De nakomelingen van Walraven Schuil Harlinger tak

 

Deze stamboom is tot stand gekomen door samenvoeging van gegevens van de volgende personen: Wybo Palstra, Janke de Vries, Jitske Coers, Roelof Varkevisser, Theo Schat, Anna van Gelderen, Jeroen van Luin, Johan van der Wal, Metty Erfmann-Schuil, Feike Boomsma, Martin Edens, Henk van der Ploeg, Betty Eisinga, Melanie Doherty, Annelies Schuil, Annemarie Schuil en eigen onderzoek.

Voor eerdere generaties zie: De nakomelingen van Walraven Schuil.

I Uilke (Ulcke) Paulus Schuil is geboren omstreeks 1690, zoon van Paulus Paulus´ Schuil en Bauk (Bouck) Sierks. Hij is gedoopt op 10-03-1724 in Sneek (NH). Uilke is overleden na 1749 in Sloten?, ongeveer 59 jaar oud.
Adres:
1749     Sloten (Uilke Paulus Schuil, old charger, geen of weinig bestaan)
Uilke trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 29-05-1712 in Sneek (NH) met Rychtie Hotses Bincksma (Binxma), nadat zij op 14-05-1712 in Online in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Hotse Romkes Binck(sma) en Tryntie Jochems Vooghd. Zij is gedoopt op 11-08-1689 in Sneek (NH).

Kinderen van Uilke en Rychtie:
1 Hotse Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1715. Hij is gedoopt op 12-06-1715 in Sneek (NH). Hotse is overleden vr 12-07-1716, ongeveer 1 jaar oud.
2 Tryntie Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1718. Zij is gedoopt op 06-02-1718 in Sneek (NH). Tryntie is overleden vr 20-02-1722, ongeveer 4 jaar oud.
3 Poulus Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1719. Hij is gedoopt op 09-04-1719 in Sneek (NH). Poulus is overleden vr 16-02-1725, ongeveer 6 jaar oud.
4 Tryntie Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1723. Hij is gedoopt op 23-04-1723 in Sneek (NH). Tryntie is overleden.
5 Tryntie Uilkes Schuil, geboren vr 23-04-1723. Zij is gedoopt op 20-02-1722 in Sneek (NH).
6 Poulus Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1725 in Sneek Volgt II.
7 Watse Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1727 in Sloten. Hij is gedoopt op 08-06-1727 in Sloten (NH).
8 Jochem Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1729 in Sloten. Hij is gedoopt op 02-02-2007 in Sloten (NH). Jochem is overleden op 07-04-1731 in Sloten, ongeveer 2 jaar oud.
9 Hotse Uilkes Schuil, geboren op 09-02-1731 in Sloten. Hij is gedoopt op 12-07-1716 in Sneek (NH).
10 Hotse Uilkes Schuil, geboren omstreeks 1732 in Sloten. Hij is gedoopt op 03-09-1732 in Sloten (NH). Hotse is overleden op 23-09-1732 in Sloten, ongeveer 0 dagen oud.

II Poulus Uilkes Schuil is geboren omstreeks 1725 in Sneek, zoon van Uilke (Ulcke) Paulus Schuil en Rychtie Hotses Bincksma (Binxma). Hij is gedoopt op 16-02-1725 in Sneek (NH). Poulus is overleden.
Notitie bij Poulus: Bij de Quotisatie in 1749 wordt vermeldt een Poulus Uilkes uit Sneek, schoenlapper, 2 personen ouder en 1 jonger dan 12 jaar. Aanslag : D 15-01-00. De naam Schuil wordt niet vermeldt en het beroep schoenlapper past niet erg goed in de familie. Het aantal kinderen klopt wel. Onduidelijk of het de goede Poulus Uilkes is.
Ook wordt bij de Quotisatie een Poulus Uilkes Schuil vermeldt in Lemmer, die bakker was.

Adres:
vanaf 1790     Kerkstraat 4, Sneek
Beroep:
Bakker (waarschijnlijk)
Poulus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 07-11-1745 in Sneek (NH) met Grietje Douwes, ongeveer 13 jaar oud, nadat zij op 16-10-1745 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren omstreeks 1732, dochter van Douwe Lucas´ en Tryntie Sybrens. Zij is gedoopt op 02-11-1732 in Sneek (NH). Grietje is overleden.

Kinderen van Poulus en Grietje:
1 Uilke Paulus Schuil, geboren op 06-07-1747 Volgt III-a.
2 Sytze Paulus´ Schuil, geboren omstreeks 1749 Volgt III-b.

III-a Uilke Paulus Schuil is geboren op 06-07-1747, zoon van Poulus Uilkes Schuil en Grietje Douwes. Hij is gedoopt op 16-07-1747 in Lemmer. Uilke is overleden op 01-08-1826 in Sneek, 79 jaar oud.
Adressen:
tot 1826     Wijk 4 #16, Sneek (Aldaar overleden)
1785     Ijlst
vanaf 1785 tot 1789     Groot Zand 118, Sneek (1785 Uilke Schuil ingekomen van Ijlst; Dit werd eerder bewoond door Hotske Sybrens Overzee´s vader/ouders)
1790     Groot Zand 118, Sneek
1795     Sneek
1799     Sneek
Beroepen:
Kofschipper te Ijlst
1795    Grootschipper (Ten tijde van 3e huwelijk)
1826    Commissaris der veerschepen (Overlijdensacte)
Uilke:
(1) trouwde met Baukjen Tjitses Jorritsma. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-06-1780 in Ijlst (NH). Zij is een dochter van Tjitse Sybrens Jorritsma en Sietske Folkerts Reitsma. Zij is gedoopt op 17-09-1758 in Ijlst. Baukjen is overleden.
Religie:
1780    Op 4 juni 1780 is zij NH gedoopt

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 13-03-1785 in Sneek (NH) met Hotske Sybrens Overzee, nadat zij op 05-03-1785 in Gerecht te Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Sybren Warners Overzee en Acke Rients Kool. Zij is gedoopt op 16-10-1763 in Sneek (NH). Hotske is overleden omstreeks 24-10-1793 in Sneek, ongeveer 30 jaar oud (oorzaak: Geboorte zoon?).
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 15-03-1795 in Sneek (NH) met Akke Thomas van der Werf, nadat zij op 28-02-1795 in Sneek (Gerecht) in ondertrouw zijn gegaan. Akke is overleden vr 05-11-1808.

Kinderen van Uilke en Baukjen:
1 Paulus Uilkes Schuil, geboren op 24-04-1781 in Ijlst. Hij is gedoopt op 29-04-1781 in Ijlst (NH). Paulus is overleden.
2 Paulus Uilkes Schuil, geboren op 01-09-1784 in Ijlst. Hij is gedoopt op 12-09-1784 in Ijlst (NH). Paulus is overleden.
Kinderen van Uilke en Hotske:
1 Grietje Uilkes Schuil, geboren op 20-12-1785 in Sneek Volgt IV-a.
2 Sybren Uilkes Schuil, geboren op 05-01-1788 in Sneek Volgt IV-b.
3 Akke Uilkes Schuil, geboren op 18-08-1790 in Sneek Volgt IV-c.
4 Paulus Uilkes Schuil, geboren op 24-10-1793 in Sneek Volgt IV-d.


III-b Sytze Paulus´ Schuil is geboren omstreeks 1749, zoon van Poulus Uilkes Schuil en Grietje Douwes. Hij is gedoopt op 03-08-1749 in Lemmer. Sytze is overleden op 20-05-1829 in Sneek, ongeveer 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1780     Nummer 93, Sneek (Sytze P. Schuil op de Laan)
Beroep:
vanaf 1815    Kapitein op de smak ´De Aurora´
Sytze:
(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 02-09-1781 in Ijlst NH kerk met Syke Wybles Posthumus. Syke is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 27-04-1783 in Ijlst, NH kerk met Sytske Alles Wagensma. Sytske is geboren in Oldeboorn?, dochter van Alle Wagensma en Iemkje Lourens Oldeboorn. Sytske is overleden.

Kinderen van Sytze en Sytske:
1 Grietje Sytzes Schuil, geboren op 24-01-1784 in Amsterdam (op het schip) Volgt IV-e.
2 Paulus Sytzes Schuil, geboren op 18-11-1785 in Ijlst Volgt IV-f.
3 Alle Sytzes Schuil, geboren op 11-09-1789 in Ijlst Volgt IV-g.
4 Teye Sytzes Schuil, geboren op 23-11-1791 in Ijlst. Hij is gedoopt op 18-12-1791 in Ijlst, NH kerk. Teye is overleden.
Notitie bij Teye: Schuil, Teye Sytzes timmermansknecht, geb. IJlst 23.11.1791
zoon van Sytze Paulus Schuil en Sytske Wagensmid
loteling lichting 1811 mairie IJlst; legeronderdeel onbekend;
wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was in 05.1813
uit Dresden; bij aanneming familienaam 20 jaar
Bronnen: Tresoar nr. 1017 op de lijst vermisten toegang 11
inv.nr. 6510 nr. 22; Raf IJlst fol. 49

Beroep:
vanaf 1812    Timmermansknecht
Military Service:
vanaf 1811    
5 Ymkje Sytzes Schuil, geboren op 27-03-1794 in Ijlst Volgt IV-h.
6 Martien (Martje) Sytzes Schuil, geboren op 11-04-1799 in Ijlst Volgt IV-i.
7 Petrus Sytzes Schuil, geboren op 02-04-1802 in Ijlst. Hij is gedoopt op 09-05-1802 in Ijlst, NH kerk. Petrus is overleden vr 1811, ten hoogste 9 jaar oud.

IV-a Grietje Uilkes Schuil is geboren op 20-12-1785 in Sneek, dochter van Uilke Paulus Schuil en Hotske Sybrens Overzee. Zij is gedoopt op 05-01-1786 in Sneek, NH kerk. Grietje is overleden op 04-08-1864 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
Adres:
vanaf 1811     Ritsumerzijl
Religie:
Nederlands Hervormd
Grietje:
(1) trouwde met Otte Elsinga?. Otte is overleden.
Notitie bij Otte: Naam afgeleid van patroniem en achternaam dochter van Grietje Uilkes Schuil.

(2) trouwde, 19 jaar oud, op 08-10-1805 in Leeuwarden, NH kerk met Jan van Klooster. Jan is overleden vr 04-08-1864.
(3) trouwde, 33 jaar oud, op 20-06-1819 in Menaldumadeel met Willem Willems Fokkema, ongeveer 23 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1796 in Drachten, zoon van Willem Poppes Fokkema en Jetske Willems. Willem is overleden.

