sneek met Hylckjen Harmens. Waarschijnlijk uit het tweede huwelijk (anders waren de dochter achter in de 30 voordat zij trouwden):

 

 1. Jacobjen Schuyl (v). Zij trouwde op 23 december 1714 in haar woonplaats Heerenveen met Schelte Scheltes uit Sneek.
 2. Elske Schuyl (v). Zij trouwde op 15 november 1716 in haar woonplaats Heerenveen voor de Hervormde kerk met Hendrik Klaasses, ook uit Heerenveen.

 

 

III-e Paulus Paulus’ Schuil. Geboren te Leiden. Hij was de zoon van Paulus Walraven SCHUIL (II-b) en Elisabeth Hendrik HAES. Hij was doopsgezind en trouwde op 8 september 1673 in de Sneek Burger Gemeente (voor het gerecht) met Bouck Sierks. Uit dit huwelijk:

 

1.      Paulus Paulus’ (m). Geboren te Sneek. Hij trouwde met Aaltje Oedses. Zie IV-a (Sneeker tak).

2.      Uilke Paulus’ (m). Geboren rond 1690 en gedoopt op 10 maart 1724 in Sneek, NH doop op belijdenis. Hij was getrouwd met Rigtje Hotses Bincksma en overleed mogelijk na 1749 te Slooten. Zie IV-b (Harlinger tak).

3.      Siercks Paulus’ (m). Zie IV-c  (Texelse tak).

 

In het hypotheekboek staan Paulus Paulus Schuyl en Bauckjen Sierks e.l. als debiteuren geregistreerd op 28 juni 1712.

 

 

III-f Pytter Schuyl (m). Geboren te Leiden en overleden voor augustus/september 1697. Hij was de zoon van Paulus Walraven SCHUIL (II-b) en Elisabeth Hendrik HAES. Hij was doopsgezind. Hij trouwde op 20 december 1678 met Trijntje Harmens uit Bolsward. Zij overleed voor 1702. Zelf woonde Pytter ten tijde van zijn huwelijk te Sneek, alwaar hij op 22 juli 1680 in de burgerboeken wordt opgenomen.  Uit dit huwelijk:

 

 1. Paulus (m). Geboren 1690.

 

 

Op 22 mei 1702 werden over Paulus ten verzoeke van Hendrik Hendriks Schuyl, wolkammer te Bolsward, medenaaste bloedverwant van het kind, tot voogden benoemd Paulus Paulus Schuyl, als volle oom, en Johannes Hendricks Schuyl als volle neef. Beide te Sneek.

 

 

 

 

Alleen van de kinderen van Paulus Paulus’ (III-e) is meer bekend. Zoon Paulus Paulus’ en zijn nazaten blijven in Sneek wonen, zie de Sneeker tak, IV-a. Zoon Uilke Paulus blijft in Sneek maar zijn nazaten trekken naar Harlingen , zie de Harlinger tak, IV-b. Zoon Siercks Paulus Schuil heeft een zoon die naar Texel verhuist, zie de Texelse tak, IV-c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated December 2002, Judith Henstra