Kind van Grietje en Otte:
1 Ottje Ottes Elsinga Schuil, geboren op 08-05-1815 in Marssum, Menaldumadeel. Ottje is overleden op 09-12-1815 in Marssum, Menaldumadeel, 7 maanden oud.
Kinderen van Grietje en Jan:
1 Uilke Jans van Klooster, geboren omstreeks 1807. Uilke is overleden.
2 Betje Jans van Klooster, geboren op 21-09-1807 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 14-10-1807 in Leeuwarden. Betje is overleden.
3 Grietje Jans van Klooster, geboren omstreeks 1810. Grietje is overleden.
4 Marten Jans van Klooster, geboren op 01-01-1812 in Marssum (Menaldumadeel). Marten is overleden.
Kinderen van Grietje en Willem:
1 Sybren Willlems Fokkema, geboren op 14-01-1818 in Menaldumadeel. Sybren is overleden.
2 Willem Willems Fokkema, geboren op 14-01-1818 in Menaldumadeel. Willem is overleden.

IV-b Sybren Uilkes Schuil is geboren op 05-01-1788 in Sneek, zoon van Uilke Paulus Schuil en Hotske Sybrens Overzee. Hij is gedoopt op 10-01-1788 in Sneek (NH). Sybren is overleden op 13-05-1860 in Harlingen, 72 jaar oud.
Notitie bij Sybren: Ten tijde van de familienaam-registeratie in 1812 verkeerde Sybren in het buitenland.
Adressen:
tot 1860     ´t Herenwaltje 4; B96/K214, Harlingen (Daar overleden)
1812     Buitenland (Bij aanname familienaam door vader)
1822     Sneek (Bij geboorte zoon Uilke)
Beroepen:
1822    Schipper (Bij geboorte zoon Uilke)
1830    Varensgezel (Ten tijde van overlijden vrouw)
1840    Werkman en schipper (Bij trouwen zoon Fetze)
1845    Scheepstuiger (Bij overlijden Fetze Klazes Schuil)
Religie:
Nederlands Hervormd
Sybren trouwde, 30 jaar oud, op 12-04-1818 in Sneek no 5 met Lubrig Fetses van der Hey (Hei), 24 jaar oud. Lubrig is geboren op 10-04-1794 in Sneek, dochter van Fetse Klazes van der Hey en Bieuwkje (Bieuwe) Rienks Reitsma. Lubrig is overleden op 27-09-1830 in Harlingen, 36 jaar oud (oorzaak: Een week na de geboorte van haar 4e kind).
Adres:
tot 1830     ´t Herenwaltje 4; B96/K214, Harlingen (Daar overleden)
Religie:
Doopsgezind

Kinderen van Sybren en Lubrig:
1 Fetse Klazes Schuil, geboren op 01-02-1819 in Sneek Volgt V-a.
2 Uilke Sybrens Schuil, geboren op 11-04-1822 in Sneek Volgt V-b.
3 Hotse Sybrens Schuil, geboren op 23-12-1824 in Gent, Oostvlaanderen, Belgie Volgt V-c.
4 Beeukje Sybrens Schuil, geboren op 20-09-1830 in Harlingen. Beeukje is overleden op 03-11-1830 in Harlingen, 1 maand oud.

IV-c Akke Uilkes Schuil is geboren op 18-08-1790 in Sneek, dochter van Uilke Paulus Schuil en Hotske Sybrens Overzee. Zij is gedoopt op 12-09-1790 in Sneek, NH kerk. Akke is overleden op 01-01-1851 in Leeuwarden, 60 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Akke:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 29-09-1809 in Sneek met Johannes Romkes Zeylstra. Johannes is overleden.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 06-01-1833 in Sneek met Feike Boomsma, 40 jaar oud. Feike is geboren op 23-07-1792 in Dokkum, zoon van Pieter Boomsma en Sjoukje Ronner. Feike is overleden op 02-02-1858 in Dokkum, 65 jaar oud.

Kinderen van Akke en Johannes:
1 Akke Johannes´ Zeylstra, geboren omstreeks 1809 in Sneek. Akke is overleden.
2 Yka Johannes´ Zeylstra, geboren op 02-10-1812 in Sneek. Yka is overleden op 07-01-1813 in Sneek, 3 maanden oud.
3 Yka Johannes´ Zeylstra, geboren op 15-03-1814 in Sneek. Yka is overleden.
4 Jan Romkes Zeylstra, geboren op 28-04-1816 in Sneek Volgt V-d.
5 Hotske Johannes Zeylstra, geboren op 04-01-1819 in Sneek. Hotske is overleden.
Kind van Akke en Feike:
1 Pieter Feikes Boomsma, geboren op 08-11-1833 in Sneek Volgt V-e.

IV-d Paulus Uilkes Schuil is geboren op 24-10-1793 in Sneek, zoon van Uilke Paulus Schuil en Hotske Sybrens Overzee. Hij is gedoopt op 17-11-1793 in Sneek (NH). Paulus is overleden op 23-11-1864 in Sneek of Scharnegoutum, 71 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Paulus trouwde, 22 jaar oud, op 17-12-1815 in Sneek no 64 met Sjoukje Jetzes Bakker, 22 jaar oud. Sjoukje is geboren op 26-10-1793 in Sneek, dochter van Jetze Lykles Bakker en Aachtje Gerbens Westerbaan. Sjoukje is overleden in 01-1879 in Sneek, 85 jaar oud. Zij is begraven te Grafnummer 1340 te Sneek.

Kinderen van Paulus en Sjoukje:
1 Uilke Paulus Schuil, geboren op 29-04-1816 in Sneek. Uilke is overleden.
2 Jetze Paulus Schuil, geboren op 17-08-1817 in Sneek. Jetze is overleden op 18-10-1875 in Sneek, 58 jaar oud.
3 Paulus Paulus´ Schuil, geboren op 20-08-1821 in Sneek. Paulus is overleden op 03-10-1844 in Sneek, 23 jaar oud.
4 Aagjen Paulus Schuil, geboren op 03-10-1828 in Sneek Volgt V-f.
5 Joannis Paulus´ Schuil, geboren op 22-09-1830 in Sneek Volgt V-g.
6 Sytze Paulus´ Schuil, geboren op 22-09-1834 in Sneek. Sytze is overleden op 01-10-1909 in Sneek, 75 jaar oud.
Notitie bij Sytze: Ongehuwd overleden

IV-e Grietje Sytzes Schuil is geboren op 24-01-1784 in Amsterdam (op het schip), dochter van Sytze Paulus´ Schuil en Sytske Alles Wagensma. Zij is gedoopt op 21-03-1784 in Ijlst, NH kerk. Grietje is overleden op 04-08-1864 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 08-09-1805 in Amsterdam, schepenen met Klaas Arjens Steck. Klaas is overleden.
Adres:
vanaf 1805     Emden

Kind van Grietje en Klaas:
1 Tetje Steck, geboren op 11-12-1806. Zij is gedoopt op 07-01-1807 in Ijlst, Hervormde Gemeente. Tetje is overleden.

IV-f Paulus Sytzes Schuil is geboren op 18-11-1785 in Ijlst, zoon van Sytze Paulus´ Schuil en Sytske Alles Wagensma. Hij is gedoopt op 27-11-1785 in Ijlst, NH kerk. Paulus is overleden.
Adressen:
vanaf 1811     Emden, Emden (Ten tijde van aanname familienaam.)
vanaf >1848     Rotterdam, Rotterdam
Beroep:
vanaf 1848    Kapitein op de koopvaart
Paulus trouwde met Trijntje Hanses Westerhoven. Trijntje is overleden.

Kinderen van Paulus en Trijntje:
1 Ynske Schuil, geboren omstreeks 1803. Ynske is overleden.
2 Sytske Margaretha Schuil, geboren op 19-01-1809 in Amsterdam Volgt V-h.
3 Hansina Alberdina Paulus´ Schuil, geboren omstreeks 1812 in Emden Volgt V-i.
4 Hans Freriks Schuil, geboren omstreeks 1817 in Emden. Hans is overleden op 31-10-1836 in Rotterdam, ongeveer 19 jaar oud.
5 Sytze Schuil, geboren op 23-07-1820 in Emden Volgt V-j.
6 Paulus Sytzes Schuil, geboren op 22-12-1822 in Rotterdam. Paulus is overleden.
7 Lucas Schuil, geboren op 31-05-1826 in Rotterdam. Lucas is overleden.
8 Catharina Schuil, geboren op 19-09-1828 in Rotterdam. Catharina is overleden op 05-02-1830 in Rotterdam, 1 jaar oud.

IV-g Alle Sytzes Schuil is geboren op 11-09-1789 in Ijlst, zoon van Sytze Paulus´ Schuil en Sytske Alles Wagensma. Hij is gedoopt op 07-10-1789 in Ijlst. Alle is overleden.
Adres:
vanaf 1811     Elders (niet Ijlst) (Bij naamsregistratie)
Beroep:
vanaf 1812    Varensgezel
Alle trouwde met Catharina Maria Hans. Catharina is overleden.

Kind van Alle en Catharina:
1 Zijtse Alles Schuil, geboren op 30-07-1810 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 12-08-1810 in Amsterdam, Oudezijdskapel. Zijtse is overleden op 13-06-1811 in Sneek, 10 maanden oud.

IV-h Ymkje Sytzes Schuil is geboren op 27-03-1794 in Ijlst, dochter van Sytze Paulus´ Schuil en Sytske Alles Wagensma. Zij is gedoopt op 20-04-1794 in Ijlst. Ymkje is overleden op 14-10-1829 in Schoterland, 35 jaar oud.
Adres:
vanaf 1812     Sneek
Ymkje trouwde, 27 jaar oud, op 11-11-1821 in Sneek met Joost Jans Boonstra. Joost is overleden.

Kind van Ymkje en Joost:
1 Sytke Joostes Boonstra, geboren in 1823. Sytke is overleden op 14-03-1826 in Schoterland, 3 jaar oud.

IV-i Martien (Martje) Sytzes Schuil is geboren op 11-04-1799 in Ijlst, dochter van Sytze Paulus´ Schuil en Sytske Alles Wagensma. Zij is gedoopt op 28-04-1799 in Ijlst. Martien is overleden op 07-07-1860 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Martien trouwde, 22 jaar oud, op 26-05-1821 in Rauwerderhem met Karel Pieters Hania. Karel is overleden.

Kinderen van Martien en Karel:
1 Pieter Karels Hania, geboren op 25-02-1822 in Rauwerderhem. Pieter is overleden.
2 Aaltje Pieters Hania, geboren op 23-12-1823 in Rauwerderhem. Aaltje is overleden.
3 Sytske Pieters Hania, geboren op 10-02-1826 in Rauwerderhem. Sytske is overleden.
4 Sytske Pieters Hania, geboren op 11-01-1830 in Rauwerderhem. Sytske is overleden.
5 Femke Pieters Hania, geboren op 30-03-1834 in Rauwerderhem. Femke is overleden.
6 Sytze Pieters Hania, geboren op 22-07-1836 in Rauwerderhem. Sytze is overleden.
7 Sytze Pieters Hania, geboren op 19-05-1838 in Rauwerderhem. Sytze is overleden.
8 Trijntje Pieters Hania, geboren op 21-03-1840 in Rauwerderhem. Trijntje is overleden.

V-a Fetse Klazes Schuil is geboren op 01-02-1819 in Sneek, zoon van Sybren Uilkes Schuil en Lubrig Fetses van der Hey (Hei). Fetse is overleden op 29-03-1845 in Harlingen, 26 jaar oud.
Notitie bij Fetse: Vernoemd naar zijn grootvader van moeders zijde, inclusief patroniem.
Beroep:
Werkman
Fetse trouwde, 21 jaar oud, op 03-12-1840 in Harlingen met Neeltje Jans Brink, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op 12-02-1815 in Harlingen, dochter van Jan Jansen Brink en Aaltje Jacobs Faber. Neeltje is overleden op 27-09-1881 in Harlingen, 66 jaar oud.

Kinderen van Fetse en Neeltje:
1 Sybren Fetses Schuil, geboren op 03-03-1841 in Harlingen Volgt VI-a.
2 Jan Fetses Schuil, geboren op 20-01-1843 in Harlingen. Jan is overleden op 07-02-1843 in Harlingen, 18 dagen oud.
3 Jan Fetses Schuil, geboren op 13-07-1844 in Harlingen Volgt VI-b.

V-b Uilke Sybrens Schuil is geboren op 11-04-1822 in Sneek, zoon van Sybren Uilkes Schuil en Lubrig Fetses van der Hey (Hei). Uilke is overleden op 16-12-1907 in Harlingen, 85 jaar oud.
Notitie bij Uilke: Werd niet opgeroepen voor de Nationale Militie.
Onvermogend.

Beroepen:
Panbakker
Werkman en schipper
Uilke trouwde, 26 jaar oud, op 29-03-1849 in Harlingen met Ytje Jans Baantjer, 31 jaar oud. Ytje is geboren op 30-03-1817 in Harlingen, dochter van Jan Berends Baantjer en Jeltje Thysses Zwolstra. Ytje is overleden op 11-01-1900 in Harlingen, 82 jaar oud.
Adres:
vanaf 1817     Nummer 3, Harlingen (Daar geboren)

Kinderen van Uilke en Ytje:
1 Lubrig Schuil, geboren op 16-06-1849 in Harlingen Volgt VI-c.
2 Jan Uilkes Schuil, geboren op 21-01-1851 in Harlingen. Jan is overleden op 05-02-1851 in Harlingen, 15 dagen oud.
3 Jan Uilkes Schuil, geboren op 06-02-1852 in Harlingen. Jan is overleden op 23-02-1852 in Harlingen, 17 dagen oud.
Notitie bij Jan: Tweeling met Sybren.
4 Sybren Uilkes Schuil, geboren op 06-02-1852 in Harlingen Volgt VI-d.
5 Jan Uilkes Schuil, geboren op 26-05-1854 in Harlingen. Jan is overleden op 18-07-1855 in Harlingen, 1 jaar oud.
6 Jan Uilkes Schuil, geboren op 08-03-1857 in Harlingen Volgt VI-e.
7 Jeltje Schuil, geboren op 01-05-1859 in Harlingen Volgt VI-f.

V-c Hotse Sybrens Schuil is geboren op 23-12-1824 in Gent, Oostvlaanderen, Belgie, zoon van Sybren Uilkes Schuil en Lubrig Fetses van der Hey (Hei). Hotse is overleden op 04-12-1873 in Harlingen, 48 jaar oud.
Beroep:
Werkman
Religie:
Doopsgezind
Hotse trouwde, 23 jaar oud, op 18-07-1848 in Harlingen met Neeltje Jans Brink, 33 jaar oud. Neeltje is geboren op 12-02-1815 in Harlingen, dochter van Jan Jansen Brink en Aaltje Jacobs Faber. Neeltje is overleden op 27-09-1881 in Harlingen, 66 jaar oud.

Kinderen van Hotse en Neeltje:
1 Aaltje Hotses Schuil, geboren op 16-09-1848 in Harlingen Volgt VI-g.
2 Paulus Hotses Schuil, geboren op 17-09-1848 in Harlingen. Paulus is overleden.
Notitie bij Paulus: Tweeling met Aaltje.
3 Fetse Hotses Schuil, geboren op 06-08-1850 in Harlingen Volgt VI-h.
4 Jacob Hotses Schuil, geboren op 25-07-1852 in Harlingen Volgt VI-i.
5 Paulus Hotses Schuil, geboren op 12-06-1854 in Harlingen Volgt VI-j.
6 Uilke Hotses Schuil, geboren op 11-06-1856 in Harlingen Volgt VI-k.

V-d Jan Romkes Zeylstra is geboren op 28-04-1816 in Sneek, zoon van Johannes Romkes Zeylstra en Akke Uilkes Schuil. Jan is overleden. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 23-01-1839 in Rotterdam met Adriana Kerkhoven, ongeveer 26 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1813, dochter van Jan Kerkhoven en Adriana Groen. Adriana is overleden.

V-e Pieter Feikes Boomsma is geboren op 08-11-1833 in Sneek, zoon van Feike Boomsma en Akke Uilkes Schuil. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1857 met Trientje de Jonge. Trientje is overleden.

V-f Aagjen Paulus Schuil is geboren op 03-10-1828 in Sneek, dochter van Paulus Uilkes Schuil en Sjoukje Jetzes Bakker. Aagjen is overleden op 17-08-1906 in Amsterdam, 77 jaar oud. Aagjen trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1855 in Lemsterland met Feike Jouwerts Stapert, 27 jaar oud. Feike is geboren op 15-07-1828 in Lemmer, zoon van Jouwert Sjoerds Stapert en Greeltje Tjeerds de Boer. Feike is overleden op 01-07-1909 in Amsterdam, 80 jaar oud.

Kinderen van Aagjen en Feike:
1 Sjouckje Stapert, geboren op 06-12-1860 in Sneek. Sjouckje is overleden op 13-10-1933 in Santpoort, 72 jaar oud.
2 Grelina Stapert, geboren op 24-05-1862 in Sneek. Grelina is overleden op 15-04-1944 in Amsterdam, 81 jaar oud.
3 Jouwert Cornelis Stapert, geboren op 03-11-1863 in Sneek Volgt VI-l.
4 Janke Stapert, geboren op 04-10-1868 in Sneek Volgt VI-m.
5 Wiepkje Stapert, geboren op 28-03-1870 in Kampen Volgt VI-n.

V-g Joannis Paulus´ Schuil is geboren op 22-09-1830 in Sneek, zoon van Paulus Uilkes Schuil en Sjoukje Jetzes Bakker. Joannis is overleden op 23-12-1905 in Harlingen, 75 jaar oud.
Adres:
vanaf 1901     Eerste van Swindenstraat 89, Amsterdam
Beroepen:
Zeilmaker
vanaf 1901    Zonder beroep
Joannis trouwde met Trijntje van Hoften. Trijntje is geboren op 03-12-1834 in Harlingen. Trijntje is overleden op 06-02-1923 in Amsterdam, 88 jaar oud.

Kinderen van Joannis en Trijntje:
1 Sjoukje Schuil, geboren op 16-07-1865 in Harlingen Volgt VI-o.
2 Martha Schuil, geboren op 06-09-1867 in Harlingen. Martha is overleden op 16-09-1872 in Harlingen, 5 jaar oud.
3 Aagje Schuil, geboren op 31-03-1870 in Harlingen Volgt VI-p.
4 Sophie (Tietje) Schuil, geboren op 26-12-1871 in Harlingen. Sophie is overleden op 31-03-1945 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Sophie: Ongehuwd overleden
5 Paulus Joannis Schuil, geboren op 06-10-1873 in Harlingen Volgt VI-q.
6 Martha Schuil, geboren op 27-10-1875 in Harlingen. Martha is overleden op 20-06-1961 in Blaricum, 85 jaar oud.
Notitie bij Martha: Ongehuwd overleden
7 (levenloos) Schuil, geboren op 16-12-1876 in Harlingen. (levenloos) is overleden op 16-12-1876 in Harlingen, 0 dagen oud.

V-h Sytske Margaretha Schuil is geboren op 19-01-1809 in Amsterdam, dochter van Paulus Sytzes Schuil en Trijntje Hanses Westerhoven. Zij is gedoopt op 29-01-1809 in Amsterdam, Oosterkerk. Sytske is overleden op 13-09-1835 in Rotterdam, 26 jaar oud. Sytske trouwde, 21 jaar oud, op 17-11-1830 in Rotterdam met Hinrich Gieseberts Hinrichs, ongeveer 24 jaar oud. Hinrich is geboren omstreeks 1806 in Wittmund, Oost-Friesland, Duitsland, zoon van Haye Everts Hinrichs en Geike Margaretha Kunstreich. Hinrich is overleden.

Kind van Sytske en Hinrich:
1 Haye Everts Hinrichs, geboren op 27-08-1831 in Rotterdam. Haye is overleden op 30-05-1832 in Rotterdam, 9 maanden oud.

V-i Hansina Alberdina Paulus´ Schuil is geboren omstreeks 1812 in Emden, dochter van Paulus Sytzes Schuil en Trijntje Hanses Westerhoven. Hansina is overleden. Hansina:
(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 03-11-1830 in Rotterdam met Cornelis van der Linden, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1808 in Katwijk aan Zee, zoon van Albert van der Linden en Antje Van den Berg. Cornelis is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 13-08-1851 in Rotterdam met Theunis Hendrik Friederich, ongeveer 48 jaar oud. Theunis is geboren omstreeks 1803 in Amsterdam, zoon van Johan Conrad Friederich en Margaretha Elizabeth Braune. Theunis is overleden.

Kinderen van Hansina en Cornelis:
1 Albert Hendrik van der Linden, geboren omstreeks 07-1833. Albert is overleden op 05-11-1833 in Rotterdam, ongeveer 4 maanden oud.
2 Kornelia Hansina Alberdina van der Linden, geboren op 26-11-1840 in Rotterdam. Kornelia is overleden.


V-j Sytze Schuil is geboren op 23-07-1820 in Emden, zoon van Paulus Sytzes Schuil en Trijntje Hanses Westerhoven. Sytze is overleden vr 1880, ten hoogste 60 jaar oud.
Beroep:
Arts
Sytze trouwde, 28 jaar oud, op 09-08-1848 in Rotterdam met Susanne Catharine Frescarode, 24 jaar oud. Susanne is geboren op 08-10-1823 in Rotterdam, dochter van Rembertus Frescarode en Maria Margaretha Roodermel. Susanne is overleden op 28-12-1886 in Rotterdam, 63 jaar oud.

Kinderen van Sytze en Susanne:
1 Catharina Schuil, geboren op 27-04-1849 in Rotterdam. Catharina is overleden.
2 Rembertus Schuil, geboren op 29-09-1850 in Rotterdam Volgt VI-r.
3 Paulus Sytze Schuil, geboren op 01-10-1851 in Rotterdam. Paulus is overleden.
4 Paulus Sytze Schuil, geboren op 20-09-1852 in Rotterdam. Paulus is overleden.
5 Mari Schuil, geboren op 11-06-1854 in Rotterdam. Mari is overleden.

VI-a Sybren Fetses Schuil is geboren op 03-03-1841 in Harlingen, zoon van Fetse Klazes Schuil en Neeltje Jans Brink. Sybren is overleden op 20-02-1926 in Harlingen, 84 jaar oud.
Beroep:
Werkman
Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1864 in Harlingen met Atje Gerrits van der Ploeg, 20 jaar oud. Atje is geboren op 07-08-1843 in Harlingen, dochter van Gerrit Willems van der Ploeg en Antje Heeres Bakker. Atje is overleden op 27-06-1906 in Harlingen, 62 jaar oud.

Kinderen van Sybren en Atje:
1 Gerrit Schuil, geboren op 28-01-1866 in Harlingen Volgt VII-a.
2 Hotze Schuil, geboren op 08-07-1868 in Harlingen Volgt VII-b.
3 Herre Schuil, geboren op 21-01-1871 in Harlingen Volgt VII-c.
4 Jan Schuil, geboren op 18-02-1873 in Harlingen Volgt VII-d.
5 Antje Schuil, geboren op 12-03-1876 in Harlingen Volgt VII-e.
6 Jacob Schuil, geboren op 08-06-1878 in Harlingen. Jacob is overleden.
7 Jacobus Schuil, geboren op 10-11-1881 in Harlingen Volgt VII-f.
8 Aaltje Schuil, geboren op 26-05-1884 in Harlingen. Aaltje is overleden op 12-05-1885 in Harlingen, 11 maanden oud.
9 Neeltje Schuil, geboren op 21-05-1886 in Harlingen Volgt VII-g.

VI-b Jan Fetses Schuil is geboren op 13-07-1844 in Harlingen, zoon van Fetse Klazes Schuil en Neeltje Jans Brink. Jan is overleden op 29-03-1901 in Harlingen, 56 jaar oud.
Beroep:
Slagersknecht
Religie:
Doopsgezind
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1868 in Leeuwarden met Catharina Landsheer. Catharina is overleden.

Kind van Jan en Catharina:
1 Hotze Schuil, geboren op 23-02-1869 in Harlingen Volgt VII-h.

VI-c Lubrig Schuil is geboren op 16-06-1849 in Harlingen, dochter van Uilke Sybrens Schuil en Ytje Jans Baantjer. Lubrig is overleden op 07-04-1924 in Harlingen, 74 jaar oud. Lubrig trouwde, 25 jaar oud, op 06-10-1874 in Harlingen met Dirk Holmans, 25 jaar oud. Dirk is geboren op 16-10-1848 in Harlingen, zoon van Willem Jans Holmans en Tjerkje Schaap. Dirk is overleden op 11-10-1939 in Harlingen, 90 jaar oud.
Beroep:
Houtvlotter

Kinderen van Lubrig en Dirk:
1 Gepke Holmans, geboren op 29-04-1875 in Harlingen Volgt VII-i.
2 Ytje Jans Holmans, geboren op 09-04-1877 in Harlingen Volgt VII-j.
3 Wiepkje Holmans, geboren op 06-10-1879 in Harlingen. Wiepkje is overleden op 15-11-1879 in Harlingen, 1 maand oud.
4 Jeltje Holmans, geboren op 06-11-1880 in Harlingen Volgt VII-k.
5 Wiepkje Holmans, geboren op 06-08-1882 in Harlingen. Wiepkje is overleden op 09-12-1883 in Harlingen, 1 jaar oud.
6 Uilkje Holmans, geboren op 12-07-1884 in Harlingen. Uilkje is overleden op 04-08-1934 in Harlingen, 50 jaar oud.
Notitie bij Uilkje: Ongehuwd overleden
7 Willem Holmans, geboren op 30-12-1886 in Harlingen. Willem is overleden op 29-09-1896 in Harlingen, 9 jaar oud (oorzaak: Hij overleed toen hij door een balk getroffen werd bij het spelen met zijn vriendjes bij het houtvlotten in de haven van Harlingen).
8 Fokje Holmans, geboren op 28-04-1888 in Harlingen. Fokje is overleden op 13-07-1889 in Harlingen, 1 jaar oud.
9 Rinskje Holmans, geboren op 21-04-1890 in Harlingen Volgt VII-l.

VI-d Sybren Uilkes Schuil is geboren op 06-02-1852 in Harlingen, zoon van Uilke Sybrens Schuil en Ytje Jans Baantjer. Sybren is overleden op 20-02-1926 in Harlingen, 74 jaar oud.
Notitie bij Sybren: Tweeling met Jan.
Adressen:
vanaf 1882     Rotterdam
vanaf >1882     Boomgaardlaan, Rotterdam
Beroep:
vanaf 1882    Letterzetter
Nationale Militie:
vanaf 04-05-1872 tot 03-05-1877    
Sybren trouwde, 30 jaar oud, op 18-05-1882 in Harlingen met Cunira Roedema, 32 jaar oud. Cunira is geboren op 03-02-1850 in Harlingen, dochter van Herke Douwes Roedema en Geertje Jans Roorda. Cunira is overleden.
Notitie bij Cunira: Cunira was een zus van Roelofke Roedema die een voorouder is van Roelof Varkevisser en Johan van der Wal.

Kinderen van Sybren en Cunira:
1 Uilke Herman Schuil, geboren omstreeks 1883 in Rotterdam Volgt VII-m.
2 Herman Jan Schuil, geboren omstreeks 1886 in Rotterdam Volgt VII-n.
3 Ytje Geertruida Schuil, geboren omstreeks 1891 in Rotterdam Volgt VII-o.

VI-e Jan Uilkes Schuil is geboren op 08-03-1857 in Harlingen, zoon van Uilke Sybrens Schuil en Ytje Jans Baantjer. Jan is overleden op 18-12-1909 in Harlingen, 52 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1886 in Harlingen met Pietje Holmans, 24 jaar oud. Pietje is geboren op 12-06-1861 in Harlingen, dochter van Willem Jans Holmans en Tjerkje Schaap. Pietje is overleden op 13-05-1942 in Harlingen, 80 jaar oud.

Kinderen van Jan en Pietje:
1 Ietsje Schuil, geboren op 19-04-1887 in Harlingen Volgt VII-p.
2 Gepke Schuil, geboren op 11-11-1888 in Harlingen Volgt VII-q.
3 Uilke Schuil, geboren op 13-09-1890 in Harlingen Volgt VII-r.
4 Wiepkje Schuil, geboren op 25-09-1892 in Harlingen Volgt VII-s.
5 Lubrecht Schuil, geboren op 10-11-1894 in Harlingen Volgt VII-t.
6 (levenloos) Schuil, geboren op 14-10-1902 in Harlingen. (levenloos) is overleden op 14-10-1902 in Harlingen, 0 dagen oud.

VI-f Jeltje Schuil is geboren op 01-05-1859 in Harlingen, dochter van Uilke Sybrens Schuil en Ytje Jans Baantjer. Jeltje is overleden.
Notitie bij Jeltje: Tante S.L-H.: ?Jeltje Schuil, mijn oma, lachtte nooit, was een naar mens [dit zeggen ook haar broer D. H. en haar zus G. H.] en opa zat ?onder de plak?. Hun huis had twee bedsteden in de keuken, terwijl de enige andere kamer alleen op Zondag gebruikt werd. Hun zoon Uilke woonde boven.
Opa Willem ging op Zondag naar de Lutherse kerk terwijl oma Jeltje thuisbleef. Ik en mijn zus J.B-H. woonden een tijdje bij hun in toen onze ouders [Rauke Henstra en Harmina Eising] gescheiden waren. We sliepen in een bedstee in de keuken. Zo vingen we wel eens wat verhalen op van onze grootouders, die s´avonds in de keuken zaten. Deze sliepen in de andere bedstee aldaar. Later moest ik er elke vrijdag het huis schoonmaken.?

Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1883 in Harlingen met Willem Raukes Henstra, 26 jaar oud. Willem is geboren op 14-06-1856 in Langweer, zoon van Jantje Baukes Haarsma (Harsma). Willem is overleden op 10-12-1938 in Harlingen, 82 jaar oud.
Beroep:
Werkman

Kinderen van Jeltje en Willem:
1 Rauke Henstra, geboren op 19-08-1883 in Harlingen Volgt VII-u.
2 Uilke Henstra, geboren op 18-11-1884 in Harlingen. Uilke is overleden in 1949, 65 jaar oud.
Notitie bij Uilke: Ongehuwd overleden
Tante S.L-H.: [Uilke is haar oom] "Hij heeft na zijn diensttijd lichamelijke problemen gekregen, zodat hij moeilijk kon lopen, zijn mond maar een klein eindje kon openen enz. Hij werd timmerman en maakte ladders, een plaspotje, een slee en andere dingen voor de familie. "
Vader D.H.: [Uilke is zijn oom] "Oom Uilke was altijd bereid tot grapjes. Toen ik een jaar of 15 was kwam de schoonmoeder van mijn broer wel eens op bezoek [bij Jeltje, de dochter van zijn tante Gepke Holmans (IX-c-1) van moeders kant]. Deze schoonmoeder was geen leuke vrouw. Ze had een hekel aan cigarenrook en Oom Uilke stookte mij op om in de gang een cigaar te roken, en omdat de deur van de huiskamer openstond kwam de rook dus naar binnen, en dat iriteerde de vrouw natuurlijk mateloos, maar ze kon er niets van zeggen."
Vader D.H: "Ik geloof dat Oom Uilke avances maakte naar mijn moeder [Rinske Holmans, getrouwd met Uilkes broer Rauke] nadat mijn vader overleden was. Maar mijn moeder was niet geinteresseerd."

3 Ietje Henstra, geboren op 28-07-1887 in Harlingen. Ietje is overleden op 23-02-1888 in Harlingen, 6 maanden oud.
4 Jantje Henstra, geboren op 28-07-1887 in Harlingen. Jantje is overleden op 10-03-1888 in Harlingen, 7 maanden oud.

VI-g Aaltje Hotses Schuil is geboren op 16-09-1848 in Harlingen, dochter van Hotse Sybrens Schuil en Neeltje Jans Brink. Aaltje is overleden op 26-11-1935 in Harlingen, 87 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Tweeling met Paulus.
Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1872 in Harlingen met Douwe de Wilde, 25 jaar oud. Douwe is geboren op 07-12-1846 in Harlingen, zoon van Frederik Willems de Wilde en Pietje Cornelis´ van der Form. Douwe is overleden op 05-05-1905 in Harlingen, 58 jaar oud.

Kind van Aaltje uit onbekende relatie:
1 Neeltje Schuil, geboren op 06-02-1870 in Harlingen Volgt VII-v.

VI-h Fetse Hotses Schuil is geboren op 06-08-1850 in Harlingen, zoon van Hotse Sybrens Schuil en Neeltje Jans Brink. Fetse is overleden op 03-01-1906 in Harlingen, 55 jaar oud.
Beroep:
Panbakker
Religie:
Doopsgezind
Fetse trouwde, 27 jaar oud, op 04-07-1878 in Harlingen met Antje Lyclama a Nijeholt, 30 jaar oud. Antje is geboren op 16-03-1848 in Franeker, dochter van Ayzo Abeles Lyclama a Nijeholt en Baukje Pieters Blanksma. Antje is overleden op 29-11-1918 in Harlingen, 70 jaar oud.

Kinderen van Fetse en Antje:
1 Neeltje Schuil, geboren op 23-05-1879 in Harlingen Volgt VII-w.
2 Baukje Schuil, geboren in 1885 in Harlingen Volgt VII-x.

VI-i Jacob Hotses Schuil is geboren op 25-07-1852 in Harlingen, zoon van Hotse Sybrens Schuil en Neeltje Jans Brink. Jacob is overleden op 04-11-1911 in Harlingen, 59 jaar oud.
Beroep:
Slagersknecht
Religie:
Doopsgezind
Jacob trouwde, 31 jaar oud, op 20-12-1883 in Harlingen met Henderina Bambach, 31 jaar oud. Henderina is geboren op 10-12-1852 in Harlingen, dochter van Nicolaas Bambach en Stijntje Wiersma. Henderina is overleden.

Kind van Jacob en Henderina:
1 Hotse Schuil, geboren op 20-08-1888 in Harlingen. Hotse is overleden op 11-02-1898 in Harlingen, 9 jaar oud.

VI-j Paulus Hotses Schuil is geboren op 12-06-1854 in Harlingen, zoon van Hotse Sybrens Schuil en Neeltje Jans Brink. Paulus is overleden op 25-12-1914 in Harlingen, 60 jaar oud (oorzaak: Aanrijding door een auto).
Beroep:
Arbeider
Religie:
Doopsgezind
Paulus trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1882 in Harlingen met Hinke van der Meulen, 33 jaar oud. Hinke is geboren op 28-08-1848 in Harlingen, dochter van Gerrit Karsts Thomas van der Meulen en Marijke Overdijk. Hinke is overleden op 06-03-1916 in Harlingen, 67 jaar oud.

Kind van Paulus en Hinke:
1 Hotse Schuil, geboren op 08-03-1883 in Harlingen Volgt VII-y.

VI-k Uilke Hotses Schuil is geboren op 11-06-1856 in Harlingen, zoon van Hotse Sybrens Schuil en Neeltje Jans Brink. Uilke is overleden op 11-11-1906 in Harlingen, 50 jaar oud.
Beroep:
Panbakker
Religie:
Doopsgezind
Uilke trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1882 in Harlingen met Maria Hendrika Panbakker, 25 jaar oud. Maria is geboren op 21-11-1856 in Harlingen, dochter van Marten Klaases Panbakker en Tuike van der Burg. Maria is overleden op 01-04-1938 in Harlingen, 81 jaar oud.

Kinderen van Uilke en Maria:
1 Hotse Schuil, geboren op 28-10-1883 in Harlingen Volgt VII-z.
2 Truike Schuil, geboren op 26-04-1885 in Harlingen. Truike is overleden op 19-06-1941 in Harlingen, 56 jaar oud.
Notitie bij Truike: Ongehuwd overleden
3 Tjietze Schuil, geboren op 23-07-1886 in Harlingen. Tjietze is overleden.
4 Uilke Schuil, geboren op 20-02-1888 in Harlingen. Uilke is overleden op 18-04-1889 in Harlingen, 1 jaar oud.
5 Neeltje Schuil, geboren op 13-12-1890 in Harlingen. Neeltje is overleden.

VI-l Jouwert Cornelis Stapert is geboren op 03-11-1863 in Sneek, zoon van Feike Jouwerts Stapert en Aagjen Paulus Schuil. Jouwert is overleden op 20-01-1920 in Amsterdam, 56 jaar oud. Jouwert trouwde, 32 jaar oud, op 04-06-1896 in Nieuwenham met Gesina Henriette Elisabeth Janssen. Zij is een dochter van Johannes Janssen en Cornelia Elisabeth van Ingen. Gesina is overleden.

Kinderen van Jouwert en Gesina:
1 Feike Jouwert Cornelis Stapert, geboren in 1898. Feike is overleden.
2 Johannes Stapert, geboren in 1903. Johannes is overleden.
3 Aagje Cornelis Stapert, geboren in 1906. Aagje is overleden.

VI-m Janke Stapert is geboren op 04-10-1868 in Sneek, dochter van Feike Jouwerts Stapert en Aagjen Paulus Schuil. Janke is overleden op 18-03-1938 in Amsterdam, 69 jaar oud. Janke trouwde, 45 jaar oud, op 02-12-1913 in Amsterdam met Jean Charles Henri Matile. Hij is een zoon van Henry Gumal Artidor Matile en Anne Catharina Mulder. Jean is overleden.

VI-n Wiepkje Stapert is geboren op 28-03-1870 in Kampen, dochter van Feike Jouwerts Stapert en Aagjen Paulus Schuil. Wiepkje is overleden na 1934, minstens 64 jaar oud. Wiepkje trouwde, 27 jaar oud, op 15-04-1897 in Ransdorp met Obe Schaafsma. Obe is overleden.

VI-o Sjoukje Schuil is geboren op 16-07-1865 in Harlingen, dochter van Joannis Paulus´ Schuil en Trijntje van Hoften. Sjoukje is overleden op 23-11-1950 in Amsterdam, 85 jaar oud. Sjoukje trouwde, 29 jaar oud, op 08-11-1894 in Amsterdam met Reinier de Wilde, 40 jaar oud. Reinier is geboren op 24-12-1853 in Amsterdam. Reinier is overleden op 13-04-1931 in Amsterdam, 77 jaar oud.

Kinderen van Sjoukje en Reinier:
1 Reinier de Wilde, geboren op 12-06-1896 in Amsterdam. Reinier is overleden.
2 Catharina Christina (Tinka, Lien) de Wilde, geboren op 29-08-1897 in Amsterdam. Tinka, Lien is overleden op 04-04-1982 in Amsterdam, 84 jaar oud.

VI-p Aagje Schuil is geboren op 31-03-1870 in Harlingen, dochter van Joannis Paulus´ Schuil en Trijntje van Hoften. Aagje is overleden op 03-07-1931 in Amsterdam, 61 jaar oud. Aagje trouwde, 25 jaar oud, op 18-04-1895 met Pieter Kamen, 31 jaar oud. Pieter is geboren op 27-07-1863 in Spanbroek. Pieter is overleden op 13-07-1912 in Amsterdam, 48 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer

Kind van Aagje en Pieter:
1 Johannes Petrus (Jo) Kamen, geboren op 15-09-1897 in Amsterdam. Jo is overleden op 24-10-1982 in Amsterdam, 85 jaar oud.

VI-q Paulus Joannis Schuil is geboren op 06-10-1873 in Harlingen, zoon van Joannis Paulus´ Schuil en Trijntje van Hoften. Paulus is overleden op 14-05-1944 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1901     1e van Swindenstraat 89 Amsterdam
vanaf 1931     Bosboom Toussantstraat, Amsterdam
Beroepen:
Genealogisch onderzoek (Hobbie) (Heeft een aantal van de eerdere generaties van de Schuil stamboom in kaart gebracht. Ging hiervoor ook naar Belgie/Duitsland om in kerken en archieven te speuren.)
vanaf 1901    Onderwijzer
vanaf 1931    Leraar (gepensioeneerd)
Vrijstelling Leger:
vanaf 1892    
Paulus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1901 met Anna Elisabeth Heule, 26 jaar oud. Anna is geboren op 14-07-1874 in Amsterdam, dochter van Hermanus Hendrik Johannes Heule en Maria Jacoba Hogeweg. Anna is overleden op 29-08-1928 in Zandvoort, 54 jaar oud (oorzaak: Kanker).
Adres:
vanaf 1901     Bloemgracht 166 Amsterdam
Beroep:
vanaf 1901    Zonder beroep

(2) trouwde, 57 jaar oud, op 24-03-1931 met Bernhardine Boncke, 41 jaar oud. Bernhardine is geboren op 13-03-1890 in Schttorf (Dld). Bernhardine is overleden op 06-01-1943 in Amsterdam, 52 jaar oud.

Kinderen van Paulus en Anna:
1 Paulus Johannes Schuil, geboren op 25-09-1905 in Hilversum Volgt VII-aa.
2 Catharina Hermanna (Tineke) Schuil, geboren op 12-06-1912 in Amsterdam. Tineke is overleden op 09-12-1928 in Amsterdam, 16 jaar oud (oorzaak: Hersentumor).


VI-r Rembertus Schuil is geboren op 29-09-1850 in Rotterdam, zoon van Sytze Schuil en Susanne Catharine Frescarode. Rembertus is overleden.
Beroep:
Makelaar in tabak
Rembertus trouwde, 29 jaar oud, op 29-07-1880 in Rotterdam met Cornelia van Hattem, ongeveer 21 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1859 in Rotterdam, dochter van Wouter van Hattem en Wilhelmina Frederika van Aken. Cornelia is overleden op 12-03-1937, ongeveer 78 jaar oud.

Kinderen van Rembertus en Cornelia:
1 Wouter Schuil, geboren op 19-06-1881 in Rotterdam Volgt VII-ab.
2 Cornelia Catharina Schuil, geboren omstreeks 1885 Volgt VII-ac.
3 Rembertus Sytze Schuil, geboren omstreeks 1888 Volgt VII-ad.

VII-a Gerrit Schuil is geboren op 28-01-1866 in Harlingen, zoon van Sybren Fetses Schuil en Atje Gerrits van der Ploeg. Gerrit is overleden op 28-09-1945, 79 jaar oud.
Beroepen:
Zeeman (1)
Bootwerker (2)
In dienst bij de Kon. Ned. Redding Mij. (Martin Edens: "Hij deed dienst bij de KNRM te Harlingen. Eerst in een roeiboot en later in een motorvlet.")
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1891 in Harlingen met Atje van der Ley, 34 jaar oud. Atje is geboren op 21-11-1856 in Harlingen, dochter van Klaas van der Ley en Jetje Dekker. Atje is overleden op 21-03-1959, 102 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Atje:
1 Sybren (Siep) Schuil, geboren op 14-08-1892 in Harlingen Volgt VIII-a.
2 Klaas Schuil, geboren op 27-03-1894 in Harlingen. Klaas is overleden op 04-11-1911 in Harlingen, 17 jaar oud.
3 Fetse (Frits) (Frits) Schuil, geboren op 30-10-1897 in Harlingen Volgt VIII-b.
4 Ietje Schuil, geboren op 02-06-1901 in Harlingen Volgt VIII-c.

VII-b Hotze Schuil is geboren op 08-07-1868 in Harlingen, zoon van Sybren Fetses Schuil en Atje Gerrits van der Ploeg. Hotze is overleden op 13-08-1948 in Harlingen, 80 jaar oud. Hotze trouwde, 30 jaar oud, op 29-05-1899 in Harlingen met Anna Lenger, 24 jaar oud. Anna is geboren op 22-04-1875 in Harlingen, dochter van Simon Aukes Lenger en Fokje Holmans. Anna is overleden op 01-02-1959 in Harlingen, 83 jaar oud.

Kinderen van Hotze en Anna:
1 Atje Schuil, geboren op 25-02-1900 in Harlingen. Atje is overleden vr 30-09-1902, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Simon August Schuil, geboren op 14-04-1901 in Harlingen Volgt VIII-d.

VII-c Herre Schuil is geboren op 21-01-1871 in Harlingen, zoon van Sybren Fetses Schuil en Atje Gerrits van der Ploeg. Herre is overleden op 10-05-1918 in Harlingen, 47 jaar oud. Herre trouwde, 22 jaar oud, op 18-09-1893 in Harlingen met Margaretha Houtman. Zij is een dochter van Jan Karel Houtman en Constance Drijver. Margaretha is overleden.

Kinderen van Herre en Margaretha:
1 Sybren Schuil, geboren op 04-03-1894 in Harlingen Volgt VIII-e.
2 Jan Karel Schuil, geboren op 09-02-1895 in Harlingen Volgt VIII-f.
3 Fetse Schuil, geboren op 29-05-1896 in Harlingen Volgt VIII-g.
4 Atje Schuil, geboren op 13-08-1898 in Harlingen. Atje is overleden.

VII-d Jan Schuil is geboren op 18-02-1873 in Harlingen, zoon van Sybren Fetses Schuil en Atje Gerrits van der Ploeg. Jan is overleden in 1944, 71 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1898 in Harlingen met Saapke Bergsma. Saapke is overleden.

Kinderen van Jan en Saapke:
1 Jipke Schuil, geboren op 07-09-1898 in Harlingen. Jipke is overleden in 1988, 90 jaar oud.
2 Atje Schuil, geboren op 06-10-1901 in Harlingen. Atje is overleden in 1977, 76 jaar oud.
3 Hendrikje Schuil, geboren in 1906. Hendrikje is overleden op 19-11-1936 in Harlingen, 30 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Ongehuwd overleden
4 Sybren Schuil, geboren op 27-07-1908 Volgt VIII-h.

VII-e Antje Schuil is geboren op 12-03-1876 in Harlingen, dochter van Sybren Fetses Schuil en Atje Gerrits van der Ploeg. Antje is overleden op 27-09-1942 in Harlingen, 66 jaar oud. Antje trouwde met Klaas ten Napel. Klaas is overleden.

Kind van Antje en Klaas:
1 (levenloos) ten Napel, geboren op 10-03-1913 in Harlingen. (levenloos) is overleden op 10-03-1913 in Harlingen, 0 dagen oud.

VII-f Jacobus Schuil is geboren op 10-11-1881 in Harlingen, zoon van Sybren Fetses Schuil en Atje Gerrits van der Ploeg. Jacobus is overleden in 1962, 81 jaar oud. Jacobus trouwde met Harmke Tichelaar. Harmke is overleden.

VII-g Neeltje Schuil is geboren op 21-05-1886 in Harlingen, dochter van Sybren Fetses Schuil en Atje Gerrits van der Ploeg. Neeltje is overleden op 06-03-1920 in Harlingen, 33 jaar oud. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 24-08-1911 in Harlingen met Homme Bergsma. Homme is overleden.

VII-h Hotze Schuil is geboren op 23-02-1869 in Harlingen, zoon van Jan Fetses Schuil en Catharina Landsheer. Hotze is overleden op 20-02-1948 in Vlissingen, 78 jaar oud. Hotze trouwde, 29 jaar oud, op 30-05-1898 in Sneek met Cornelia de Boer. Cornelia is overleden vr 20-02-1948.

VII-i Gepke Holmans is geboren op 29-04-1875 in Harlingen, dochter van Dirk Holmans en Lubrig Schuil. Gepke is overleden op 09-11-1932, 57 jaar oud. Gepke trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1900 in Harlingen met Hessel van der Scheer. Hessel is overleden.

Kind van Gepke en Hessel:
1 Jeltje van der Scheer. Jeltje is overleden.
Notitie bij Jeltje: Zij liep mank
Ongehuwd overleden


VII-j Ytje Jans Holmans is geboren op 09-04-1877 in Harlingen, dochter van Dirk Holmans en Lubrig Schuil. Ytje is overleden. Ytje trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1904 in Harlingen met Tjerk de Groot. Tjerk is overleden.

Kind van Ytje en Tjerk:
1 de Groot, levenloos geboren kind, geboren op 15-05-1905 in Harlingen.

VII-k Jeltje Holmans is geboren op 06-11-1880 in Harlingen, dochter van Dirk Holmans en Lubrig Schuil. Jeltje is overleden. Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 01-06-1905 in Harlingen met Abraham Faber. Abraham is overleden.

VII-l Rinskje Holmans is geboren op 21-04-1890 in Harlingen, dochter van Dirk Holmans en Lubrig Schuil. Rinskje is overleden op 22-10-1956 in Apeldoorn, 66 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode (Voor haar huwelijk)
Rinskje trouwde, 28 jaar oud, op 04-11-1918 in Harlingen met Rauke Henstra, 35 jaar oud. Rauke is geboren op 19-08-1883 in Harlingen, zoon van Willem Raukes Henstra en Jeltje Schuil. Rauke is overleden op 19-09-1935 in Apeldoorn, 52 jaar oud.
Beroep:
Treinmachinist

Kinderen van Rinskje en Rauke:
1 Willem Henstra, geboren op 07-12-1919 in Apeldoorn Volgt VIII-i.
2 Dirk (Dick) Henstra, geboren op 19-07-1928 in Apeldoorn. Dick is overleden op 13-09-2003 in Apeldoorn, 75 jaar oud.
Beroepen:
Huisvestigingambtenaar te Deventer
vanaf 1967 tot 1983    Directeur Sociale Zaken, Borculo
3 Ullke Henstra, geboren omstreeks 1930 in Apeldoorn. Ullke is overleden omstreeks 1931 in Apeldoorn, ongeveer 1 jaar oud (oorzaak: Stuipen).

VII-m Uilke Herman Schuil is geboren omstreeks 1883 in Rotterdam, zoon van Sybren Uilkes Schuil en Cunira Roedema. Uilke is overleden. Uilke:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 01-07-1903 in Rotterdam met Cornelia Maria Govers. Cornelia is geboren in Breda, dochter van Johannes Cornelis Govers en Johanna Brouwers. Cornelia is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16-08-1911 in Rotterdam met Johanna Catharina Dubois, ongeveer 32 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1879 in Haarlem, dochter van Francois Reinier Joseph Dubois en Johanna Mathilda Ragetli. Johanna is overleden.

VII-n Herman Jan Schuil is geboren omstreeks 1886 in Rotterdam, zoon van Sybren Uilkes Schuil en Cunira Roedema. Herman is overleden. Herman trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 17-04-1907 in Rotterdam met Maria Korendijk, ongeveer 21 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1886 in Rotterdam, dochter van Hendrik Korendijk en Maria Rosenbrand. Maria is overleden.

VII-o Ytje Geertruida Schuil is geboren omstreeks 1891 in Rotterdam, dochter van Sybren Uilkes Schuil en Cunira Roedema. Ytje is overleden. Ytje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 28-06-1922 in Rotterdam met Nicolaas Jan Groenewegen, ongeveer 33 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1889 in Maassluis, zoon van Arie Groenewegen en Grietje Valkenburg. Nicolaas is overleden.

VII-p Ietsje Schuil is geboren op 19-04-1887 in Harlingen, dochter van Jan Uilkes Schuil en Pietje Holmans. Ietsje is overleden in 1936, 49 jaar oud. Ietsje trouwde, 27 jaar oud, op 22-03-1915 in Harlingen met Zacheus Vellinga. Zacheus is overleden.

VII-q Gepke Schuil is geboren op 11-11-1888 in Harlingen, dochter van Jan Uilkes Schuil en Pietje Holmans. Gepke is overleden. Gepke trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1913 in Harlingen met Anne Tuinstra, 25 jaar oud. Anne is geboren op 16-11-1887 in Harlingen, zoon van Pieter Tuinstra en Grietje Groeneveld. Anne is overleden.

VII-r Uilke Schuil is geboren op 13-09-1890 in Harlingen, zoon van Jan Uilkes Schuil en Pietje Holmans. Uilke is overleden. Uilke trouwde, 28 jaar oud, op 28-08-1919 in Harlingen met Klaske Krakau. Klaske is overleden.

VII-s Wiepkje Schuil is geboren op 25-09-1892 in Harlingen, dochter van Jan Uilkes Schuil en Pietje Holmans. Wiepkje is overleden. Wiepkje trouwde, 26 jaar oud, op 18-08-1919 in Harlingen met Hendrik Velthuis, 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1893. Hendrik is overleden.
Adres:
Leeuwarden?

VII-t Lubrecht Schuil is geboren op 10-11-1894 in Harlingen, dochter van Jan Uilkes Schuil en Pietje Holmans. Lubrecht is overleden in 1985, 91 jaar oud. Lubrecht trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1916 in Harlingen met Wieger Fokkes Overzet, 26 jaar oud. Wieger is geboren in 1890 in Harlingen. Wieger is overleden. Hij is gecremeerd te Goutum.
Adres:
Schritsen, Harlingen, tegenover de familie Edens (ook in

VII-u Rauke Henstra is geboren op 19-08-1883 in Harlingen, zoon van Willem Raukes Henstra en Jeltje Schuil. Rauke is overleden op 19-09-1935 in Apeldoorn, 52 jaar oud.
Beroep:
Treinmachinist
Rauke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 11-08-1910 in Zwolle met Harmina Margaretha Eising, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-11-1917 in Zwolle. Harmina is geboren op 04-01-1889 in Beilen, dochter van Jannes Eising en Christina Wilhelmina Thurkow. Harmina is overleden.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 04-11-1918 in Harlingen met Rinskje Holmans, 28 jaar oud. Rinskje is geboren op 21-04-1890 in Harlingen, dochter van Dirk Holmans en Lubrig Schuil. Rinskje is overleden op 22-10-1956 in Apeldoorn, 66 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode (Voor haar huwelijk)

Kind van Rauke en Harmina:
1 Jeltje (Jellie) Henstra, geboren omstreeks 1910 in Harlingen Volgt VIII-j.
Kinderen van Rauke en Rinskje:
1 Willem Henstra, geboren op 07-12-1919 in Apeldoorn Volgt VIII-i.
2 Dirk (Dick) Henstra, geboren op 19-07-1928 in Apeldoorn. Dick is overleden op 13-09-2003 in Apeldoorn, 75 jaar oud.
Beroepen:
Huisvestigingambtenaar te Deventer
vanaf 1967 tot 1983    Directeur Sociale Zaken, Borculo
3 Ullke Henstra, geboren omstreeks 1930 in Apeldoorn. Ullke is overleden omstreeks 1931 in Apeldoorn, ongeveer 1 jaar oud (oorzaak: Stuipen).

VII-v Neeltje Schuil is geboren op 06-02-1870 in Harlingen, dochter van Aaltje Hotses Schuil. Neeltje is overleden op 21-08-1931 in Leeuwarden, 61 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Neeltje en Marten zijn de voorouders van Wybo Palstra. Voor meer Palstra´s zie http://home.planet.nl/˜palst004/home.html .
Religie:
Doopsgezind
Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 01-05-1890 in Harlingen met Marten Hendriks Palstra, 22 jaar oud. Marten is geboren op 16-11-1867 in Harlingen, zoon van Hendrik Wybes Palstra en Trijntje Martens Bos. Marten is overleden op 31-01-1923 in Groningen, 55 jaar oud.

Kinderen van Neeltje en Marten:
1 Hendrik Palstra, geboren op 15-02-1891 in Harlingen. Hendrik is overleden in 1961, 70 jaar oud.
2 Aaltje Palstra, geboren op 21-04-1894 in Harlingen. Aaltje is overleden in 1977, 83 jaar oud.
3 Trijntje Henderika Palstra, geboren op 09-09-1895 in Harlingen. Trijntje is overleden in 1976, 81 jaar oud.
4 Wybo Palstra, geboren op 31-03-1897 in Harlingen. Wybo is overleden in 1981, 84 jaar oud.
5 Marten Palstra, geboren op 13-04-1901 in Harlingen. Marten is overleden in 1991, 90 jaar oud.
6 Uilke Palstra, geboren in 1903 in Harlingen. Uilke is overleden in 1976, 73 jaar oud.
7 Henderika (Rieka) Palstra, geboren in 1905 in Harlingen. Rieka is overleden in 1979, 74 jaar oud.
8 (levenloos) Palstra, geboren op 10-01-1908. (levenloos) is overleden op 10-01-1908, 0 dagen oud.
9 Dirk Palstra, geboren in 1913. Dirk is overleden in 1989, 76 jaar oud.

VII-w Neeltje Schuil is geboren op 23-05-1879 in Harlingen, dochter van Fetse Hotses Schuil en Antje Lyclama a Nijeholt. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde met Wiebe Kracht. Wiebe is geboren op 21-12-1878 in Harlingen, zoon van Lammert Kracht en Elisabeth ter Meulen. Wiebe is overleden.
Adres:
Schritsen, Harlingen
Beroep:
Bootwerker

VII-x Baukje Schuil is geboren in 1885 in Harlingen, dochter van Fetse Hotses Schuil en Antje Lyclama a Nijeholt. Baukje is overleden. Baukje trouwde, 22 jaar oud, op 05-12-1907 in Harlingen met Jan de Vries, 27 jaar oud. Jan is geboren op 08-11-1880. Jan is overleden op 14-02-1945, 64 jaar oud.

Kinderen van Baukje en Jan:
1 Aagje de Vries, geboren in 1907 Volgt VIII-k.
2 Antje de Vries, geboren op 06-04-1909 Volgt VIII-l.
3 Neeltje de Vries, geboren in 1911 Volgt VIII-m.

VII-y Hotse Schuil is geboren op 08-03-1883 in Harlingen, zoon van Paulus Hotses Schuil en Hinke van der Meulen. Hotse is overleden.
Notitie bij Hotse: Paulus Hotses Schuil en Hinke van der Meulen hadden een zoon Hotse, geboren 8 maart 1883 te Harlingen. Of deze Hotse dezelfde is als de echtgenoot van Grietje Beverlo en de vader van de gegeven kinderen is niet 100% zeker. Deze Hotse was ook in 1883 geboren en de vernoeming van de kinderen klopt ook.
Adres:
Harlingen
Beroep:
Bootwerker
Hotse trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1911 in Harlingen met Grietje Beverlo, ongeveer 31 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1880. Grietje is overleden.

Kind van Hotse en Grietje:
1 Hotze Schuil, geboren op 29-10-1924 in Harlingen Volgt VIII-n.

VII-z Hotse Schuil is geboren op 28-10-1883 in Harlingen, zoon van Uilke Hotses Schuil en Maria Hendrika Panbakker. Hotse is overleden op 02-02-1906 in Harlingen, 22 jaar oud. Hotse trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1917 in Harlingen met Sjieuwkje Scheffer, 30 jaar oud. Sjieuwkje is geboren op 20-03-1887 in Harlingen. Sjieuwkje is overleden op 28-02-1968 in Harlingen, 80 jaar oud.

VII-aa Paulus Johannes Schuil is geboren op 25-09-1905 in Hilversum, zoon van Paulus Joannis Schuil en Anna Elisabeth Heule. Paulus is overleden op 13-11-1965 in Doorn, 60 jaar oud.
Beroep:
Tandarts
Paulus trouwde, 25 jaar oud, op 16-12-1930 in Amsterdam met Johanna Hermiena van Utteren, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 10-01-1910 in Amsterdam. Johanna is overleden op 06-10-1993 in Doorn, 83 jaar oud.

Kind van Paulus en Johanna:
1 Nel Schuil, geboren op 21-09-1931 in Amsterdam. Nel is overleden op 06-11-1996 in Koog aan de Zaan, 65 jaar oud (oorzaak: Borstkanker).
Beroep:
Jurist

VII-ab Wouter Schuil is geboren op 19-06-1881 in Rotterdam, zoon van Rembertus Schuil en Cornelia van Hattem. Wouter is overleden. Wouter trouwde, 27 jaar oud, op 06-03-1909 in Rotterdam met Anne Margaretha Robertson, ongeveer 23 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1886, dochter van Adriaan Robertson en Cornelia Maria van den Thoorn. Anne is overleden op 28-03-1981 in Rotterdam, ongeveer 95 jaar oud.

VII-ac Cornelia Catharina Schuil is geboren omstreeks 1885, dochter van Rembertus Schuil en Cornelia van Hattem. Cornelia is overleden op 28-05-1972 in Haarlem, ongeveer 87 jaar oud. Cornelia trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1907 in Amsterdam met Christiaan Haentjes, ongeveer 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 26-03-1920 in Rotterdam. Christiaan is geboren omstreeks 1879 in Rotterdam, zoon van Antonie Hendrik Haantjes en Maria Sophia Hildebrandt. Christiaan is overleden.

Kinderen van Cornelia en Christiaan:
1 Maria Sophia Haentjes. Maria is overleden.
2 Cornelia Haentjes, geboren op 03-01-1912 in Rotterdam. Cornelia is overleden op 06-05-1977 in Bentveld, 65 jaar oud.
Beroep:
Violiste

VII-ad Rembertus Sytze Schuil is geboren omstreeks 1888, zoon van Rembertus Schuil en Cornelia van Hattem. Rembertus is overleden. Rembertus:
(1) trouwde met NN Mutters. NN is overleden.
(2) trouwde in Bergen (NH) met Magdalena Burgmans. Magdalena is geboren omstreeks 1885 in Rotterdam, dochter van Josua Pieter Burgmans en Anna Catharina Hisschemller. Magdalena is overleden.

Kinderen van Rembertus en Magdalena:
1 Rembertus Schuil, geboren in 1912. Rembertus is overleden op 24-11-1972 in Rotterdam, 60 jaar oud.
2 Joost Schuil, geboren op 29-10-1913. Joost is overleden op 05-04-1982 in Rotterdam, 68 jaar oud.
3 Magdalena Susanna (Magda) Schuil, geboren op 26-03-1917 in Rotterdam Volgt VIII-o.

VIII-a Sybren (Siep) Schuil is geboren op 14-08-1892 in Harlingen, zoon van Gerrit Schuil en Atje van der Ley. Siep is overleden.
Beroep:
Groenteman (Martin Edens: "Siep Schuil had een groentezaak aan de Lanen te Harlingen en reed met de "hondekar" langs zijn klanten.")
Siep trouwde met Grietje Bakker. Grietje is overleden.

Kinderen van Siep en Grietje:
1 Greetje Schuil. Greetje is overleden vr 2004.
2 Ali Schuil, geboren omstreeks 1922 in Harlingen. Ali is overleden op 04-05-1980 in Harlingen, ongeveer 58 jaar oud.

VIII-b Fetse (Frits) (Frits) Schuil is geboren op 30-10-1897 in Harlingen, zoon van Gerrit Schuil en Atje van der Ley. Frits is overleden op 25-06-1966 in Harlingen, 68 jaar oud.
Beroep:
Zeilmakerij
Frits trouwde, 25 jaar oud, in 1922 met Akke van Wier, 23 jaar oud. Akke is geboren op 16-04-1899. Akke is overleden op 01-11-1991, 92 jaar oud.
Adres:
vanaf <1922     Grouwe Kat (Martin Edens: "Akke van Wier kwam uit een zeer klein dorp nl. Grouwe Kat (niet zo ver van Harlingen).")

Kind van Frits en Akke:
1 Pietie Schuil. Pietie is overleden vr 2004.

VIII-c Ietje Schuil is geboren op 02-06-1901 in Harlingen, dochter van Gerrit Schuil en Atje van der Ley. Ietje is overleden op 12-05-1990 in Amersfoort, 88 jaar oud. Ietje trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1927 in Harlingen met Jan Albert Edens, 23 jaar oud. Jan is geboren op 16-07-1903 in Groningen. Jan is overleden op 11-05-1991 in Amersfoort, 87 jaar oud.
Adressen:
vanaf <30-11-1921     Winschoten (Groningen)
vanaf 30-11-1921 tot 1927     Harlingen
vanaf 1927 tot 24-01-1930     Kleine Voorstraat 73A, Harlingen
vanaf 24-01-1930 tot 19-02-1934     Velsen
vanaf 19-02-1934 tot 12-04-1946     Schritsen 15, Harlingen
vanaf 12-04-1946 tot 1957     Noorderhaven 18, Harlingen
vanaf 1957 tot 08-08-1977     Haydenlaan 57, Groningen
vanaf 08-08-1977 tot 31-10-1984     Zeist
vanaf 31-10-1984     Amersfoort (bejaardenflat)
Beroepen:
vanaf 1923 tot 1926    Machinist bij Kon Pakket Mij. in Ned. Indie
vanaf 1927    Sleepboot bij aanleg Afsluitdijk
vanaf 24-01-1930    Machinist Hooogovens
vanaf 19-02-1934 tot 1957    Expliotant olieboot (voor scheepvaart en Harlinger visserij) (Vanaf 1946 uitgebreid met een bedrijf in Scheepsartikelen.)
Opleiding:
vanaf 1921 tot 1923    Zeevaartschool

VIII-d Simon August Schuil is geboren op 14-04-1901 in Harlingen, zoon van Hotze Schuil en Anna Lenger. Simon is overleden in Harlingen. Simon trouwde met Aukje Broekstra. Zij is een dochter van Evert Broekstra en Wytske Sakes Fokkema. Aukje is overleden.
Notitie bij Aukje:
Betty Eisinga: "[Mijn oud-tante] Aukje was nogal dik (het was overigens een heel gezellige en lieve vrouw, een echte schat) en ik heb horen vertellen dat toen ze eens naar Limburg kwam ergens op een perron in een stoel is blijven vast zitten, d.w.z. de stoel bleef aan haar vast zitten. Er is lang over gesproken in de familie, het was een regelrechte ramp."


Kinderen van Simon en Aukje:
1 Hotze Schuil, geboren op 10-6-1928 en overleden in 2006. Hij was getrouwd en had 3 kinderen.
2 Evert Schuil, geboren op 15-07-1929 in Harlingen Volgt IX-a.
3 Annie (Anneke) Schuil, geboren op 12-11-1930. Annie is overleden op 23-04-2005 in Harlingen, 74 jaar oud (oorzaak: Ziekte).
Adres:
vanaf 2005     Poortugal
4 Wietze Schuil, geboren omstreeks 1932 in Harlingen Volgt IX-b.
5 Dochter Schuil, geboren op 13-01-1945.


VIII-e Sybren Schuil is geboren op 04-03-1894 in Harlingen, zoon van Herre Schuil en Margaretha Houtman. Sybren is overleden op 18-03-1972 in Harlingen, 78 jaar oud. Hij is begraven op 22-03-1972.
Notitie bij Sybren: Annemarie Schuil-Butter: "Mijn opa en oma hadden wel eens trammelant als ik mijn vader mag geloven; opa hield erg van borreltjes en had vaak zijn weekloon al op voordat hij thuis was. Mijn oma zat dan in het donker op hem te wachten. Hij moet zich toch regelmatig een hoedje geschrokken zijn van haar."
Sybren trouwde, 26 jaar oud, in 1920 met Lena van de Hil, 23 jaar oud. Lena is geboren in 1897. Lena is overleden op 19-02-1998 in Harlingen, 101 jaar oud.
Notitie bij Lena: Melanie Doherty: "Lena, mijn overgrootmoeder heb ik wel ontmoet. Ze was een schat van een mens! "
Annemarie Schuil-Butter: "Mijn oma heeft tot haar 98ste voor zichzelf gezorgd. Ze woonde wel in een soort aanleunwoning, maar het eten van ´het huis´ zoals ze dat zelf noemde vond ze abosluut niet lekker. Toen brak ze haar heup en moest ze verhuizen naar een kamer. Daar kon ze niet meer eten koken en moest ze wel van ´het huis´ eten. Ze is eigenlijk tot zo?n drie weken voor haar dood helemaal ?bij? geweest. Altijd netjes in de kleren, altijd haar haar gedaan; echt een dametje. Ze liep ook tot ver in de 90 met modeshows mee in het bejaardenhuis waar ze woonde."


Kinderen van Sybren en Lena:
1 Cor Schuil. Cor is overleden vr 1990.
2 Herre Schuil, geboren omstreeks 1922 in Harlingen. Herre is overleden op 14-07-1997 in Harlingen, ongeveer 75 jaar oud.
3 Mettie Lidia Schuil, geboren op 05-08-1924 in Harlingen Volgt IX-c.
4 Jan Karel Schuil, geboren op 26-04-1927 in Harlingen. Jan is overleden op 19-09-1946, 19 jaar oud.

VIII-f Jan Karel Schuil is geboren op 09-02-1895 in Harlingen, zoon van Herre Schuil en Margaretha Houtman. Jan is overleden op 05-04-1941 in Harlingen, 46 jaar oud. Jan trouwde, 32 jaar oud, in 1927 met Dieuwke (Dora) Fluit, 24 jaar oud. Dora is geboren op 25-03-1903. Dora is overleden op 13-06-1990, 87 jaar oud.

Kind van Jan en Dora :
1 Johannes Schuil. Johannes is overleden vr 2004.

VIII-g Fetse Schuil is geboren op 29-05-1896 in Harlingen, zoon van Herre Schuil en Margaretha Houtman. Fetse is overleden op 05-04-1941 in Harlingen, 44 jaar oud. Fetse trouwde met Klaasje Ijstra. Klaasje is geboren op 22-12-1897. Klaasje is overleden op 31-01-1969 in Harlingen, 71 jaar oud.

VIII-h Sybren Schuil is geboren op 27-07-1908, zoon van Jan Schuil en Saapke Bergsma. Sybren is overleden op 09-02-1982 in Harlingen, 73 jaar oud.
Adres:
Harlingen
Sybren trouwde met Lena Bernard Neyenhuis. Lena is geboren in Harlingen. Lena is overleden.

Kind van Sybren en Lena:
1 Saapke Schuil, geboren op 29-04-1942. Saapke is overleden op 21-11-1995, 53 jaar oud.

VIII-i Willem Henstra is geboren op 07-12-1919 in Apeldoorn, zoon van Rauke Henstra en Rinskje Holmans. Willem is overleden op 04-01-1996 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Willem begon een relatie met Tet Leyenaar. Tet is overleden omstreeks 1975.

VIII-j Jeltje (Jellie) Henstra is geboren omstreeks 1910 in Harlingen, dochter van Rauke Henstra en Harmina Margaretha Eising. Jellie is overleden omstreeks 2003, ongeveer 93 jaar oud. Jellie begon een relatie met Jan Boot. Jan is overleden.

VIII-k Aagje de Vries is geboren in 1907, dochter van Jan de Vries en Baukje Schuil. Aagje is overleden in 1961, 54 jaar oud. Aagje trouwde met Albert Oldenburg. Albert is geboren in 1906. Albert is overleden in 1977, 71 jaar oud.
Adres:
Amsterdam
Beroepen:
Schipper (1)
Inspecteur gemeentelijke havendienst (2)

VIII-l Antje de Vries is geboren op 06-04-1909, dochter van Jan de Vries en Baukje Schuil. Antje is overleden op 25-04-1980, 71 jaar oud. Antje trouwde met Lolke Johannes van der Wal. Lolke is geboren op 02-03-1904, zoon van Neeltje van der Wal. Lolke is overleden op 08-01-1978, 73 jaar oud.
Beroepen:
Zeeman
Scheepstimmerman

VIII-m Neeltje de Vries is geboren in 1911, dochter van Jan de Vries en Baukje Schuil. Neeltje is overleden in 1993, 82 jaar oud. Neeltje trouwde met Folkert Bos. Folkert is geboren in 1910. Folkert is overleden in 1979, 69 jaar oud.
Beroep:
Tuinder

VIII-n Hotze Schuil is geboren op 29-10-1924 in Harlingen, zoon van Hotse Schuil en Grietje Beverlo. Hotze is overleden op 25-11-2005, 81 jaar oud.
Notitie bij Hotze: 2 meter lang
http://www.knkb.nl/article.php?op=Print&sid=4121
Website Kaatsbond
Schoenmaat 48
http://www.knkb.nl/article.php?op=Print&sid=4121
website kaatsbond
Het boek "De Lange" van Jelle Bangma, Ate de Jong en Wio Joustra (isbn 90-330-0562-X) gaat over de kaatser Hotze Schuil.
Zie ook de website van de kaatsbond: http://www.knkb.nl/article.php?op=Print&sid=4121

Beroep:
vanaf 1945 tot 1967    Beroemd Kaatser (Hotze was de beroemde kaatser waarvan hier een stukje uit de Leeuwarder Courant uit 2002: "Hotze Schuil, de fameuze opslager uit Harlingen, is de meest succesvolle PC- kaatser aller tijden. Schuil won zes keer, werd zeven keer tweede en won vijfmaal ´de lytse preemje´, goed voor 37 punten. Driemaal werd hij tot koning uitgeroepen. ")
Hotze trouwde in Harlingen met Mettie Lidia Schuil. Mettie is geboren op 05-08-1924 in Harlingen, dochter van Sybren Schuil en Lena van de Hil. Mettie is overleden op 30-10-2002 in Harlingen, 78 jaar oud. Zij is gecremeerd te Goutum.

VIII-o Magdalena Susanna (Magda) Schuil is geboren op 26-03-1917 in Rotterdam, dochter van Rembertus Sytze Schuil en Magdalena Burgmans. Magdalena is overleden op 21-02-2003 in Rollingen, Luxemburg, 85 jaar oud.

Kind van Magdalena uit onbekende relatie:
1 Rembertus Sytse Paulus (Rem) van den Houten, geboren op 20-10-1943 in Den Haag. Rembertus is overleden op 13-01-1959 in Sankt Johan, Tirol, Oostenrijk, 15 jaar oud.
Notitie bij Rembertus: Internet site

IX-a Evert Schuil is geboren op 15-07-1929 in Harlingen, zoon van Simon August Schuil en Aukje Broekstra. Evert is overleden op 08-03-2005 in Harlingen, 75 jaar oud (oorzaak: Ernstige ziekte). Hij is gecremeerd op 12-03-2005 te Goutum.
Adres:
Prins Clausstraat, Harlingen
Beroep:
Opzichter bij de Rijkswaterstaat
Evert trouwde met Alie Visser. Alie is overleden na 08-03-2005.

IX-b Wietze Schuil is geboren omstreeks 1932 in Harlingen, zoon van Simon August Schuil en Aukje Broekstra. Wietze is overleden op 08-04-1984 in Makkum, ongeveer 52 jaar oud.
Adres:
Harlingen

Kind van Wietze uit onbekende relatie:
1 Aukje Schuil, geboren in 1957. Aukje is overleden op 24-07-1970 in Harlingen, 13 jaar oud.

IX-c Mettie Lidia Schuil is geboren op 05-08-1924 in Harlingen, dochter van Sybren Schuil en Lena van de Hil. Mettie is overleden op 30-10-2002 in Harlingen, 78 jaar oud. Zij is gecremeerd te Goutum. Mettie trouwde in Harlingen met Hotze Schuil. Hotze is geboren op 29-10-1924 in Harlingen, zoon van Hotse Schuil en Grietje Beverlo. Hotze is overleden op 25-11-2005, 81 jaar oud.

Judith Henstra April 2008


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.2 op 02-05-2007 15:08